S P R A W O Z D A N I E

Z DZIAŁALNOŚCI LEKKOATLETYCZNEGO KLUBU SPORTOWEGO  ZANTYR SZTUM

za 2010 ROK 

I. Stan organizacyjny klubu

Lekkoatletyczny Klub Sportowy ZANTYR Sztum liczył 42 członków oraz 58 zawodników i zawodniczek/ w tym zarejestrowanych w PZLA i POZLA - 25. W podziale na kategorie wiekowe ilość zawodników przedstawiała  się następująco:

- dzieci młodsze /1999 i mł./ -        10 /grupa naborowa/

- dzieci starsze / 1997 -98./  -         12 /grupa naborowa/

- młodzicy / 1995 – 1996 /    -         8

- juniorzy młodsi / 1993-94/ -        6

- juniorzy  / 1991 – 1992 /    -        4

- seniorzy /1987 – 1975/       -        3

- weterani /1974 i starsi/       -        15

W 2010 roku odbyło się 7 protokołowanych posiedzeń Zarządu i 12 spotkań odnośnie organizowania Biegu 3 Maja i Grand Prix. Omawiane były wszystkie sprawy związane z działalnością klubu i organizacja zawodów. W 2010 roku nastąpiły zmiany w Zarządzie klubu, po rezygnacji z pracy, do Zarządu dokooptowani zostali na podstawie par. 19 statutu Piotr Nowosielski i Andrzej Belzyt. Funkcje wiceprezesa powierzono Piotrowi Nowosielskiemu a sekretarza Zbigniewowi Zwolenkiewiczowi.

 

II. Kadra szkoleniowa

W 2010 roku w klubie szkoleniem zajmowały się dwie  osoby:

- Adam Szpalerski – wieloboje, skoki i płotki w kategorii od młodzika do juniora.

- Bartosz Mazerski – biegi średnie – od dzieci do juniorów.

III. Osiągnięcia sportowe

1. Zawody międzynarodowe

 a. Mistrzostwa Świata Juniorów w Lekkiej Atletyce w Moncot w Kanadzie

  - Agnieszka Borowska - - 15 m w 7-boju

b. Mecz lekkoatletyczny Niemcy –  Polska  Andrzej Rogiewicz – 3000 m – IV

c. XIII Oberelebe – Maraton w Dreznie – Bartosz Mazerski – I m

c. Bieg maratoński Kielder Maraton w Anglii – Bartosz Mazerski – II m

d. Międzynarodowy Mityng w wielobojach w Desenzano – Agnieszka Borowska n.u

2.  Mistrzostwa Polski

a. Mistrzostwa Polski Juniorów w Wielobojach w Opolu

   - Agnieszka Borowska – I m w 7-boju – 15 pkt

b. Mistrzostwa Polski Juniorów w Białymstoku

   - Agnieszka Borowska – I m – w dal – 15 pkt

 c. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Zielonej Górze

   - Andrzej Rogiewicz – II m w biegu na 3000 m

 d. Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w Hali w Spale

   - Marcin Żołdowicz – V m w dal

 e. Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów w Spale

     - Anna Karawaj – VII m w 5-boju

f. Przełajowe Mistrzostwa Polski Seniorów i Juniorów w Bydgoszczy

   - Karol Rzeszewicz – XII m w biegu na 12 km seniorów

   - Bartosz Mazerski – XIX w biegu na 12 km

g. Mistrzostwa  LZS w Zamościu

   - Agnieszka Borowska – I m wzwyż i I m w dal

   - Andrzej Rogiewicz – II m na 1500 m

h. Centralne Igrzyska LZS w Kielcach

   - Andrzej Rogiewicz II m – 800 m i III m – 1500 m

h. Mistrzostwa  Polski Weteranów w Biegach Ulicznych w Chojnicach

   - Mieczysław Dobrenko - II m

   

3. Mistrzostwa Międzywojewódzkie

a. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Przełajach we Włocławku   

    - Michał Kopecki _ VIII m – 3000 m

b. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Juniorów Mł. w Przełajach we Włocławku

   - Sara Szymańska – VIII m na 3000 m  i awans do OOM

 c. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Juniorów Młodszych w Słupsku

   - Marcin Żołdowicz – II m w skoku w dal

   - Andrzej Rogiewicz – II m w biegu na 3000 m

d. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Toruniu

   - Michał Kopecki  - II m w biegu na 2000 m

4. Mistrzostwa Okręgu

c. Mistrzostwach Okręgu Juniorów i Juniorów Młodszych w Gdańsku

   - Agnieszka Borowska – I m w dal i 100 m ppł juniorek

   - Marcin Żołdowicz – I m w dal j. mł

   - Andrzej Rogiewicz – II m na 1500 m j.mł

IV. Klasy sportowe i punkty we współzawodnictwie sportu młodzieżowego

W 2010 roku zawodnicy LKS ZANTYR Sztum zdobyli 8 klas sportowych.

- w tym:

-  mistrzowska/pierwszy raz w historii klubu:

   - Agnieszka Borowska

-  2 II klasy sportowe:

   - Bartosz Mazerski

   - Karol Rzeszewicz

- 3 III klasy sportowe:

   - Michał Kopecki

   - Marcin Żołdowicz

   - Andrzej Rogiewicz

Klub w 2010 roku zdobył 41 pkt, z czego 30 pkt Agnieszka Borowska/15 +55/, Rogiewicz-7, Kopecki Michał 4/ 2+2/. Podopieczni Adama Szpalerskiego zdobyli 30 pkt, Bartosza Mazerskiego - 11 pkt.

V. Powołania do kadry

a. Kadra narodowa juniorów

   - Agnieszka Borowska - juniorka

   

b. Kadra okręgu juniorów

  1. Kadra okręgu juniorów                                                                                      

   - Marcin Żołdowicz

   - Andrzej Rogiewicz

  2. Kadra okręgu młodzików:

   - Michał Kopecki

VI. Najlepsze wyniki osiągnięte przez zawodników LKS ZANTYR w 2010 roku

 - Agnieszka Borowska – 5248 pkt – 7-bój; 180 cm – wzwyż, 6.12 – w dal 6.20 z wiatrem/

- Bartosz Mazerski – 2.25.00 – maraton –

- Karol Rzeszewicz – 2.26,44 – maraton –

- Andrzej Rogiewicz – 8.46,48 – 3000 m

VII. Osiągnięcia weteranów

        Na szczególną uwagę zasługują starty i osiągnięcia weteranów. Bardzo dobrze rozwija się grupa sztumskich weteranów zrzeszonych w klubie. W tej chwili jest to grupa ponad 20 osób, która ciągle się rozwija. W 2010 roku startowali w  ponad 50 zawodach różnego szczebla, od lokalnego poprzez mistrzostwa Polski.

Do największych osiągnięć należą: medal Mieczysława Dobrenki – i wicemistrzostwo w biegu ulicznym na 10 kilometrów;  Liczne miejsca na podium i zwycięstwa Bogdana Cebuli. Zdobycie Korony Maratonów Polskich przez Sławomira Rozenberga, Leona Trecia i Antoniego Filę. Ponadto do bardzo aktywnych biegaczy należą: Leszk Tabor, Andrzej Babieczko, Piotr Nowosielski, Grzegorz Pelpliński, Rafał Chętnik, Leszek Skoczynski, Andrzej Krawiec, Mirosław Jurewicz, Leszek Piotrowski, Andrzej Ludwik, w ostatnim okresie Marlena Nowosielska, Magdalena Wolf, Seweryn Jażdżewski, Arkadiusz Piróg, Sławomir Wiechowsk, Jerzy Czaja i inni.

VIII. Organizacja zawodów i imprez własnych

        Lekkoatletyczny Klub Sportowy ZANTYR Sztum w 2010 roku zorganizował szereg imprez własnych. Największą , prestiżową był Bieg 3 Maja– zasięg międzynarodowy:

1. XX Międzynarodowy Sztumski Bieg Solidarności 3 Maja

2-3. XI Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych – II i III bieg oraz zakończenie imprezy

4. Amatorskie zawody pływackie

5.  Otwarte Jesienne Mistrzostwa M i G Sztum Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w Przełajach

6. Marsze i rajdy Nordic Walking/10/- Rajd Szwedzki, do Benowa, leśniczówki Wilki itd

7-8 .XII Grand Prix Sztumu – I i II bieg

IX. Udział w zawodach

        Zawodnicy LKS ZANTYR Sztum uczestniczyli w ponad 90 zawodach różnej rangi, od szczebla lokalnego, poprzez mistrzostwa okręgu, międzywojewódzkie, mistrzostwa Polski i starty międzynarodowe /Mistrzostwa Świata Juniorów Kanadzie/ we wszystkich kategoriach wiekowych/od dzieci do weteranów./, w hali, w przełajach, na stadionie, uliczne .                                          

Były to miedzy innymi następujące zawody:

- 5 zawody międzynarodowe

- 18 zawodów rangi mistrzowskiej

- 10 szkolnych

- 6 własnych.

- 50 startów, w których mogli startować weterani

X. Obozy sportowe

        Zawodnicy LKS Zantyr w 2010 roku brali udział w czterech obozach sportowych:

- obóz zimowy w Szklarskiej Porębie dla 35 osób

- obóz wiosenny w Chojnicach

- obóz letni w Sztutowie

- obóz kadry w Spale

Zawodnicy klubu uczestniczyli w pięciu obozach kadry okręgu juniorów i młodzików.

XI. Realizacja zadań zleconych

        LKS Zantyr bardzo mocno angażuje się w rozwoju sportu, kultury fizycznej i rekreacji dla społeczeństwa  Miasta i Gminy Sztum – dzieci, młodzieży, dorosłych czy weteranów.

Klub realizował na zlecenie Miasta i Gminy Sztum następujące zadania: 

- upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu M i G Sztum w zakresie lekkiej

  atletyki / oddzielne sprawozdanie/

- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu M i G Sztum

   /oddzielne sprawozdanie/

- prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych wśród dzieci i młodzieży z uwzględnieniem

  grup ryzyka i świetlic socjoterapeutycznych /oddzielne sprawozdanie/- m.in. nauka pływania, wyjazdy do stadniny koni, na basen, do Parku Wodnego,  do parku linowego, wspinaczkę skałkową, lodowisko

Ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki wspólnie z Miejskim Zespołem Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Sztumie zorganizowana została nauka pływania dla 180 dzieci ze wszystkich szkół podstawowych Miasta i Gminy Sztum –kl III a później IV

W 2010 roku wykonywane były badania lekarskie w Poradni Sportowo- Lekarskiej w Kwidzynie, dla wszystkich zawodników i zakupiono niezbędny sprzęt sportowy.

Bardzo dobrze prowadzona była strona internetowa klubu przez Sławomira Wiechowskiego. .Wzorowo układała się współpraca z Burmistrzem Miasta i Gminy Sztum oraz z Gimnazjum Sztum, dopisali sponsorzy  na organizowane imprezy.

XII. Rozwój marszów Nordic Walking

Bardzo prężnie rozwija się nowa forma ruchu jaką są marsze Nordic Walking. Raz w tygodniu odbywają się wspólne marsze Nordic Walking dla wszystkich chętnych. Dla prawie 80 osób zorganizowano marsz szkoleniowy z instruktorami. Zorganizowany rajdy i marsze do Białej Góry, Klimbergowic, Sztumskie Pole, Benowa, przy Grand Prix, biegu 3 maja, Uśnic, Leśniczówki Wilki itd. połączone z ogniskiem czy gilem. Zorganizowano wyjazdy na rajdy do Nowego, Żukowa itd. Nordic Walking przybiera formy rywalizacji sportowej i staje się nowa dyscypliną sportową. Zorganizowano zawody podczas biegu 3 Maja w Sztumie. Zorganizowano wyjazdy na zawody do Gdańska/3/, Sławna, Brzozy, Gdyni. Były pierwsze sukcesy, zwycięstwa, medale, puchary. Wymienić należy Irenę i Jana Kołpaka, Wande Derengowską, Mirosławe Szpalerską, Marie Mazerską, Ewe Bucewkę, Mirosława Anaczkowskiego, Eugeniusza Słoninę itd.

Z przedstawionego, skrótowego sprawozdania widać jak szeroką i rozległą działalność sportowo – rekreacyjną na rzecz środowiska sztumskiego prowadził w 2010 roku Lekkoatletyczny Klub Sportowy ZANTYR Sztum.

Podziękowania dla wszystkich, którzy włożyli wiele pracy, poświecili sporo czasu wolnego, za zaangażowanie w rozwój lekkiej atletyki i klubu, za osiągnięte wyniki    –dla członków Zarządu klubu, szkoleniowców, księgowej, sponsorów, Burmistrza M i G Sztum, władz samorządowych, informatyka, zawodników, działaczy, dyrekcji szkół, nauczycieli, sędziów, wolontariuszy. Bez nich nie spotkalibyśmy się w dniu dzisiejszym.

Jeszcze raz dziękuje wszystkim!!

                                   Ryszard Mazerski – prezes LKS ZANTYR Sztum