Chapter 3

Stone 9

Giving detailed information

HappyNews is a website which brings positive news.

HappyNews is een website die positief nieuws brengt.

HappyNews is a website that brings positive news.

HappyNews is een website die positief nieuws brengt.

He wrote the article, which was too long, in an hour.

Hij schreef het artikel, dat te lang was, in een uur.

Mr Reese, who is an American, is our publisher.

Meneer Reese, die Amerikaan is, is onze uitgever.

The woman then called a relative who lives nearby.

De vrouw belde toen een familielid dat in de buurt woont.

This is the sheriff whose car he chased.

Dit is de sheriff wiens auto hij achtervolgde.

The criminal, whose nickname is Master Mind, tried to rob a bank.

De misdadiger, wiens bijnaam Master Mind is, probeerde een bank te beroven.

That's the hotel where the woman worked.

Dat is het hotel waar de vrouw werkte.

We sent our crew to Iowa, where the incident happened.

Wij stuurden ons team naar Iowa, waar het voorval gebeurde.

Stone 10

Talking about future plans and arrangements

What are you going to do tomorrow?

Wat ga je morgen doen?

What are they going to watch on TV tonight?

Waar gaan ze vanavond naar kijken op TV?

We're going to read the newspapers.

Wij gaan de kranten lezen.

I'm going to send HappyNews one of my articles.

Ik zal HappyNews één van mijn artikelen sturen.

Who is he interviewing tomorrow?

Wie gaat hij morgen interviewen?

Who are you meeting in Manchester?

Wie ga je ontmoeten in Manchester?

He's interviewing a local band then.

Hij interviewt dan een plaatselijke band.

We're meeting the Man United team there.

We ontmoeten daar het Man United elftal.

Are you travelling to England by boat?

Reis je met de boot naar Engeland?

Is Tom doing a photo shoot with them?

Doet Tom een fotosessie met hen?

We're flying to England, actually.

Nou, we gaan vliegen naar Engeland.

A photographer's taking their pictures after the interview.

Een fotograaf neemt foto's van hen na afloop van het interview.


Stone 11

Saying what the weather will be like

It won't rain in this part of the country.

In dit gedeelte van het land gaat het niet regenen.

It will be hot and sunny on the coast.

Het wordt heet en zonnig aan de kust.

It will be eighty-six degrees Fahrenheit this morning.

Het wordt vanochtend zesentachtig graden Fahrenheit.

It will be twenty-eight degrees Celsius this morning.

Het wordt vanochtend achtentwintig graden Celsius.

There will be several thunderstorms tomorrow.

Morgen zijn er meerdere onweersbuien.

There will be a tornado with a wind speed of 260 miles an hour.

Er komt een tornado met een windsnelheid van 260 mijl per uur.

We can expect 48 millimeters of rain.

We kunnen 48 millimeter regen verwachten.

Look, it's going to rain.

Kijk, het gaat regenen.

Stone 12

Making predictions

The petition will change everything.

De handtekeningenactie zal alles veranderen.

I expect the action will be a huge success.

Ik verwacht dat de actie een groot succes zal zijn.

I think teens won't stop texting late at night.

Ik denk niet dat tieners zullen ophouden met laat op de avond te sms'en.

I think pupils won't end climate change.

Ik denk niet dat leerlingen een einde zullen maken aan de klimaatsverandering.

There is a good chance that Andrew will win his case.

Er is een gerede kans dat Andrew zijn zaak gaat winnen.

It is possible that fewer teens will buy alcohol.

Het is mogelijk dat minder tieners alcohol zullen kopen.

I don't believe that Andrew will win his case.

Ik geloof niet dat Andrew zijn zaak gaat winnen.

If more people become organ donors, we can save more lives.

Als meer mensen orgaandonor worden, kunnen we meer levens redden.

If you use a fake ID, you may get into trouble.

Als je een vals identiteitsbewijs gebruikt, zou je in de problemen kunnen raken.

If we don't do anything, it will get out of hand.

Als we niets doen, loopt het uit de hand.

It looks as if that boy is going to faint.

Het lijkt alsof die jongen gaat flauwvallen.

It looks as if those trains are going to crash into each other.

Het lijkt alsof die treinen tegen elkaar gaan botsen.