Ordforklaringer til “Garpegenitiv - Hva er det?”

 

Apostrof         - et tegn, ser ut som et komma i luften

Tegnsetting         - Det å sette tegn som komma, punktum, spørsmålstegn osv.

Utfordring         - Noe vanskelig som man kan klare

Hansatiden         - Perioden mellom slutten av 1200-tallet og 1500-tallet da tyske handelsmenn,

Hanseatere, drev omfattende handel fra Bryggen i Bergen.

Storskryter         - en som skryter mye

Å skryte         - å si mye positivt om noe. Kan brukes både positivt og negativt.

For øvrig         - ellers

Stamme fra         - komme fra

Dialekter         - en talemåte (trøndersk, bergensk osv.)

Lingvist         - en person som har studert språk

Språkentusiast - en person som er entusiastisk til språk

Entusiast         - en person som blir inspirert av noe

Entusiastisk         - svært positiv og inspirert

Mislike         -ikke like

Tillat                 - lov

Foretrekke         - like noe bedre enn noe annet

Begrenses         - holdes innenfor en grense