Aurreko atalak ikasi eta gero, pres egongo zara hurrengo galderari erantzuteko:

A: Sin30= ⇨ x=-r.Sin30=-2.=-1

    Cos30= ⇨ y=-r.Cos30=-2.=-

   

A=(-1,-)

A=-1-i

A ⇨ r===2

      x=arctan=arctan= 

A= 

B: Sin60= ⇨ y=-r.Sin60=-2.=-

    Cos60= ⇨ x=r.Cos30=2.=1

   

B=(1,-)

B=1-i

B ⇨ r===2

      x=arctan=arctan= 

B= 

C=(2,0)

C=2+0i

C ⇨ r===

      x=arctan=arctan= 

C= 

D: Sin30= ⇨ x=r.Sin30=2.=1

    Cos30= ⇨ y=r.Cos30=2.=

   

D=(1,)

D=1+i

D ⇨ r===2

      x=arctan=arctan= 

D=

E: Sin30= ⇨ x=-r.Sin30=-2.=-1

    Cos30= ⇨ y=r.Cos30=2.=

   

E=(-1,)

E=-1+i

E ⇨ r===2

      x=arctan=arctan= 

E=   

   

F=(-2,0)

F=-2+0i

F ⇨ r===

      x=arctan=arctan= 

F=