OBJECTIUS

 Aula de Cultura Clàssica DOMUS BAEBIA té els següents objectius:

Objetius generals:

Objectius específics: