Trene på å drøfte!

Regjeringen har gått inn for bygging av en 90 kilometer lang kraftlinje gjennom Hardanger. Mastene vil være opptil 45 meter høye. Motstanderne av dette ønsker et kraftlinjer der man bruker sjøkabel. Drøft dette prosjektet. (For å finne relevante artikler om emnet, bør du bruke kraftlinje og hardanger som søkeord i Google.)

I en drøftingsoppgave skal vi vise evne og vilje til å se emnet eller saken fra ulike sider og perspektiver. Vent med å si hva du selv mener til du kommer til avslutningsavsnittet.

Teksten skal ha

a. innledning

b. to avsnitt med argumenter for

c. to avsnitt med argumenter mot

d. avslutning med oppsummering og konklusjon

e. kildeliste

Teksten skal med andre ord ha seks avsnitt. Så kommer kildelisten i tillegg.

Hvert avsnitt skal være på mellom seks og åtte setninger

Du skal vise til minimum 3 kilder i teksten din.

Teksten skal ha halvannen linjeavstand og 12 pkt. skrift. Du skal bruke rettekontroll, og det er lov å diskutere oppgaven med medelever, men ikke snakk høyt. Teksten skal være i doc-format (word-format)

Du får karakter som danner grunnlaget for julekarakter i norsk hovedmål, men den teller ikke på standpunktkarakteren. Dette er trening!