Către Privesc.MD

Proprietar adresă:

Vitalie Eșanu, Chișinău

de la Oleg Brega

MD-2012, Chișinău

Căsuța poștală 2347

CERERE PREALABILĂ

În baza Legii nr. 64 din 23.04.2010 cu privire la libertatea de exprimare

Stimate dl Eșanu,

Cu referire la schimbul de replici și opinii între vizitatorii sitului Dvs www.privesc.eu la transmiterea în direct a conferinței de presă a Asociaţiei GENDERDOC –M ”Prezentarea rezultatelor proiectului PRECIS” (http://www.privesc.eu/Arhiva/3230/Asociatia-Gender-DOC---Prezentarea-rezultatelor-proiectului-PRECIS), și avînd la bază prevederile articolelor 1, 2, 3 alin (3) și alin (5), 7 alin (5), 10 alin (1) și 15 din Legea nr. 64 din 23.04.2010 cu privire la libertatea de exprimare, vă cer:

  1. Scuze publice pentru incitarea și tolerarea unui discurs de ură față de persoanele cu orientare sexuală netradițională și pentru incitare la discriminare prin asociere la adresa mea, Oleg Brega,
  2. Publicarea scuzelor pe prima pagină a saitului ce vă aparține,
  3. Repararea prejudiciului ce mi-a fost adus, în sumă de ... lei.

Odată ce situl privesc.eu oferă servicii de chat în direct pe pagina sa de internet, sînteți obligați de lege să moderați discuția cînd se transformă în discurs de ură față de un grup social anume. Țin să vă comunic că nu există ”idei LGBT”, ”politici a mișcării homosexuale” sau vreo ”agendă LGBT”. Există inițiative de a egala în drepturi și libertăți toți locuitorii Republicii Moldova și a dezvolta o societate tolerantă față de diversitatea socială și culturală a fiecărui om în parte.

Discuțiile de pe chat-ul Dvs. sînt ofensatoare și discriminatorii. Cei care citesc și scriu acolo sau doar privesc transmisiunile în direct, înregistrările video, văd incitarea moderatorului la acțiuni și exprimări de ură față de persoanele LGBT și față de cei ce susțin aspirațiile lor pentru egalitate, cum sînt eu. Este o atitudine iresponsabilă și nejustificată de libertatea cuvîntului și a exprimării. O libertate deloc absolută, ci dimpotrivă, limitată de dreptul la integritate fizică și umană a altor persoane, direct vizate de acest discurs de ură.

În cazul care refuzați satisfacerea acestei cereri în termen de 5 zile de la recepționarea ei, vom fi nevoiți să ne adresăm în judecată și vom solicita acoperirea din contul Dvs și a prejudiciului material pentru costuri și cheltuieli de judecată în mărime minimă de 5225 lei.

Această cerere este motivată de necesitatea dezvoltării unei atitudini responsabile și tolerante în societate față de toate grupurile sociale, inclusiv față de persoanele din comunitatea LGBT și cei ce îi susțin, de a educa populația în a avea o opinie obiectivă, nu distructivă. O putem face, doar împreună.

Cu respect şi speranţă de colaborare

Oleg Brega     28 februarie 2011