Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie

serdecznie zaprasza na

II Nocne Marsze na Orientację

"II Manewry SKPB"

- Okolice Warszawy, 17-18.11.2012 -

Regulamin imprezy:

Organizator i zespół organizacyjny:

Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie (http://skpb.waw.pl/)

Kierownik Imprezy: Krzysztof Lisak, klisak@wp.pl

Sędzia główny: Marek ‘White’ Białowąs (PInO 592), nalajcie@gmail.com

A także liczne grono członków i sympatyków SKPB.

Termin:

17-18 listopada 2012 (sobota popołudnie do niedzieli rano).

Miejsce:

Okolice Warszawy.

Forma:

Zawody odbywają się w nocy, wszystkie zespoły startują po zmroku i przed świtem dochodzą do mety.

Kategoria “Masters” - zespoły 1-3 osobowe (w razie wygranej nagrody będą tylko dla max 2 uczestników)

Kategoria “Experts” - zespoły 1-3 osobowe (w razie wygranej nagrody będą tylko dla max 2 uczestników)

Kategoria “Tourists” - zespoły 1-5 osobowe (w razie wygranej nagrody będą tylko dla max 2 uczestników)

Kategoria “Hardcores” - rywalizacja indywidualna

Zasady i Klasyfikacja na trasie “Hardcores”

- Zawodnicy zmierzają do mety non-stop, a ewentualne przerwy wliczane są do wyniku zawodów. Trasa wyznaczona będzie w terenie w postaci punktów kontrolnych. Zadaniem zawodników jest pokonanie całej trasy przy użyciu mapy topograficznej w skali podanej na mapie oraz potwierdzanie w zadanej kolejności poszczególnych punktów kontrolnych na karcie kontrolnej. Droga pomiędzy punktami jest dowolna, a jej wybór należy do zawodnika. Organizator ma prawo nakazać pokonanie znakowaną trasą drogi między punktami kontrolnymi. W takim przypadku trasa wyznaczona będzie na mapie. Może też zakazać korzystania z pewnych odcinków zaznaczonych na mapie.

- Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie, obowiązuje absolutny zakaz korzystania ze zorganizowanej pomocy osób trzecich.

- Obowiązuje zakaz korzystania z jakichkolwiek środków transportu.

- Na terenie rezerwatów przyrody dozwolone jest poruszanie się tylko po wyznaczonych szlakach

- Obowiązuje zakaz rozpalania ognisk w lesie i jego pobliżu; obowiązuje nakaz przestrzegania przepisów ppoż.

- Obowiązuje zakaz biwakowania (organizowania odpoczynku) w niedozwolonych miejscach, biwakowanie na terenach prywatnych na własną odpowiedzialność.

- Pozostawianie śmieci na trasie zawodów jest zabronione. Wszelkie odpadki należy wyrzucać wyłącznie do specjalnych koszy na odpady.

- Uczestnicy zobowiązani są do posiadania przy sobie podczas trwania zawodów sprawnego telefonu komórkowego i dokumentu tożsamości.

- Warunkiem sklasyfikowania jest zaliczenie przynajmniej 1 punktu kontrolnego i zmieszczenie się w limicie czasu. Zawodnik ten musi jednak wrócić na metę samodzielnie bez pomocy osób trzecich.

- O kolejności decyduje w pierwszej kolejności ilość zaliczonych punktów kontrolnych, następnie uzyskany czas.

- Zawodnicy, którzy z różnych przyczyn zrezygnują i zjadą z trasy środkiem transportu, nie będą klasyfikowani.

Punktacja i sędziowanie na pozostałych trasach:

Punktacja i sędziowanie będą prowadzone zgodnie z „Zasadami punktacji i współzawodnictwa w turystycznych imprezach na orientację PTTK”. Nie dotyczy to sposobu obliczania limitów czasowych (specyfika imprezy dopuszcza mniejsze limity, niż we wspomnianym dokumencie, jako że mapy nie są przekształcone), jednakże limity będą dostosowane do długości i stopnia trudności tras tak, by ich pokonanie było możliwe w tempie marszu.

Kategorie startowe:

Masters” – dla zaawansowanych, ludzie którzy nie raz mieli do czynienia z mapą i kompasem w nocy. Długość trasy to ok. 20-22km w linii prostej powietrznej między punktami. Punkty kontrolne w miejscach często trudno dostępnych, liczne punkty stowarzyszone. Mapa może być niepełna.

Experts” – dla średniozaawansowanych, ludzie którzy pewnie czują się z mapą i kompasem za dnia i chcą spróbować swoich sił nocą. Długość trasy to ok. 15-18km w linii prostej powietrznej między punktami. Punkty kontrolne w miejscach trudniej dostępnych (wymagana umiejętność odczytywania rzeźby terenu), możliwe punkty stowarzyszone.

Na trasie obu powyższych kategorii będzie ognisko z nieobowiązkową godziną “stopczasu” (szczegóły niżej).

Tourists” – dla turystów lub osób mniej doświadczonych, którzy chcą podszkolić swoje umiejętności lub po prostu spędzić noc w lesie.  Długość trasy to ok. 12-14km w linii prostej powietrznej między punktami. Mapa względnie aktualna, trasa prowadzi głównie drogami. Dość oczywiste punkty kontrolne, punkty stowarzyszone bardzo sporadycznie.

Hardcores” - dla doświadczonych napieraczy o mocnej łydce. Trasa o długości 50 km liczonych po najkrótszej trasie wzdłuż obiektów liniowych na mapie pomiędzy poszczególnymi punktami kontrolnymi. Kilkanaście ciekawie położonych punktów kontrolnych (nie ma punktów stowarzyszonych). Przewidziana woda dla uczestników mniej więcej w połowie trasy. Start wspólny. Limit 12 godzin.

Baza i biuro zawodów:

Dokładne położenie Bazy Zawodów zostanie podane w przeddzień zawodów (16.11.2012) o godzinie 20 za pośrednictwem strony internetowej (oraz e-maili do zapisanych uczestników). 

Dojazd:

Baza będzie znajdować się nie dalej niż 1,5 godziny podróży komunikacją publiczną z centrum Warszawy. Proponowany sposób dojazdu (wraz z mapką) zostanie zamieszczony na stronie wraz z informacją o położeniu bazy. Będzie oczywiście możliwość dojechania własnym środkiem transportu (parking w okolicach bazy zawodów).

Ekwipunek:

- obowiązkowo latarka, kompas, trwały środek do pisania (długopis),

- obowiązkowo obuwie (kapcie, skarpetki) na zmianę do poruszania się w bazie,

- obowiązkowo jeden sprawny w czasie zawodów telefon na zespół (podany przy rejestracji)

- można wziąć śpiwór i/lub karimatę do posiedzenia przy ognisku i przespania się w szkole.

Ognisko:

W punkcie kontrolnym wspólnym dla wybranych tras znajduje się ognisko czynne w godzinach podanych w momencie startu. Zespół ma prawo skorzystać z maksymalnie godzinnego "stopczasu" podczas postoju przy ognisku. Na ten czas zespół zobowiązany jest do oddania wszystkich map i karty startowej Organizatorom. Korzystanie ze "stopczasu" nie jest obowiązkowe.

Harmonogram zawodów:

16.11.2012, g. 20.00 - podanie położenia Bazy Zawodów na stronie www

17.11.2012:

15.30 - otwarcie Bazy Zawodów dla uczestników

16.00 - 19.00 - praca Sekretariatu Zawodów

17.30 - 17.45 - uroczyste otwarcie Zawodów

18.00 - Start wspólny trasy Hardcores (50 km)

18.10 - minuta “0” - początek startów pozostałych kategorii

22.00 - 06.00 - meta zawodów, wstępne wyniki

07.30 - zakończenie Zawodów, dyplomy, nagrody

08.30 - zamknięcie Bazy Zawodów

Wpisowe:

Należy wpłacić na rachunek:

86 1140 2004 0000 3602 3170 3100

tytułem: "Manewry - [nazwa zespołu]"

odbiorca: Krzysztof Lisak

nie później niż w ciągu 3 dni kalendarzowych od momentu zapisania się, jednak nie później niż ostatniego dnia zapisów.

Wysokość wpisowego to 23 zł od każdego uczestnika i 19 zł od każdej zamówionej koszulki (informacje o koszulkach w dalszej części dokumentu). Opłata jest bezzwrotna. W przypadku zamówienia koszulki i nieodebrania jej na zawodach, będzie możliwość jej późniejszego odbioru.

Zgłoszenia:

Zapisy trwają od 24 września godz. 20:00 do 14 listopada do godz. 23:59 za pomocą formularza internetowego (link do formularza zapisów dostępny na stronie zawodów - http://skpb.waw.pl/manewry).

Na stronie zawodów będzie dostępna aktualizowana co 2-3 dni lista startowa wraz ze statusem opłacenia wpisowego.

15 listopada na witrynie zawodów opublikowana zostanie lista startowa wraz z minutami startowymi. W razie wyczerpania limitów miejsc w poszczególnych kategoriach zapisy mogą zakończyć się wcześniej.

Osoby niepełnoletnie mogą startować tylko pod opieką osób pełnoletnich po złożeniu odpowiedniego oświadczenia pisemnego w sekretartiacie zawodów (oświadczenie do pobrania ze strony zawodów) wraz z podpisami prawnych opiekunów.

W sprawach związanych ze zgłoszeniami (zmiana, rezygnacja), prosimy o kontakt z Kierownikiem Zawodów.

 Koszulki:

Istnieje możliwość zamówienia pamiątkowych koszulek w momencie

zapisów. Wzór koszulki można będzie obejrzeć na stronie zawodów po uruchomieniu zapisów. Aby dokonać zamówienia, wystarczy w formularzu zaznaczyć ilość i rodzaj koszulek oraz opłacić wraz z wpisowym koszty dodatkowe - 19 zł za każdą sztukę. Ze względu na konieczność wcześniejszego zamówienia, koszulki można będzie zamawiać jedynie zapisując się do 8 listopada do godziny 23:59, potem opcja zamawiania koszulek będzie niedostępna.

Świadczenia:

- mapa i komplet materiałów startowych dla każdego uczestnika

- puchary dla zwycięzców kategorii, dyplomy i nagrody dla trzech pierwszych zespołów w każdej kategorii

- nagrody do rozlosowania wśród wszystkich uczestników (uzależnione od hojności sponsorów)

- protokół w formie elektronicznej

- ciepła herbata w bazie

- ciepły kąt do spania w warunkach turystycznych

- ognisko z godziną "stopczasu" dla wybranych  tras, na którym będzie można upiec kiełbaskę z chlebem, napić się herbaty

- potwierdzenie punktów do OInO i OTP

- naklejka zawodów

- świeże powietrze (dużo)

- dobra zabawa

- inne nieujawnione i nieznane jeszcze nawet organizatorowi.

Postanowienia końcowe:

Zawody odbędą się bez względu na pogodę.

Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji regulaminu oraz harmonogramu zawodów,  uczestnicy będą niezwłocznie powiadamiani o modyfikacjach za pośrednictwem strony www i poczty e-mail.

Za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.

Wykorzystywanie odbiorników GPS i innych elektronicznych urządzeń pomagających w nawigacji jest zakazane i grozi dyskwalifikacją (poza zapisywaniem danych do wykorzystania po zawodach).

Serdecznie zapraszamy

SKPB Warszawa