Index articole Sfera Politicii

2013


Volum XXI

Nr. 3 (175) mai-iunie

 

Școala Sociologică de la București. Contexte, tendinţe, crize

 

Rostás, Zoltán, Criză și/sau tranziţie la școala gustiană – 1932-1934. Din perspectiva corespondenţei lui Anton Golopenţia

Văcărescu, Theodora-Eliza, Contexte de gen. Educaţia femeilor din România între anii 1880 și 1930

Sdrobiș, Dragoș, Învăţământul superior în România interbelică: de la „supraaglomerarea universităţilor” la „șomaj intelectual”

Salamon, Martin Ladislau, „Știinţa naţiunii” a lui Dimitrie Gusti – un model pentru Tinerii ardeleni

Juravle, Alina, Henri H. Stahl – un sociolog social-democrat

Ţone, Florentina, Un monografist uitat: D.C. Georgescu

Costinescu, Ion Matei, The Nation as Epistemic Regime: On the Bucharest Sociological School, State Consolidation and Interethnic Relations

Văetiși, Șerban, Sociologia monografică în perspectiva etnografiei critice americane

Branda, Alina, Știinţele Sociale și „Știinţa Naţiunii”. Câteva consideraţii

Momoc, Antonio, Știinţă și politică  în sistemul sociologic gustian. Proiectul de societate al Școlii Sociologice de la București

Dumitrescu, Lucian-Ștefan, Resorturile gândirii geopolitice a lui Dimitrie Gusti. Context și idei

Butoi, Ionuţ, Peter Schöttler sau un posibil răspuns la întrebarea: ce se mai poate spune nou despre ceva despre care „se știe” totul?Realism știinţific, „canonizare” și demitizare

   

Volum XXI

Nr. 2 (174) martie-aprilie

 

Alegeri parlamentare 2012

 

Radu, Alexandru, Despre mitologia votului uninominal

Negrescu, Victor, L’influence du vote politique sur les résultats des élections parlementaires de Roumanie. Le discours politique, les résultats électoraux  et le management publique de la victoire

Buti, Daniel, Trei consecinţe ale alegerilor parlamentare din 2012

Gilia, Claudia, Paradoxul alegerilor parlamentare din 2012 – un Parlament supraponderal

Băluţă, Ionela, Reprezentarea politică a femeilor: alegerile parlamentare din 2012

Giugăl, Aurelian și Ciobanu, Ionuţ, Alegeri generale în România sau confirmarea teoriei periferiei politice

Grecu, Florin, Transformarea voturilor cetăţenilor în mandate uninominale în Parlament. Studiu de caz:  Alegerile parlamentare din decembrie 2012, Circumscripţia electorală nr. 42, Municipiul Bucureşti

Niţu, Ciprian, Putere de vot în Parlamentul României după alegerile din 2012

Pleșca, Vasile, Democraţia românească  la răscruce de vânturi?

Șandru, Daniel, Ideologia și construcţia simbolică  a violenţei politice

Copilaș, Emanuel, Simbolistica politică românească: între populism și cinism?

Creţu, Florina, Just how tabloidized is tabloid press? Personalization, sensationalism and negativism in the coverage of the Romanian presidential elections, 2009

Tasenţe, Tănase and Ciacu, Nicoleta, Social Media and Political Communication. Case Study – The Parliamentary Parties In Romania

Novăcescu, Ion, Linșajul mediatic în politica și mass media românească. Definiţie şi scurte explicaţii

Damian, Roxana, Measuring Sustainable Development Effectiveness in EU’s Policies Implementation in Romania

Manolache, Viorella,  „Reflexele biopoliticii” sau  Despre ce se întâmplă cu biopolitica azi

Peru-Bălan, Aurelia, Alegeri prezidenţiale în SUA – 2012: Tonul tendinţelor din marketing și PR politic

   

Volum XXI

Nr. 1 (173) ianuarie-februarie

 

Comunism și postcomunism în România.
Două deceniide analiză politică

 

Scrisoare de la Ghiţă Ionescu [Sfera Politicii 1]

Ce vrem [Sfera Politicii 1]

Ulrich, Louis, Raportul Hrușciov [Sfera Politicii 35]

Tănase, Stelian, Dictatura proletariatului în versiune românească (I) [Sfera Politicii 36]

Sampson, Steve, Experienţe din Balcani. Ce se întâmplă cu adevărat când se exportă democraţia [Sfera Politicii 101]

Chioveanu, Mihai, Secolul XX – secolul extremelor? [Sfera Politicii 102-103]

Drăgulin, Sabin, Loja masonică P2 și România [Sfera Politicii 102-103]

Brâncoveanu, Romulus, „Democraţia românească”, teorie și metodă [Sfera Politicii 113]

Stan, Lavinia, Lungul drum al lustraţiei în Europa de Est [Sfera Politicii 120-122]

Pavel, Dan, Două decenii de revoluţie.Eseu antirevizionist [Sfera Politicii 142]

Cioroianu, Adrian, Revoluţia română, după 20 de ani. Viciile și virtuţile normalităţii sociale [Sfera Politicii 142]

Radu, Alexandru, Alegerile RP și multipartidismul din România. O confirmare a teoriei duvergeriene [Sfera Politicii 162]

Tohăneanu, Cecilia, „Egalitatea complexă” sau socialismul în versiunea lui Michael Walzer

Ivan, Ruxandra, A fi istoric al comunismului românesc, după 23 de ani

Hurubean, Alina, Comunismul românesc și incertitudinea graniţei între sfera publică și viaţa privată

Preutu, Cristina, Dimensiunea simbolică a propagandistului în regimul comunist din Romania

Ţiu, Ilarion, Politici de ideologizare a mass-media în perioada regimului comunist

Băluţă, Ionela, L’image de la „femme politique” dans les medias post-communistes

Pitulac, Tudor, Continuum-ul comunism – post comunism. România urbană în secolul al XXI-lea

Gorun, Hadrian, Putere și opoziţie: semantica discursului oficial din primele luni postdecembriste

Popescu, Mihai Bogdan, Identitatea Rusiei în „era Putin” și problema securizării pe dimensiunea energetică

Vukelić, Tatjana, Immigration of Roma from Republic of Serbia

   

2012


Volum XX

Nr. 6 (172) noiembrie-decembrie

 

Dezbateri constituționale.
Forme de guvernământ în România

 

Radu, Alexandru, Reforma sistemului electoral din România. O istorie analitică (2)

Ionescu, Cristian, Instituţia Președintelui României în actuala arhitectură constituţională

Gilia, Claudia, Curtea Constituţională sub imperativul reformei

Conovici, Iuliana, The place of religion in the Romanian public space: Constitutional (dis)continuities and uncertainties

Schwartz, Andrei, Some considerations on the meaning of the word constitution in the Romanian post-communist context

Raef, Ivona-Arina, Negocierea Constituţiilor  din 1923 și 1991

Iancu, Bogdan, Formă de guvernământ și regim politic: condiţii de posibilitate constituţională

Grecu, Florin, Regimul şi principiile  Constituţiei de la 1938

Lonean, Irina, Construirea formei de guvernare  prin discurs în 2003 şi 2009. Republica semiprezidenţială în Constituţia României

Ștefanachi, Bogdan, Premise conceptuale  pentru o înţelegere a securităţii umane

Ciceo, Georgiana, România în faţa mozaicului complex de formule de reformă a proiectului de integrare a Uniunii Europene

Ionică, Daniel, Justiţia din România sub semnul europenizării. Studiu de caz: Ministerul Justiţiei

Manolache, Laura, Pentru o reformă  a culturii juridice în România

Volintiru, Clara, The Institutionalisation of the Romanian Party System

Frunzaru, Valeriu, Attacks upon the Romanian Welfare State and the Trade Union Decline

Jora, Octavian-Dragomir, Crize la „S.C. Liberalismul Clasic S.A.”.Corporaţia modernă: artefact al pieţei libere sau afront adus ei?

Ciascai, Gheorghe, Consiliul European încotro? Reforme și contrareforme instituţionale în UE

Ivan, Ruxandra, Criză economică sau criză democratică? Evoluţia „deficitului democratic” al UE

   

Volum XX

Nr. 5 (171) septembrie-octombrie

 

Alegeri locale 2012

 

Radu, Alexandru, Mecanisme ale alegerilor locale în România. Continuitate vs. schimbare

Pavel, Dan, Noile tendinţe repetitive. O analiză contextuală a alegerilor locale 2012

Buti, Daniel, Alegeri locale 2012.  Dominaţie și dezechilibru

Cernat, Maria, The 2012 Romanian Local Elections:  A Short Story from a Small Village

Mionel, Viorel, Ghetourile urbane și alegerile electorale. De ce sunt importante ghetourile pentru oamenii politici?

Turșie, Corina, Schimbare la Primăria Timișora după 16 ani. Studiu de caz asupra alegerilor locale 2012

Duduciuc, Alina, Morality versus competence in social perception of political candidates

Tompea, Adrian Marius și Bodnariu, Alexandru Iulian, Strategii de campanie câştigătoare în spaţii electorale hibrid. Studiu de caz – judeţul Iași

Chioveanu, Mihai, Munca Forţată  în Holocaustul din România

Andriescu, Monica și Gherghina, Sergiu, Discursul identitar maghiar  în România postcomunistă

Lungu, Eugen, Apărarea naţională – un domeniu de interes pentru mass-media românească

Hriscu, Marius, Nicolae Titulescu – profesor și diplomat

Huzum, Eugen, Problema fezabilităţii  în teoria dreptăţii sociale

Niţu, Ciprian, Sărăcie, dreptate și fiscalitate globală

Iorga, Filip-Lucian, Mitologiile genealogice, mitologii politice: definire, teritoriu, exemplificări

Petre, Silviu și Cioculescu, Șerban Filip, Realismul între știinţă şi ideologie

   

Volum XX

Nr. 4 (170) iulie-august

 

Securitate națională, securitate regională, securitate globală

 

Ciascai, Gheorghe, Impactul apariţiei Serviciului European de Acţiune Externă asupra rolului UE  în gestionarea crizelor internaţionale

Catrina, Ion-Lucian, Lupta pentru finanţarea deficitelor. Despre iluzia prosperităţii și epuizarea financiară a statului

Drăgulin, Sabin, Criza statului social, un risc pentru securitatea economică a Italiei

Brânda, Oana Elena, Politica de securitate a Marii Britanii în timpul Cabinetului Blair (1997-2007)

Peru-Bălan, Aurelia, Campania prezidenţială din Franţa – 2012. Între valorile gaulliste și tradiţia stângii franceze

Saleh, Alam, Iran’s National Identity Problematic

Climescu, Alexandru, Seniori ai războiului şi reţele bazate pe încredere. Cazul Republicii Somalia

Dileo, Ivano și Losurdo, Francesco, Food and Health Safety:  a Macro-policy Approach in the EU

Albano, Alessandro, The brain drain: winners and losers. Socio-economic effects of highly skilled migrations on both sending and host countries

Lupu, Lavinia, Monopolizarea opiniei publice

Josanu, Yuri, Republica Moldova:  între Comunitatea Statelor Independente și Uniunea Europeană

Dumitru, Dana, Libia – permanenta ameninţare la adresa securităţii regionale și internaţionale

Lungu, Eugen, Summitul NATO de la Chicago și noua dinamică a securităţii militare din regiunea Mării Negre

Postolache, Ana, The EU Security Continuum: the interaction between internal and external spheres in

Albescu, Oana, Particularităţi ale corporaţiilor multinaţionale ca agenţi ai securităţii economice globale

Radu, Daniela, Consecvenţă versus inconsecvenţă în politica intervenţiilor umanitare

Costinescu, Roxana Alexandra, Război, pace şi securitate în secolul XXI. O lectură contemporană a teoriei războiului drept

Ţăranu, Olesea, Provocări actuale și viitoare în noua ordine post-westphalică

   

Volum XX

Nr. 3 (169) mai-iunie

 

Partide politice

 

Radu, Alexandru și Buti, Daniel, Partidul de anturaj. Un model explicativ pentru partidismul românesc postcomunist

Pavel, Dan, „Partidul trădătorilor”. Cercetare asupra malformaţiilor instituţionale și autoreglajelor sistemice ale democraţiei postcomuniste

Popescu, Bogdan M., Partidele politice din România și diaspora. Discursuri și strategii electorale pentru câștigarea alegerilor din 2012

Chielli, Angelo, Le trasformazioni dei partiti politici in Italia negli ultimi 20 anni

Uszkai, Radu și Vică, Constantin, How to assess the emergence of the European Pirate Parties. Towards a research agenda

Ionașcu, Alexandra și Soare, Sorina,  În căutarea unui Mecena. Mecanisme și procese de finanţare ale partidelor politice în România postcomunistă

Gilia, Claudia, Sisteme de finanţarea ale partidelor politice în dreptul comparat

Lonean, Irina, Relaţia dintre partide și stat ca efect al competiţiei politice. Sistemul de partide și partonajul în politica românească

Șandru, Daniel, Ideology, Between the Concept and the Political Reality

Stan, Lavinia și Vancea, Diane, Contestaţii fără cenzură: moţiunile în România postcomunistă (1989-2008)

Ionescu, Cristian, Raporturile între majoritate și opoziţie în statul de drept. Pentru un nou statut al opoziţiei parlamentare în sistemul

Olteanu, Daniel, Evoluţia legislaţiei electorale 1990–2008. Sau cum se pot controla mecanismele procesului electoral de către partidele politice

Grecu, Florin, „Campania electorală” din mai 1939: mecanisme, proceduri și comportament electoral

Pătruţ, Monica, Website-ul partidului – instrument de comunicare politică. Studiu de caz: www.psd.ro

Pătruţiu Balteș, Loredana, Europa – clivaj politic la alegerile prezidenţiale din Franţa

Peru-Balan, Aurelia, Agenda-setting și poziţionarea candidatului Vladimir Putin în alegerile prezidenţiale din 4 martie 2012, Rusia

Rizzo, Michele, Political parties. What has changed and which is the role they played in Italy and Europe. A discussion with Professor Franca Papa, Professor of Political Philosophy, University of Bari

   

Volum XX

Nr. 2 (168) martie-aprilie

 

Discriminări

 

Catrina, Sonia, Social Categorization as a Manner of Creating Boundaries, Avoiding and Discriminating against the „Other(s)”

Pavel, Dan, Filosofia antidiscriminării și declinul democraţiilor postcapitaliste

Chioveanu, Mihai, The Dynamics of Mass Murder. Grasping the Twisted Decision-Making Process behind the Romanian Holocaust

Drăgulin, Sabin, Originile rasismului românesc. O istorie a ideilor

Runceanu, Camelia, Masă rotundă – Emigrarea evreilor din România în contextul celui de-al Doilea Război Mondial

Mionel, Viorel, Pata care devine din ce în ce mai vizibilă. Cazul segregării entice din ghetoul Pata Rât, Cluj-Napoca

Radescu, Raluca, A Top-Down Approach to Roma Discrimination. International Litigation as a solution for Human Rights Redress against Violations

Popovici (Andronache), Ana-Maria, Mass-media și promovarea politicii de combatere a discriminării

Helstern, Francisc Adrian, Migraţie și discriminare – perspective teoretice

Dascălu, Ileana, Egalitate de șanse și non-discriminare

Hurubean, Alina, Inegalităţile de gen la intersecţia mecanismelor discriminatorii

Ivan, Loredana, Using nonverbal sensitivity and cognitive style to discriminate between self and others’ prosocial behavior

Duduciuc, Alina, Facial discrimination of political candidates and voting behavior

Ţiu, Ilarion, Discriminarea în perioada comunistă. Viaţa deţinuţilor politici legionari după eliberarea din închisori

Dima, Raluca, „Noi” și „Ei”. Discursul unei «Biserici Naţionale» despre „libertate religioasă” și „pluralism religios”

Ciascai, Gheorghe, Despre geometria variabilă a Uniunii Europene și modul de folosire a acesteia în vremuri de criză

 

 

Volum XX

Nr. 1 (167) ianuarie-februarie

 

Reforme

 

Radu, Alexandru, Reforma sistemului electoral din România. O istorie analitică (I)

Maxfield, Edward, Resistance to change: Romania’s debate over territorial reforms

Pleșca, Vasile, Democraţia românească în două chipuri ale reformei

Manolache, Viorella, Între ezitare și reformă: Proiectul românesc al unei noi republici

Lonean, Irina, Reforma statului. O formulă la modă sau o schimbare fundamentală?

Drăgușin, Nicolae, Uzuri ale raţiunii și destine umane în spaţiul politic. I. Kant și M. Mendessohn

Romanova, Valentyna, Regionalist Origins of Centralisation in Ukraine

Gherasim, Cristian, Caucazul de Sud. O traiectorie incertă. Analiza vulnerabilităţilor în respectarea drepturilor omului și recomandări pentru construcţia democratică

Rotaru, Vasile, Republica Moldova – povestea de succes a Parteneriatului Estic

Velicu, Irina, An Aesthetics of Post-Communist Resistance to Neo-liberal Politics

Chifu, Iulian, Întoarcerea la fundamente: reforma societală, a sistemului de valori și a moralei publice

Catrina, Ion-Lucian, Reforma unei zone monetare sub-optimale

Turșie, Corina, Pactul de Stabilitate și Creștere – între eșec și consolidare în contextul crizei datoriilor suverane. Reforma guvernanţei economice a Uniunii Europene

Borza, Sorin, Criza proiectului european și remanenţele etice ale culturii

Ruxanda, Mihaela, Influenţa Uniunii Europene asupra reformei sistemului juridic în România: un pas spre consolidare democratică?

Sanda, Lucian, Actori poftiţi și nepoftiţi ai prefacerilor social-politice din Orientul Apropiat

Iakob, Attila și Nicoară, Raluca-Maria, Noile perspective geopolitice în regiunea Asia de Est la două decenii de la prăbușirea URSS

Petre, Silviu și Vasile, Mirela, Sincronie inversă: Democraţia în SUA și China în cadrul tranziţiei hegemonice

 

2011


Volum XIX

Nr. 12 (166) decembrie

 

Migrația. Noile dimensiuni ale unui vechi fenomen

 

Bocancea, Cristian, Migraţie, aculturaţie şi valori politice

Ștefanachi, Bogdan, Globalizare, Dezvoltare şi Securitate Umană

Niţu, Ciprian, Imigraţie, cosmopolitism şi deschiderea graniţelor

Năstuţă, Sebastian și Tompea, Ancuţa-Daniela, Who is afraid of immigrants? Social predictors of  fear of immigrants in Europe

Cervinschi, Daniela, Migraţie şi integrare. Fenomenul imigraţionist şi impactul programelor de integrare asupra resortisanţilor ţărilor terţe în România

Surugiu, Oana, Between Assimilation and Accommodation: Migration and Translation policies in Post-Communist Romania

Aretxabala, Esther, Work Integration  Social Enterprises. Devices for the promotion of social inclusion and labour activation of the most vulnerable immigrants. The case of the Basque Country

Strielkowski, Wadim, Roma migrations in Central and Eastern Europe: from the Middle Ages until nowadays a case study of Czech-Slovak Roma migration trends and flows

Bădulescu, Dana, Rushdie The “Translated Man”

Drăgulin, Sabin, Fluxul migraţional din perspectivă istorică. Studiu de caz:Românii din Italia (1990-2010)

Bocancea, Silvia, Migraţia românească de tipul “one way ticket” de la începutul secolului XX

Ţiu, Ilarion, Migraţia ilegală a românilor în anul 1989. Aspecte socio-demografice

Drugă, Dan, Legislaţia Uniunii  Europene în domeniul migraţiei

Drugă, Dana Larisa, Managementul fluxurilor migraţioniste în Uniunea Europeană

Șaran, Vladislav, Migraţia  forţei de muncă în Uniunea Europeană. Impuls al dezvoltării generale

Drăgulin, (Cristea) Ioana, Politica şi emigraţia românească din Italia. Studiu de caz: Partidul Românilor din Italia-Identitatea Românească

Comăneci, Cătălina-Felicia, Îmaginea imigranţilor români în presa internatională: mit sau realitate

Pitulac, Tudor, Principiul oraşelor comunicante. Dimensiuni ale migraţiei urban-urban la începutul anilor '90 în România

Teodorescu, Cristina, Migraţia medicilor români: un studiu calitativ asupra percepţiilor medicilor care au profesat în străinătate

Girigan, Gabriel, Efecte socio-economice ale migraţiei după 1989. Studiu de caz: Feldru, Transilvania

Ciuntuc, (Andriuţă) Cristina-Elena, Aspecte ale migraţiei din perspectiva cărturarului Adrian Marino

 

Volum XIX

Nr. 11 (165) noiembrie

 

20 de ani de la căderea comunismului/
Identităţi postcomuniste

 

Tămaș, Sergiu, Schimbări istorice în raporturile de putere

Pop, Adrian, Factorul Gorbaciov

Ghaleb, Alexander, The Romanian Civil War:A Theoretical Discussion On The Proximate Causes of Violence

Copilaș, Emanuel , O prietenie cu rezerve. Eurocomunismul văzut din Republica Socialistă România

Catrina, Sonia, Despre dificultatea asumării denumirii de “ţigan” în spaţiul public românesc

Ștefănescu, Alexandru, Nietzsche, creştinii şi evreii

Martin, Aurora, Douăzeci de ani de “post-comunism”:radiografia  unui  faliment politic

Ţăranu, Olesea, 20 de ani de la destrămarea Uniunii Sovietice. Noi provocări la adresa mediului contemporan de securitate

Chifu, Iulian, Identităţi post-comuniste în Republica Moldova

Aboboaie, Cristina , Terorismul transnational şi implicaţiile sale pentru statele-naţiune din sudul global

Cho, Youngwon, The Chiang Mai Initiative and Its Multilateralization: Toward an Asian Monetary Fund?

Popa, Cristian-Ion, De la Marx la Bismark: socialismul după socialism

Drăgulin, Sabin, Guvernul “ Robin Hood”: câteva observaţii sociologice

Pleșca, Vasile , Democraţia românească în cheie liberală

 

 

Volum XIX

Nr. 10 (164) octombrie

 

Violenţa ca armă politică

 

Pamfil Nichiţelea și Bianca Mitu, Puterea politică și violenţa

Issoufou Yahaya, «Boko Haram» au Nigéria: le fanatisme religieux comme projet politiquee

Iulian Chifu, Religie şi conflict. Violenţa motivată religios

Ioan Milică, Violenţa de limbaj în discursul politic actual. Studiu de caz privind discursul parlamentar românesc

Andreea Georgiana Raboj și Alexandra Corina Nicolau, Oare există un sfârșit!? Instituţionalizarea violenţei politice

Ionela Carmen Boșoteanu, Campania negativă, violenţă în comunicarea politică?

Antonio Momoc, Agresivitatea comentariilor de pe blogurile candidaţilor în campania prezidenţială din 2009. Violenţa de limbaj ca exprimare liberă

Bogdan Ștefanachi, Globalizare și cunoaștere – un argument subiectiv în favoarea libertăţii

Sorin Cristian Semeniuc, Violenţa de limbaj în discursul totalitar din România (1945-1989)

Cristina Aboboaie, Cercetarea terorismului internaţional: abordare ortodoxă sau studiul critic?

Dana Bădulescu, Bolovanul istoriei se rostogolește în opera lui Salman Rushdie

Marija Jelic, Violence and youth in the region

 

 

Volum XIX

Nr. 9 (163) septembrie

 

Teorie si ideologie politică

 

Sorin Bocancea, Ideologia. Povestea fără sfârşit

Daniel Șandru, Marginalitatea ideologiei în contextul teoriei politice

Gabriela Tănăsescu, Conservatorismul și înţelegerile ideologiei

Nicolae Drăgușin, Teorie şi ideologie. Întretăieri conceptuale

Cristian-Ion Popa, Piaţa şi statul în viziunea economiei constituţionale

Adela Deliu, Ideologia globalizării – repere teoretice

Henrieta Anișoara Șerban, Jocul politic și simbolurile politice sub lupa timpului prezent

Alexandru Gabor, Multiculturalismul liberal

Lorena Stuparu, Unitatea europeană – între filosofie şi ideologie

Sorin Mitulescu, Partide şi membri de partid în Europa şi în România

Emanuel Copilaș, Despre „poporul muncitor unic” și locul minorităţilor naţionale în cadrul „naţiunii socialiste”. Maghiari, germani și evrei în România lui Ceaușescu (II)

 

 

Volum XIX

Nr. 8 (162) august

 

Partide şi alegeri

 

Alexandru Radu, Alegerile RP și multipartidismul din România. O confirmare a teoriei duvergeriene

Silviu-Dan Mateescu, Impactul cartelizării sistemului de partide din România asupra consolidării sistemului democratic

Bogdan Ficeac, Partidele româneşti, între politicianism şi politică

Silvia Bocancea, Tribulaţiile unui partid de cadre. Partidul Conservator (1880)

Antonio Momoc, Candidaţii populişti şi noile tehnologii (Blog, Facebook, YouTube) în alegerile prezidenţiale din 2009

Ionela Carmen Boșoteanu, New media în alegerile prezidenţiale din 2009

Vasile Pleșca, Democraţia dincolo de alegeri

Alexandru Iulian Bodnariu, Despre fundamentarea afectivă a preferinţelor utilizate în luarea deciziilor de vot

Silviu-Petru Grecu, Echilibru partinic și reprezentare electorală în democraţiile estice

Corina Turșie, Reforma alegerilor europene pentru 2014. Provocarea listelor transnaţionale

Antonio Glodeanu, Referendumul în România – între utilitate şi utilizare

Alexandru Ștefănescu, Descartes și politica

 

 

Volum XIX

Nr. 7 (161) iulie

 

Liberty of Faith and Conscience

 

Roger Kiska, The Threat to Religious Liberties and the European Institutions

John Coffey, The myth of secular tolerance

Ben-Oni Ardelean, Religious Freedom Ethic’s Dimensions: Individual vs. Communitarian

Francisco-Javier Lozano, ADDRESS OF The Apostolic Nuncio Archbishop FRANCISCO-JAVIER LOZANO, Dean of the Diplomatic Corps in Romania

Miscellaneous, Interview with Andrea Williams

Jonathan van Tongeren, Attaining Human Dignity by the Conscientious Use of Freedom

Lucian Pop, Human Dignity – Constitutional Principle of Fundamental Human Rights

István Péter Danku, Church Affairs in Hungarian Legislation, Policy Study

Ekaterina Smyslova, Freedom of Faith in Russia

Noemi Mena Montes, Media, Religious Minorities and Freedom of Religion

Ioana Florina Mînzu, Communication – From Censorship to Crisis

Petru Andea, Communication – From Censorship to Crisis

Mats Tunehag, reedom of Speech or Freedom from Hearing?

Leo van Doesburg, Freedoms of Religion and Conscience under serious attack in the Republic of Moldova

Anca Bulica, Freedoms of Religion and Conscience under serious attack in the Republic of Moldova

Johannes de Jong, The agreement of the People (1649)

 

 

Volum XIX

Nr. 6 (160) iunie

 

Totalitarismul, de la origini la consecinţe

 

Carpinschi Anton, The Part, the Whole, and TheTotalitarian Paradigm

Dobrescu Caius, Totalitarianism as free „externalization”. Hannah Arendt on Hermann Broch

Bondor George, Hannah Arendt: Totalitarianism and Public Sphere

Mitrea Florin, Totalitarianism as a pathology of modernity in Hanna Arendt’s political thinking

Boari Vasile, The crisis of politics. Totalitarianism as an expression of the crisis of politics in the 20th century

Bocancea Cristian, The law in totalitarian societies

Mușat Carmen, Redefining Politics: Fear and Evil in the Postcommunist World

Bucuci Mark, Totalitarianism and mechanisms of cruelty – a rortyan interpretation

Condur Georgeta, The New Man’s avatars – from communism to post-communism

Ilaș Constantin, From great politics to Nazism. The ideological exploitation of Friedrich Nietzsche’s philosophy

Arghire Cristiana, Historicist discourse as the root of totalitarianism

Drăgulin Sabin, National Socialism and Christianity

Vlas Natalia, Religion and totalitarianism. The case of Christian Reconstructionism

Bocancea Sorin, Beyond current myths. The Orthodox Church during the first years of the communist regime in Romania

Tompea Doru, Petre Andrei: tragic consequences of totalitarian conceptions and attitudes

Șandru Daniel, A Donbas Story. Maria Așembrener's Case

Pitulac Tudorel Marian, How to lose something that you do not have. The success of the communist strategy to undermine the social cohesion in Romania

Patraș Antonio, Literature under totalitarianism. Multiple strategy games

Betea Lavinia, To ask, to let know. Oral history between journalism and multidisciplinary interference

Semeniuc Suzana, Totalitarianism, A Biography

 

 

Volum XIX

Nr. 5 (159) mai

 

Cum funcţionează democraţia?

 

Pavel Dan, Teoria democraţiei ratate. A refutation

Stan Lavinia, Opinii româneşti privind lustraţia. O analiză a discursului parlamentar

Pleşca Vasile, Reinventarea democraţiei

Surdescu Oana, Consolidarea democraţiei participative la nivelul Uniunii Europene: Iniţiativa cetăţenilor europeni

Sinescu Călin, Pluralismul religios şi formele sale de expresie într-o societate democratică

Trofin Liliana, Pluralismul religios şi formele sale de expresie într-o societate democratică

Mihalache Dan, Votul extern: temele de dezbatere

Huiu Iulia, Votul extern: temele de dezbatere

Pătruţ Monica, Blogul – un instrument pentru democratizarea comunicării electorale?

Gorovei Domnica, Quelques remarques sur la démocratisationdu système local en Roumanie postcommuniste

Buti Daniel, Ce sunt partidele politice? Spre o nouă abordare în stasiologie

Ioniţă Dana Irina, Tipuri de coaliţii  în Europa Centrală și de Est

Cristea Rodica-Corina, Contexte și diferenţe în compararea regulii majorităţii simple cu regula majorităţii absolute

Babeș Adina, Primii israelieni de origine română

Ţuţui Viorel, Între „sferele dreptăţii”  şi „dreptul la cetăţenie”.  Limitele teoriei comunitariste a lui Michael Walzer

 

 

Volum XIX

Nr. 4 (158) aprilie

 

Imigraţie/Emigraţie

 

Sonia Catrina, De la mobilité des objets culturels à l’identité mobile

Sabin Drăgulin, Fenomenul migrator în România. Studiu de caz: italienii (1868-2010)

Aniţa Grigoriu, Românii din Italia, între identitate și alteritate

Dan Oprescu, Minorităţile naţionale din România. O privire din avion

Oana Albescu, Multiculturalismul în Europa. Între artefact și realitate

Silviu Petre, Discriminarea etnicilor indieni în Marea Britanie

Livia Todirică, Uniunea Europeană la răscruce între politica migraţiei și asigurarea securităţii individului

Emanuel Copilaș, Despre „poporul muncitor unic” și locul minorităţilor naţionale în cadrul naţiunii socialiste”. Maghiari, germani și evrei în România lui Ceaușescu (I)

Alexander Ghaleb, End of Westphalia:The Implications of the UN Resolution 1973 (2011) for the State-Territorial Sovereignty of Romania

Daniela Mihaela Spînu, Imigraţia musulmană și identitatea naţională în Europa. Împreună sau separaţi?

Sorin Cristian Semeniuc, Migranţii, între noua limbă și gândirea românească. Scurte consideraţii asupra „sub-identităţilor” naţionale

Alexandru Ștefănescu, Controversa secolului XVII – între politică, filosofie și religie

 

 

Volum XIX

Nr. 3 (157) martie

 

Creștin democraţia

 

Leo van Doesburg, „What is the man” (Psalm 8). Human Dignity and Christian Social Teachings as basis for Christian Democracy

Jonathan van Tongeren, Christian Democracy: the Champion of Subsidiarity

Rob A. Nijhoff, Christian Democracy in neo-Calvinist perspective. Central motives, historical roots

Oana Albescu, Rădăcini creștin-democrate ale construcţiei europene

Georgiana Ciceo, Konrad Adenauer, creștin-democraţia germană și integrarea europeană

Marius-Mircea Mitrache, Dilemele identitare ale creștin-democraţiei franceze. Cazul partidului Mouvement Républicain Populaire

Ovidiu Vaida, O diluare a mesajului creștin-democrat: cazul Partidul Popular European

Nicolae Drăgușin, Dreptatea intergeneraţională. Obligaţiile noastre și drepturile lor (I)

Eugen Lungu, Egiptul după Mubarak. Către un model de democraţie asemănător Turciei actuale?

Alexandru Volacu, Influenţa negativă a statului minimal nozickian asupra libertăţii pozitive

Auke Minnema, European Christian Political Movement: For Christian Politics in Europe

 

 

Volum XIX

Nr. 2 (156) februarie

 

Statul minimal, Statul social

 

Cristian-Ion Popa, Între Scila și Caribda: „eșecul pieţei” vs. „eșecul guvernului”

Vasile Pleșca, Welfare State și problema raţionalismului constructivist

Bogdan Ștefanachi, Ordinea spontană ca justificare a statului minimal

Alexandru Gabor, Rigiditate instituţională şi reforma politicii sociale

Dorina Ţicu, Perspective duale în politicile publice: de la statul minimal la statul social

Ion-Lucian Catrina, Povara datoriei publice în economiile emergente

Dan Mihalache și Iulia Huiu, Ce fel de stat ne dorim? Ieșirea din vechile paradigme

Fr. Petre Comșa și Costea Munteanu, Economic Personalism – A Christian Orthodox Contribution (II)

Romulus-Cătălin Dămăceanu și Alexandru Trifu, Politici macroeconomice monetare la nivelul UE

Oana Albescu, Accepţii antinomice ale teoriei dreptăţii în filozofia politică contemporană. Robert Nozick și John Rawls

 

 

Volum XIX

Nr. 1 (155) ianuarie

 

Mass-media şi democraţia în România postcomunistă

 

Daniel Şandru, Mass-media şi ideologia democratică în România postcomunistă

Sorin Bocancea, Ipostaze ale anormalităţii în relaţia dintre mass media şi puterea politică în România postcomunistă

Adina Aldea şi Maria Bilaşevschi, Democratizarea mass-media prin intermediul jurnalismului cetăţenesc

Mihai Ştefănoaia, Reglementarea dreptului libertăţii de exprimare într-o societate democratică

Alina Hurubean, Problematica egalităţii de gen – mizele creşterii vizibilităţii publice şi a cotei de audienţă

Georgeta Condur, Aspecte etice ale publicării sondajelor de opinie

Tudor Pitulac, Cronicizarea confuziei ca strategie

Sorin-Cristian Semeniuc, Particularităţi ale clişeului în politica şi în presa românească de după 1989

Constantin Ilaş, Monopolizarea opiniei publice

Livia Durac, Conţinuturi, semnificaţii ale comunicării în presa scrisă post-decembristă

Dan Drugă şi Larisa Demeter, Dimensiunea constituţională a delictelor de presă

Aniţa Grigoriu şi Ruxandra Coman, Libertatea presei româneşti – limite şi limitări

George Bondor, Mass-media şi sfera publică

Ana-Maria Ambrosă, „Datoria de opoziţie” şi cultura maniheismului politic în România postcomunistă

Suzana Semeniuc, Dezbaterile „Sfera Politicii”,la Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi

2010


Volum XVIII

Nr. 12 (154) decembrie

Human Rights

Adrian Pop, “Lecţiile” globale ale revoluţiilor Est - Europene

Anja Mihr, Human Rights Education and Democracy

Vasile Pleşca, Discursul uitat al democraţiei. Drepturile

Marian Ţăranu, Drepturile omului şi geopolitica

Diana Zanoschi, Dreptul la azil în Uniunea Europeană. Distopia supranaţionalismului

Eugen Lungu, NATO şi respectarea drepturilor omului

Sonia Catrina, A fi rom în Europa comunitară. Despre drepturi şi justiţie socială

Bogdan Olaru, Dreptul la ocrotirea sănătăţii. Implicaţii asupra alocării corecte a resurselor relevante pentru starea de sănătate

Victor Negrescu, Asistenţa umanitară profitabilă. Studiu de caz parteneriatul european cu Republica Moldova

Mădălina Virginia Antonescu, Scanerele corporale şi problema încălcării drepturilor fundamentale ale omului

Cătălina-Daniela Răducu, Factori determinanţi pentru distanţa dintre teorie şi practică în domeniul egalităţii de gen

Cristina Rădoi, Egalitate de gen în instituţiile militare din România

Oana Surdescu, Procedura hotărârii pilot în jurisprudenţa CEDO. Cauza Maria Atanasiu şi alţii contra României

Francine Jaomiasa, Modele de justiţie şi drept european: deciziile Curţii Europene de Justiţie şi deciziile CEDO

Camelia-Alexandra Petrescu, Atitudini în faţa pedepsei cu moartea. Kant şi drepturile omului

Volum XVIII

Nr. 11 (153) noiembrie

Conservatorism şi neoconsevatorism

Lorena Stuparu, Identitatea individuală: perspective conservatoire

Cristian-Ion Popa, „Întoarcerea la Comunitate”. O privire sociologică asupra unei înclinaţii conservatoare

Gabriela Tănăsescu, O perspectivă conservatoare asupra politicii şi educaţiei politice: Michael Oakeshott

Oana Albescu, Pledoarie pentru conservatorism. Moştenirea lui Edmund Burke

Cristian Gherasim, Conservatorismul britanic în secolul XX. Dezvoltarea unei tradiţii ideologice

Sabin Drăgulin, Rădăcinile teoretice ale tradiţionalismului românesc la junimişti, semănătorişti, poporanişti şi socialişti. O istorie a ideilor politice

Andrei Stan, Kogălniceanu, tradiţionalistul

Silvia Bocancea, P.P. Carp. Cariera politică a unui conservator convins

Sorin Adam Matei, Efectele secundare ale globalizării

Iulia Joja, The Militarisation of European Security and Defence Policy - Unnecessary and/or Inescapable?

Constantin Nica şi Leonida Moise, Neoconservatorismul politic. Discurs ideologico - doctrinar despre relansarea capitalismului. Revoluţia spirituală neoconservatoare - debut şi semnificaţii

Eugen Lungu, Neoconservatorismul american şi echilibrele de putere din Orientul Mijlociu în primul deceniu al secolului al XXI - lea

Bogdan Olaru, Universalism vs contextualism în filosofia politică. Este structura de bază a societăţii doar un context special al dreptăţii?

Volum XVIII

Nr. 10 (152) octombrie

Relaţii internaţionale

Jean Dufourcq, Alianţa în transformare. Care este raţiunea de a fi a Alianţei Nord - Atlantice şi care este aparatul aflat la dispoziţia ei?

Oana Albescu, Etica în Relaţiile Internaţionale sub auspiciile interdependenţei complexe

Ioana-Bianca Berna, Identitatea. Interacţiune –instrumente analitice socio constructiviste în studiul relaţiilor internaţionale

Daniela Radu, Contează normele în relaţiile internaţionale? O abordare constructivistă a operaţiunii Artemis

Cristian Gherasim, Uniunea Europeană de care avem nevoie. Ascensiunea unui actor global

Claudiu-Laurenţiu Ţabrea, Guvernanţa securităţii în relaţiile internaţionale contemporane. Studiu de caz: Regiunea Extinsă a Mării Negre

Gabriel Catalan, Organizarea, funcţionarea şi reformarea Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite (I)

Adriana Bichis, Politica externă a lui Nicolas Sarkozy: ruptură sau continuitate?

Emanuel Copilaş, Politica externă a României comuniste: anatomia unei insolite autonomii

Nicolae Drăguşin, Dreptatea intergeneraţională. Principii şi teorii (III)

Volum XVIII

Nr. 9 (151) septembrie

Politică, geopolitică

Cecilia Tohăneanu, Constructivismul: o strategie de justificare a „dreptăţii ca echitate”

Alexandru Florian, Miza alegerilor prezidenţiale

Andrei Stan, Despre tovarăşul Ulianov şi partidul de tip nou

Adrian Helstern, Parlamentele naţionale în era globalizării

Bogdan Ştefanachi, Statul şi provocările globalizării. Descentralizarea guvernării descentralizarea cunoaşteri

Marian Ţăranu, Sistemul internaţional în contextul unor noi fenomene geopolitice

Cristian Niţoiu, The role of the EU as an international actor after the Lisbon treaty

Iulia Bădăluţă, Odiseea lui Obama către „o lume fără arme nucleare”

Silviu Petre, Wilsonism şi imperialism

Cristian Gherasim, Comunitarismul multicultural şi efectul Bosnia - Herţegovina

Liviu Tatu şi Octavian Manea, Scutul anti - rachetă: o formă de reasigurare strategică

Ioana-Bianca Berna, Paradigma constructivistă şi culturile de securitate

Nicolae Drăguşin, Dreptatea intergeneraţională. Principii şi teorii (II)

Volum XVIII

Nr. 8 (150) august

Liberalismul sub constrângeri comunitariene şi postmoderniste

Cecilia Tohăneanu, „Pluralismul rezonabil” şi pledoaria pentru pluralism: John Rawls versus comunitarianismul

Gabriela Tănăsescu, Tematizarea critică a liberalismului sau comunitarismul ca filosofie terapeutică

Henrieta Anişoara Şerban, Contractualism şi libertate. O investigaţie critică

Viorella Manolache, O posibilă justificare a situării liberalismului între borne moderne/postmoderne

Lorena Stuparu, Limite ale liberalismului iluminist şi restauraţia bunului individualism

Cristian-Ion Popa, Liberalismul şi bunurile publice

Vasile Pleşca, „Kantieni” versus „hegelieni” în disputele intelectuale ale liberalismului şi ale democraţiei liberale

Daniel Şandru, Liberalismul azi. Între ideologie şi fantasme politice

Sabin Drăgulin, Nae Ionescu şi legitimarea extremei drepte româneşti

Oana Albescu, Paradigmele diferenţei în filozofie. Kantianism versus Postmodernism

Răzvan Samoilescu, Critici comunitariene la teoria rawlsiană a dreptăţii ca fairness

Eugen Huzum, Este solidaritatea prioritară dreptăţii? Câteva limite ale unei critici comunitariene la adresa liberalismului

Nicolae Drăguşin, Dreptatea intergeneraţională. Principii şi teorii (I)

Volum XVIII

Nr. 7 (149) iulie

Evoluţia constituţională a României

Anton Carpinschi, Failibilitatea umană şi actele de justiţie socială

Alexandru Radu, Continuitate constituţională discontinuă

Francisc Adrian Helstern, Opţiuni constituţionale pentru România – sistemul parlamentar bicameral

Viviana Anghel, Eficienţă instituţională în termenii alegerii constituţionale. Cazul românesc

Oana Albescu, Constituţia din 1991. Particularităţi şi semnificaţii pentru Parlamentul României

Alina Duduciuc şi Ilarion Ţiu, Constituţia şi opinia publică: consensul social privind pedeapsa cu moartea

Doina Bordeianu, Evoluţia constituţională a drepturilor electorale ale femeilor în România

Pap Szilárd-István, Constitutional equality and minority rights. Case studies from Slovakia and Serbia

Adrian Nedelcu şi Oana Surdescu, Reflecţii cu privire la constituţionalizarea dreptului la un mediu sănătos în Uniunea Europeană

Cristian Gherasim, Sultanismul politic. Un început al constituţionalismului românesc

Volum XVIII

Nr. 6 (148) iunie

Criza economică - cauze, caracteristici, implicaţii

Costea Munteanu, Impactul crizei economice curente asupra percepţiei întreprinzătorilor români cu privire la mediul de afaceri

Cristian Păun, Cauzele, propagarea şi efectele crizelor într - o lume din ce în ce mai globalizată

Radu Lupu şi Sorin Dumitrescu, Matematica Crizei sau Criza Matematicii? O analiză a modelelor matematice folosite în analizele financiare

Octavian-Dragomir Jora, Excurs geo - arghiro - politic asupra evului contemporan

Bogdan Glăvan, Politica monetară şi revenirea economiei iluziei

Alexandra Horobeţ, Iulia Lupu şi Dan Gabriel Dumitrescu, Despre cauzele crizei financiare actuale. Subevaluarea riscului şi complexitatea sistemului financiar

Sergiu Tămaş, Puterile emergente şi criza globală

Răzvan Samoilescu, Teorii ale sfârşitului capitalismului

Bogdan Lepădatu, The Age of Ghost - Modernism? The Neo - liberal Globalization Project vs. the Anti - Globalization Counter - Narrative: A Dialogic Inquir

Liviu Ştirbăţ şi Sorana Toma, PISA în România: cum (nu) folosesc instituţiile publice expertiza ştiinţifică

Cecilia Tohăneanu, De ce este necesară examinarea dimensiunii politice a filosofiei lui Heidegger?

Volum XVIII

Nr. 5 (147) mai

U.E şi tratatul de la Lisabona

Nicolae Păun şi Georgiana Ciceo, Relaţiile transatlantice după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Studiu de caz: cooperarea în probleme de securitate

Gabriela Drăgan, Tratatul de la Lisabona – un nou pas în crearea unei Europe unite?

Alexandru Jădăneanţ, Momentul Lisabona – Un nou început pentru construcţia europeană

Oana Albescu, Uniunea Europeană sub paladiul Tratatului de la Lisabona

Adrian Nedelcu şi Oana Surdescu, Privire generală asupra modificărilor terminologice şi conceptuale aduse prin Tratatul de la Lisabona

Claudiu-Laurenţiu Ţabrea, După Lisabona: Uniunea Europeană un consumator şi/sau furnizor de securitate?

Corina Turşie, Parlamentul European şi Tratatul de la Lisabona. UE către un regim parlamentarizat?

Levente Győri, Corporate Social Responsibility in the European Union. A Visible Development?

Victor Negrescu, Valorile umanitariste europene în centrul acţiunii externe a UE. De la discurs la politici publice

Cătălin-Valentin Raiu, Reflecţia teologico - politică asupra subsidiarităţii

Volum XVIII

Nr. 4 (146) aprilie

Religie, biserică, societate în Uniunea Europeană

Dan Pavel, Problema teologico - politică în Noua Europă. Studiu asupra efectelor neintenţionate ale tabuurilor sexuale şi războaielor culturale

Lavinia Stan şi Lucian Turcescu, Orthodoxy and EU Integration: Opportunity or Stumbling Block?

Petre Comşa şi Costea Munteanu, Economic Personalism – A Christian Orthodox Contribution (I)

Andreea Zamfira, What Rights do People have over their Own Body? A Discussion about Jurisprudence, Private Law, Rational Choice and Bioethics

Călin Sinescu şi Liliana Trofin, Religia – o armă împotriva ignoranţei şi a manipulării?

Raluca Dima, Biserica Ortodoxă Română – actor al guvernanţei europene

Ubaldus de Vries, Anger And Courage: ‘Fitna’ And The Politics Of Disengagement

Dan Oprescu Zenda, Conceptual Paradigma Of Public Policies On RomaThe Case Of Roma Strategy In Rumania

Sabin Drăgulin, Tehnici de influenţare a opiniei publice

Bianca-Marina Mitu, Criza morală a societăţii civile şi Uniunea Europeană în contextul globalizării televizuale

Cristina Rhea, Puterea mass media versus rolul religiei

Volum XVIII

Nr. 3 (145) martie

Provocările regimului democratic

Anton Carpinschi, Avatarurile politice ale recunoaşterii

Mădălin-Bogdan Răpan, Evoluţia ideii de participare democratică

Daniel Sidor, De la starea naturală la comunitatea politică. Între renunţare şi delegare

Maria Cernat, Mediating Democracy: is the New Media Able to Create a Pure Democracy?

Andreea-Mihaela Prundeanu, Analiză asupra legii şi ipotezei formulate de Maurice Duverger

Irina Velicu, New Powers, Old Habits. A Critical Analysis of Corporate Social Responsibility

Cristina Rhea, Comunicarea în democraţie. Între definiţiile fundamentale şi practica UE

Constantin Stoenescu, Noua economie imaterială şi managementul cunoaşterii

Monica Pătruţ şi Camelia Cmeciu, Dezbaterile electorale – un joc discursiv ritualic

Alexandru Radu, Reforma partidelor. Cazurile PSD şi PNL

Sorin Borza, Managementul conectării şi resursele ideologice ale puterii

Volum XVIII

Nr. 2 (144) februarie

Teorii ale societăţii civile

Dan Pavel, Civic, noncivic, anticivic. Sau „The Theory of Civil Society Revisited”

Irina Bujder, Societatea civilă românească între performanţă şi participare publică

Ioana Paverman, Societatea civilă globală, expresia ultimă a unui paradox funcţional

Cosmin Dima, Cui îi este frică de grupurile de interese?

Florin Mitrea, Dihotomia societate civilă versus ideologie totalitară la Leszek Kolakowski

Nadya Nedelsky, Divergent Responses to a Common Past: Transitional Justice in the Czech Republic and Slovakia

Philippe Claret şi Călin Sinescu, Deziluzia politică în Europa Centrală şi de Est

Volum XVIII

Nr. 1 (143) ianuarie

Alegeri prezidenţiale

Dan Pavel, Prezidenţialismul românesc şi alegerile. De la Iliescu la Băsescu

Tom Gallagher, Romanian Presidential Elections of 2009. Race for the Prize of „Răul cel mai mic”

Alexandru Radu, Experienţa românească a alegerii preşedintelui republicii

Bogdan Dima, Preşedintele României: instituţia cheie a sistemului constituţional românesc

Cosmin Dima, De ce a pierdut Crin Antonescu alegerile prezidenţiale?

Claudiu Herţeliu, Alexandru Isaic-Maniu, Daniel Traian Pele şi Tudorel Andrei, Turul 2 al alegerilor prezidenţiale din 2009: fraudare sau consecvenţă în opţiuni?

Barbu Mateescu, Analiză comparativă a rezultatelor turului doi de scrutin al alegerilor prezidenţiale din 2004 şi 2009

Mihnea Dumitru, Campania electorală în era Internetului

Alexandru Florian, Criza între realitate şi receptare

2009


Volum XVII

Nr. 12 (142) decembrie

20 de ani de la căderea comunismului

Dan Pavel, Două decenii de revoluţie. Eseu antirevizionist

Adrian Cioroianu, Revoluţia română, după 20 de ani. Viciile şi virtuţile normalităţii sociale

Gary Bruce, A Protestant revolution? The role of the church in East Germany in 1989 at the grassroots

Helga Welsh, A Period of Extraordinary Politics. Regime Transitions in Central and Eastern Europe

Cynthia Horne, Lustration and trust in public institutions. A retrospective on the state of trust building in Central and Eastern Europe

Lavinia Stan, The Failed Revolution. The Impact of 1989 on the Former Soviet Republics

Emanuel Copilaş, From optimism to despair: Gorbachev and the Soviet ‘national problem’. An ideological approach

Catherine Durandin, 1989

Volum XVII

Nr. 11 (141) noiembrie

Crize instituţionale. Puterea judecătorească

Bogdan Dima, Conflictele juridice de natură constituţională dintre legislativ, executiv şi puterea judecătorească

Alexandru Radu, Despre rolul Curţii Constituţionale

Vladimir-Florin Niculescu, Statul de drept, Constituţia şi infrastructura justiţiei

Lyana Francot, Dealing with a double crisis: about the Dutch Supreme Court

Alexei Trochev, Electoral Uncertainty and Judicial Dependence: Evidence from Ukraine

Mădălina Virginia Antonescu, Câteva comentarii juridice asupra tratatului de la Lisabona

Anca Alexandru, «1989». Documentarul politic românesc şi «construcţia socială a fericirii». Apogeul imaginii partidului unic

Călin Sinescu, Spaţiul public al comunicării politice

Iavor Stoyanov, Rusofilism şi stângism în Europa de Est. Studiu de caz – Romania şi Bulgaria

Emanuel Copilaş, Implozia leninismului. O reevaluare a conflictului sino - sovietic din perspectivă ideologică

Ştefan Popescu, Albania – 17 ani de la comunism

Stelian Tănase, Emil Cioran supravegheat de Securitatea română

Volum XVII

Nr. 10 (140) octombrie

Crize instituţionale. Puterea legislativă

Dan Pavel, Puterea legislativă – punctul slab al democraţiei consensuale româneşti

Bogdan Dima, Parlament bicameral versus parlament unicameral

Alexandru Radu, Modelul parlamentar românesc

Cristian Niţoiu, Deconstrucţia Parlamentului român

Sorin Mitulescu, Evoluţii în electoratul românesc: de la FSN la PSD şi PD - L

Călin Sinescu şi Liliana Trofin, Religia – sursă majoră de insecuritate şi conflict

Cristiano Gianolla, Collective Rights. A Western Foundational Perspective

Andrei Stan, Despre cetăţeanul á la roumaine şi riscurile inerente la care se supune acesta

Gisèle Sapiro, Responsabilitatea scriitorului la orginile teoriei sartriene a literaturii angajate

Mihaela Nicolae, Forme şi structuri ale utopiei – ficţiune, memorie, istorie

Ioana Paverman, Afganistan: conflictul dintre război şi identitate

Volum XVII

Nr. 9 (139) septembrie

Crize instituţionale. Puterea executivă

Dan Pavel, Criza executivului, criza democraţiei

Bogdan Dima, Semiprezidenţialismul românesc postdecembrist

Raluca Mariana Negulescu, Reflecţii – Semiprezidenţialismul în România

Andrei Stan, Conflictul dintre preşedinte şi premier

Cosmin Dima, Conflictul intraexecutiv în regimul semiprezidenţial românesc

Sabin Drăgulin, Conflicte şi convergenţe politice în societatea italiană în a - II - a jumătate a secolului XX

Anca Alexandru, Tratatul Instituind o Constituţie pentru Europa şi Tratatul de la Lisabona

Bogdan Ghenea, Guvernul britanic şi Tratatul de Reformă

Emanuel Copilaş, Confiscarea lui Dumnezeu şi mecanismul inevitabilităţii istorice (II)

Valeriu Antonovici, Piaţa Universităţii - loc memorial?

Ileana Mădălina Racheru, Teme de politica externă a României. Relaţiile bilaterale România - Georgia (2004 - 2009)

Tom Rockmore, Conceptul kantian de libertate

Volum XVII

Nr. 8 (138) august

Minorităţi

Dan Pavel, Minorităţile bine temperate. Repere pentru teoria democraţiei

Jóhanna Kristín Birnir, Party Regulation in Central and Eastern Europe

István Horváth, Politici lingvistice faţă de minorităţile naţionale din România 1990 - 2008

István Haller, Conflicte nesoluţionate de aproape 20 de ani

István Gergő Székely, Reprezentarea minorităţilor în consiliile locale

Gyula Kozák, Islam, identitate şi integrare la musulmanii din România

Stelu Şerban, Catolicii din Moldova, Identitate civică şi istorie orală

Iulius Rostas, Romii în România postcomunistă: mobilizare şi discurs identitar

László Fosztó, De la practici de integrare la o filozofie a integrării romilor

Ovidiu Anemţoaicei, Minoritarul discurs al egalităţii de gen şi invizibilii bărbaţi

Jaomiasa Handy Francine, Minorităţile în România postdecembristă

Emanuel Copilaş, Dincolo de teoria critică. O posibilă inserare a filosofiei politice habermasiene în teoria relaţiilor internaţionale

Volum XVII

Nr. 7 (137) iulie

Migraţii

Federico Focacci, Italia şi România. Două tipuri de migraţie faţă în faţă

Gabriela Prelipcean, Migraţia şi euforia remitenţelor. Implicaţii ale crizei economice actuale

Călin Sinescu şi Liliana Trofin, Impactul migraţiei asupra contextului internaţional actual

Vasilica Andronic, Tranziţii biografice şi redefiniri identitare în experienţa de migraţie

Flavia Bristena Nicolae, Migraţia forţei de muncă şi resursele umane – impact geostrategic

István Horváth, Migraţia etnică din România: între exil şi căutare

Anca Ionescu, The Romanian versus the Italian Government over the Discrimination of the Romanian Immigrants

Andreea Zamfira, Contribuţia teoretică a lui Arend Lijphart în studiul comparat al societăţilor multiculturale

Irina-Raluca Ivan, Idealism and Realism in the European Union’s Immigration Policies

Cristina Elena Bobu, Politica UE în domeniul migraţiei – mai multe faţete ale aceleiaşi dileme

Volum XVII

Nr. 6 (136) iunie

Alegeri europarlamentare

Dan Pavel, EURO 2009. Despre rational choice mita electorală şi fraudarea alegerilor

Adrian Cioroianu, Şi totuşi, Europa unită există – deşi nu toţi europenii votează

Csaba Ferenc Asztalos, Lista „solidarităţii maghiare” în alegerile europarlamentare, efecte şi semnificaţii

Alexandru Radu, Alegeri europarlamentare - experienţa românească

Bogdan Dima, PSD resurrected - o analiză a rezultatelor PSD obţinute la alegerile pentru Parlamentul European din 2007 şi 2009

Cosmin Dima, Cercetare asupra evoluţiei electorale a PNL în alegerile europarlamentare

Dana Murgescu şi Cătălin Dumitrică, Participarea cetăţenească – mijloc de implicare a cetăţeanului în procesul decizional

Bernard Noghiu, O filosofie a reformei

Daniel Dăianu, Dreapta vs. Stânga după „Sfârşitul Istoriei”

Volum XVII

Nr. 5 (135) mai

Mass - media şi comunicarea politică

Camelia Beciu, Politicul, arenele mediatice şi practicile de dezbatere

Mihai Coman, Noii moguli ai presei postcomuniste

Mădălina Boţan, Blogosfera ca discurs de vizibilitate publică

Laura Pană, Grupurile şi comunităţile virtuale constituite pe web

Ioana Paverman, Mass - media şi morala legitimatoare a prezentului

Dan Pavel, Comunicare fără participare şi democraţie fără popor

Gianmarco Cifaldi şi Călin Sinescu, Dreptul la viaţă privată

Sabina Fati, Mitul României Mari în războiul mediatic pentru Moldova

Antonio Momoc, Sociologul Dimitrie Gusti, consilier de imagine?

Anca Alexandru, Filmul românesc şi educaţia în procesul de formare al omului nou

Ion Boboc, Haideţi, fii ai patriilor, ziua gloriei a venit… pentru schimbarea imnurilor naţionale!

Emanuel Copilaş, Confiscarea lui Dumnezeu şi mecanismul inevitabilităţii istorice

Volum XVII

Nr. 4 (134) aprilie

Dilemele guvernării

John Gledhill, O maturitate imperfectă. Ce ne spun alegerile din noiembrie despre evoluţia democraţiei româneşti

Adrian Spirchez, Un nou guvern şi un nou împrumut de la FMI

Aurora Martin, Criza italiană – primul test al guvernării coaliţiei

Marian Zulean, Reforma sistemului de securitate: de la CADA la CADI.

Cecilia Tohăneanu, Ambivalenţa morală a „domniei legii”. Tensiunea potenţială între politică şi moralitate

Gabriel Radu, „Achiziţii” ale crizei mondiale: noi problematizări în filosofia politică

Sergiu Tămaş, Dimensiunea geoeconomică a crizei globale

Nikolai Yotov, Starea actuală a crizei globale în Bulgaria

Irina Zamfirescu, NATO - Rusia: mai mult decât un Consiliu

Dan Pavel, Politica internaţională între Obama 100 şi Obama 1000

Gheorghe-Costinel Anuţa, „Bătrânul” şi... „curbele” Madonnei: dilemele strategice ale NATO la 60 de ani

Volum XVII

Nr. 3 (133) martie

Criza

Alfred Bulai, O altfel de abordare a crizei. Fundamentele sociale şi schimbarea modelului cultural

Dan Pavel, Preliminarii epistemologice la teoria crizei

Daniel Dăianu, Întoarcerea la raţiune este necesară

Mircea Bostan, Cine va ieşi câştigător din criză?

Toma Chiriţescu, 2009: anul imaginarului politic

Adrian Spirchez, Statul modern ca stat - providenţă

Irina Bujder, Criză, birocraţie şi democraţie

Dragoş Dincă, Cine se ocupă de e - guvernare?

Dumitru Şandru, Criza din 1929 - 1933 şi criza actuală

Marius Florin Draşovean, Industria auto interbelică: istoria unei crize sau debutul unei modernizări

Volum XVII

Nr. 1, 2 (131-132) ianuarie, februarie

2008 - Alegeri şi schimbare politică

Lavinia Stan, Diane Vancea, Alegerile parlamentare din 2008: Vin vechi în sticle noi

Alexandru Radu, Reformă sau experiment electoral?

Dan Pavel, Noul Sistem. Cercetare asupra noilor tendinţe din sistemul de partide şi sistemul politic din România postcomunistă

Adrian Cioroianu, Un guvern improbabil, imposibil şi ultra - majoritar

Daniel Buti, Alegerile parlamentare 2008. Între confuzia schimbării electorale şi stabilitatea sistemului politic

Irina Bujder, Schimbarea politică şi schimbarea administrativă

Ioana Paverman, Noua guvernare şi repersonalizarea puterii

Adrian Spirchez, Trădarea generoşilor – note despre social democraţia românească

Cecilia Tohăneanu, Lege şi moralitate

Amanda Bosovcki, Administraţia publică din România între europenizare şi rezistenţă

Irina Zamfirescu, Schimbarea strict nominală a mandatului prezidenţial rus

Iulia Serafimescu, Octavian Manea, Schimbarea numită Obama. O evaluare ideologică de ambele părţi ale Atlanticului

2008


An XVI

Nr. 129-130

Tranziţia: recapitulări şi transformări

Alexandru Radu, Daniel Buti, Ce poate aduce „votul uninominal”

Anca Herghea, Recapitulare: Tranziţia de la comunism la post - comunism

Mădălina Nicoleta Angiu, Mentalităţi comuniste reflectate în perioada post - decembristă

Adriana Mica, Discussion on the 1977 Jiu Valley Strike as Scandal in Romania

Antonela Capelle, Pogacean, Nadège Ragaru, Minorités revisitées

Ionuţ Ciobanu, Structura organizatorică a Partidului Ţăranesc şi a Partidului Naţional 

Octavian Manea, Ţintă: IRANUL

Iulia Serafimescu, Montenegro, one year and one Constitution later

Liviu Tatu, Afganistan – „testul cu turnesol al NATO”?

Ovidiu Măntăluţă - Abordarea economică a politicilor educaţionale

2007


An XV

Nr. 128

Scena internaţională: actori şi vecinătăţi

Emanuel-Mihail Socaciu, Restituţia imobilelor naţionalizate: preliminarii ale unei evaluări morale

Vasile Nazare, Paradoxuri sociale şi politice

Alexandra Petrescu, Sistemul electoral românesc şi egalitatea de gen

Loredana Enăchescu, European Neighborhood Policy and the Euro - Atlantic Partnership

Vlad Flonta, Secolul XXI şi responsabilitatea elitelor în gestionarea problemelor planetei

Liviu Tatu şi Octavian Manea, Dezbateri recente cu impact asupra securităţii europene

George Surugiu, Serbia versus Kosovo: planuri pentru un viitor incert

Sergiu Mişcoiu, Diferiţi, dar uneori la fel! Despre limitele clivajului stânga - dreapta la alegerile prezidenţiale franceze din 2007

An XV

Nr. 126-127

Raportul Tismăneanu: ecouri

Nicolae Drăguşin, Raportul Tismăneanu

Lavinia Stan, Comisia Tismăneanu – Repere Internaţionale

Stelian Tănase, Anii comunismului târziu. O încercare de sinteză

Emanuel-Mihail Socaciu, Despre naţionalizarea comunistă a imobilelor şi clauzele constituţionale ale exproprierilor

Tiberiu Troncotă, Intelectualitatea condamnată să trăiască ... Bine sau deloc. În epoca de aur

Sean Müller - The conflict between Basescu and Tariceanu. A Governmental System Viewpoint

Ionuţ Ciobanu - Selectoratul partidelor politice româneşti 

Romulus Brâncoveanu, Maşinăria politică, societatea civilă şi critica culturii

Liana Ionescu, Jurnalism european. Corespondenţi români la Bruxelles

George Surugiu, Kosovo, pe drumul către „statutul final”

Octavian Manea, România şi securitatea energetică

Virgil Iordache, Ecologismul rezonabil

Dorina Cucu, Occidentul şi obsesia revoluţiei

2006


An XIV

Nr. 125

Uniunea Europeană. România. Prima zi

Romulus Brâncoveanu, Recapitulare: condiţionare si europenizare

Alexandru Radu, Cum ne vom alege europarlamentarii 

Daniel Buti, Reprezentarea partidelor politice româneşti în Parlamentul European

Loredana Enăchescu, Aspectele economice ale aderării României la Uniunea Europeană

Daniel-Mihail Şandru, Societăţile comerciale românesti în Uniunea Europeană

Monica Munteanu, Guvernanţa europeană şi dinamica formulării politicilor publice în România

Loredana-Mihaela Nabar, Politica europeană de coeziune economică şi socială

Amanda Bosovcki, Reprezentări sociale ale corupţiei

Alexandra Mihai, Towards a Europeanised Public Administration 

Silviu Jora, European Integration and Democratic Consolidation in Romania Towards a Universal Modus Operandi?

Alina Buzăianu, European Citizenship And Identity

Alina-Ştefania Ujupan, Multi - level Governance Or Multi - level Participation

Dorin Rusu, The Passion of a European Paradigm?

Sorin Ştefan Denca, European Security and Defence Policy: constraints, opportunities and prospects

Madălina Virginia Antonescu, Problema legitimităţii democratice a Uniunii după eşecul “Constituţiei Europene”

Marin Bălan, “Monarhia universală” a lui Dante, un proiect european? 

Paul Duţă, Consideraţii privind negocierile unui nou acord cadru UE - Rusia

Dan Scarlat, Uniunea Europeană şi resursele ruseşti

Graţian Lupu, EU, BSEC and Energy Co Operation 

Sorin Borza, Integrarea europeană şi resentimentul “omului recent”

An XIV

Nr. 123-124

Partide şi Societate

Romulus Brâncoveanu, Sistemul care se închide

Ionuţ Ciobanu, Sistemul românesc de partide: de la competiţie spre coluziune

Ovidiu Vaida, Clivaje politice în Romania post - comunistă

Lavinia Stan, Lucian Turcescu, Religie, partide şi alegeri în România postcomunistă

Sorina Soare, România – tărâmul făgăduinţei pentru partidele contra

Ion Boboc, Conflict istoric şi e - conflict între partidele politice din România

Jóhanna Kristín Birnir, Etnicitate şi politică electorală în România

Alexandra Ionaşcu, The evolution of parties supporting government forms of patronage in post - communist Romania

Sergiu Mişcoiu, Is there a model for the political representation of the Romanian Roma? Ed Maxfield, What’s right in Romania? Explaining the failure of the Democratic Convention

Vasile Nazare, Legitimitate, popularitate şi eficienţă politică

Alexandra Petrescu, Feminismele din Europa de Est. Între memorie şi uitare

Costică Dumbravă, Multiculturalism şi democraţie liberală

Loredana Enăchescu, NATO şi Politica Europeană de Securitate şi Apărare

An XIV

Nr. 120-121-122

Uniunea Europeană: Structuri şi aşteptări

Viorel Zaicu, Revista raportului de monitorizare – mai 2006

Petru Dumitriu, Ideea politică europeană – radăcini intelectuale 

Paul Duţă, Tratatul constituţional de la Roma

Simina Tănăsescu, Despre autoritatea constituţională a unui tratat European

Daniel Dăianu, Are România nevoie de o strategie post - aderare?

Ovidiu Gherasim - Proca, Cine ne va reprezenta în Parlamentul European?

Cristian Popa, Cooperarea în domeniul justiţiei şi afacerilor interne (JAI)

Madălina Virginia-Antonescu, Echilibrul dintre interguvernamentalismul întărit şi supranaţionalismul consolidat în cadrul UE, în etapa post Nisa

Alina Buzăianu, Continuarea procesului de extindere a Uniunii Europene

Elena Burcioagă, Aderarea Turciei sau lungul drum spre Europa

Vasile Nazare, Opinii privind comportamentul organizaţional şi legile evoluţiei partidelor politice

Ionuţ Ciobanu, Partidele politice românesti – partide moderne de cadre?

Dan Pavel, Viitorul revoluţiei liberale şi al partidelor liberale

Andrei Tiut, Strategiile PRM de maximizare a capitalului electoral (1996 - 2005) 

Alexandra Petrescu, Femeile şi politica autoritară

Radu Teişanu, De la modelul patriarhal la modelul partenerial

Vlad Flonta, Relativism versus ethnocentrism

Costică Dumbravă, Naţiuni şi naţionalisme

Mihail Radu Solcan, Trei însemnări despre comunism, anticomunism şi responsabilitate

Lavinia Stan, Lungul drum al lustraţiei în Europa de Est

Michael Shafir, Memory and History in Postcommunism 

Maria Cernat, Falimentul toleranţei – eşecul modelului francez de integrare a minorităţilor

Ionut Baciu, Lecţii italiene. Alegerile din 2006: prima majoritară pentru inguvernabilitate

Loredana Enachescu, Transformarea NATO şi evoluţia Parteneriatului Euro - Atlantic

2005


An XIII

Nr. 119

Nr. non tematic

Viorel Zaicu, Corupţia opacă

Izabella Ghiţă, Stânga românească – melancolică sau îndoliată?

Gabriel Gherasim, PNL şi Alianţa D.A. – Trei şcenarii posibile

Catălin Bălan, Reportaj antropologic 

Alexandru Staiculescu, Critica socială şi principiile reformei 

Constantin Stoenescu, Însemnări marginale la dosarul mediu din acquis - ul comunitar

Antonio Ricci, Eastern Europe, new partner for the management of immigration policies

Jean Dufourcq, Miopie strategică

Loredana Enăchescu, Transformarea NATO şi evoluţia Parteneriatul Euro - Atlantic

George Surugiu, Teroriştii kamikaze de la Londra şi sursa lor de inspiraţie

Ovidiu Mantăluţă, Valoarea educaţiei în România

Costel Dumbravă, Postmodernitatea ca metaforă a eliberării

An XIII

Nr. 118

Nr. non tematic

Viorel Zaicu, Neîncrederea

Ovidiu Vaida, Bătălia pentru curentul popular 

Victor-Iulian Tucă, Istoria unui eşec: Constituţia Europeană

Alexandru Staiculescu, Marxism, revoluţie şi stat 

Vlad Flonta, Penuria cronică - cea mai vizibilă caracteristică a comunismului

Vasile Nazare, Opinii privind comportamentul organizaţional şi legile evoluţiei partidelor politice

Dorina Cucu, Modelări sociale

Ionuţ-Octavian Apahideanu, The Middle East: Top - Down vs. Bottom - Up Security Perceptions

Katjuscia Mattu, The Portuguese Revolution

An XIII

Nr. 116-117

Tema Europeană

Viorel Zaicu, Culorile integrării

Alexandru Radu, Ce fel de sistem partidist?

Daniel Buti, Sistemul de partide românesc în căutarea unei formule funcţionale

Alina Buzăianu, Uniunea Europeană şi procesul de extindere

Paul Duţă, Politica Europeană de Vecinătate

Cristina Vintilescu, Cetăţenia europeană între trecut şi viitor

Sorin Denca, The European Union Constitutional Treaty 

Madalina - Virginia Antonescu, Uniunea Europeană: un Imperiu Modern?

Gina Gusilov, Neofuncţionalismul European

Ionuţ-Octavian Apahideanu, UE şi situaţia din Kosovo

Ioana Cristea Drăgulin, Imigranţi la porţile Europei

Octavian Manea, Spre o constituţionalizare a sistemului politic internaţional

Victor-Iulian Tucă, Democraţie, egalitate şi egalitarism

Alexandru Nicolae Jereb, The Romanian Crisis

Dan Stoenescu, The Concept of Civil Society and the Viability of a Global Civil Society

Maria Popescu-Butucea, „Scheme” de gândire, comportament şi acţiune politică

An XIII

Nr. 115

Nr. non tematic

Romulus Brâncoveanu, Strategia forţei şi strategia discursului 

Vlad Flonta, A treia Românie

Oana Matei, Democraţie şi protest

Dan Barbu, Abuzul de resurse publice în campania electorală

Mihail Radu Solcan, Părinţi şi copii - un eseu despre tensiunile structurale ale sistemului comunist

Daniel Şandru, Democraţia românească pe lungul drum al consolidării

Petru Dumitriu, Legitimitatea ONU în era globalizării: surse şi resurse

Andrei Vasilescu, Federalismul şi viitorul Uniunii Europene

An XIII

Nr. 114

Nr. non tematic

Romulus Brâncoveanu, România de la capătul discursului

Viorel Zaicu, “ Democraţia românească”

Amelia Chirtes, Reflectarea principiilor democratice în Constituţiile României

Sebastian Huluban, How Democratic Is The European Union?

Dorina Cucu Pătrunsu, Putere şi prosperitate: creşterea comunistă şi dictatura capitalistă

Claudia Cristescu, Legislaţie şi transparenţă electorală (I)

2004


An XII

Nr. 113

Nr. non tematic

Romulus Brâncoveanu, “Democraţia românească”, teorie si metodă

Alexandru Radu, Partidele ca organizaţii politice. Testul răsturnării liderului

Viorel Zaicu, Etica politicii, etica analizei politice

Claudiu Herţeliu, O încercare de estimare a domeniului “Religie” din economia naţională

Dr. Philippa Sherrington, Being a member of the EU: A UK Perspective

Vlad Flonta, Principalele partide din R.F.G în perioada postbelică

Petru Dumitriu, Geopolitica şi independenţa financiară a Naţiunilor Unite

Octavian Manea, Revoluţia neoconservatoare 

Sebastian Huluban, The European Security and Defence Policy from the Strategic Theory Perspective

Paul Poparad, Capitalism cu faţă umană

An XII

Nr. 112

Nr. non tematic

Andrei Vasilescu, Democraţia si mass - media

Ovidiu Vaida, Marea schimbare de la Cluj - Napoca

Dan Mercea, Comunicarea politică: argumentul subiectivităţii

Dan Coriolan Simedru, Iulia Huiu, Dimensiunile funcţiei de control parlamentar asupra Executivului

Victor Duculescu, Constituţia europeană

Dana Radler, National sovereignty

Ionuţ Ciobanu, Stabilitatea sistemelor de partide din Europa de Est

Lavinia Stan, Notes on Corrupt Post - Communist Privatization

George Surugiu, Al Manar TV - “televiziunea de gherilă” a Hezbollah

Paul Blendea, Mandarinii culturali sau nevoia de schimbare culturală

An XII

Nr. 110-111

Nr. non tematic

Romulus Brâncoveanu, Replay

Cristian Pîrvulescu, Competiţie şi bipolarizare

Vlad Flonta, Partidul Băsescu

Viorel Zaicu, D.A vs PSD – un duel amânat

Maria Cernat, Izabela Ghiţă, Falimentul companiilor negative

Alexandru Marin, Schema succesului

Alexandru Radu, Violeta Stoleru, Mobilitatea parlamentară

George Surugiu, Despre megalopolisuri, veşti proaste din viitor

Dumitru Mihu, Constantin Stoenescu, Directiva Uniunii Europene privind obligaţia de mediu

Dan Barbu, Sistemul electoral şi finanţarea actorilor politice

Laurenţiu Gheorghe, Provocările României

Terente Robert, O problemă: alegerile din 2008

Marius Dumitru, Despre pluralismul subcultural

Vasile Nazare, Liderul politic. Note de personalitate şi tipologie

An XII

Nr. 109

Nr. non tematic

Romulus Brâncoveanu, În campanie

Paul Blendea, Noi idei, politică şi alegeri

Petru Dumitriu, Reforma ONU ca voinţă şi reprezentare

Dan Oprescu, La est ( dar şi la vest, nord, sud & Co.) de Eden

Marian Chiriac, Cu jumătate de măsură

Claudiu Herţeliu, Religia şi organizarea „ pieţei” religiilor

Gabriel Catalan, Mircea Stănescu, Scurtă istorie a Securităţii

An XII

Nr. 108

Nr. non tematic

Alexandru Radu, Despre sistemul de partide românesc

Gabriel Gherasim, Liderii şi Parlamentul European

Constantin Stoenescu, Ce culoare au „ verzii” din România?

Adrian Ţibu, Anul electoral 2004 şi schimbarea politică

Lavinia Stan, CNSAS – Privire retrospectivă

Vlad Flonta, Televiziunea şi dictatura audienţei

Mihai Chioveanu, Emergenţa şi natura contagioasă a fascismului

Maria Popescu - Butucea, Cultură civică în noul context european

Cristina Avrigeanu, A doua biopolitică şi „ viaţa dezgolită”

Cristian Romocea, The Place of Church - State Debates in Post - communist Romania

Radu Comşa, Nikita Hrusciov şi „ politica pe marginea prăpastiei”

An XII

Nr. 107

Nr. non tematic

Cristian Pîrvulescu, Dualismul guvernării şi confruntarea electorală

Alexandru Radu, La debut de an electoral

Florin Ciornei, Opoziţia extraparlamentară în anul 2003

Gheorghe Ciaşcai, Extinderea Uniunii Europene 2004

Şerban Filip Cioculescu, Bruxelles 2003 - Strategia de Securitate a Uniunii Europene

Marian Zulean, Western Assistance in Democratization of Civil – Military Relations in Southeastern Europe

Dan Oprescu, (Presque) Quinze Ans Aprés: Minorităţile naţionale - la bilanţ

Steven Sampson, De la Kanun la Capacity Building

Iulia Huiu, Moţiunea ca mecanism democratic

Dennis Deletant, Memoriul unor intelectuali români, înaintat la Palat, în vara 1942

An XII

Nr. 106

Nr. non tematic

Vladimir Pasti, Corupţia - dezbatere şi realitate

Vlad Flonta - Eufemisme contraproductive

George Surugiu, Epilog pentru un guru

Oana Matei, Partidele şi democraţia participativă

Virgil Iordache, Constituţia din punct de vedere al ecologiei umane

Vasile Nazăre, Consideraţiile privind axiomele democraţiei

Mircea Stănescu, Despre dizidenţă în România comunistă

2003


An XI

Nr. 105

Nr. non tematic

Cristian Părvulescu, O construcţie alternativă: Alianţa Dreptate şi Adevăr

Alexandru Radu, Prefaţa unei alianţe

Florin Ciornei, Constituţie - de la mobilizarea la urne la mobilizarea urnelor

Gabriel Gherasim, Lideri şi partide. Scenarii posibile

Guillaume Parmentier, Un nou viitor pentru Alianţă

Gheorghe Ciaşcai, Uniunea Europeană în căutarea identităţii

Dan Oprescu, Crisis of the Hungarian „ Status” Law (I)

Vlad Flonta, Magnaţi lipsiţi de spiritul capitalismului

Cristina Panţîru, The Minimum Wage and the Human Security

Sânziana Olteanu, Cum măsurăm capitalul social în România

Lavinia Stan, Living la Vida Loca

Varujan Vosganian, Moderizare economică şi etica economiei de piaţă 

An XI

Nr. 104

Nr. non tematic

Ion Bulei, Constituţiile românilor

Iulia Huiu, Revizuirea Constituţiei. Radiografie parlamentară

Paul Filip Ciucur, Revizuirea Constituţiei - pasul înainte

Dorina Claudia Butea, Preşedinţia României ca fapt instituţional

Sorin Matei, Peter Monge, Globalization Communication, and Democracy between 1989 - 1999

Gheorge Ciaşcai, Criza relaţiilor transatlantice

George Surugiu, Mass - media contemporană şi mitul obiectivităţii

Dan Oprescu, Crisis of the Hungarian „ Status” Law (I)

Vlad Flonta, Încă un tigru pe hârtie?

Florin Ciornei, PNA - bilanţ la 1 an

Paul Blendea, lideri şi leadership în context românesc

Vasile Nazare, Partidele şi modernizarea politică

Mihai Chioveanu, În căutarea fascismului generic

An XI

Nr. 102-103

Nr. non tematic

Dan Pavel, Holocaustul şi cultura politică a postcomunismului

Vlad Flonta, Remanieri guvernamentale după 1989

Alexandru Radu, Constituţia României. Simple modificări

Oana Matei, Societatea civilă şi finanţarea partidelor politice

Andrei Miroiu, Strategia militară a coaliţiei în al doilea război din Golf

Felix Ciută, R.S. Ungureanu, De de intrăm în NATO?

Dan Oprescu, Un proces la Haga

Adrian Claudiu - Bourceanu, Minorităţile naţionale şi lupta împotriva terorismului

Gusztáv Molnár, Center and Periphery in the New Europe

Sabina Fati, Naţionalsmul ca atribut al periferiei

Mihai Choveanu, Secolul XX - secolul extremelor?

Sabin Drăgulin, Loja masonică P2 şi România

Viorel Zaicu, Publicitate & Politică

Dorina Pătrunsu, Ordinea socială ca alegere publică

An XI

Nr. 101

Nr. non tematic

Dan Pavel, Aporiile sistemului mondial de securitate

Lavinia Stan, Zece mituri ale opoziţiei democrate

Cristian Pîrvulescu, Reînnoirea politicii

Romulus Brâncoveanu, Europa şi ţăranii din România

Dan Oprescu, Eoro - scepticism, euro - stoicism, euro - cinism şi euro - epicurianism

George Surugiu, Teroristul, un personaj „ scos la pensie”

Felicia Waldman, Despre memorie şi durata ei

Iulia Huiu, Alegeri 2004.Dinamica alegerilor parlamentare

Laurenţiu Gheorghe, Viorel Zaicu, Despre rituri şi conflicte. Corupţia - tratament logic

Steven Sampson, Experienţe din Balcani

Vlad Flonta, Globarizare economică şi şi polarizare ideologică

Sorin Faur, CNSAS, temporizare, amânare, criză

2002


An X

Nr. 100

Spre NATO

Scrisoare de la Ghiţă Ionescu

Lavinia Stan, Iliescu vs Constantinescu

Dan Oprescu, O samă de bilanţuri

Victor-Iulian Tucă, radiografiile uni topos oriental

Eduard Goean, Relaţiile economice româno - chineze: 1999 - 2000

Vlad Flota, O creştere mai mult calitativă

Romulus Brâncoveanu, Gri vertical

Sabina Fati, Serciile secrete puse în slujba puterii

Victor Duculescu, Angajarea militară externă a NATO în 1999 şi 2001

James A. Mitchell, A „ New” New World Order?

Gabriel Radu, 11 septembrie între - între ideologic şi sfârşitul socialului

Randolph L. Braham, Naţionaliştii români şi Holocaustul

2001


An IX

Nr. 99

Cooperare regională

Gheorghe Ciaşcai, în căutarea unei scale de securitate

Alexandru Purcăruş, Relaţiile dintre România şi Republica Moldova

Daniel Cain, Relaţiile româno - bulgare

Erika Törzsök, Situaţia cooperării regionale româno - maghiare - 2000

Eugen Nagy, Dimensiunea naţională a Banatului

Sorin Vlad Pedrescu, Reprezentarea socială a democraţiei

Zoltán Kántor, Nándor Bárdi, UDMR şi coaliţia guvernamentală ( 1996 - 2000)(II)

An IX

Nr. 97 - 98

Relaţiile româno - maghiare

Ferenc Csortán, Maghiarii - schiţă pentru un portret în mozaic

Zoltán Kántor, Nándor Bárdi, UDMR şi coaliţia guvernamentală ( 1996 - 2000)(I)

Marius Cosmeanu, Antinostalgia

Alina Mungiu-Pippidi, De la identitate naţională la naţionalism

Béla Bíró, Paradoxul maghiar

Béla Markó, Statul naţional şi visul naţional la începutul mileniului III

Dan Oprescu, Despre „legitimaţia de maghiar”

Zoltán Rostás, Sociologi români şi scriitori maghiari în anii '30

Magdolna Csegedi, Andrea Varga, Relaţiile româno – maghiare în anii '50 - '60

Gábor Vincze, Intrigile campaniei antimaghiare din România

Laszlo Murvai, Învăţământul pentru minorităţile naţionale în România

An IX

Nr. 95-96

Afaceri internaţionale & România

Valentin Stan, Praga 2002: Amintiri despre viiitor

Cristiana Terenche, Un viitor care ne aşteaptă:România şi NATO sau România şi Rusia

Ana Dinescu, România şi dosarul OSCE

Cristina Maria Panţîru, Noua Europă

Oana Alexandra Tudor, Suveranitate şi Guvernare în România şi în ţările Uniunii Europene

Marian Zulean, Politica externă americană pe înţelesul tuturor

Cosmin Popa, Sub semnul contratimpului istoric

Marius Teja, Aderarea Moldovei la Pactul de Stabilitate în Europa de Sud - Est

Daniel Cain, Experimentul Simeon al II - lea

Carmen Pavel, Globalizarea şi conflictul ideilor

Gabriel Radu, Origini corupte ale antiglobalizării

Mirel Bănică, Pentru o geopolitică a ecologiei globale

Pethö Zoltán, Legea, autismul şi litost - ul

An IX

Nr. 93-94

Politică şi secret

Cristian Părvulescu, Un partid în derivă

Sabina Fati, Politica PDSR în umbra Securităţii

Răzvan Dumitrescu, Secretele politicii şi politica secretelor

Ionel Dancă, Siguranţa statului şi dreptul la informare al cetăţeanului

Ştefan Deaconu, Organizarea Securităţii Interne a României între necesitate şi realitate

Sabin Drăgulin, Memoria care nu iartă

Cristian Galeriu, Sacrificiul Bisericii Ortodoxe române

Diana Niţulescu, Democraţie, bani, politică. Fondurile partidelor politice

Stelian Tănase, Anatomia unui asasinat

Pavel Câmpeanu, Întoarcerea. Cazul Ana Pauker

Cristina Maria Panţîru, Presa română „ faţă cu reacţiunea”

An IX

Nr. 91-92

Mituri şi fantasme

Irina Nicolau, Fantasma noastră cea de toate zilele

Aurora Liiceanu, „ Hagiografia”şi spectacolul identitar

Vintilă Mihăilescu, Să se revizuiască primesc! Dar...

Adrian Cioroianu, Mit şi istorie, memorie şi uitare

Andi Mihalache, Mitologii spontane la sfârşit de mileniu

Mihai Chioveanu, Justiţiarul

Cristina Maria Panţîru, Miturile politice ale Revoluţiei din 1989

Olivia Horvath, De la Mioriţa la Bingo

Ana Dinescu, Universitatea maghiară şi dilemele identitare

Stanislaw Krajewski, Evrei, Comunism şi evreii comunişti

Victor Duculescu, revizuirea Constituţiei

Steliu Lambru, Slobodan Miloşevici

Diana Niculescu, Guvernu şi mediul asociativ

An IX

Nr. 90

Noua guvernare

Cristian Pîrvulescu, Excepţionalismul românesc

Sabina Fati, Guvernul, Preşedinţia şi orientarea (anti)occidentală

Dan Suciu, Logica discursurilor de investitură. În căutare (re)formei ideale

Răzvan Grecu, Problema consolidării democratice în România

Ionel Dancă, Tentaţia partitocraţiei numită „ pedeserizare”

Irina Terţian, Guvernul Năstase - 100 de zile în presa internaţională

Sabin Drăgulin, Valurile democratizării

Marian Chiriac, O problemă deschisă

Dan Oprescu, Tulburări în paradis

An IX

Nr. 89

Parlamentul

Răzvan Grecu, Cât de responsabili sunt parlamentarii noştri?

Radu Carp, Regimul parlamentar şi teoria separaţiei puterilor în stat

Ştefan Deaconu, Mihai Horia Ciuc, Noile prevederi regulamentare privind funcţionarea Parlamentului

Iulia Huiu, Noii lideri şi schimbarea politicii româneşti

Gabriel Radu, Corupţie

Filon Morar, De la logica confruntării la logica cooperării

Cosmin Popa, Rusia sub Putin

Alexandru Ştefan, Politici culturale în câmpul literar românesc între 1944 - 1948

An IX

Nr. 87-88

Alegeri 2000

Romulus Brâncoveanu, Ultimele zile ale societăţii civile?

Laurenţiu Constantiniu, Vox Populi în România

Alexandru Lăzescu, Peisaj după bătălie

Mircea Stănescu, Anatomia unui faliment

Sorin Ioniţă, Guvernul de cauciuc

Laurenţiu Ştefan - Scalat, Fantoma lui Radu Câmpeanu

Răzvan Dumitrescu, Scenarita

Dan Oprescu, Un pas greşit în direcţia cea bună

Ana Dinescu, UDMR la schimbarea puterii

Filon Morar, Marja de eroare

Michael Shafir, Paradigme, Parademonstraţii, Paratrăsnete (IV)

George Voicu, Teme anti - semite în discursul public (VIII)

2000


Anul VIII

Nr. 86

Preşedinţia

Sabina Fati, Modele prezidenţiale în România?

Cristian Pîrvulescu, Preşedinţia, o instituţie în căutarea echilibrului

Ana Dinescu, Monarhul, conducătorul, preşedintele

Răzvan Grecu, Dominaţia Cabinetului în sistemul politic românesc

Michael Shafir, Paradigme, Parademonstraţii, Paratrăznete (III)

Petre Dumitriu, Ipostaze non - obiective şi excese ale globalizării

George Voicu, Teme anti - semite în discursul public (VII)

Anul VIII

Nr. 85

Oraşe distruse

Daniel Dăianu, Este posibilă o creştere rapidă durabilă în România?

Ana Dinescu, Bucureştii şi comunismul

Sabin Drăgulin, Între istorie şi ideologie

Vasile Toch, Zona noului „ centru civic”

Michael Shafir, Paradigme, Parademonstraţii, Paratrăznete (II)

Marian Chiriac, Octombrie la Belgrad

George Voicu, Teme anti - semite în discursul public (VI)

Anul VIII

Nr. 84

Corupţia şi politica

Cristian Pîrvulescu, Competiţie şi transparenţă

Zeno Reinhardt, Partidul, Banii şi Legile

Daniela Geonea-Pîrvulescu, Dublu standard

Mihai Chioveanu, Afacerea Skoda

Michael Shafir, Paradigme, Parademostraţii, Paratrăsnete

Mirel Bănică, Kosovo - o paradigmă a conflictualităţii

Mihai Chiriac, Relatare sau propagandă?

George Voicu, Teme anti - semite în discursul public (V)

Anul VIII

Nr. 83

Alegerile locale

Cristian Pîrvulescu, Examen de etapă

Sabina Fati, Transilvania - hartă electorală

Ana Dinescu, Bătălia pentru Bucureşti

Filon Morar, Sugestiile sistemului electoral

Ştefan Deaconu, Legea lobi - ului în România

Răzvan Grecu, Către o societate pluralistă

Daniel Cain, Atitudinea publică din Bulgaria şi Macedonia în timpul războiului din Kosovo

Andreea Mihaela - Niţă, Statul regional în Uniunea Europeană( I)

George Voicu, Teme anti - semite în discursul public( IV)

Anul VIII

Nr. 82

Extremismul politic

Cristian Pîrvulescu, Între nostalgia centrului şi tentaţia periferiei

Mihai Chioveanu, Natura fascismului

Constantin Iordachi, Ortodocşi împotriva Greco - catolicilor

Sabin Drăgulin, România între trecut şi viitor

Dan Pavel, PDSR în opoziţie (II)

Gabriel Săvulescu, Extremismul politic în Germania

Diana Marian, Haider şi Noua Dreaptă

George Voicu, Teme anti - semite în discursul public( III)

Anul VIII

Nr. 81

Republică şi monarhie

Adrian Cioroianu, Dezbateri de formă, indiferenţă de fond

Sabina Fati, Regii dispăruţi

Sabin Drăgulin, Un nou început

Mihai Chioveanu, Monarhi şi “ Salvatori”

Laurenţiu Constantiniu, Ultimul obstacol - Regele Mihai

Ovidiu Horia Maican, Constituţiile monarhice

Dan Pavel, PDSR în opoziţie (I)

Gabriel Săvulescu, Genealogie şi evoluţie politică 1848 - 1989

George Voicu, Teme anti - semite în discursul public( II)

Anul VIII

Nr. 80

Negocieri

Sabina Fati, UE - (im)posibila cale

Denise Roman, Europa secolului XXI sub zodia Uniunii Europene

Ilinca Grozăvescu, Procesul complex al aderării la NATO

Cătălin Ciubotă, Construcţia comunitară

Raluca Ursachi, Europa şi transformarea mentalităţilor

Marius Turda, Transilvania în România post - comunistă

Valentin Stan, 2007 şi - un sfert: ora Europei

George Voicu, Teme anti - semite în discursul public( I)

Anul VIII

Nr. 79

Început de campanie

Adrian Cioroianu, Provocarea unui secol

Dan Oprescu, UDMR în 2000

Cristian Pîrvulescu, Guvernare sau alternanţă

Sabina Fati, CDR - o alianţă depăşită?

Valentin M. Ionescu, România - perspective de afaceri

Daniel Dăianu, Securitate şi economie

George Voicu, Paradigma conspiraţionistă (VIII)

Anul VIII

Nr. 78

Bilanţ 1999

Dan Pavel, De ce nu s - a predat coaliţia?

Dan Oprescu, Minorităţile naţionale în 1999

Ovidiu Maican, Reforma ministerului de interne 

Cătălin Ciubotă, Societate de consum, consum şi dreptul consumatorilor

Daniel Cain, Bulgaria - după 10 ani

George Voicu, Paradigma conspiraţionistă (VII)

Volum VIII

Nr. 77

 

Helsinki

 

Stelian Tănase, Lecţia crizei

Eladi-Florentina Pătru, România şi summit-ul de la Helsinki-între aşteptări şi provocări

Dragoş Petrescu, Colapsul comunismului românesc

Cristina Petrescu, Disidenţa intelectuală- câteva consideraţii după zece ani

Adrian Pop, Tranziţiile de la dictatură la democraţie în Răsăritul Europei

Leon Volovici, Despre “ falsul binar” şi coerenţa complotului

Adrian Cioroianu, 1989-1999; Un dececeniu de redescoperiri, speranţe şi nevroze

Daniel Cain, Macedonia post – Gligorov

George Voicu, Paradigma  conspiraţionistă (VI))

1999


Volum VII

Nr. 76

 

Zece ani de la căderea zidului Berlinului

 

Stelian Tănase, Chestiunea germană

Annely Ute Gabanyi, “ Sindromul Yalta” în România

Oana-Valentina Suciu, Recviem pentruCortina de Fier

Cristian Pârvulescu, Refondarea democraţiei. România în căutarea identităţii pierdute

Ovidiu Maican, Căderea Zidului Berlinului şi unitatea Germaniei

Valentin Stan, Jocul de-a politica externă

Cătălin Creţu, Kosovo: lecţia de realpolitik

George Voicu, Paradigma  conspiraţionistă ( V)

 

 

Volum VII

Nr. 75

 

Reforma instituţională

 

Stelian Tănase, Schimbarea societăţilor şi transformarea elitelor

Romulus Brâncoveanu, Reforma învăţământului: acces şi echitate, prezentare din mers

Bogdan Micu, Politicieni şi functionari  

Emilia Irina Strat, Înalta funcţie publică

Kopi Kyçyku, Diplomaţia păcii – un imperative mereu actual în Balcani

Dusan Svetolik Janjic, Origine, cauzele şi consecinţele conflictului sârbo-albanez

Claude Kamoouh, Un război poate ascunde un altul: delenda Serbia est

Victor Neumann, Divergenţe confesionale. Greco-catolicii şi ortodocşii în România contemporană

Mihai Muşet, Kosovo: efecte globale (III)

George Voicu, Paradigma  conspiraţionistă ( IV)

 

 

Volum VII

Nr. 73-74

 

Balcanii: Prezent

 

Stelian Tanase, Din nou despre capitalism

Mihail Dobre, Pactul de stabilitate sau evadarea Balcanilor din trecut

Adrian Pop, Cooperarea subregională versus tectonica  geo-culturală

Marian Chiriac, Un viitor pentru Balcani

Gabriel Marin, Războiul  Iugoslavia-NATO  - războiul dintre Est şi Vest

Vladimir Tismăneanu, Reconsiderând  revoluţiile din 1989

G.M. Tamas, Victoria înfrântă

Răzvan Grecu, Societatea civilă şi democratizarea politică

Mihai Muşet, Kosovo: efecte globale (III)

Konstantin Eggert, Rusia  - încă un caz de căutare a identităţii

Ovidiu Maican,  Stilul parlamentar (II)

Victor Neumann, Diferenţe confesionale

George Voicu, Paradigma  conspiraţionistă (III)

 

 

Volum VII

Nr. 71-72

 

Fenimism

 

Stelian Tănase, Capitalism şi reformă

Laura Grunberg, România: o ţară discret sexist

Cristina Cartărescu Ilinca, Invizibilitatea în educaţie

Mădălina Nicolaescu, Globalizarea şi femeile din România

Ştefan Stănciugelu, Dincoace de feminism: conflicte entice şi violul colectiv

Romina Surugiu, Violenţa domestică -  pledoarie  pentru ridicarea cortinei

Emilia Irina Strat, Patafizica sexului

Claude Karnoouh, Un thermidor în stil românesc

Valentin Stan, Ministerul Apărării… de Rusia

Mihai Muşet, Kosovo: efecte globale (II)

Ovidiu Maican,  Stilul parlamentar (I)

George Voicu, Paradigma  conspiraţionistă (II)

 

 

Volum VII

Nr. 70

 

Kosovo

 

Stelian Tănase, Iunie magic

Michel Chossudovsky, Dezmembrarea fostei Iugoslavii

Joshua Muravchik, Drumul către Kosovo

Marian Chiriac, Intervenţia NATO în Iugoslavia

Bogdan Teodorescu, România şi Kosovo

Sabina Fati, Kosovo: interesul naţional şi propaganda anti-occidentală

Claudiu Săftoiu, Reflectarea războiului din Iugoslavia

Janos Szasz, Paralele în conflict

Victor Neumann, Rădăcinile istorice ale conflictelor din Bosnia – Herţegovina  şi Kosovo

George Voicu, Paradigma  conspiraţionistă

 

 

Volum VII

Nr. 69

 

Ecumenism & Politică

 

Stelian Tănase, Kosovo, ultimul coşmar

Dragoş Petrescu,  Despre vocaţia democratică a “ţărilor  ortodoxe”

Gabriela Gheorghe, Vizita Papei loan Paul al II-lea în România

Laurenţiu Stefan  Scalat,  Noi alternative  politice

Sami Damian, Anul zero

Richard Andrew Hall, Ce ne spune marşul minerilor despre societatea  română post-comunistă

Marius Teja, Armata şi conflictele interne (cazul ultimei mineriade)

Marian Chiriac, Intervenţia NATO în Iugoslavia

Romulus Brâncoveanu, Impact Kosovo: tranziţie internă - tranziţie externă

Eladi Florentina Pătru, Summit-ul de 1a Washington

George Voicu, Mitul Nae lonescu (V)

 

 

Volum VII

Nr. 68

 

NATO 1999

 

Dan Pavel,  O lume fără NATO

Strobe Talbott, Politica porţilor deschise

Valentin Stan, Pacea Europei

Gabriel Stănescu, Europa impune o strategie

Adrian Niculescu, Câteva argumente

Anca Achti, Integrare europeană şi democraţie

Alexander Yakovlev, Contrarevoluţia rusă

Daniel Dăianu, Criza şi discuţiile cu F.M.I - câteva repere

Cosmin Popa,  Modificări doctrinare în politica externă a Federaţiei Ruse

George Voicu, Mitul Nae lonescu (IV)

 

 

Volum VII

Nr. 67

 

Mineriade

 

Stelian Tănase, Republica de la Weimar

Gabriel Andreescu, Tema stării de urgenţă  din perspectiva tentative loviturii de stat

Pavel Câmpeanu, Cozia: înainte şi după

Laurenţiu Ştefan Scalat, Partidul România Mare: un profil doctrinar

Vlad Flonta, Valea Jiului: un caz atipic  în economia românească

Gabriela Gheorghe, Adelina Huminic, Istoria mineriadelor din 1990-1991

Cosmin Popa, Originile capitalismului rus

Marian Chiriac, Criza din Kosovo – deznodământ asumat

George Voicu, Mitul Nae lonescu (III)

 

 

Volum VII

Nr .66

 

Bilanţ '98

 

Daniel Dăianu, Cum să întorci barca cu fundu în sus (sau cum să realizezi străpungere)

Mircea Răceanu, Câteva considerente pe baza relaţiilor româno-americane

Dan Oprescu, Politici publice pentru minorităţile naţionale  din România (1996-1998)

Dan Pavel, Performanţa coaliţiei? Rămânerea împreună

Mihai Muşet, 1998 – Anul şubrezirii structurilor international create în anii '40

Gabriel Ivan, De ce vor pierde guvernanţii următoarele alegeri?

Cristina Cărtărescu Ilinca, Cealaltă parte: opoziţia

Pavel Câmpeanu, Ceauşescu: anii numărătorii inverse

George Voicu, Mitul Nae lonescu (II)

1998


Anul VI

Nr. 65

 

Doi ani de guvernare

 

Cristian R. Pârvulescu, Eşecul alternanţei

Dan Pavel,  Performanţa coaliţiei? Rămânerea împreună

Valentin Stan, Cu spatele  la Europa

Anca Toader, Televiziunea publică din România – present şi perspective-

Sabina Fati, Preşedintele ca actor politic

Stelian Tănase, Pericolul bolşevic

Paul Cernovodeanu, Unirea  Basarabiei şi a Bucovinei cu România în 1918

Vasile Vesa, Receptarea Wilsonismului în Europa Centrală

Dinu C. Giurescu, 1918, atunci şi acum

George Voicu, Mitul Nae lonescu

 

 

Anul VI

Nr. 64

 

Mass-media azi

 

Şerban Rădulescu Zoner, Interesul national şi clasa politică românească  în secolul al XX-lea

Peter Gross, Orbii conducându-i  pe orbi

Colin Sparks, Există oare  “sistemul mediatic post-comunist” ?

Karol Jakubowicz, Autonomizarea mijloacelor de informae în masă în ţările Europei Centrale şi de Est: câteva observaţii  privitoare la cazul Poloniei.

Miruna Runcan, Clauza de conştiinţă , un lux sau o necessitate?

Manuel-Filon Morar, Comunicarea post-factum în România post-comunistă

George Voicu, O retorică anti-occidentală

 

 

 Anul VI

Nr. 63

 

Zona gri

 

Dan Pavel,  De ce rescriem istoria?

Valentin Stan, Guvernul eşecului

Ioan Mircea Pascu,  Destin sau conjuncture

Marian Zulean,  Interese americane în Eurasia

Nicolae Filipescu, Dezintegrarea economică şi financiară a Rusiei

Laurenţiu Ştefan Scalat, Colosul german îşi schimbă direcţia?

Peter Barany, Din vară până în toamnă. Ultimele sondaje – iunie-octombrie 1998

Oliver Freeman, Societatea, această mare absentă

George Voicu, Reacţia de prestigiu

 

 

Anul VI

Nr. 62

 

Cărţi şi autori

 

Stelian Tănase, Scena balconului

George Voicu, Ideile politice şi ideosfera

Vladimir Tismăneanu, “ Excepţionalismul românesc? Democraţie, etnocraţie şi pluralism incert în România post-Ceauşescu”(III)

Mihai Muşet, Perspectiva relaţiilor româno-americane

Ovidiu Maican, Securitatea posttranziţie

 

 

Anul VI

Nr. 61

 

Holocaust vs Gulag

 

Victor Neumann, Despre Holcaust  şi Gulag

Michael Shafir, O tragicomedie în desfăşurare?

Adrian Marino, Actualitatea ideologiei culturale paşoptiste

Vladimir Tismăneanu, “ Excepţionalismul românesc? Democraţie, etnocraţie şi pluralism incert în România post-Ceauşescu”(II)

Ilie Şerbănescu, Proprietatea- o problemă neclară în România

John Earle, Almos Telegdy, Rezultatul programului de privatizare în masă (II)

Corneliu Bjolea, Ungaria după alegeri

Laurenţiu Ştefan Scalat, Marea Britanie – un suflu nou la sfârşit de secol

 

 

Anul VI

Nr. 60

 

Anul 1848

 

Stelian Tănase, Europa şi revoluţiile ei

Adrian Marino, Pentru neopaşoptism

Adrian Niculescu, Olanda secolului XIX

Vladimir Tismăneanu, “ Excepţionalismul românesc? Democraţie, etnocraţie şi pluralism incert în România post-Ceauşescu”

Dan Oprescu, Spre normalitate

Dan Pavel, Banalizarea răului

Andrei Oişteanu, “ Evreul imaginar” vs “ Evreul real”-stereotipuri, aparent, positive-

Alex Mihai Stoenescu, “ Problema evreiască” astăzi

Alina Tudor, Radu Ioanid. Evreii sub regimul Antonescu

Laurenţiu Constantiniu, Exterminarea evreilor din Europa

Mircea Boari, Mai '68

Adrian Cioroianu, Germania – o lungă vară fierbinte  electorală

Mihail Radu Solcan, Capcane

 

Anul VI

Nr. 59

 

Capitalismul nostru

 

Dan Pavel, Capitalism fără democraţie sau democraţie fără capitalism

John Earle, Rezultatele Programului de Privatizare în masă (I)

Silviu Brucan, De la party hacks la nouveaux riches

Cristian R. Pârvulescu, Politic, apolitic, antipolitic

Sabina Fati, Ambiguităţi

Liana Ionescu, PNL- ieşirea din pluton

Vlad Nistor, Interesul naţional ca expresie a crizei de autoritate

Răzvan Dumitrescu, Se mută criza din sânul coaliţiei în cadrul partidelor?

Mihai Muşet, Care este vina Fondului Monetar Internaţionalşi al Băncii Mondiale într-o economie globală?

Boris Kagarlitsky, Va deveni Rusia capitalistă?

 

 

Anul VI

Nr. 58

 

În căutarea identităţii

 

Dan Pavel, Preliminariile statului multinaţional

Nicolae Gheorghe, Formele elementare ale discursului prejudiciat, pre-rasist

Dan Oprescu, Ce-i de făcut?

Iulius Rostaş, Modalităţi de abordare

Istvan Aranyosi, Romii din Ungaria

Romulus Brâncoveanu, Strategiile TV şi viaţa politică

Doru C. Frunzulică, Puterile vestice şi integrarea europeană (II)

Marian Zulean, Interesele americane în Balcani

Anamaria G. Dutceac, Kosovo: exploatarea tragică a unui mit istoric

 

 

Anul VI

Nr. 57

 

Criza politică

 

Cristian R. Pârvulescu, Stabilitate fără majoritate?

Gabriel Ivan, Trei perspective

Sabina Fati, Rolul Partidului Democrat

Răzvan Dumitrescu, Angrenajul coaliţiei

Michael Johnston & Yufan Hao, Vălul corupţiei

Vasile Gheţău, Politica democratică

Teodora Moşoiu, O posibilă ameninţare?

Daniel Dăianu, Macroeconomia: ţinte şi constrângeri

Sorin Ioniţă, Tentaţiile perfecţionismului

Mircea Răceanu, Anul 1997 în relaţiile româno-americane – o cotitură radicală sau “Mult zgomot pentru nimic?”

Doru C. Frunzulică, Puterile vestice şi integrarea europeană

1997


Anul V

Nr. 56

 

Bilanţ

 

Stelian Tănase, Reformă şi contrareformă

Liana Ionescu, Coaliţia majoritară: tensiuni, conflicte, crize

Dinu Pietraru, Depolitizarea reformei lungul drum spre o nouă conştiinţă a juridicului

Răzvan Dumitrescu, Câteva considerente asupra mesajului

Lucian Leahu, Criza universităţii româneşti

Daniel Dăianu, Liberalismul secolului XX (III)

Pavel Câmpeanu, Alegerile tranziţiei

Sabina Fati, Moartea anunţată a unui partid naţionalist

Cristina Vasiloiu, De când durează lecţia Bosnia?

Valentin Stan, Luxemburg: anatomia unui eşec

 

 

Anul V

Nr. 55

 

Un an de guvernare

 

Stelian Tănase, Îmbrăţişarea mortală

Michael Shafir, Guvernarea Ciorbea şi democratizarea

Valentin Stan, Între Madrid şi Luxemburg

Gabriel Ivan, Radiografia dezamăgirii

A.L.Lavastine, Tânărul Cioran: despre inconvenientul a fi fost fascist (III)

Daniel Dăianu, Liberalismul secolului XX (II)

Andra Lăzăroiu, De la ethos la telos

Iulius Rostaş, Remanierea

Cristina Vasiloiu, Quo vadis ONU ?

Sebastian Huluban, Nisipuri mişcătoare

 

 

Anul V

Nr. 54

 

80 DE ANI. REVOLUŢIA BOLŞEVICĂ

 

Stelian Tănase, Timpul şi puterea

Pavel Câmpeanu, Revoluţia rusă: stalinismul posibil

Adrian Pop, Octombrie roşu – recurs la memorie

Dan Pavel, De ce eşuează revoluţiile totalitare şi conspiraţiile

A.L.Lavastine, Tânărul Cioran: despre inconvenientul a fi fost fascist (II)

Radu Ioanid, Mircea Eliade şi Legiunea – mit şi realitate

Daniel Dăianu, Liberalismul secolului XX

Iulius Rostaş, Fenomenul România Mare

Istvan Aranyosi, Despre educaţia în limbile minorităţilor

Cristina Huluban, Joaca de-a remanierea

Valentin Stan, SUA: Diplomaţia decenţei

Edmud Hellwig, Marea Britanie: schimbare de scaune şi de politică

Andra Lăzăroiu, Polonia: timpul schimbărilor

 

 

Anul V

Nr. 53

 

Islamul şi politica

 

Stelian Tănase, Ultima carte

Cristian Vasiloiu, Fundamentalismul islamic. Originea unui conflict

Răzvan Deşliu, Un duşman al democraţiei?

Viorel Negru, Magrebul sau imobilismul unui spaţiu politic

Sebastian Hulubean, Între postmodernitatea panideologică şi exclusivism

Dan Pavel, Războiul Sfânt împotriva modernităţii

Alina Mungiu, Intelectualii ca actori politici în Europa de Est: cazul României (II)

Aranyosi Albert, Drumul către democraţia stabile

A.L.Lavastine, Tânărul Cioran: despre inconvenientul a fi fost fascist

Iulius Rostaş, Drepturi şi privilegii

Daniel Cain, E ceva putred în Macedonia

Valentin Stan, Diplomaţia gafelor

 

 

Anul V

Nr. 52

 

Serviciile secrete

 

Dan Pavel, Noua putere şi serviciile

Sabina Fati, Secretul informaţiei este secretul puterii

Filip Florian, Marius Oprea, Moştenitorii Securităţii – în primii ani de democraţie

Rodica Chelaru, Serviciul de Protecţie şi Pază

Cornel Ivanciuc, Dare de seamă despre criza spionajului românesc

Alina Mungiu, Intelectualii ca actori politici în Europa de Est: cazul României (I)

Sorin Ioniţă, Sistemul de partied din România

Oana Marinescu, Radu Dobrescu, Legea lui Gauk versul legea locului

Iulius Rostaş, Partidul Democrat şi reforma

Sebastian Huluban, Relaţiile ruso-turce şi terorismul PKK

Gabriel Andreescu, Evaluarea poiticii externe româneşti

 

 

Anul V

Nr. 51

 

Contractul cu românia

 

Dan Oprescu, Care contract? Care Românie?

Rodica Chelaru, Între ambiţii şi împliniri

Vladimir Pasti, Evoluţia structurilor de putere în CDR

Dan Pavel, Contractul cu Europa

Emil Boc, Ordonanţele guvernului Ciorbea – necesitate şi constituţionalitate

Sorin Ioniţă, Apărând guvernul de Contractul cu România

Daniel Săulean, Filantropie şi asociaţiaţionalism la români

Alexandru Gurău, Reforma şi protestele sale

Armand Goşu, Competiţia pentru petrolul din Marea Caspică

Cosmin Popa, Rusia şi Iran către un nou parteneriat?

Iulius Rostaş, Provocările democraţiei

 

 

Anul V

Nr. 50

 

După Madrid

 

Dan Pavel, Politica de coaliţie şi potenţialul de şantaj

Mircea Răceanu, „Parteneriatul Strategic” cu SUA

Gabriel Andreescu, Rusia – adevăruri şi fantezii

Valentin Stan, Madrid: un eşec de success

Iulian Fota, „Probleme ale politicii de securitate a României în etapa post Madrid

Antonia Opriţa, „Momentul Madrid între extaz şi agonie”

Marian Chiriac, Ce mai urmează?

Sebastian Hulubean, Parteneriatul cu SUA: asumarea deplinei responsabilităţi a democratizării

Radu Dobrescu, Operaţiunea Pro NATO – reţeta ProTv

Radu Ţâra, Schimbarea în bine a Parlamentului

George Scutaru, Serviciile secrete sau setea de a obţine puterea

Adrian Marino, Cenzura în România. O schiţă istorică

Victor Neumann, Semnificaţii ale gândirii politice în Europa centrală şi de est

 

 

Anul V

Nr. 49

 

Instituţiile noii puteri

 

Dan Pavel, Competenţa democratică şi calificarea la locul de muncă

Marius Oprea, Cum s-a despărţit Procurorul General de Justiţie

Valentin Stan, Ministerul Afacerilor Externe: o relicvă a “epocii de aur”

Dan Suciu, Administraţia locală în căutarea subsidiarităţii

Eduard Hellwig, Schimbarea puterii legislative

Gabriel Topor, “ Obsesia NATO”

Cătălin Creţu, Jocul de interese din interiorul NATO şi România

Alexandru Gurău, PDSR la răscruce

Rodica Chelaru, Cavalcada moţiunilor

Oana Marinescu, Politica şi privilegiile

Marian Chiriac, Croaţia – alegeri în aşteptarea schimbării

Radu Dobrescu, Claudiu Spermezan, Alegerile legislative din Franţa- eşecurile unei strategii

Adrian Marino, Cenzura în România. O schiţă istorică

Victor Neumann, Semnificaţii ale gândirii politice în Europa centrală şi de est

 

 

Anul V

Nr. 48

 

Noua putere în România

 

Dan Oprescu, Integrosaurus

Radu Dobrescu, Acţiunea Cotroceni

Dan Suciu, Realizări şi eşecuri ale terapiei intensive

Horaţiu Pepine, Coaliţia CDR-USD amnezie contractuală

Valentin Stan, Drumul spre Vest-diplomaţia coerenţei

Rodica Chelaru, Despre opoziţie sau hainele împăratului

Sorin Ioniţă, Electroşocul şi apa de roze – Iluziile reformei graduale în Europa de Est

Daniel Cain, Alegerile din Bulgaria

Domnica Macri, Helsinki -"No News Is Good News"

Mihaela Bucur, Criza algeriană sau refuzul alternanţei

Sabina Fati, Tergiversarea Tratatului româno-ucrainian

Dan Pavel, Anatomia şi fiziologia trădării. Între Iliescu şi Pacepa

 

 

Anul V

Nr. 47

 

Gender

 

Stelian Tănase, Amninţările dezamăgirii

Mihaela Miroiu, Hrana conservatorismului: antifeminismul

Liliana Popescu, Şoapte fierbinţi şi fantezii romantice?

Cătălina Ulrich, A fi sau a devenii ceea ce vor şi vrei să fi

Cristian Vasilescu, Simbolica democraţiei

Maria Bucur, În cinstea mamelor bine crescute

Alin Voica, Public şi privat

Lidia Constantinescu, Consiliul national al statutului egal

Ovidiu Vaida, O coaliţie pe jumătate

Claudiu Săftoiu, Riscul de imagine şi chestiunea maghiară

Radu Buşneag, Reforma pieţei valutare

Adam Michnik, Grâul este o culoare frumoasă

Adrian Bratu, Resorturile interne ale politicii externe româneşti

Adriana Săftoiu, Premieră românească la Budapesta

Oana Valentina Suciu, Va fi oare altfel?

 

 

Anul V

Nr. 46

 

Despre schimbare

 

Stelian Tănase, China după Deng

Dumitru Sandu, Schimbare ca paradigmă socială

Alina Mungiu Pippidi, Articularea democraţiei consensuale

Iuliana Precupeţu, Marius Precupeţu, Pentru o nouă paradigmă a guvernării în România

Lavinia Betea, Opţiuni sociale în societăţile post-comuniste

Daniel Şăulean, Susţinerea de către populaţie a sectorului non-profit

Valentin Stan, NATO şi relaţia franco-română

Sergiu Vintilă, Logica anarhiei

Sever Avram, Revoluţiile din Europa Centrală şi criza europeană

Marian Chiriac, O ofensivă împotriva corupţiei

Călin Hera, De la putere la opoziţie

Dan Pavel, În imperiul şţiinţei politice

Victor Neumann, Semnificaţii ale gândirii politice în Europa Centrală

Ioan Stanomir, Bicameralismul românesc între tradiţie şi inovare

Iulia Voina Motoc, Ce vor liberalii

1996


Anul IV

Nr. 45

 

Politică şi educaţie

 

Dan Oprescu, Politică şi educaţie

Cezar Bîrzea, Transformare sau reformă

Gabriel Ivan, Schimbarea organizatională: o alegere strategică

Şerban Iosifescu, Despre profesionismul profesional

Cătălina Ulrich, Democratizarea şcolii: explicit şi implicit

Romulus Brâncoveanu, Tradiţia liberală: între principii şi practice

Vladimir Tismăneanu, Sfârşitul excepţionalismului românesc: epitaf pentru a treia cale

Michael Shafir, Alegerile din România - un sufragiu istoric

Vlad Nistor, Alegerile din România – consecinţe zonale

Claudiu Săftoiu, Ce aduce schimbarea?

Lucian Cernat, Criza economică, reforma haotică şi antirestructurarea

Radu Buşneag, Schimbarea în “regia” lui Ion Iliescu

Sabina Fati, UE pe drumul de la Dublin la Amsterdam

Valentin Stan, Scadenţa politicii externe româneşti

Marian Chiriac, Putere şi opoziţie în Serbia

Sonny Percil, Fenomenul partizan în România

 

 

Anul IV

Nr. 44

 

Constituţia

 

Stelian Tănase, Sfidările noii puteri

Aurelian Crăiuţu, De ce este importantă Constituţia?

Cristian Preda, Stat social şi drepturi sociale

Constantin Davidescu, Pactul elitelor în România (1866-1991)

Radu Carp, România: sistem politic şi regim constitutional

Virgil Nemoianu, O naraţiune explicativă

Dan Oprescu, Despre înfrânţi şi învingători

Liana Ionescu, Eşecul electoral al ANL

Laurenţiu Ştefan-Scalat, ANL sub tăvălugul alegerilor

Cristian R. Pârvulescu, A doua Republică

Vlad Nistor, Schimbarea. O încercare antropologizantă

Alexandra Ionescu, Maria Niara Ibram, Alina Stănescu, Două campanii prezidenţiale

Magdalena Boiangiu, Vechiul om nou de la Casa Albă

Ioana Avadani, Un exerciţiu ratat

Daniel Cain, Bulgaria după alegeri

Marian Chiriac, Alegeri prezidenţiale în Republica Moldova

Vasile Boari, Şansele liberalismului în est

Sonny Perseil, Fenomenul partizan în România

Richard Hall, După 7 ani

 

 

Anul IV

Nr. 43

 

Opţiuni politice româneşti

 

Stelian Tănase, O amânare costisitoare

Daniel Barbu, Democraţia creştină în politica românească. Un caz de nepotrivire?

Cristian Preda, Două social-democraţii

Laurenţiu Ştefan-Scalat, Liberalismul de tranziţie

Cristian R. Pârvulescu, Despre relevanţa unui clivaj

Sabina Fati, Retrospectiva diplomatică

Marian Chiriac, Despre ineficienţa unui mod de guvernare

Magdalena Boiangiu, Dayton, Oslo şi pacea experimentală

Andreea Bogdana Petrică, Uniunea Europeană spre reformă

George C. Maior, Abordări şi atitudini germane în spaţiul Europei Centrale

Sonny Perseil, Fenomenul partizan în România

Călin Hera, Scandalul observatorilor

Florin Constantiniu, Cercetarea istorică în primejdie

Dan Oprescu, O părere

 

 

Anul IV

Nr. 42

 

Utopie urbanism şi politică

 

Neil Leach, Ceara lui Icar: arhitectură şi problema genului

Cristina Bucică, Arhitectura totalitară

Augustin Ioan, Tectonică şi ideologie

Ştefan Lungu, Pioşenia întrebării

Irina Ana Kantor, Alegerile într-un sat din Transilvania

Laurenţiu Ştefan Scalat, Păpuşa ţărănească

Antoaneta Constantin, Satisfacţie şi insatisfacţie

Frank Sellin, Victoriile ascunse ale unui eşec

Rodica Chelaru, Noi cu cine votăm?

Sabina Fati, Descreşterea PUNR şi jocul de sumă nulă a UDMR

Iulia Voina Motoc, Raidurile în Irak şi hegemonismul American

Liliana Mihuţ, Grupurile de interes şi procesul electoral în SUA

Marian Chiriac, În Bosnia, alegerile nu au schimbat nimic

 

 

Anul IV

Nr. 41

 

Ştiinţa politică în România

 

Alexandru Paleologu, Despre Ghiţă Ionescu

Vasile Boari, Politica - o activitate specializată

Daniel Barbu, Constituirea ştiinţei politice româneşti: o evaluare instituţională

Mihaela Miroiu, Nevoia de comunicare

Aurelian Crăiuţu, Un bilanţ şi câteva propuneri

Cristian R. Pârvulescu, Criterii ale democraţiei

S.G. Sebe, Alegerile locale

Mahaela Sîrbu – Czobor, De ce refuză tinerii ideea de participare politică

Iulia Voina Motoc, Recomandarea 1201 şi interpretarea ei

Constantin Davidescu, Implicaţiile permanentizării clauzei

Magdalena Boiangiu, În absenţa opţiunii

Valentine Stan, Tratatul româno-maghiar

Dan Dionisie, Biserica şi Constituţia

Laurenţiu Ştefan Scalat, CDR: pregătiri de campanie

 

 

Anul IV

Nr. 40

 

NATO

 

Stelian Tănase, In memoriam Ghiţă Ionescu (Profesorul)

Alina Mungiu Pippidi, La moartea lui Ghiţă Ionescu

Iulia Motoc, Scurtă încercare de definire

Adrian Pop, Proiectul Central-european

Cristiana Terenche, Principiile unei noi colaborări militare euro-atlantice

Arpad Nemes, Minoritatea maghiară şi integrarea euro-atlantică

Dumitru Sandu, Încredere ca resursă a tranziţiei

Carmen Bendovski, Talk-show-ul ca factor de influenţare a opiniei publice

Radu Buşneag, Campania electorală în viziunea agenţiilor de presă

Alina Mungiu Pippidi, Alegerile din Rusia

Armand Goşu, Între mirajul imperiului şi şi supravieţuirea prin modernitate

Andrei Mocearov, Rusia între aparenţă şi realitate

Adrian Marino, Izolaţionismul cultural

Anul IV

Nr. 39

Istoriografie românescă

Stelian Tănase, Frica de istorie

Al. Zub, Discursul istoric sub impactul schimbărilor

Neagu Djuvara, La ce sunt bune tabuurile?

Lucian Boia, Riscul izolaţionismului

Florin Constantiniu, Nu trageţi în istoric!

Sorin Antohi, Ieşirea din metatext

Gabriel Ivan, O eroare strategică

Daniel Săulean, Chestiuni asupra guvernării

Ştefan Stănciugelu, Oligarhia sindicală şi politica

Ferenc Vasaa, Declinarea ofertelor

Michael Shafir, Inginerie politică şi democratizare

Rodica Chelaru, Arta diversiunii

Claudiu Săftoiu, Unde ne sunt premierii?

Adrian Pop, România şi cooperarea central-europeană

Louis Ulrich, Drumul spinos către pace

Aurel Ciobanu-Dordea, Alegeri pentru mileniu viitor

Anul IV

Nr. 38

Populism

Stelian Tănase, Riscuri în Europa Centrală şi de Est

Daniel Barbu, Scurtă istorie a populismului românesc

Cristian Preda, Testul populist

Sabina Fati, Arta de a fi din popor, pentru popor

Alina Mungiu Pippidi, Problemele democraţiei transetnice (III)

Dumitru Sandu, Încrederea ca resursă a tranziţiei postcomuniste (I)

Steven Sampson, Reforma administraţiei şi reforma civilă în România

Laurenţiu Ştefan Scalat, Cât de democrate pot fi elitele româneşti

Mihai Dobre, Extinderea structurilor occidentale

Louis Ulrich, În numele antiterorismului

Anca Ionaş, Între imperialism şi democraţie

Adrian Niculescu, Alegeri în Italia

Anul IV

Nr. 37

Ceremonii politice

Stelian Tănase, Puzzle în întuneric

Mihai Coman, Puterea-între liturgii politice şi carnaval

Cristina Lascu, “Şi eu am fost în Arcadia”

Lucian Boia, Recursul la istorie

Delia Vlad, Construcţia rituală a realităţii politice

Anişoara-Henrieta Mitrea, Aspecte simbolice ale carnavalului politic

Alina Mungiu Pippidi, Problemele democraţiei transetnice (II)

Adrian Marino, Politologia românească: aspect şi tendinţe

Petru Dumitriu, Extinderea NATO-percepţii interne

Marian Chiriac, Dificultăţile implementării păcii

Sabina Fati, Relaţiile României cu Rusia şi Ucraina

Anul IV

Nr. 36

Democraţie locală

Stelian Tănase, Dictatura proletariatului în versiune românească

Dumitru Sandu, Statul ca reprezentare socială

Daniela Gionea Pîrvulescu, Desemnarea guvernământului local

Adrian Sorescu, Speranţe şi temeri

Cristian R. Pârvulescu, Alegeri politice sau alegeri administrative

Adrian Marino, Problemele politologiei româneşti

Florin Constantiniu, Falimentul socialismului

Alina Mungiu Pippidi, Problemele democraţiei transetnice (I)

Bogdan Nica, Obsesia naţionalismului

Claudiu Săftoiu, Este 1996 un an de graţie?

Carmen Iordache, Sănătatea-experiment sau reformă?

Anul IV

Nr. 35

1956

Stelian Tănase, Din nou despre elite (II)

Rodica Chelaru, Teză şi antiteză

Mihai Coman, Fabricare şi metamorfoză

Paul Dobrescu, Dezbaterea publică şi somaţiile realităţii

Laurenţiu Vlad, “Unsul lui Dumnezeu” şi Salvatorul

Redacţia: 1956-Un an crucial

Louis Ulrich, Raportul Hrusciov

Mihai Retegan,  O evaluare americană

Adrian Marino, Problemele politologiei româneşti

Florica Vasiliu, Sindicatele şi politica

Daniel Săulean, Sistemul electoral românesc faţă în faţă cu democraţia

Andrei Ţăranu, Confruntări clientelare

Ovidiu Vaida, PNŢCD-Apropiere de realitate

Corneliu Bjolla, Virusul Cecenia

Anul IV

Nr. 34

1995

Stelian Tănase, Din nou despre elite (I)

Liana Ionescu, Parlamentul României

Sabina Fati, Un an preelectoral la Cotroceni

Eugen Cojocariu, Sindicalismul-un an slab

Dumitru Sandu, Regionalizări identitare

Mircea Răceanu, Relaţiile româno-americane în faţa unei noi etape

Andrei Mocearov, Incursiune în CSI

Mihail Dobre, Criza iugoslavă: începutul sfârşitului

Aurel Crăiuţu, “Inescapable” liberalism

Adrian Marino, Problemele politologiei româneşti

Virgil Ghiţă, Congresul PNŢCD

Radu Filip, Ipoteze privind “cazul Măgureanu”

1995


Anul III

Nr. 33

Mituri şi ritualuri

Stelian Tănase, Lecţia paşoptiştilor

Vintilă Mihăilescu, Reprezentări din şi despre “ România profundă”

Paul P. Drogeanu, Penurie şi bogăţie politică

Daniel Barbu, Statul de drept

Mihai Răzvan Ungureanu, Opţiuni istoriografice

Sabina Fati, PUNR-Prezent şi tradiţie

Mircea Kivu, Guvernul în opinia publică

Varujan Vosganian, Cauzele scăderii leului

Elena Ştefoi, Opoziţia anticomunistă în folosul foştilor comunişti

Gabriel Ivan, Convenţia Democratică

Radu Filip, Conferinţa Naţională a PDSR între Dr. Jekill şi Mr.Hyde

Ştefan Ciochinaru, Rusia înainte de alegeri

Louis Ulrich, Polonia fără Walesa

Dan Dionisie, Strategia unei crize

Anul III

Nr. 32

Antisemitism

Stelian Tănase, Noua burghezie

Leon Volovici,  Mit şi realitate

Victor Neumann, Premise în România modernă

George Voicu, Rechizitoriu cu tâlc

Ferenc Eros, Zoltan Fabian, Ideologia şi atitudini

Adrian Vasiliu, Legislatori şi interpreţi

Valeriu Stoica, Deziderat şi realitate

Radu Filip, Presa şi justiţia în România după 1989

Cristian Preda, Regimul comunist şi separaţia puterilor

Pavel Câmpeanu, Transition leads to Social Conflicts

Alina Mungiu Pippidi, Concluziile unei plimbări diplomatice

Liana Ionescu, Barometru de opinie publică

Eugen Şerbănescu, Autoritarism de catifea

Anul III

Nr. 31

România-Încotro?

Adrian Marino, Cele două Românii

Alina Mungiu, Viitorul unei (dez)integrări politice

Cornel Codiţă, Identitate şi schimbare

Florin Constantiniu, Blocaje mentale în calea statului de drept

Cristian Preda, Ce este o bună comunitate politică (II)

Vladimir Tismăneanu, Revoluţionarii mistici (II)

Marius Oprea, Culisele puterii comuniste

Laurenţiu Panaite, Ediţii de documente

Florin Şperlea, Istoria românilor în documente străine

Ştefan Ciochinaru, Un pod deloc îndepărtat

Stela Arhire, Perspectivele angajării americane în Europa

Rodica Chelaru, Opoziţia – încotro?

Varujan Vosganian, Ordonanţe şi dezechilibre

Mihail Dobre, Evoluţii geopolice în Europa Centrală după încheierea războiului Rece

Anul III

Nr. 29-30

Mentalităţi

Stelian Tănase, Mecanism cu repetiţie

Dan A. Lăzărescu, Mentalul păturii cârmuitoare româneşti

Victor Neumann, Psihism individual şi mediu social

Daniel Barbu, “Formele fără fond” şi puterea intelectualilor

Alexandru Duţu, Identitate naţională şi construcţie politică

Elemer Hankiss, Paradigme europene : Est-Vest-1945-1994

Gabriel Ivan, Stigmatele marginalităţii

Vadimir Tismăneanu, Dan Pavel, Revoluţionarii mistici

Cristian Preda, Ce e o bună comunitate politică?

Romulus Brâncoveanu, Reguli şi comportamente

Radu Filip, Jocurile se complică

Sabina Fati, Flexibilităţi şi înclinaţii

Carmen Iordache, Cupoane pentru electorat

Alain Boureanu, Propuneri pentru o istorie restrânsă a mentalităţilor

Anul III

Nr. 28

Spaţii europene

Stelian Tănase, Trei culturi

Victor Neumann, Ideea europeană

Maria Todorova, Balcanii: de la descoperire la invenţie

Eugen Preda, Este România o ţară balcanică?

Gabriel Ivan, Mahalaua Balcanică: mecanica marginalizării

Corneliu Bjolla, Potenţialul de conflict din Europa Centrală şi de Est

Gustav Mollnar, Noua situaţie strategică

Adrian Pop, Conceptul de Europa Centrală

Romulus Brâncoveanu, Universalism  şi regionalism

Silviu Brucan, Două Europe, nu una

Liana Ionescu, Partidele în blocstarturi

Louis Ulrich, Karel Kosik – Criza politicii

Karel Kosik, Ce este Europa Centrală?

Anul III

Nr. 27

Biserica şi politica

Alina Mungiu, Stabilitatea regimului

Alain Besançon, Un deficit de adevăr

Theodor Baconski, Discursuri paralele

Dan Ciachir, Lipsa dialogului

Gabriel Ivan, Europa de Est între sfârşitul istoriei şi ciocnirea civilizaţiilor

Romulus Brâncoveanu, Naţionalism tradiţionalist şi ortodoxism

Igor Koval, Problema flotei Mării Negre şi securitatea regiunii

Jaroslav Hrystak, Identităţi schimbătoare

Paula Dobriansky, Problema supravieţuirii

Andrei Mocearov, Punct de cotitură

Mihail Dobre, Pactul de stabilitate şi problemele integrării europene

Andrei Ţăran, Criza de identitate

Carmen Iordache, Intensificarea protestelor sindicale

Dan A. Petre, Desprinderea din CDR. O analiză

Anul III

Nr. 26

Impactul televiziunii

Pavel Câmpeanu, Mişcări tectonice la vedere

Elena Sorokina, Formarea  monopolurilor pe piaţa mass-media din Rusia

Liliana Popescu-Bârlan, Între mituri şi realităţi

Ştefana Steriade, TVR: o performanţă a compromisului

Zoltan Rostas, Politica în “micul infern

Nicolae Perpelea, Spirala tăcerii?

Dan A. Petre, Comunicare publică şi vectorii ei

Varujan Vosganian, Legea privatizării

Costea Munteanu, Reform Policy in Romania During 1990-1993: A Case of Pathological Gradualism

Sonny Perseil, Sinteza campaniei prezidenţiale franceze

Stela Arhire, O agendă pentru dezvoltare

Doru – Claudian Frunzulică, Interesele americane în Europa

Simon Şerban, Pro şi contra

Radu Filip, Cauze şi posibile efecte

Petru Ionescu, Repliere la stânga

Stelian Tănase, Regimul politic şi stabilitatea

Anul III

Nr. 25

Balcanii

Vesna Pusuc, Balcanii. Folosirea naţionalismului şi politica de recunoaştere

Ljiljana Snajlovic, Bosnia: pacea ca amintire

John R. Lampe, Istoria balcanică şi viitorul Sud-Estului Europei

B.P. Necşeşti, Bulgaria între nostalgie şi realitate

Florin Constantiniu, Yalta: mit şi realitate

Adrian Niculescu, Berlusconi, istoria unei crize

Valentin Stan, Rusia între “străinătatea apropiată” şi politica mondială

Sonny Perseil, Diferenţierea organizaţiilor politice liberale în România începând de la Revoluţie

Mircea Kivu, Barometru de opinie publică , la un an de la lansare

Liana Ionescu, UDMR, o criză previzibilă

Sabina Fati, Convenţia cadru - pentru protecţia minorităţilor

Gabriel Stănescu, Alianţa cvadripartită. Operaţia a reuşit. Pacientul de decedat

Stelian Tănase, Yalta

Anul III

Nr. 24

Corupţia politică

Cristian Preda, Statul judecător

Daniel Barbu, Principele-legea personificată

Henry F. Carey, Maşinării electorale şi bani

Ovidiu Trăsnea, Ruşinea statelor

Victor Babiuc, Despre etică şi guvernare

Dan A. Petre, O abordare analitică

Ştefan Stănciugelu, Maladiile etice ale guvernanţilor  români

Cristian R. Pârvulescu, Cercul vicios

Varujan Vosganian, Ambiguităţi periculoase

Horaţiu Pepine, Parlamentul

Mihail Dobre, Sub semnul contradictoriului. Cazul Europei

Mihaela Mătăchiţă, Crizele internaţionale

Romulus Brâncoveanu, Principiul excluderii

Radu Filip, Dilemele Convenţiei Democratice

Stelian Tănase, Patroni şi client

1994


Anul II

Nr. 23

Cinci ani de revoluţii: 1989- Europa

Vladimir Tismăneanu,The Risk of Freedom: Reflections on the Post-Communist Malaise

Dumitru Sandu, Elite, rute şi instituţii

Ştefan Stănciugelu, România 1989: novus ordo saeculorum

Georgeta Pourchot, Politica şi Mass-Media

Radu Călin Cristea, Fundul sacului (Evoluţia regimului politic)

Mihai Dobre, Securitatea internaţională şi încheierea războiului rece

Mircea Răceanu, Unele consideraţii pe marginea relaţiilor dintre România şi Statele Unite în ultimii cinci ani

Varujean Vosganian, Economia românească-o evaluare a celor cinci ani de tranziţie

Katherine Verdery, Decolectivization, Democracy, and the "Law Governed State": A View from the Village

Andrei Mocearov, O nouă eră în politica americană?

Mihaela Mătăchiţă, Sindromul Weimar şi îngheţul. Summit-ul CSCE de la Budapesta

Stelian Tănase, Ceremonii în decembrie

Anul II

Nr. 22

NUMĂR NON TEMATIC

Timothy Garton Ash, Opţiunea Germaniei

Bogdan Popescu-Necşeşti, Germania între regăsirea identităţii şi statutul de putere europeană

Jonathan Olsen, Nature and Nationalism: Right-Wing Ecology in Germany

Stela Arhire, Germania şi noua arhitectură europeană

Virgil I. Ionescu, Cum funcţionează “economia socială de piaţă” (III)

Henry F. Carey, The Emerging Electoral reform debate

Iacob Prada, Dificultăţile obiective şi subiective ale edificării unui system European de securitate şi cooperare

Stelian Tănase, Începutul

Anul II

Nr. 21

Cultura Politică

Zoltan Rostas, Capcanele culturii politice

Cristian R. Pârvulescu, Cultură politică - un instrument teoretic pentru estimarea adaptării la schimbare a societăţii româneşti

Ştefan Stănciugelu, Ideal – tipuri  şi tipuri reale în cultura politică românească

Radu Călin Cristea, Barometrul opiniei publice. Schiţe pentru un intinerar  politic

Traian Rotariu, Constanţă şi schimbare. Rezultatele celui de-al treilea “barometru de opinie publică” realizat de IMAS în septembrie 1994

Stela Arhire, Subsidiaritatea şi criza suveranităţii

Bogdan Popescu Necşeşti, Political and economical co-operation between the Balkan countries

Mihail Dobre, C.S.C.E. la moment de bilanţ

Stelian Tănase, Mitul American

Anul II

Nr. 20

NUMĂR NON TEMATIC

Cristian R. Pârvulescu, Stânga occidentală – ciclicitate sau criză de perspectivă?

Jan Vermeersch, Stânga în Europa Centrală: Conceptul

Gabriel Ivan, Marşul şosetelor roşii

Mircea Boari, Structural Limits of the Political. A Case Study on the Political Discourse

Mihai Botez, Statul naţiune: ţările în tranziţie

Robert D. Reisz, The Generation Gap. Academics in Romania

Pavel Câmpeanu, The Electoral Me

Cecilia Tohăneanu, Pluralism politic şi raţionalitate

Valentin Stan, Interesul naţional şi politica externă a României

Mihai Dobre, Interesul naţional al României

Liana Ionescu, Interesul naţional

Stela Arhire, Economia globală şi societatea internaţională

Stelian Tănase, Despre mase

Anul II

Nr. 19

Partidele şi structura lor

Cristian R. Pârvulescu, PNŢCD între istorie şi actualitate

Ştefan Stănciugelu, Circulaţia clicilor politice în PNL

Cristian Preda, Note despre violenţă. Stat şi democraţie

Ştefan Stănciugelu, Paradigme ale violenţei colective

Mihail Dobre, GENEZA PACTULUI DESTABILITATE ÎN EUROPA.Vechile problem şi noua Europă

Valentin Stan, NATO şi politica de alianţe a României

Mihaela Mătăchiţă, Turneul European al preşedintelui  Clinton şi SUMMIT-UL G 7

Janos Kis, Neutralitatea statului

Adrian Niculescu, Un nou examen

Dan Oprescu, După apartheid

Stelian Tănase, Concluzii provizorii

Anul II

Nr. 18

Europa din nou

Sorin Şerb, În vestibulul reformei. Partidul  Democraţiei Sociale din România

Horaţiu Pepine, UDMR- o organizaţie umbrelă sau partid disimulat?

Ovidiu Trăsnea, Rethinking Democracy

Stela Arhire, Securitatea economică şi Uniunea Europeană

G.M.Tamas, Socialism, capitalism şi modernitate

Mihail Dobre, Parlamentul European şi legitimitatea democratică a Uniunii Europene

Bogdan Popescu Necşeşti, Panoramic electoral

Boberly Imre, Ungaria '94. Pendulare sau Coagulare

Lavinia Popescu-Vârlan, Alegerile pe Parlamentul European în Marea Britanie

Andrei Mocearov, Momente dificile pentru viitorul Ucrainei

Stelian Tănase, Magna Charta

Anul II

Nr. 17

Partidele şi structura lor

Dan Pavel, “ Cu mâinile curate” –zvonurile, corupţia şi finanţarea partidelor-

Cristian Pârvulescu, Între pricipii şi interese PL 93

Paul Blendea, Partidul Democrat

Cezar Bârzea, The reforms in Central and Eastern Europe: unity  in diversity (III)

Pavel Câmpeanu, Pe marginea cărţii lui F.Veiga (II)

Călin Anastasiu, Din nou despre sondaje (I)

Mihail Dobre, Forumul Crans Montana . Reuniunea de la Bucureşti

Varujan Vosganian, Locul unde nu s-a întâmplat (aproape) nimic

Janis Kis, Ungaria la răscruce. Neutralitatea statului

Valentin Stan, Politica externă ungară. Drumul spre Europa

G.M.Tamas, Socialism, capitalism şi modernitate

Jean Steiger, O premieră istorică

David Casar, Scrutin electoral în Anglia

Viorel Ardeleanu, Frontierele Uniunii Europene se deschid

Adrian Niculescu, Guvernul Berlusconi şi investitura

Peter Celliers, The Future of Democracy in South Africa

Stelian Tănase, Masa critică

Anul II

Nr. 16

Partidele şi structura lor

Horaţiu Pepine, Partidul Unităţii Naţionale Române

Romulus Brâncoveanu, Partidele simius

Liana Ionescu, Partidul Alianţei Civice

Gabriel Ivan, Comuniştii după comunism

Pavel Câmpeanu, Pe marginea cărţii lui F. Veiga

George Voicu, Antisemitismul sau delirul sistematizat

Michael Shafir, The Romanian extreme right in the post-communist period (II)

Cătălin Zamfir, Electoratul dă un avertisment în toate direcţiile

Paul Blendea, Războiul sondajelor sau IMAS contra IRSOP

Henry F. Carey, Institutionalizing Political Polling in Romania

Adrian Niculescu, Berlusconi sau renaşterea centrului în Italia

George Cojocaru, RADIOGRAFIE ELECTORALĂ. Republica Moldova

Daniela Pîrvulescu, Franţa-un an de guvernare a dreptei

B. Popescu Necşeşti, Ucraina între identitate şi integrare

Stelian Tănase, Violenţa şi compromisul

Anul II

Nr. 15

Societate şi instituţii

Michael Shafir, The Romanian extreme right in the post-communist period

Obbie Moore, Democratic initiatives from the non-governmental sector in Romania

Richard Hall, "What Shapes the Role of the State in Post-Communist Eastern Europe?"

Romulus Brâncoveanu, Jocuri secunde

Varujan Vosganian, Cum se aplică Memorandumul?

Gail Kligman, Moştenirea socială a comunismului – femei, copii şi feminizarea sărăciei-

Cezar Bârzea, Reforms, crises and transitions in Central and Eastern Europe (II)

Aurelian Crăiuţu, Pentru o perspectivă instituţionalistă a tranziţiei

Virgil I. Ionescu, Principiile politico-economice  ordoliberale

Valentin Stan, Securitate euro-antlantică. Cunoaştere şi acţiune

Dan Oprescu, Câte ceva despre Africa (IV)

Paul Blendea, La sfat cu Moscova

Anul II

Nr. 14

Rusia – geopolitică şi geostrategie

Dan Pavel, Noul Leviathan – imperialism naţionalist, radicalism strategic şi morală

Silviu Brucan, Sistemul prezidenţial rusesc – o necesitate istorică

Mihail Dobre, Moştenirea imperială şi securitatea europeană

Pavel Câmpeanu, Lumea fără URSS

Valentin Stan, Securitate prin democraţie sau democraţia ameninţătoare

Gail Kligman, Moştenirea socială a comunismului – femei, copii şi feminizarea sărăciei-

Cezar Bîrzea, Reforms, crises and transitions in Central and Eastern Europe (I)

Cristian Preda, Internaţionalism şi internaţionalizare

Istvan Bibo, Scurtă critică neterminată a marxism leninismului

John S. Earle, Unemployment and Policies in Romania (II)

Victor Neumann, Aspecte controversate privind istoria  fenomenului legionar

Liana Ionescu, Elogiul instituţiilor democratice

Anul II

Nr. 13

Separarea puterilor în stat

Dan A. Lăzărescu, Cum se repetă istoria

Alexandru Atanasiu, Parlamentul

Varujan Vosganian,

Ovidiu Trăsnea, Principiul separaţiei, echilibrului şi conlucrării

Ovidiu Şincai, Preşedintele: „monopol al puterii” sau influenţă ?

Constantin R.Pîrvulescu, Guvernul între Parlament şi Preşedinţie

John S. Earle, Unemployment and Policies in Romania (I)

G.M Tamás, Irony, Ambiguity, Duplicity. The Legacy of Dissident

Viorel Ardeleanu, NATO, o organizaţie în schimbare

Dan Pavel, Ce se întâmplă cu Rusia?

Dan Oprescu, Câte ceva despre Africa (III)

Valentin Stan, Suveranitatea şi spiritul european

Adrian Niculescu, Criza clasei politice italiene

1993


Anul I

Nr. 12

Mass-media şi sistemul politic

Radu Călin Cristea, Modelul recalcitrant – disfuncţii în relaţia mass-media-Guvern

Eugen Preda, To Communicate Does Not Conjugate in the Negative

Ştefana Steliade, Pavel Câmpeanu, The Romanian Television: a History of Incoherence

Liana Ionescu, Presa formează, nu doar informează

Zoltan Rostas, Ce au făcut oamenii cu dictatura?

Horea Murgu, A patra putere? Cum?

Dan A. Lăzărescu, Orientări în geneza istorică a doctrinei liberale

Vladimir Tismăneanu, Cvasi-revoluţia şi neajunsurile ei

Varujan Vosganian, Apolitismul la români

George Ross, The end of politics -from dictatorship to democracy-

Daniel Dăianu, Vitality and Viability

Petru Dumitriu, Resolution 678/1990 of the Council of Security

Bogdan Voinescu, Maastricht şi integrarea europeană

Dan Oprescu, Câte ceva despre Africa (II)

Anul I

Nr. 11

        

Noua clasă politică

Stelian Tănase, Simple note

Victor Neumann, Imitaţii pasionale  şi imagini confuze

Cristian R. Pârvulescu, Tipologia clasei politice în România posttotalitară

Zoltan Rostas,

Gabriel Ivan, Restauraţie şi stagnare

Toma Roman, Intelectualii şi clasa politică

Pavel Câmpeanu, Sindromul derivei circulare

Virgil I. Ionescu, Ce este „economia socială de piaţă”?

Mara-Ileana Galat, Mircea Kivu, Schimbarea care nu s-a produs

George Voicu, Discursul naţionalist

Eugen Preda, Vecinii vecinilor noştri sunt ca şi vecinii noştri

Dan Oprescu, Câte ceva despre Africa (I)

Anul I

Nr. 10

Un an de la alegeri

Dorel Şandru, Sindromul tergiversării

Gabriela Ivan, Criza parlamentarismului

Henry F. Carey, The Art of Rigging: Romania's 1992 Parliamentary Elections

Romulus Brâncoveanu, Capitalizarea puterii politice

Sorin Antohi, Opiniile majorităţii tăcute

Varujan Vosganian, Performanţa economică

Vladimir Tismăneanu, Cvasi-revoluţia şi neajunsurile ei

Mircea Boari, Capital şi moralitate

John S. Earle, Dana Săpătaru, Privatizarea pe stare largă în Cehoslovacia

Miklos Vasarhelyi, The prospects of the liberal alternative

Cristian Preda, Despre libertate şi bani

Stelian Tănase, Bătălia pentru Moscova nu s-a terminat

Radu Budeanu, Un viraj condescendent...

Viorel Ardeleanu, Un compromis istoric

Victor Ionescu, Întoarcerea în Europa

Anul I

Nr. 9

Intelligence şi strategie

Dan Pavel, Intelligence şi strategie

Eugen Preda, Noua ordine geopolitică

Ira Louis Straus, NU ne vindem Ţara!

Stelian Tănase, 4 scenarii

Viorel Ardeleanu, Petru Dimitriu, Limitele păcii

Virgil I. Ionescu, Ameliorarea bunăstării

Daniel Dăianu, Structures in Arrears

Mihail Radu Solcan, Procese sociale şi terapie cognitivă

Bernard Paqeteau, Societatea împotriva ei însăşi

Lavinia Stan, Explicând post-totalitarismul

Victor Giosan, Confuzii „liberale”

George Ross, Under the Volcano: The National and Ethnic Question

Anul I

Nr. 8

1968

Redacţia, Episodul cehoslovac

Redacţia, Episodul polonez

Redacţia, Episodul iugoslav

Gabriel Ivan, 1968, azi

Petre Zajac, The Year Nineteen Sixty-eight and Czechoslovakia

Valeriu Stoica, Judecătorul şi întoarcerea la democraţie

Daniel Dăianu, Policy-Making in Moscow

Florin Sicoe, Ţăranul român între stânga şi dreapta

Varujan Vosganian, Feţele lui Ianus

Virgil Ionescu, Modelul german de cogestiune

Aurel Crăiuţu, Avatarurile liberalismului (II); Revoluţia neoclasică

Radu Budeanu, ONU, între ciocan şi nicovală

Eugen Preda, Mai pot supravieţui alianţele bilaterale?

Anul I

Nr. 7

Integrarea europeană

Ghiţă Ionescu, Ştiinţa politica şi politica de integrare

Klaus von Beyme, Noi condiţii ale teoriei integrării în Europa

Ovidiu Trăsnea, „ Noua arhitectură a Europei” şi conştiinţa europeană

Gabriel Ivan, Câte Europe?

Sorin Popovici, Instituţionalizarea integării europene

Emil Nöel, Reflecţii asupra tratatului de la Maastricht

Liviu Ion, Revoluţia de catifea

John Pinder, Comunitatea europeană şi integrarea economică

Crin Antonescu, „ Reinventarea” partidelor-încă o „revoluţie”?

Dan Pavel, Uniţi sub steagul partidului

George Voicu, Discurs naţionalist (II)

Ioan Mihăilescu, Stereotipuri mentale şi atitudinale în România posttotalitară

Alina Mungiu, Tezele şi antitezele d-lui Vladimir Pasti

Radu Budeanu, Europa : principiul vaselor comunicante

Aurel Crăiuţu, Avatarurile liberalismului (I)

Anul I

Nr. 6

Aspecte ale tranziţiei

David A. Kideckel, Populaţia rurală şi autoritatea în noua Românie

Simon Petermann, Confuzia politică românească sau căile abrupte către democraţie

Anton Carpinschi, Lungul drum

Florin Sicoe, Sărăcie şi dictatură

Varujan Vosganian, Câteva dintre cauzele inflaţiei

Costea Munteanu, A atrage, nu a aştepta, investiţiile străine

Ferenc Feher, Literatura la putere?

Aurel Crăiuţu, Despre concepţia politică, discursurile „conservatoare” şi complexul eşecului

Mircea Boari, On History, Truth and Individuals

Marian Cătălin Avramescu, Aşteptând-ul pe Havel

Pavel Câmpeanu, Yugoslavia: War instead of Revolution

Adrian Pop, Europa centrală, Balcanii şi „noua” Europă răsăriteană între politica identităţii şi cea a integrării

Radu Budeanu, O tranziţie pentru o dictatură...

Vladimir Tismăneanu, Deschizând cutia Pandorei

Jakub Karpinski, Dificultăţi postcomuniste

Anul I

Nr. 5

NUMĂR NON TEMATIC

Florin Sicoe, Rădăcinile micii burghezii româneşti

George Voicu, Discursul naţionalist (I)

Pavel Câmpeanu, Abandonarea tranziţiei

Romulus Brâncoveanu, Averea şi propietatea

Gabriel Ivan, Partida conservatoare

Varujan Vosganian, Reforma spontană

Daniel Dăianu, Dilemmas of Stabilization Pollicy in Romania

Vladimir Pasti, Rolul miturilor în revoluţiie est-europene (II)

Dan A. Petre, Elită, clasă politică şi legitimitate. Cazul României post-totalitare

Dinu Zamfirescu, Regimul prezidenţial european

Dan Pavel, The Power Game

Jan Urban, Cecitatea surzilor

Radu Dimitrescu, Realităţi demografice în jurul pactului Ribbentrop-Molotov

Radu, Carnavalul inconştienţei

Gheorghe Vlad Nistor, Colapsul Uniunii Sovietice: catastrofă sau anastrofă?

Vladimir Tismăneanu, Clerici şi dizidenţi

Anul I

Nr. 4

Partidele în mişcare

Radu Blendea, Amurgul liderului charismatic

Toma Roman, PNŢCD o viitoare „ a treia cale”?

Romulus Brâncoveanu, Războiul ştampilelor a luat sfârşit

George Voicu, Complexul identităţii

Liviu Antonesei, PAC, masele, clasele şi elitele sociale

Varujan Vosganian, În actualitate-contradicţiile

Călin Anastasiu, Societate civilă şi instituţiile politice

Alina Mungiu, Masa şi tentaţia totalitară

Gabriel Ivan, Noua clasă politică

Vladimir Pasti, Rolul miturilor în revoluţiie est-europene (I)

Aurelian Crăiuţu, O pagină de istorie liberală

Nicolae Ţăran, Economie şi libertate

Stelian Tănase, Pseudopolitica

Anul I

Nr. 3

Partidele în mişcare

George Voicu, Sistemul de partide în România post-comunistă

Stelian Tănase, Un partid la răscruce-PAC

Radu Călin Cristea, Capătul firului

Michael Shafir, The Congress of the Hungarian Democratic Federation of Romania: postponed confrontations

Liviu Antonesei, Iluzie criminală

Romulus Brâncoveanu, Versiuni tematice

Ovidiu Trăsnea, Statul şi „ tranziţia”

"A Future for Romania" Foundation, The end of tranzition

Varujan Vosganian, „ Crizele” proprietăţii şi clasa de mijloc

Florin Sicoe, Burghezia română –redivivus

Dorel Şandor, Contrareforma

Caius Dragomir, Cine deţine puterea?

Valeriu Stoica, Un rău necesar

Gabriel Ioan, Naşterea puterii

Victor Neumann, Conceptul Europa

Gabor Hunya, Romania and Hungary – A Common Road to the European Communities

Anul I

Nr. 2

NUMĂR NON TEMATIC

Stelian Tănase, Schiţă pentru un tablou al societăţii româneşti

Toma Roman, Social –democraţia, o ideologie „pierdută” pentru tranziţie?

George Voicu, Stânga şi dreapta în viaţa politică românească

Victor Babiuc, Consideraţii privind evoluţia democraţiei în România

Dorel Şandor, Andrei Muşetescu, Gramatica schimbării

Victor Neumann, Doctrina Naţionalistă

Ilie Şerbănescu, Liberalismul economic nu are alternativă

Daniel Dăianu, Explaning (Dis)Equilibria in Transforming Post-Communist Economies

Varujan Vosganian, Neoliberalism şi economie socială

Napoleon Pop, Relaţiile României cu comunităţile europene

Radu Budeanu, De veghe în bairamul occidental

Adrian Pop, În căutarea busolei

Liviu Mureşan, Bucureşti-Bruxelles via Strassbourg

Călin Anastasiu, Societate civilă vs stat

Adam Michnik, Un nou evoluţionism

Alina Mungiu, Un copil aruncat în apă

Aurelian Crăiuţu, De la calea spre servitute la calea spre liberalism

1992


Anul 0

Nr. 1

NUMĂR NON TEMATIC

Redacţia, Ce vrem

Ghiţă Ionescu, Scrisoare către Sfera Politicii

George Voicu, Societatea civilă şi partidele politice

Camilian Demetrecu, Tot despre tranziţie

CONVENŢIA DEMOCRATICĂ DIN ROMÂNIA-BILANŢ

Victor Neumann, Convergenţele opoziţiei

Dan Pavel, Prima breşă-o analiză a CDR

Gabriel Ivan, În căutarea normalităţii

Varujan Vosganian, Despre rolul partidelor politice

Alina Mungiu, De ce am pierdut alegerile

Liviu Antonesei, România încotro?-Despre liberalism, social-democraţie  şi reformă

Mugur Isărescu, Monetary policy and inter-enterprise arrears in Romania

Daniel Dăianu, Construcţia europeană şi noi

Lavinia Stan, Inflaţia şi Europa de Est