Chapter 6

Stone 21

Telling people what happened some time ago

King Arthur lived in the Middle Ages.

King Arthur leefde in de middeleeuwen.

King Arthur had a sword called Excalibur.

King Arthur had een zwaard dat Excalibur heette.

In 2006 we visited Buckingham Palace.

In 2006 hebben we Buckingham Palace bezocht.

When we were in London we travelled by underground.

Toen we in Londen waren, reisden we met de metro.

I saw the Loch Ness monster last year.

Ik heb het monster van Loch Ness vorig jaar gezien.

She went to Scotland then.

Ze ging toen naar Schotland.

Stone 22

Making suggestions

How about spending our holidays in Wales this year?

Wat vind je ervan onze vakantie dit jaar in Wales door te brengen?

How about travelling by ferry for a change?

Wat vind je ervan om voor de verandering eens met de veerboot te gaan?

How about going to the Cheese Rolling event this time?

Wat vind je ervan om deze keer naar het 'Cheese Rolling event' te gaan?

Why don't we take the bus this year?

Waarom nemen we de bus niet dit jaar?

Why don't we book a trip online for a change?

Waarom boeken we voor de verandering niet eens een reis online?

Let's go to the London Dungeon.

Laten we naar de London Dungeon gaan.

Let's visit the National Gallery.

Laten we de National Gallery bezoeken.


Stone 23

Telling people what to do …

Wait your turn.

Wacht op je beurt.

Say please and thank you.

Zeg alstublieft en dank u wel.

Take the Victoria line.

Neem de Victoria lijn.

Read this book.

Lees dit boek.

... or not to do

Don't talk to strangers.

Praat niet met vreemden.

Never ask personal questions.

Stel nooit persoonlijke vragen.

Don't call us English!

Noem ons niet Engels!

Stone 24

Asking the way …

Excuse me. How do we get to London Bridge tube station?

Pardon. Hoe komen we bij het metrostation London Bridge?

Excuse me. Can you tell me how to get to the nearest information centre?

Pardon. Kunt u mij vertellen hoe ik bij het dichtstbijzijnde informatiecentrum kan komen?

Excuse me. Could you tell me where the Stunt Academy is?

Pardon. Zou u mij kunnen vertellen waar de Stunt Academy is?

Excuse me. Do you know where I can buy tickets for the guided tour?

Pardon. Weet u waar ik kaartjes kan kopen voor de rondleiding met gids?

… and showing the way

Go straight on. Take the first on your left.

Ga rechtdoor. Neem de eerste links.

Walk straight ahead. Take the second right.

Loop rechtdoor. Neem de tweede rechts.

Walk along this street. Take the first right.

Loop door deze straat. Neem de eerste rechts.

Turn left at the traffic lights. Cross the river. Turn right at the roundabout. Cross Tooley Street.

Ga linksaf bij de verkeerslichten. Steek de rivier over. Ga rechtsaf bij de rotonde. Steek Tooley Street over.

Turn left into Regent Street. It's on the left.

Ga linksaf Regent Street in. Het is aan de linkerkant.

Turn right into Cromwell Road. It's at the end of the street.

Ga rechtsaf Cromwell Road in. Het is aan het eind van de straat.