עבודה בפיזיקה – מיכל לוסטיג

 

1.      כיצד ניתן להשוות את נוקשות הקפיצים?

לשים על שני קפיצים את אותו המשקל והקפיץ שהתארך הכי פחות הוא קפיץ הנוקשה ביותר מבין כולם

 1. האם כל שלוש קפיצים נוקשים באותה מידה? הסבר

כן כולם נוקשים באותה מידה מפני שכאשר שמנו עליהם את אותה המסה ההתארכות הייתה שווה

 1. מצא את קבוע של הקפיצים. פרט את הדרך.

נתון

נוסחאות

חישוב

M=100g=0.1kg

g=10 N/kg

∆L=10cm

צ"ל:

K=?

Fsp=∆L*k

Fsp=Fg

Fg=g*m

k=Fsp/∆L

Fg=10 N/kg*0.1kg=1N

Fsp=1N

K=1N/10cm=0.1N

הקבועה של קפיץ שווה ל-0.1N

 1. חשב בכמה יתארך הקפיץ הראשון כאשר נתלה עליו משקולת בת 250 גרם ? פרט את דרך החישוב.

נתון

נוסחאות

חישוב                                         

M=250g=0.25kg

Fsp=∆L*k

K= 0.1 N/CM

G=10N/kg

צ"ל:

ΔL-?

 ∆L=Fsp/k

Fsp=Fg

Fg=m*g

Fg=0.25kg*10N/kg=2.5N

Fsp=2.5N

∆L=2.5N/0.1N/cm=25cm

קפיץ א' הראשון יתארך ב-25 סנטימטר אם נשים עליו משקולת במשקל 250 גרם

 1. בדוק את  תשובתך בניסוי. האם קיבלת הצדקה של חישובך בניסוי?

נתון

נוסחאות

חישוב                                                            

L0=30cm

L1=55cm

צ"ל:

∆L=?

∆L=lL1-L0l

L=l55cm-30cml=25cm∆

צדקתי במשימה הקודמת

 1. מהי המסה של המשקולת האדומה?פרט כיצד קבעת הדב

נתון

נוסחאות                                     

חישוב

L0=30cm

L1=60cm

G=10 N/KG

K= 0.1 N/CM

צ"ל:

M=?

M=Fg/g

Fg=Fsp

Fsp=∆L*k

∆L=lL1-L0l

∆L=l60cm-30cml=30cm

Fsp=30cm*0.1N/cm=3N

Fg=3N

M=3N/10N/kg=0.3kg

המסה של המשקולת האדומה שווה ל-0.3 קילוגרם

 1. מהי המסה של המשקולת הירוקה?פרט כיצד קבעת הדבר

נתון

נוסחאות                   

חישוב

L0=30cm

L1=37cm

G=10 N/KG

K= 0.1 N/CM

צ"ל:

M=?

M=Fg/g

Fg=Fsp

Fsp=∆L*k

∆L=lL1-L0l

∆L=l37cm-30cml=7cm

Fsp=7cm*0.1N/cm=0.7N

Fg=0.7N

M=0.7N/10N/kg=0.07kg

המסה של המשקולת האדומה שווה ל-0.07 קילוגרם

 

 1. שנה את נוקשות של הקפיץ השלישי עד למקסימום ומצא את קבוע הכוח שלו. פרט כיצד קבעת הדבר

נתון

נוסחאות

חישוב

M=100g=0.1kg

g=10 N/kg

L0=30cm

L1=32cm

צ"ל:

K=?

Fsp=∆L*k

Fsp=Fg

Fg=g*m

k=Fsp/∆L

∆L=lL1-L0l

∆L=l32cm-30cml=2cm

Fg=10 N/kg*0.1kg=1N

Fsp=1N

K=1N/2cm=0.5N

הקבועה של קפיץ שווה ל-0.5N

 

 1. שנה את נוקשות של הקפיץ השלישי עד למינימום ומצא את קבוע הכוח שלו. פרט כיצד קבעת הדבר

נתון

נוסחאות

חישוב

M=50g=0.05kg

g=10 N/kg

L0=30cm

L1=56cm

צ"ל:

K=?

Fsp=∆L*k

Fsp=Fg

Fg=g*m

k=Fsp/∆L

∆L=lL1-L0l

∆L=l56cm-30cml=26cm

Fg=10 N/kg*0.05kg=0.5N

Fsp=0.5N

K=0.5N/26cm=0.01N

הקבועה של קפיץ שווה ל-0.01N

 

 1. כיצד תשתנה התארכות של הקפיץ הראשון אם נעריך מדידות על הירח?הסבר מדוע ההתארכות תקטן מפני שכוח הכבדה קטן וכך גם המסה של המשקולות ואם המסה קטנה אז גם הכוח נעשה קטן יותר וההתארכות קטנה

 

 1. חשב על פי נתוני הניסוי את עוצמת המשיכה על פני הירח. פרט כיצד קבעת הדבר

נתון

נוסחאות

חישוב

M= 100g= 0.1 KG

L0= 30cm

L1= 31cm

K= 0.1 N/CM

צ"ל:

G=?

G=Fg/m

Fg=Fsp

Fsp=∆L*k

∆L=lL1-L0l

∆L=l31cm-30cml=1cm

Fsp=1cm*0.1N/cm=0.1N

Fg=0.1N

G=0.1N/0.1kg=1N/kg

כוח הכובד על הירח הוא 1 ניוטון לקילוגרם

 

 1. חשב על פי נתוני הניסוי את עוצמת המשיכה על פניכוכב X . פרט כיצד קבעת הדבר

נתון

נוסחאות

חישוב

M= 100g= 0.1 KG

L0= 30cm

L1= 33cm

K= 0.1 N/CM

צ"ל:

G=?

G=Fg/m

Fg=Fsp

Fsp=∆L*k

∆L=lL1-L0l

∆L=l33cm-30cml=3cm

Fsp=3cm*0.1N/cm=0.3N

Fg=0.3N

G=0.3N/0.1kg=3N/kg

כוח הכובד על כוכב איקס הוא 3 ניוטון לקילוגרם