Listă autori – cărţi recenzate – Sfera Politicii

A


Academia Caţavencu, Critica securităţii pure

Adibekov,  G.M, Kominform i poslevoernaja Evropa

Alberoni, Francesco, Leader e Masse

Albert, Michel, Capitalism contra capitalism

Almond, Gabriel; Verba, Sidney, Cultura Civică

Altmann, Lothar Franz; Hosch, Edgar, Reformen und Reformerin Osteeuropa

Andreescu, Gabriel, Naţionalişti, antinaţionalişti

Andreescu, Gabriel, Solidaritatea alergătorilor de cursă lungă

Antohi,  Sorin, Civitas marginalis

Anton, Ted, Magie şi asasinarea profesorului Culianu

Antonesei,  Liviu, Jurnal din anii ciumei: 1987-1989. Încercări de sociologie spontană

Arendt, Hannah, Condiţia umană

Arendt, Hannah, Originile totalitarismului

Armaş, Iuliana, Percepţia riscurilor naturale: cutremure, inundaţii, alunecări

Arhivele Statului din România, România –marele sacrificat al celui de-al doilea război mondial

Aron, Raymond, 18 lecţii despre societatea industrială

Aron, Raymond, Lupta de clasă

Aron, Raymond, Istoria şi dialectica violenţei

Ash, Timothy Garton, Dosarul Romeo. O povestire personală

B


Babeti, Adriana, Ungureanu Cornel (coord), Europa centrală. Nevroze, probleme, utopii

Berdiaev, Nicolai, Originile şi sensul comunismului rus

Bermeo, Nancy, Ordinary People in Extraordinary Times. The Citizenry and the Breakdown of Democracy

Bernard, Williams, Introducere în etică

Berry, Y Burton, Romanian Diaries, 1944-1947

Beschloss, R. Michael; Talbott, Strobie, La cele mai înalte nivele

Besançon, Alain,  Originile intelectuaIe ale lenilismului

Besançon, Alain, Creştinismul, democraţia şi islamul

Betea, Lavinia, Convorbiri neterminate. Corneliu Mănescu în dialog cu Lavinia Betea

Betea, Lavinia, Maurer şi lumea de ieri. Mărturii despre stalinizarea României

Bird, S. Elizabeth (editor), The Anthropology of News and Journalism. Global Perspectives

Bloch, Marc, Pledoarie pentru istorie

Bobbio, Norberto, Dreapta şi Stânga

Bocancea, Sorin, Cetatea lui Platon

Boetie, de la Etienne , Discurs despre servitutea voluntară

Boia, Lucian, Capcanele istoriei. Elita intelectuală românească între 1930 și 1950

Boia, Lucian, Pentru o istorie a imaginarului

Boia, Lucian, Mitul democraţiei

Boia, Lucian, Miturile comunismului românesc

Boia, Lucian, La Mythologie scientifique du Communisme

Boswell, Christina, The political uses of expert knowledge

Botez, Mihai, Dilemele speranţei

Bourdieu, Pierre, Despre televiziune

Bowd, Gavin, La France et la Roumanie communiste

Brătescu, Liviu, Coord., Liberalismul românesc și valenţele sale europene

Breton, Le David, Antropologia corpului şi modernitatea

Brucan, Siviu, Stâlpii noii puteri

Bruckner, Pascal, Melancolia democraţiei

Brune, François , Fericirea ca obligaţie. Eseu despre standardizarea prin publicitate

Brzezinski, Zbigniew, Triada geostrategică. Convieţuirea cu China, Europa şi Rusia

Brzezinski, Zbigniew, Europa Centrală şi de Est în ciclonul tranziţiei

Brzezinski, Zbigniew , The Grand Chessboard

Burger, Ulrich, Misiunea Ethridge în România

Burke, Peter, Istorie şi teorie socială

Butaru, Lucian T., Rasism românesc. Componenţa rasială a discursului antisemit din România până la al Doilea Război Mondial

Buzan, Barry, Little, Richard, Sistemele internaţionale in istoria lumii

C


Canfora, Luciano, Gramsci in carcere e il fascismo

Carpinschi, Anton; Mărgărit, Diana, Organizaţii internaţionale

Carpinschi, Anton, Deschidere şi sens în gândirea politică

Casamassina, Pino, Il libro nero delle brigate rose: Gli episodi e le azioni della piu nota organizzazione armata dagli „Anni di piombo” fino ai giorni nostri

Călinescu, Matei; Vianu Ion, Amintiri în dialog

Câmpeanu, Pavel, România: coada pentru hrană

Câmpeanu, Pavel, De patru ori în faţa urmelor

Chelcea, Liviu, Naţionalism şi regionalismîn Banat în perioada interbelică: competiţie pentru resurse, elite şi discursuri culturale

Chican, Dumitru, Omul de după om: Islamul în contextul modernismului şi postmodernismului

Chirot, D., Societăţi în tranziţie

Cioroianu, Adrian, Istorie, Eroi, Cultură politică. Reflecţii despre cavalerii memoriei şi partizanii uitării

Cioroianu, Adrian, Geopolitica Matrioşkăi. Rusia postsovietică în noua ordine mondială

Claudian, Alexandru, Antisemitismul şi cauzele ei sociale

Connell, William J.; Constable, Giles, Sacrilegiu şi răscumpărare în Florenţa renascentistă. Cazul lui Antonio Rinaldeschi

Constantiniu, Florin,  0 istorie sinceră a poporului român

Cornea, Andrei, Platon. Filosofie şi cenzură

Costea Ionuţ, Kyrali Istvan, Radosav, Doru, Fond secret. Fond „S” special

Cuche, Denys, Noţiunea de cultură în ştiinţele sociale

D


Dahl, A. Robert, Despre democraţie

Dahrendorf, Ralf, După 1989. Morală. Revoluţie şi Societate

Dahrendorf, Ralf , Reflecţii asupra Revoluţiei din Europa

Dahrendorf, Ralf, Conflictul social modern. Eseu despre politica libertăţii

Davis, Zemon Natalie, Ficţiunea în documentele de arhivă. Istorisirile din cererile de graţiere şi povestitorii lor în Franţa secolului al XVI-lea

Dăianu, Daniel; Vrânceanu, Radu, Frontiere etice ale capitalismului

Dăianu, Daniel, Funcţionarea economiei şi echilibrul extern

D'Encausse, Helene Carrere, Imperiul spulberat, Triumful naţiunilor

Deaconu, Ştefan, Tratatele României cu vecinii

De Custine, Scrisori din Rusia

de Mesquita, Bruce Bueno; Smith, Alastair, Manualul dictatorului. De ce să te porţi rău e aproape întotdeauna o bună politică

Dincă, Dragoş , Dumitrică, Cătălin, Dezvoltare şi Planificare Urbană

Dinu, Rudolf, Studi Italo-Romeni. Dipomazia e società, 1879-1914 • Italien-Romanian Studies. Diplomacy and Society, 1879-1914, seconda edizione

Djuvara, Neagu, Războiul de şaptezeci şi şapte de ani şi premisele hegemoniei americane (1914-1991)

Dobrenko, Evgheni, Stalinist Cinema and the Production of History. Museum of the Revolution

Dobrescu, Paul, Iliescu contra Iliescu.O analiză din interior a campaniei electorale

Domenach, Marie-Jean, Propaganda politică

Drucker, F. Peter, Inovaţia şi sistemul antreprenorial – practică şi principii

Drumheller, Tyller; Monahan, Elaine , Pe marginea prăpastiei; mărturia unei persoane din interior, referitoare la compromiterea serviciilor de informaţii americane de către Casa Albă

Duca, I.G, Memorii

Dumont, Louis,  Eseu asupra individualismului

Durkheim, Emil, Formele elementare ale vieţii religioase

Duţu, Alexandru (coord), Sud –estul European în timpul Revoluţiei franceze. Stări de spirit, reacţii, confluenţe

E


F


Farndon, John India, Ascensiunea unei noi puteri mondiale

Filderman, Wilhelm, Un avocat al etniei sale. Un avocat al cauzei naţionale a României ( articole, discursuri, memorii 1921-1948)

Filippini, Michele, Gramsci globale. Guida pratica alle interpretazioni di Gramsci nel mondo

Floca, Mihai, Forţele de elită ale lumii

Flonta, Mircea, Apropieri ( Convorbiri cu Romulus Brâncoveanu)

Foucault, Michel, A supraveghea şi a pedepsi

Frank, Nicoleta, De la Iaşi la Geneva, de la Bahlui la Leman

Françoise Thorn, Limba de lemn

Fukuyama, Francis , Virtuţile sociale şi crearea prosperităţii

Fukuyama, Francis, Sfârşitul istoriei şi ultimul om

Funderbruk, B. David, Un ambasadar american între Departamentul de Stat şi dictatura comunistă  din Romania 1981-1985

Furet, François, Revoluţia în dezbatere

G


Gaddis, John Lewis, George F. Kennan: An American Life

Gallagher,Tom,  Romania after Ceauşescu

Gasset, Y Ortega, Revolta maselor

Gasset, Y Ortega, Teama vremii noastre

Gellner, Ernst, Condiţiile libertăţii- societatea civilă şi rivalii ei

Gellner, Ernst, Conditions of Liberty: Civil Society and Its Rival

Gellner, Ernst, Naţiuni şi naţionalism. Noi perspective asupra trecutului

Georgescu, Vlad, România anilor '80

Georgiu, Grigore, Identitate şi integrare. De la disjuncţie la conjuncţie

Gheo, Pavel Radu; Lungu, Dan, „Tovarăşe de drum. Experienţa feminină în comunism”

Gherghina, Sergiu; Mişcoiu, Sergiu; Soare, Sorin (editori), Populismul contemporan

Gherghina, Sergiu, Mişcoiu, Sergiu (editori), Partide şi personalităţi populiste în România postcomunistă

Ghiddens, Anthony, The third way and its critics

Ghiţă, Ionescu, Comunismul în România

Gilpin, Robert (ajutat de Jean Gilpin), Economia politică a relaţiilor internaţionale

Girard, Rene, Violenţa şi sacrul

Girardet, Raul, Mituri şi mitologii politice

Giurescu, C. Dinu, Imposibila încercare. Greva regală 1945

Giurescu, C.Dinu, Guvernarea Nicolae Rădescu

Giurescu, C., Andrew, Capitalism Unleashed. Finance Globalization and Welfare

Goff le Jacques,  Intelectualii în Evul Mediu

Golopenţia Dinu, România în al doilea război mondial

Gosseries, Axel, Despre dreptate între generaţii

Glyn, Anton, Ultima carte. Textul integral al declaraţiilor în anchetă ale lui Anton Golopenţia aflate în arhiva SRI

Gramsci, Antonio, Antologia

Gray, Jogn, Black Mass. Apocalyptic Religion and the Death of Utopia

Greculovschi-Prodan, Viorica, Coordonator,  Ion Aluaş. 1927-1994. Memoriile unui intelectual scrise de prietenii lui

H


Harja, Alina; Melis, Guido, Romeni. La minoranza comunitaria decisiva per l'Italia di domani

Hayek, Friederich, Infatuarea fatală. Erorile socialismului

Hausman, M. Daniel, Filozofia Ştiintei economice. Antologie

Heclo, Hugh, On Thinkingh Institutionally

Heinen, Armin și Neumann, Victor, (Ed.), Key-Concepts of Romanian History. Alternative Approaches to Socio-Political Languages (Istoria României prin concepte. Perspective alternative asupra limbajelor social-politice)

Heinen, Armin, România, Holocaustul și logica violenţei

Heinen, Armin, Legiunea „ Arhanghelului Mihail”. O contribuţie la studiul fascismului pe plan internaţional

Hirschman, H.A, A Propensity to Self-Subversion

Hitchins, Keith, România 1866-1947

Hobsbawm, Eric,Secolul extremelor

Hofstede, G, Managementul structurilor multiculturale, software-ul gândirii

Hollis, Martin; Smith, Steve, Explaining and Understanding

Holmes, Stephen, The Anatomy Antiliberalism

Hotea, Dragoş Mihai, Conflicte rasiale. O perspectivă geopolitică a lumii în care trăim

Huntigton, P. Samuel, Ordinea politică a societăţilor în schimbare

Huntington, P. Samuel, Viaţa politică americană

Huntington, P. Samuel, The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century

Huntington, P. Samuel, Ciocnirea civilizaţiilor şi refacerea ordinii mondiale

I


Iancu, Carol, Evreii din România. De la emancipare la marginalizare 1919-1938

Iliescu, Ion, Revoluţie şi reformă

Iliescu, P.Adrian, Etica socială şi politică

Iliescu, P.Adrian, Conservatorismul anglo-saxon

Iliescu, P.Adrian, Liberalismul între succese şi iluzii

Ionescu, Ghiţă, Politica şi căutarea fericirii

Ionescu, Mihail E., România orientală. 160 de ani, 1848-2009

Ionescu, Vasile, Istoria care trece, cuvântul rămâne... Mărturiile ultimului director al SOCIETĂŢII ROMÂNE DE RADIODIFUZIUNE DIN PERIOADA PRECOMUNISTĂ

Iordache, Anastasie, Ion.I.C. Brătianu

Ispas, Gabriel Liviu, Parlamentarismul în societatea internaţională

Ivan, Ruxandra (coord.), Direcţii principale în studiul relaţiilor internaţionale în România

J


Jela, Doina, Această dragoste care ne leagă- Reconstituirea unui asasinat

Jela, Doina, Cazul Nichita Dumitru

Joffe, Josef, Uberpower: the imperial temptation of America

Johnson, Paul, Socrates: A man for our times

Jowitt, Ken, New World Disorder

Judt, Tony, Europa iluziilor

K


Kapferer, Jean Noel, Zvonurile. Cel mai vechi mijloc de informare din lume

Keane, John, Mass-media şi democraţia

Klein, Naomi, Doctrina Șocului. Nașterea capitalismului dezastrelor

Kligman, Gail, The Politics of Duplicity. Control ing Reproduction in Ceausescu's Romania

King, Charles, Extreme politics. Nationalism, Violence, and the End of Eastern Europe

Kirk, Roger, Mircea Răceanu, Romania versus the United States: Diplomacy of the Absurd. 1985-1989

Kiriţescu, C. Constantin, România în al doilea război mondial

L


Lapierre- William Jean, Viaţa fără stat? Eseu asupra puterii politice  şi inovaţiei sociale

Lavastine, Alexandra Laignel,  Filosofie  şi naţionalism. Paradoxul Noica

Leggett, George, Ceka: Poliţia Politică  a lui Lenin

Ligaciov, Egor,  Inside Gorbaciov's Kremlin

Liguori, Guido; Voza, Pasquale, Dizionario Gramsciano 1926-1937

Liiceanu, Aurora, Nici alb, nici negru

Liphart, Arend, Modele ale democraţiei. Forme de guvernare şi funcţionare în treizeci şi şase de ţări

Littorin, Otto Sven, Creşterea şi declinul statului bunăstării sociale

Livezeanu, Irina, Cultural politics in Greater Romania: Regionalism, Nation Building and Ethnic Struglle 1918-1930

Livezeanu, Irina, Cultură şi Naţionalism în România Mare

Lobell, Steven E.; Ripsman, Norin M.; Taliaferro, Jeffrey W.; Neoclassical Realism, the State, and Foreign Policy

Lozinsky, Florenţa, Traian Hersen. Sociolog și antropolog

Lynch, Dov, La Russie face a L`Europe

Lynch, Michael, Uniunea Sovietică sub doi dictatori, Stalin şi Hrusciov, URSS 1924-1964

Lovinescu, Monica, La apa Vavilonului/2 , 1960-1980

M


Maner- Hans-Christian, Parlamentarismus in Rumanien (1930-1940). Demokratie in autoritaren umfeld

Magris, Claudio, Danubius

Marino, Adrian, Cenzura în România. Schiţă istorică introductivă

Marino, Adrian, Adrian Marino în dialog cu Sorin Antohi- Al treilea discurs. Cultură, Ideologie şi politică în România

Marino, Adrian, Pentru Europa. Integrarea României. Aspecte ideologice şi culturale

Marino, Adrian, Revenirea în Europa (antologie)

Manent, Pierre, La raison des nations: Reflexion sur la democratie en Europe

Marcuse, Herbert, Eros şi civilizaţie

Mareș, Clara, Zidul de sticlă. Ion D. Sîrbu în arhivele Securităţii

Marga, Andrei, Explorări în actualitate

Marin, Ion, Geopolitica şi terorismul

Marino, Adrian, Politică şi cultură. Pentru o nouă cultură română

Malaparte, Curzio,  Tehnica loviturii de stat

Matei, Adam Sorin; Momescu, Mona (coord.), Idolii forului. De ce o clasă de mijloc a spiritului este de preferat „elitei” intelectualilor publici

McCormick, P. John, Weber, Habermas, and the transformation of the European State. Constitutional, Social, and Supranational Democracy

Meray, Tibor, Budapesta 1956. Atunci şi după 44 de ani

Michnik, Adam,  Scrisori din închisoare şi alte eseuri

Mihăilescu, Vintilă, ( coordonator), Sondaje de opinie. Mod de utilizare, Alegerile 2000. Prezentare şi analiză

Miquel, Andre, Islamul şi civilizaţia sa

Mill, John Stuart, Despre libertate

Miroiu, Mihaela, Societatea retro

Miroiu, Mihaela, Gândul umbrei

Miroiu, Mihaela, Convenio. Despre natură, femei şi morală

Mişcoiu, Sergiu, Le front national et ses repercursion sur l' échiquer politique francais 1972-2002

Moise, Leonida, Introducere în teoria relaţiilor internaţionale

Momoc, Antonio, Capcanele politice ale sociologiei interbelice. Școala gustiană între carlism și legionarism

Montanari, Marcello, Studi su Gramsci. Americanismo democrazia e teoria della storia nei Quaderni del carcere

Montefiore, Sebag Simon, Stalin: The Court of The Red Tzar

Morris, Dick, Noul principe- Machiavelli în secolul al XXI-lea

Moscovici, Serge, Psihologia socială  sau Maşina de fabricat zei

Mungiu, Alina, Românii după '89 – Istoria unei neînţelegeri

Mungiu, Alina, România, mod de folosire

Murgescu, Bogdan,  România şi Europa. Acumularea decalajelor economice (1500-2010)

N


Nasiri, Omar, Inside the Jihad: My Life with Al Qaeda

Neculau, Adrian, Ferreol, Gilles (coord), Minoritari, marginali, excluşi

Neumann, Victor și Heinen, Armin, (Ed.), Key-Concepts of Romanian History. Alternative Approaches to Socio-Political Languages (Istoria României prin concepte. Perspective alternative asupra limbajelor social-politice)

Neuman, Victor, Istoria evreilor din Banat

Neuman, Victor, Identităţi multiple în Europa regiunilor. Interculturalitatea Banatului

Nicolaescu Mădălina (coord), Cine suntem noi?

Niţescu, Marin, Sub zodia  proletcultismului

O


Oişteanu, Andrei, Imaginea evreului în cultura română. Studiu de imagologie în context est-central euroean

Oişteanu, Andrei, Mythos & Logos. Studii şi eseuri de antropologie culturală

Ornea, Zigu, Anii treizeci. Extrema dreaptă românească

P


Pasti, Vladimir, România în tranziţie, căderea în viitor

Pászka, Imre, Teme de Sociologie Românească a Modernităţii

Pavel, Dan, Democraţia bine temperată. Studii instituţionale

Pavel, Dan, Huiu, Iulia, Nu putem reuşi decât împreună. O istorie analitică a Convenţiei Democratice 1989-2000

Pavel, Dan, Etica lui Adam. Sau de ce rescriem istoria  şi Cine , ce şi de ce?

Patapievici, H.R., Cerul văzut prin lentile

Patapievici, H.R, Politice

Pârvu, Alexandru Camil, The paradoxes of tolerations. Political Justification and its limits

Pelin, Mihai, Culisele spionajului românesc

Petre, Andrei, Socilogia revoluţiei. Studii de sociologie politică

Petrică, Bogdan, Politica de extindere spre est a Uniunii Europene

Pleşu, Adrian, Chipuri şi măşti ale tranziţiei

Pinto, Antonio Costa, Rethinking the Nature of Fascism: Comparative Perspectives

Pişleag, Ţuţu, Geopolitica şi terorismul

Pop, Adrian, Originile și tipologia revoluţiilor est-europene

Pop, Mihai, Vreau și eu să fiu revizuit, Publicistica din anii 1937-1940.  Antologie de Zoltán Rostás

Popescu, Dumitru, Am fost şi cioplitor de himere

Popper, K. Karl, Societatea deschisă şi duşmanii ei

Popper, K. Karl, Miseria istoricismului

Portocală, Radu, L’Exécution des Ceausescu. La vérité sur une révolution en trompe-l’œil [Execuţia cuplului Ceauşescu. Adevărul despre o revoluţie, surprinzătoare realitate iluzorie]

R


Radu, Alexandru, Un experiment politic alianţa „ Dreptate şi Adevăr PNL-PD”

Randell, Keith,  Luther şi Reforma  în Germania (1517-1555)

Rawls John, Political liberalism

Rawls, John, Political Liberalism

Răceanu, Mircea, Infern '89. Povestea unui condamnat la moarte

Rădulescu, Sorin M., Revoluţia ca spectacol. Însemnările unui sociolog în perioada septembrie 1988 – iulie 1992

Revel, F.J, Revirimentul democraţiei

Rider le Jacques, Mittteleuropa

Ritzer, George, Globalizarea nimicului: cultura consumului și paradoxurile abundenţei

Romsics, Ignac and Kiraly, Belak, Geopolitics in the Danube region. Hungarian reconciliation efforts 1848-1998

Robin, Corey, Frica. Istoria unei idei politice

Rose, Richard; Mishler, William; Haerafer, Christian, Democraţia şi alternativele ei

Rosetti, R. Radu, Pagini de jurnal

Rostas, Zoltan, Monografia ca utopie- Interviuri cu Henri H. Stahl (1985-1987)

Rostas, Zoltan, O istorie orală a şcolii sociologice de la Bucureşti

Rostas, Zoltan, (Ed.), Răfuiala cu scopurile noastre. Şcoala sociologică de la Bucureşti în cotidianul Ecoul 1943-1944

Rougemont de Denis, Partea diavolului

S


Sandu Dumitru, Sociologia  tranziţiei. Valori şi tipuri sociale în România

Sartori, Giovanni, Ce facem cu străinii? Pluralism vs. Multiculturalism

Sartori, Giovanni, Inginerie constituţională comparată

Sartori, Giovanni, Homo videns. Imbecilizarea prin televiziune şi postgândirea

Scalat, Ştefan Laurenţiu ( coordonator), Dicţionar de scrieri politice fundamentale

Scurtu, Ioan, Buzatu, Gheorghe, Istoria românilor în secolul XX

Schnapper, Dominique, Comunitatea cetăţenilor asupra ideii moderne de naţiune

Schwartzenberg G.R, Statul spectacol

Seiler, Daniel, Partidele politice din Europa

Shafir, Michael, Radiografii și alte fobii. Studii contemporane, publicistică și pubelistică

Smith, Alastair; de Mesquita, Bruce Bueno, Manualul dictatorului. De ce să te porţi rău e aproape întotdeauna o bună politică

Soljeniţîn, Alexandr, Chestiunea rusă la sfârşit de secol XX

Speer, Alfred, Memorii

Stan, A., Iosa M., Liberalismul politic în România de la origini la 1918

Stiglitz, E. Joseph, Globalizarea. Speranţe şi Deziluzii

Stoenescu, Al. Mihai, Armata, Mareşalul şi evreii

Stokes, Gale,  From Stalinism to Pluralism

Stoenescu, Lăcrămioara, Memoria stigmatelor

Stoica, Stan, Dicţionarul partidelor politice din România 1989-2001

Stoiciu, Andrei, Comunicarea politică. Cum se vând idei şi oameni

Stoiciu, Daniel, Enigmes de la seduction politiques

Storfa-Peter Joachim, Scrierile politice ale lui Mihai Eminescu

Suter de Pascal, Aceşti nebuni care ne guvernează

Snyder, Timothy, Bloodlands: Europe Between Hitler and Stalin

Ş


Șandru, Daniel, Reinventarea ideologiei

Şafran Alexandru, Un tăciune smuls flăcărilor

Şuta, Ioana Alina; Tămaş, Mihaela Oana; Ciupală, Alin; Bărbulescu, Constantin; Popovici, Vlad, Legislaţia sanitară în România modernă (1874-1910)

T


Taloş, Mirel, Îndrumar în liberalismul politic

Tarde, Gabriel, Opinia și mulţimea

Taubman, William, Khrushchev. The man, his era

Tănase, Stelian , Clienţii lu' Tanti Varvara

Tănase, Stelian, Revoluţia ca eşec. Elite&Societate

Tănase, Stelian, Ora oficială de iarnă

Tănase, Stelian, Elite şşi societate. Guvernarea Gheorghiu –Dej 1948-1965

Tănăsescu et.al, Ideologie şi structuri comuniste în România 1917-1918

Thome, Françoise, Sfârşiturile comunismului

Thoveron, Gabriel, Comunicarea politică azi

Tismăneanu, Vladimir (ed.), Anatomia Resentimentului

Tismăneanu, Vladimir (coordonator), Revoluţiile din 1989 între trecut şi viitor

Tismăneanu, Vladimir, În dialog cu Mircea Mihăieş- Încet spre Europa

Tismăneanu, Vladimir, Balul mascat. Un interviu cu Mircea Mihăeş

Tismăneanu, Vladimir, Noaptea totalitară

Tismăneanu, Vladimir, Irepetabilul trecut; fantoma lui Gheorghiu Dej

Tismăneanu, Vladimir, Arheologia terorii

Tismăneanu, Vladimir, Reinventarea politicului

Tismăneanu, Vladimir, Mizeria Utopiei. Criza ideologiei marxiste în Europa răsăriteană

Todorova, Maria, Balcanii şi balcanismul

Todorov, Tzvctan, Confruntarea cu extrema- Victima şi torţionari în secolul XX

Toffler, Alvin, Al treilea val, Powershift, Război şi antirăzboi

Toqueville de Alexis, Despre democraţie în America

Troncotă, Tiberiu, România comunistă. Propagandă şi cenzură

Tucker, Robert C., Filosofie şi mit la Karl Marx

V


Vacca, Giuseppe, Vita e pensieri di Antonio Gramsci (1926-1937)

Vaksberg, Arkadi, Hotel lux. Partidele frăţeşti în slujba  Internaţionalei Comuniste

Vasile, Cristian, Politicile culturale comuniste în timpul regimului Gheorghiu-Dej

Vedinas, Verginia, Statutul funcţionarului public

Verdery, Katherine, What Was Socialism and What Comes Next?

Vlăduţescu, Gheorghe, Cei doi Socrate

Voicu, George, Zeii cei răi. Cultura conspiraţiei în România postcomunistă

Voicu, George, Pluripartidismul. O teorie a democraţiei

Volovici, Leon, Ideologia naţionalistă şi “problema evreiască” în România anilor '30

Vosganian, Varujan, Contradicţii ale  tranziţiei la economia de piaţă

Voza, Pasquale; Liguori, Guido, Dizionario Gramsciano 1926-1937

Z


Zakaria, Fareed, The Post-American World

Zakaria, Fareed, The future of freedom: Liberal democracy at home and abroad

Zamfir, Mihai, Experienţa libertăţii

Zimbardo, Philip, Efectul Lucifer. De la experimentul concentraţionar Stanford la Abu Ghraib

Zorgbibe, Charles, L'avenir de la securité internationale

Zub, Alexandru, Orizont închis. Istoriografia română sub dictatură

Zulean, Marian, Militarul și societatea. Relaţiile civil-militare la începutul mileniului al III-lea

W


Warren, D. Samuel, Brandeis D. Louis, Il diritto alla privacy

Wallerstein, Immanuel, Declinul puterii americane. Statele Unite într-o lume haotică

Wasserstein, Bernard, Dispariţia diasporei. Evreii din Europa începând cu 1945

Watts, Larry, O Casandră a României-Ion Antonescu

Weber, Eugen, Dreapta românească

Weber, Eugen, Roger Hans, Dreapta europeană-profil istoric

Weber, Max, Etica protestantii şi spiritul capitalismului

Weber, Renate, Un concept românesc privind viitorul Uniunii Europene

Weil Patrick, Libertate, Egalitate, Discriminări

Wendt, Alexander, Teoria socială a politicii internaţionale (164)

Wendt, Alexander, Teoria socială a politicii internaţionale (168)

Wierzbicki, Piotr, Structura minciunii

Wierviorka. M, Spaţiul rasismului

Wolff, Larry, Inventarea Europei de est. Harta civilizaţiei în epoca luminilor

Volume colective


*** O anchetă stalinistă (1037-1938). Lichidarea lui Marcel Pauker

*** Sud –Estul şi contextual European. Buletin III

*** Vampires Unstaked National Images : Stereotypes  and Myts in East Central Europe

*** Arhivele totalitarismului

*** 6 martie 1945: Începuturile comunizării României

*** Cartea Albă a Securităţii

***  Transilvania, nr. 11-12/2012