(vytáhnuto z google cache)

Magie

P o p i s    v š e c h    k o u z e l    v e    h ř e    o b s a ž e n ý c h

    Magie ve světě Cardhalia je rozdělena do mnoha skupin. Nejdůležitější jsou však čtyři z nich. Magie života, smrti, přírody a chaosu. Tyto elementy tvoří základní podstatu světa a kouzla z těchto škol jsou nejdůležitější a mnohdy i nejničivější. Existuje sice i více škol, nicméně nelze je pojmout všechny, neboť by způsobily vcelku zmatek (který vůbec není zapotřebí).

    Postavy mohou kouzlit jen tehdy, pokud mají schopnost magie vyšší než nula. Aby mohly postavy sesílat kouzla, musí se je nejprve naučit. Kouzelná energie všech kouzel byla kdysi zakleta do zvláštních magických kamenů, z nichž lze tuto energii vstřebat a kouzlu se tak naučit. Tyto magické kameny byly roztroušeny po světě časem a jsou k nalezení všude možně. Některé kameny lze dokonce koupit v obchodech. Kameny silných kouzel ale bývají velmi často ukryté a mnohdy i chráněné nějakým ochranným mechanismem. Jakmile takový kámen najdete, klikněte na něj v inventáři pravým tlačítkem, čímž vstřebáte jeho energii a naučíte se jeho kouzlu. Nesejde na tom, jaká postava jej použije, neboť naučená kouzla jsou dostupná všem postavám. Někdy najdete kouzlo, které již umíte. V tom případě jej nemusíte zahazovat, neboť jej můžete vstřebat znovu (počet naučení jednoho typu kouzla je neomezen). Kouzlo pak získá větší energetický základ, což vede ke zvýšení pravděpodobnosti úspěšného seslání, ale zároveň se sníží stupně kouzla o jeden dolů, což může být nepříjemné pro slabší kouzelníky, kteří na nižší úrovni budou potřebovat více magenergie.

    Do obrazovky magie se dostanete z inventáře kliknutím na tlačítko Magie nebo stisknutím klávesy M. Na této obrazovce jsou vyobrazeny kameny pro jednotlivá kouzla. Ty, které postavy neumí (nenaučily se je), jsou zašedlé a nepoužitelné. Pokud kurzorem na tyto kameny najedete, zobrazí se v rychlém textu jejich název. Když na odkryté kouzlo kliknete, zvolíte jej za aktivní a jeho ikona se zobrazí na hlavní obrazovce na tlačítku pro kouzlení. Aktivní kouzlo lze nastavit pro každou postavu jiné.

    Může se stát, že postava nemá dostatek magenergie na to, aby kouzlo seslala. V tom případě je tlačítko pro kouzlení zašedlé a nelze na něj kliknout. Postava hold musí nastřádat větší množství magické energie.

    Kouzel se lze naučit 24. Všechna kouzla mají rozličné efekty. Některá kouzla působí na monstra a zraňují je, některá kouzla tento efekt rozšiřují všude okolo postav, jiné kouzla tvoří magické projektily, či vylepšují charakteristiky postav. Většina kouzel se zakouzlí automaticky, u některých je však třeba vybrat postavu, na kterou se mají zakouzlit. Jedná se hlavně o léčivá kouzla a kouzla zvyšující odolnosti postav. Po stisknutí tlačítka kouzlení se v kurzoru myši objeví příslušná ikona kouzla, kterou je třeba umístit na obličej vybrané postavy.

    Čím vyšší a efektivnější kouzlo, tím obtížnější je jeho seslání. Může se stát, že se postavě nepodaří kouzlo seslat. V tom případě musí postava pilně studovat a věnovat nějaké skillbody do schopnosti magie.

    Každé kouzlo má navíc několik stupňů. Pokud postava dosáhne ve schopnosti magie určitý stupeň (pro každé kouzlo jinak), energie kouzla se automaticky zvýší. Spolu s účinností se zvýší i potřebná magenergie na seslání tohoto kouzla.

    Postavy se sice mohou naučit jen 24 kouzel, ve světě Cardhalia jich je však mnohem, mnohem více. Nikdo, ani bohové, se nedokáží naučit všechna. Jde o to, že magie je nevyzpytatelná věda, která nemá žádné hranice (narozdíl od ostatních věd). Proto jde studovat do nekonečna, objevovat stále nové a nové vlastnosti magenergie, jde stále jinak tvářet její proud a měnit tak její efekt. Některá kouzla jsou zakleta do předmětů a vylepšují tak jejich schopnsoti, něketří tvorové, co sloužili jako objekt šíleným kouzelníkům, nesou známky magické mutace dodnes. Mohou potom způsobovat nejrůznější magická zranění pouhým dotekem. Magií lze změnit kompletní vzhled čehokoliv, dokonce i jeho funkci! Jeden si nikdy nemůže být jist, čím magicky očarovaná věc disponuje. Proto je také velmi obtížné odhadnout typ magie, jakým je předmět očarován. Nejjednodušší způsob, jak to zjistit, je pochopitelně experimentace. Některé efekty se projeví ihned, jiné se dostaví třeba až když nastane určitá situace. Když má dobrodruh štěstí, může dokonce objevit nějaký starý svitek či knihu, ve které jsou schopnosti předmětu popsány přímo jejím stvořitelem. Veskrze však platí to, že magie nemá řád a proto se může projevit jakkoliv. Magický předmět proto nemusí mít vždy jen kladné vlastnosti...

Magie života:

1.

Léčivý dotyk

Toto kouzlo způsobí obnovu životů u vybrané postavy. Čím vyšší má sesilatel schopnost magie, tím více životů je schopen postavě vyléčit.

- Od 1.MS je kouzlo sesláno jen na vybranou postavu

- Od 8.MS je toto kouzlo sesláno na všechny, ale má jen poloviční účinek

2.

Ochrana před životem

Tohle kouzlo postavě dočasně zvýší odolonost proti magii života. Čím vyšší MS, tím více se zvýší a na delší dobu. Zároveň odstraní efekty ostatních kouzel typu Ochrana před magií.

- Od 1.MS toto kouzlo lze seslat pouze na sebe.

- Od 4.MS jej lze sesílat i na ostatní.

- Od 8.MS lze jej kombinovat i s ostatními kouzly typu Ochrana před magií

3.

Zrušení otravy

Toto kouzlo je schopné vyléčit otrávenou postavu. Podle velikosti MS se dostavuje různý účinek.

- Od 1.MS se jen zmenší účinek otravy.

- Od 4.MS se otrava vyléčí kompletně.

- Od 12.MS se vyléčí otrava všem postavám.

4.

Zásah života

Toto kouzlo umožní postavě útočit s magickým efektem života. Postava je schopna zraňovat magií života zasaženého protivníka. Čím vyšší MS, tím větší zranění je schopna postava udělit a kouzlo trvá delší dobu.

- Od 1.MS kouzlo vylepší útok magií života.

- Od 8.MS se část způsobeného zranění přičte ke zdraví očarované postavy.

5.

Uzdravení

Tohle kouzlo představuje vyšší verzi léčivého doteku. Čím vyšší MS, tím vážnější zranění je možno vyléčit.

- Od 1.MS vyléčí postavu za větší množství životů.

- Od 8.MS vyléčí stejným způsobem všechny postavy.

- Od 12.MS navíc zmírní otravu u všech postav.

6.

Oživení

Tohle kouzlo vrátí postavu zpět do života. Vzhledem k vysoké náročnosti tohoto kouzla záleží na MS, jak dobře se oživená postava dovede vyrovnat s navrácením její duše ze světa mrtvých.

- Od 1.MS oživí, postava má 1 život a zrušené zkušenosti.

- Od 12.MS oživí, postava má zrušené zkušenosti, ale je zcela zdráva.

- Od 16.MS oživí, postava má plné zdraví a původní zkušenosti. Jakoby vůbec nezemřela.

Magie smrti:

1.

Zranění

Toto kouzlo způsobí nestvůře před postavami lehká zranění magií smrti. Vzhledem k malé energetické náročnosti toto kouzlo nepůsobí na nehmotné nestvůry, jako jsou například duchové.

- Od 1.MS způsobí lehká zranění magií smrti.

- Od 4.MS působí stejné zranění a navíc zajistí, že monstrum při svém dalším útoku nablízko nezasáhne. Čím vyšší je MS, tím více útoků je magicky odraženo.

- Od 8.MS začne toto kouzlo účinkovat i proti nehmotným nestvůrám.

2.

Ochrana před smrtí

Toto kouzlo postavě dočasně zvýší odolonost proti magii smrti. Čím vyšší MS, tím více se zvýší a na delší dobu. Zároveň odstraní efekty ostatních kouzel typu Ochrana před magií.

- Od 1.MS toto kouzlo lze seslat pouze na sebe.

- Od 4.MS jej lze sesílat i na ostatní.

- Od 8.MS lze jej kombinovat i s ostatními kouzly typu Ochrana před magií

3.

Fireball

Tohle kouzlo působí vážnější zranění ohněm vyvolaným magií smrti. Čím vyšší MS, tím větší zranění kouzlo způsobí a také se dostaví jiný způsob vyvanutí magie.

- Od 1.MS se vyvolají ohnivé jiskry, které zraní monstrum před postavami.

- Od 4.MS vyvolá silný tepelný vítr, který zraní monstra před postavami, kam až dohlédnou.

- Od 8.MS vyvolá ohnivou kouli, která vyletí od postav a jakmile narazí do nějaké překážky (nestvůry, stěny i postavy), exploduje a způsobí silná zranění magií smrti.

4.

Zásah Smrti

Toto kouzlo umožní postavě útočit s magickým efektem smrti. Postava je schopna zraňovat magií smrti zasaženého protivníka. Čím vyšší MS, tím větší zranění je schopna postava udělit a kouzlo trvá delší dobu.

- Od 1.MS kouzlo vylepší útok magií smrti. Protože je při tomto relativně snadném kouzlu potřeba použít větší množství magenergie, projevuje se magický efekt mimo jiné tím, že každý úspěšný zásah zraní nejen monstrum, ale i očarovanou postavu.

- Od 8.MS je očarovaná postava schopna lépe zúročit magenergii kouzla a tudíž již není zraňována.

- Od 12.MS navíc zajistí, že monstrum nezasáhne v jeho třech dalších útocích.

5.

Ledová rána

Toto kouzlo zraní monstrum chladem vyvolaným magií smrti. Tot kouzlo vyžaduje preciznost, která všem kouzelníkům nemusí být vlastní. Efekt kouzla se proto dosti odlišuje (od slabého po silný) s rostoucí schopností magie sesilatele.

- Od 1.MS vyvolá ledový vítr, který zraní nestvůru před postavami.

- Od 8.MS toto zranění podstatně zesílí.

- Od 12.MS vyvolá vánici, která silně zraní všechna monstra okolo postav kam až dohlédnou.

- Od 16.MS je použitá magenergie kouzla již tak silná, že se objeví pravděpodobnost, že kromě zranění vánice monstra úplně zmrazí. Čím vyšší schopnost magie, tím je tato pravděpodobnost vyšší. Zmrazené nestvůry se již nijak nemohou osvobodit z příkrovu magického ledu a zůstávají zmrazené až do konce hry nebo do jejich smrti. Nehmotná monstra však zmrazena být nemohou.

6.

Dotek Smrti

Toto kouzlo přímo působí na podstatu života a likviduje jí. Čím silnější je MS, tím vážnější a drtivější zranění se dostaví. Silní kouzelníci navíc mohou tvora úplně zabít, byť je chráněno před magií smrti.

- Od 1.MS způsobí velmi těžká zranění nestvůře před postavami.

- Od 12.MS zabije prakticky jakéhokoliv živého tvora, který není chráněn před magií smrti. Ale i takoví tvorové nemají na přežití příliš velkou šanci, neboť je jim způsobeno silné zranění.

- Od 16.MS zabije jakéhokoliv živého tvora bez vyjímky.

Magie chaosu:

1.

Zrychlení

Toto kouzlo dočasně zvýší rychlost vybrané postavy. Čím vyšší MS, tím déle toto kouzlo trvá. Kouzlo působí na pohybové schopnosti samotné postavy, proto na postavy, které jsou již od přírody pomalé, tolik nepůsobí. Postava navíc může být během dobrodružství zpomalena (magické pasti, nestvůry). Taková postava přijde o své očarování rychlostí. Kromě toho na magicky zpomalenou postavu je velmi obtížné seslat toto kouzlo, proto je zde pravděpodobnost, že se to nepodaří. Pokud to vyjde, je kletba zpomalení odstraněna.

- Od 1.MS lze toto kouzlo seslat jen na určenou postavu.

- Od 8.MS se toto kouzlo sešle na všechny postavy, nicméně s menší účinností. Kromě toho kouzlo na tomto stupni nedokáže pomoci zpomaleným postavám.

2.

Ochrana před chaosem

Tohle kouzlo postavě dočasně zvýší odolonost proti magii chaosu. Čím vyšší MS, tím více se zvýší a na delší dobu. Zároveň odstraní efekty ostatních kouzel typu Ochrana před magií.

- Od 1.MS toto kouzlo lze seslat pouze na sebe.

- Od 4.MS jej lze sesílat i na ostatní.

- Od 8.MS lze jej kombinovat i s ostatními kouzly typu Ochrana před magií.

3.

Neviditelnost

Neviditelné postavy mají schopnost proklouznout okolo monster nepozorovaně. Monstra jejich přítomnost nezjistí, dokud se postavy nejak neprozradí - například pokud na nestvůru zaútočí. Tato nestvůra pak postavy zmerčí a chová se jakoby je normálně viděla, dokud je opět neztratí z dohledu. Toto kouzlo je automaticky sesláno na všechny postavy a čím vyšší MS, tím déle účinek trvá. Tohle je také jediné kouzlo, nemá žádné stupně. Je ovšem poměrně dost energeticky náročné, a čím silnější kouzelník jej sesílá, tím je zapotřebí více magenergie.

4.

Zásah Chaosu

Toto kouzlo umožní postavě útočit s magickým efektem chaosu. Postava je schopna zraňovat magií chaosu zasaženého protivníka. Čím vyšší MS, tím větší zranění je schopna postava udělit a kouzlo trvá delší dobu.

- Od 1.MS kouzlo vylepší útok magií chaosu.

- Od 12.MS působí sice menší zranění, ale monstrum je na chvíli paralyzováno.

5.

Paralyzace

Tohle kouzlo způsobí, že monstrum před postavami bude magicky polapeno, neschopné jakéhokoliv pohybu. Paralyzované monstrum nemůže útočit a pochopitelně představuje i snadnější cíl. Pravděpodobnost úspěchu kouzla uávisí na magické odolnosti monstra.

- Od 1.MS paralyzuje nestvůru před postavami.

- Od 16.MS paralyzuje všechna monstra okolo postav kam až dohlédnou.

6.

Zrušení

Podobně jako kouzlo Dotek smrti působí na podstatu života a ničí ji, toto kouzlo funguje obdobně, jen působí na podstatu magického bytí. Všechna monstra, jejichž existence se nezakládá na životě, ale magii, jsou tímto kouzlem vážně ohrožena. Jsou jím působena velmi vážná zranění, které na vyšších stupních dovednosti magie mohou vést k okamžité smrti.

- Od 1.MS způsobí velmi těžká zranění nestvůře před postavami.

- Od 12.MS zabije prakticky jakéhokoliv tvora, jehož podstata se zakládá na magii a který není chráněn před magií chaosu. Pokud snad je tvor odolný proti této magii, je mu způsobeno ničivé zranění.

- Od 16.MS zabije jakéhokoliv magického tvora bez vyjímky.

Magie přírody:

1.

Magická střela

Tohle kouzlo vyvolá magický šíp, který ovšem působí zranění magií přírody. Šíp se chová jako všechny ostatní - když narazí na překážku, ukončí svůj let a svůj cíl poskvrní zraněním.

- Od 1.MS působí lehká zranění.

- Od 4.MS působí vážnější zranění.

2.

Ochrana před přírodou

Tohle kouzlo postavě dočasně zvýší odolonost proti magii přírody. Čím vyšší MS, tím více se zvýší a na delší dobu. Zároveň odstraní efekty ostatních kouzel typu Ochrana před magií.

- Od 1.MS toto kouzlo lze seslat pouze na sebe.

- Od 4.MS jej lze sesílat i na ostatní.

- Od 8.MS lze jej kombinovat i s ostatními kouzly typu Ochrana před magií.

3.

Blesk

Toto kouzlo vyvolá přírodní elektřinu, kterou lze přenést na nestvůry. Čím vyšší je MS, tím efektivněji se dá elektřina modulovat a tím více lze nestvůru zranit.

- Od 1.MS vyvolá elektrické jiskry, které působí vážnější zranění nestvůře před postavami.

- Od 4.MS vyvolá silný proud elektřiny, který nestvůře před postavami způsobí vážné zranění.

- Od 8.MS je elektřina kumulována do jednoho bodu, který se rozletí směrem od postav a zastaví se až nárazem do překážky (stěna, monstrum, postavy). Tento kulový blesk působí vážná zranění magií přírody.

- Od 12.MS tento blesk navíc svůj cíl paralyzuje. Délka trvání paralyzace záleží na velikosti zranění, které je schopen blesk způsobit.

4.

Zásah přírody

Toto kouzlo umožní postavě útočit s magickým efektem přírody. Postava je schopna zraňovat magií přírody zasaženého protivníka. Čím vyšší MS, tím větší zranění je schopna postava udělit a kouzlo trvá delší dobu.

- Od 1.MS kouzlo vylepší útok magií přírody.

- Od 8.MS je zde pravděpodobnost, že úspěšným zásahem se postavě vyléčí otrava.

- Od 12.MS zajistí, že kromě otravy se stejným způsobem může zlomit i kletba zpomalení.

5.

Ochrana před magií

Toto kouzlo v sobě obsahuje všechna kouzla typu Ochrana před magií. Nezáleží na tom, který druh magie je na postavu seslán, toto kouzlo působí vždy. Vzhledem k velkému okruhu magie, kterého se toto kouzlo dotýká, je však v mnoha směrech omezeno. Jednak trvá kratší dobu, než ostatní kouzla typu Ochrana, a také magická odolnost není tak pevná. Rovněž zruší všechna další kouzla typu Ochrana, která jsou na cílové postavě seslána.

- Od 1.MS jde toto kouzlo seslat jen an vybranou postavu.

- Od 12.MS je toto kouzlo sesláno na všechny postavy.

- Od 16.MS způsobí imunitu proti normální magii. Ty nejsilnější magické rány však dokáží tuto ochranu prolomit.

6.

Bouře

Toto kouzlo představuje sílu přírody v podobě živelné katastrofy. Samosebou žádná postava nedisponuje takovým množstvím energie, aby s pomocí bouře roztrhala svět, nicméně nestvůrám s jeho pomocí může dost uškodit. Toto kouzlo všem nestvůrám okolo postav způsobuje velmi vážná zranění všemi prostředky přírody, jako jsou vítr nebo elektřina.

- Od 1.MS působí všem nestvůrám kam až postavy dohlédnou velmi vážná zranění nezávisle na jejich podstatě bytí.

- Od 12.MS všichni zasažení a přeživší propadají panice a utíkají od toho, kdo bouři seslal.

- Od 16.MS mohou být všichni postižení na chvíli paralyzováni blesky a ti, co se paralyzaci vyhnou a přežijí zranění, prchají v panice pryč.