REGULAMIN   

XXII Międzynarodowego Sztumskiego Biegu Solidarności                                         3  Maja 2012

I. Cel:

- uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791 r.

- popularyzowanie biegania oraz marszów Nordic Walking jako najprostszej formy ruchu.

- promocja Miasta i Gminy Sztum oraz powiatu sztumskiego.

II. Organizatorzy i partnerzy:

Lekkoatletyczny Klub Sportowy „ZANTYR” Sztum oraz Miasto i Gmina Sztum, przy współudziale Sztumskiego Centrum Kultury i wsparciu Starostwa Powiatowego w Sztumie, Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, Polskiego Związku Lekkiej Atletyki w Warszawie, WZ LZS w Gdańsku, Powiślańskiej Organizacji Turystycznej, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie  i licznych  sponsorów.                                                                                                            

III. Patronaty:

- honorowy – Jan Kozłowski - Europoseł

- honorowy  – Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego,

- honorowy  – Leszek Tabor – Burmistrz M i G Sztum,                  

- medialny –  Polska The Times Dziennik Bałtycki.         

IV. Termin i miejsce:

- 3 maj 2012 rok, godzina 13.00 – Start i meta przy Urzędzie Miasta i Gminy Sztum ul. Mickiewicz 39.

- Biuro zawodów, przebieralnie, przechowalnia rzeczy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie ul. Reja 15 - 300 m do miejsca startu - czynne od godziny 10.00.

V. Program zawodów – kategorie wiekowe, dystanse:

 – marsz rekreacyjny Nordic Walking,

 – bieg dziewcząt przedszkolaków ”Skrzatów” – rocz. 2005 i mł. – dystans około 300 m,

 – bieg chłopców przedszkolaków „Skrzatów” – rocz. 2005 i mł. – dystans – około 300 m,

 – bieg dziewcząt rocz. 2003 – 2004 – dystans 500 m,

 – bieg chłopców rocz. 2003 – 2004 – dystans 500 m,

 – bieg dziewcząt rocz. 2001 – 2002 – dystans 500 m,

 – bieg chłopców rocz. 2001 – 2002 – dystans 700 m,

 – bieg dziewcząt rocz. 1999 – 2000 – dystans 700 m,

 – bieg chłopców rocz. 1999 – 2000 – dystans 1000 m,

 – bieg dziewcząt rocz. 1996 – 1998 – dystans 1000 m,

 – bieg chłopców rocz. 1996 – 1998 – dystans 1000 m,

Dekoracja – 5 minut po zakończeniu biegu

 – bieg główny kobiet i mężczyzn – dystans 10 km (ulicami Sztumu i Bulwarem Zamkowym nad jeziorem Sztumskim).

Kategorie wiekowe kobiet: „open”; 1995-93; 1992-83; 1982-73;  1972-63; 1962 i starsze,

Mężczyźni: „open”, 1995-93; 1992-83; 1982-73; 1972-63; 1962-53; 1952-43; 1942 i starsi.                                                              W biegu głównym prawo startu mają zawodnicy rocznik 1995 i starsi! 

VI. Zgłoszenia:

- zgłoszenia do biegu głównego przez internet na stronie www.elektronicznezapisy.pl,  do 30.04. oraz w dniu zawodów od godziny 10.00 do 15.30, zapisy dla dzieci w dniu zawodów od godziny 10.00 w biurze zawodów, kończą się 15 minut przed startem.

VII. Nagrody:

W biegu głównym „open” – nagrody finansowe oraz puchary dla pierwszej szóstki K i M                                                                                                                                        Proponowana wysokość nagród :    

Mężczyźni:                                          Kobiety:

1 m – 1000 zł                                        1000 zł

2 m –   800 zł                                          800 zł

3 m –   600 zł                                          600 zł

4 m –   400 zł                                          400z ł

5 m –   300 zł                                          300 zł

6 m –   200 zł                                          200 zł

Ostateczna wysokość nagród podana będzie do 30.03.2012 roku.

W biegu skrzatów – upominki na mecie dla wszystkich uczestników biegu.

W biegach dla dzieci – pierwsza szóstka – nagrody rzeczowe, za I m – statuetka lub puchar.                                                                                                                                                 W kategoriach wiekowych  biegu głównego – pierwszych trzech zawodników nagrody rzeczowe i statuetki lub puchary.

Nagrody specjalne:

Dla najstarszej i najstarszego uczestnika,

Dla 3 najlepszych sztumskich zawodniczek i zawodników w biegu głównym, bez względu na zajęte miejsce (mieszkańcy miasta i gminy Sztum),

Dla najlepszych sztumianek i sztumian w każdej kategorii wiekowej, bez względu na zajęte miejsce (mieszkańcy miasta i gminy Sztum),

Dla najliczniejszej rodziny (rodzice i dzieci, którzy ukończą swoje biegi)- w przypadku większej ilości rodzin o tej samej liczbie członków-losowanie.   

Nagrody nie dublują się. Nagrody  do losowania w każdym biegu i Nordic Walking. Telewizor w biegu głównym. Dla wszystkich uczestników - medale, napoje, posiłek.

Dla uczestników biegu głównego – medale bite oraz koszulki.

VIII. Postanowienia końcowe:      

                                                             – 30 zł do 30 kwietnia,

                                                             – 35 zł na miejscu zawodów.

Podpisy udziału przy zgłoszeniu elektronicznym – na miejscu  zawodów.

                Podwyższona oplata po 31 marca obowiązuje niezależnie od daty rejestracji. Wpłaty nie podlegają zwrotowi.

– wpłaty na konto LKS ZANTYR Sztum - 36 8309 0000 0032 7022 2000 0010 – z dopiskiem: startowe  3 maj

– w biegu głównym obowiązywać będą chipy,                                                                                                                                           – startujemy bez przeciwwskazań lekarskich,

– organizator zapewnia przebieralnie,

– organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy,

– ubezpieczenie należy do uczestników biegu,

– ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora,

– wszelkie sprawy sporne rozstrzyga dyrektor biegów i sędzia główny zawodów

Cała impreza pod hasłem „Sport i muzyka”. Gastronomia na miejscu imprezy.

Kontakt: Ryszard Mazerski – Dyrektor biegu – tel/fax  55 27772887, kom. 608038472, 695277202    

Adres: LKS ZANTYR, ul. Sienkiewicza 54, 82-400 Sztum              

e;mail – mazerski.sztum.la@interia.pl, sztum@zantyr.pl                                                                                     

Strona internetowa: www.zantyr.pl   www.sztum.pl  www.elektronicznezapisy.pl 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                             

UWAGA:

 

Organizatorzy