Rammer for DKF´s

Kanoinstruktør-

niveauer

DKF Instruktør 1 (Kano)

DKF Instruktør 2 (Kano)

DKF Instruktør 3 (Kano)

Niveaubeskrivelse

Underviserrollen

En DKF instruktør 1 har kendskab til metoder til videreformidling af kanopadling.

Instruktøren kan ifm. kortere forløb, leg og simpel instruktion introducere nybegyndere til mulighederne i kano- og kajaksporten, og give dem en god og sikker oplevelse.

En DKF instruktør 2 behersker metoder til undervisning i grundlæggende teknikker/færdigheder i kano.

Instruktøren kan strukturere undervisningsforløb for begyndere, let-øvede og instruktør 1’ere.  

En DKF instruktør 3 har et højt reflekstionsniveau ift. undervisningsmetoder og instruktørværktøjer, og behersker en lang række metoder til undervisning i både grundlæggende og avanceret teknik og teori.

Instruktøren besidder et meget bredt kendskab til kanopadling og kan arbejde langsigtet med både strukturerede og mindre strukturerede undervisningsforløb, for både udøvere og instruktører.  

Instruktøren kan evaluere, udvikle og vejlede instruktører og erfarne kanopadlere.

Turlederrollen

En DKF instruktør 1 kan organisere simpel turpadling for mindre grupper under meget beskyttede forhold.

Instruktøren har viden til at kunne tage hensyn til natur, miljø og regler for færdsel i søer og vandløb.

En DKF instruktør 2 kan fungere som turleder på ture af flere dages varighed i søer, vandløb, fjorde og beskyttede kyststrækninger.

Instruktøren har viden til at kunne tage hensyn til natur, miljø og regler for færdsel i søer, vandløb og ved kysten.

En DKF Instruktør 3 kan fungere som turleder på ture i krævende og åbent farvand, samt på floder/elve med strømmende vand og fos.  

Instruktøren har viden til at kunne tage hensyn til natur, miljø og regler for færdsel i søer, vandløb, floder, elve og ved kysten.

Rettigheder i uddannelsessystemet

Som Ansvarlig instruktør

*Kan afholde Brugerniveau 1 

*Kan afholde Brugerniveau 1-2

*Kan afholde DKF Instruktør 1

*Kan afholde Brugerniveau 1-3

*Kan afholde DKF Instruktør 1-2

Kan fungere som censor på:

Brugerniveau 3 prøve

DKF Instruktør 2 prøve

Som Hjælpeinstruktør

*Hjælpeinstruktør på Brugerniveau 2

*Hjælpeinstruktør på Brugerniveau 3

*Hjælpeinstruktør på DKF Instruktør 2

Arbejdsrammer

Instruktøren kan arbejde som instruktør og turleder i:

Meget beskyttet farvand

 • Meget tæt på land
 • Gode landingsmuligheder
 • Roligt vejr
 • Fladt vand
 • Dagslys/god sigtbarhed
 • 1. april – 31. oktober
 • Vandtemp. min. 10 grader

OBS: Pludselige ændringer i vejrforhold bør ikke under ’meget beskyttede forhold’

skabe problemer for instruktøren.

Beskyttet farvand

 • Kystnært
 • Gode landsmuligheder
 • Vind optil 5 m/s i beskyttet farvand
 • 1. april – 31. oktober
 • Vandtemp. min. 10 grader
 • Dagslys/god sigtbarhed

Eksponeret og krævende farvand

 • Åbent vand
 • Eksponerede kyststrækninger
 • Fos (optil Grad 2)
 • Begrænsede landingsmuligheder
 • Vind op til 7 m/s
 • Hele året

Instruktør/kursist ratio

Anbefaling

En DKF Instruktør 1 kan arbejde med en ratio på 1:8 i niveau 1 forhold

En DKF Instruktør 2 kan arbejde med en ratio på 1:8 i niveau 1-2 forhold

En DKF Instruktør 3 kan arbejde med en ratio på 1:6 i niveau 3 forhold

Forudsætninger for kursus

Alder

Min. 15 år

Min. 18 år

Min. 20 år

EPP–niveau

Brugerniveau 2

Brugerniveau 3

Brugerniveau 4

DKF Instruktørniveau

-

DKF instruktør 1

DKF instruktør 2

Undervisningserfaring

-

Det anbefales, at kursisten har opsamlet undervisnings- og turledelsesfaring som DKF Instruktør 1 inden deltagelse på DKF Instruktør 2 kurset.

Min. 2 års erfaring som DKF instruktør 2 med undervisning og turledelse af forskellige målgrupper: Børn, unge, voksne, seniorer i forskellige organisatoriske rammer (klubber, skoler og kommercielle).

Forudsætninger for prøve/evaluering

Førstehjælpbevis

Gyldigt førstehjælpsbevis (min. 12 timer).

Gyldigt førstehjælpsbevis (min. 12 timer)

Gyldigt førstehjælpsbevis (min. 12 timer)

Instruktørkursus

Gennemført DKF instruktør 1 kursus.

Gennemført DKF instruktør 2 kursus

Gennemført DKF instruktør 3 kursus

Padleerfaring  

(skal fremgå af logbog m. referencer)

Det anbefales, at Brugerniveau 2 kurset suppleres med træning og turerfaring inden deltagelse på DKF Instruktør 1.

Have padlet min. 150 km og/eller 100 timer

indenfor 1 år i forskelligt farvand under varierende forhold.

Have padlet min. 500 km og/eller 200 timer indenfor 2 år i forskelligt farvand under varierende forhold

Varighed

Kursus/evaluering

16 timer

Kursus

16 timer

20 timer

Prøve

8 timer

16 timer

Fornyelse af instruktørcertifikat

En DKF instruktør 1 (hav) skal forny sit certifikat hvert 5. år

Forudsætning for fornyelse:

- At instruktøren er på et teknisk, teoretisk og formidlingsmæssigt niveau svarende til prøveniveauet for DKF instruktør 1 (hav)

- Fremsend kopi af logbog

- Fremsend kopi af gyldigt førstehjælpsbevis

Certifikatet kan fornyes af:

- DKF

En DKF instruktør 2 (hav) skal forny sit certifikat hvert 5. år

Forudsætning for fornyelse:

- At instruktøren er på et teknisk, teoretisk og formidlingsmæssigt niveau svarende til prøveniveauet for DKF instruktør 2 (hav)

- Fremsend kopi af logbog

- Fremsend kopi af gyldigt førstehjælpsbevis

Certifikatet kan fornyes af:

- DKF

En DKF instruktør 3 (hav) skal forny sit certifikat hvert 5. år

Forudsætning for fornyelse:

- At instruktøren er på et teknisk, teoretisk og formidlingsmæssigt niveau svarende til prøveniveauet for DKF instruktør 3 (hav)

- Fremsend kopi af logbog

- Fremsend kopi af gyldigt førstehjælpsbevis

Certifikatet fornyes af:

- DKF

Hvem må afholde niveauet?

DKF

DKF

DKF

Revison af Instruktørniveauene

Foretages af DKF hvert andet år

Foretages af DKF hvert andet år

Foretages af DKF hvert andet år

Meritmuligheder

OBS: Har du taget Kanosamrådets ”Kanoinstruktør”, kan du søge om merit til DKF Instruktør 1 (kano).

Fagligt indhold på

Instruktørniveauerne

DKF Instruktør 1 (Kano)

DKF Instruktør 2 (Kano)

DKF Instruktør 3 (Kano)

Niveauforståelse

På et instruktør 1 kursus/evaluering vil der være fokus på at sikre, at deltagerne har kendskab til:

*Hvad man er kvalificeret til og hvad man ikke er kvalificeret som DKF instruktør 1

*Instruktørens rolle og ansvar.

*Målet med DKF’s uddannelsesstruktur

*Mulighederne for at bruge uddannelsen i flere organisatoriske sammenhænge.

Hvordan man underviser:

På et instruktør 1 kursus/evaluering vil du blive introduceret til og evalueret i god undervisningspraksis.

Følgende elementer vil indgå:

*Forberedelse af undervisning med blik for elevernes forudsætninger.

*Etablering af et sikkert, trygt og formålstjenstligt læringsrum.

*Levering af forberedt undervisning.

*Evaluering af undervisning.

*Leg og læring.

Hvad man underviser i  

På et instruktør 1 kursus/evaluering trænes deltagerne i formidling af følgende færdigheder og sikkerhedsteknikker i forbindelse med sessioner på op til 4 timer:

Løfteteknik

Indstigning og udstigning

Fremadpadling

Stoptag

360° rotation på stedet

Baglænspadling

Padling i 8-taller

Sideforflytning

Bagror (agterror)

Lavt støttetag/ undgå kæntring

Kæntre, svømme i land og tømme kanoen

God adfærd ifm. kanopadling

Der lægges vægt på en legende tilgang til det at introducere kanoteknik til begyndere.

Ledelse og organisering

På DKF instruktør 1 kursus/evaluering trænes deltagerne i at organisere grupper på vandet ifm. undervisning og simpel turpadling:

Ifm. undervisning:

*Hvor placerer man sig som underviser?

*Hvilke muligheder/begrænsninger giver forskellige placeringer?

*Hvilke læringsrum er til rådighed i det område man befinder sig i?

*Hvad kommer først, mål for undervisning eller valg af undervisningslokalitet? Hvad gør man hvis man ikke har et valg?

Ifm turpadling:

*Planlægning: Tur-efter-evne, vurdering af vejrudsigt ift. rutevalg, basal kortforståelse, placering som leder ift. gruppen.  

Sikkerhed

På DKF instruktør 1 kursus/evaluering trænes deltagerne i at forhindre og håndtere situationer, der kan opstå ifm. kanoaktiviteter i EPP 1 forhold:

*Valg af sikkert undervisningsmiljø

*Valg af sikkerhedsudstyr

*Er i stand til at udføre makkeredninger (og blive reddet) på dybt vand.

*Kendskab til procedure for håndtering af ulykker og kritiske situationer, særligt ifm. situationer der kan føre til hypothermi.

*Forebyggelse af skader

Natur og miljø

På DKF Instruktør 1 kursus/evaluering får du kendskab til, hvor man kan søge information om:

*Naturbeskyttelsesloven

*Sejladsbestemmelser

*Særlige lokale forhold

*Vejrforhold