DEPARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS

Notícies d’interés

Tricentenari

Presentació

 

Integrat  per professors amb una llarga experiència  a l'ensenyament que considerem que a la tasca docent s'ha d'afegir la d'iniciar als nostres alumnes en la recerca. És per aquesta raó que des de fa temps es porta el seguiment de un important nombre de Treballs de Recerca, en molt casos relacionats amb la pròpia localitat.

 

En aquesta mateixa línia la matèria optativa de Batxillerat "Introducció a l'Arqueologia" amb més de 20 anys d'experiència pretén assolir els objectius següents:

 

   1.   Relacionar i identificar objectes de la cultura material protohistòrica, especialment la dels món ibèric.

   2.   Conèixer els diferents models d’assentament poblacional ibèric de la laietània.

   3.   Identificar i aplicar les tècniques del mètode arqueològic, prospecció, excavació i investigació

   4.    Valorar el coneixement arqueològic com a eina útil per adoptar posicionaments i actituds crítiques personals, bo i argumentant

         les pròpies idees   sobre   la societat i revisant-les a partir de noves informacions, tot corregint estereotips i prejudicis.

   5.   Potenciar la protecció i conservació del patrimoni a la vegada que s’entra en contacte directe amb el món de la investigació.

 

Tot això permet que als nostres alumnes coneguin, conservin i respectin el patrimoni local, concretament el jaciment ibèric de Les Maleses, on es fan campanyes de intervencions arqueològiques a l'estiu i on docència i investigació vam unides.

 

Aquest curs, el Departament de Ciències Socials està format pels professors/es:

 

Mercedes Durán,

José A. Jiménez

Lourdes Cereceda

Josep M. Perlasia

José Luís Martínez

 

SORTIDES I ACTIVITATS

 

Al llarg del curs es faran les següents:

 

 ESO

 

 Tallers “Vida quotidiana dels ibers”  Primer ESO   2n Trimestre

 

 Itinerari Medieval per Montcada   Segon ESO 2on i 3r Trimestre

 

 Itinerari per la Montcada Modernista  Quart ESO  3r trimestre

 

 BATXILLERAT   

 

Activitats relacionades amb la matèria d’Arqueologia al jaciment de Les Maleses Primer BTX

 

Sortida al jaciment de Calafell y a la Vil·la romana d’Altafulla  Primer i Segon BTX 2n Trimestre

 

 http://www.xtec.es/~aguiu1/socials

Les Maleses, pont entre els pobles de l'interior i de la costa Mediterrània

En aquest documental podreu observar com any rera any, els treballs arqueològics apropen als nostres alumnes al coneixement de la cultura ibèrica i tot el procès d'investigació que aixó comporta.

http://www.laveu.cat/NOTICIES/default.cfm/ID/14522/T/les-maleses-pont-entre-pobles-interior-de-costa-mediterrania.htm