Dagsorden til TFC-møde

Dato: 03.12.12

Tid: 12 - 14.00

Sted: Mødelokale 3 - ved siden af vores TFC-studie

Forplejning: DP

Referent: AEM

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Se referatet her

2. TFC-studiet

Få en rundtur i TFC-studiet her

Er der noget vi mangler? (udover bedre netværk og stabilt Skoletube?)

Brug af rullende Activboard på PLC er en mulighed ved behov, der rækker ud over vores muligheder i TFC-studiet.

Keep it simple

Vi skal have produceret nogle videoer

Fokus på indhold frem for teknik..

3. Spørgeskema til eleverne

Hvordan går det med besvarelserne? JN - vil du indsætte links til resultaterne?

9.a:

9.b:

9.c:

8.d:

4. Evaluering af 1. forløb

Se videovejledninger som vi har anvendt i 1. forløb

Evaluere på indhold, teknik, opbygning mm.

En udfordring at udvælge det indhold, der giver mening at præsentere med en videovejledning - Hvornår vil eleverne få mere gavn af et dokument, der gennemgår opgaven frem for en videovejledning; begge dele!

Mix af tavleoptagelse og skærmoptagelse:kan gøre det mere personligt, men kræver også mere tid til redigering, optagelse mm.

Kan de gøres personlige på anden vis? F.eks. ved hjælp af webcam oppe i hjørnet? Startbillede med et foto/avatar af læreren samt en dagsorden?

Bliver videovejledning mere spændende med forskellige virkemidler?

Må det også gerne være kedeligt?

Fastholde deres opmærksomhed i videovejledningerne

- bede dem trykke pause og reflektere over nogle begreber

- stille spørgsmål undervejs

- bede dem skrive en kommentar til videoen i fx en klasseblog

- lave valgmuligheder i stil med “Gustav hjælper spejderne...” på Youtube

- svare på en Google Formular

- introduktion af dagsorden - læringsmål “I denne video skal du lære...”

Andre ting som videovejledninger kan bruges til...

Give kommentarer via screen-O-matic kan reducere rettetiden.

Eleven lytter til lærerens kommentarer

Feedback bliver mere personlig, detaljeret og nuanceret

5. Klasseblog (TS, KRP)

Hvad kan vi bruge en klasseblog til?

Fordele:

Samler målark, videovejledninger, kommentarer mm.

Giver mulighed for at give eleverne feedback, hvilket var svært med den analoge portfoliomappe

Kan embedde videoerne så eleverne kan streame dem på deres forskellige devices.

Ulemper

Endnu et sted som eleverne og lærerne skal tjekke

Ingen lektiebog

Andet

Gør det mere overskueligt for forældre og elever, hvilke værktøjer vi bruger til de forskellige ting.

Google Docs har nogle mangler i fx matematik

Der ligger krav og rammer for skolens elevplan, som vi også skal opfylde.

Skal eleverne have hver deres blog?

6. www.theflippedclassroom.dk

Hvordan går det med bloggen?

Gennemgang af muligheder for at lave indlæg til bloggen.

Alle bidrager gerne med et indlæg - stort som småt!

7. Evt

8. Punkter til næste møde

Feedback fra eleverne - hvad virker i videoerne...

Sådan sætter du links ind i en Youtube-video (MDP)