Aaltovihreät ry

Talousarvio 2012

Tulot 2012

Yleisavustus, Espoon kaupunki

Tilavuokrat ja tiedotus                        600 e

Kohdeavustus, Ylioppilaskunta

Tilavuokrat (ei-poliittinen)                150 e

Kohdeavustus, ViSiO

Kirjallisuus                                20 e

Yleisavustus, Vihreät

Espoon vihreät                        250 e
Vino                                        100 e

Varainhankinta

Jäsenmaksut                                400 e

Tulot yhteensä                        1520 e

Menot 2012

Oma toiminta

Vuokrat, ylioppilaskunta                500 e
Muut tilaisuudet                        80 e

Tiedotus                                340 e

Vihreä yhteistyö

Liittojen jäsenmaksut                        220 e
Liittojen kokouskulut                        80 e
Vaalitilaisuudet,-toiminta                300 e

Menot yhteensä                1520 e