AšLietuvai 2011: protų centras...idėjų kalvė...think tank...žinyčia...smegenų centras...idėjų fabrikas...viešosios politikos institutas

Teminės-darbinės AšLietuvai grupės/e-grupės

Formuojamos darbinės teminės grupės.

Pirmiausia jos veiks e-groups variante

Paraleliškai reikia kad jos veiktu ir gyvai (vietose, miestuose, miesteliuose)

Kokias temines AL gupes siūlytumėte sukurti?

Į kokias temines AL grupes norite įsitraukti - arba Jūs pats norite tokią grupę kurti?


SIŪLOMOS-PLANUOJAMOS

http://tinyurl.com/ALdarbinesEGrupeles