INSTRUCCIONS PER A LA INSCRIPCIÓ

 

L'assistència a la Saguntina Domus Baebia  és una experiència didàctica  que ha d'estar prevista a la Programació General Anual del centre, i perquè siga satisfactòria, és recomanable la coordinació prèvia entre l'Aula i els centres assistents abans de la realització dels tallers didàctics del món clàssic.

 

Procés d'inscripció:

 

Les fases del procés d'inscripció són:

 

1. Preinscripció.

 

Per al curs 2015-16:  del 23 de maig  al  31 de juliol de 2015. La primera quinzena de setembre s´obrirà de nou per a omplir totes les vacants.

 

El centre docent sol·licita la preinscripció, per mitjà de la pàgina web, on haurà d'indicar dia, hora, llengua i taller a què desitgen assistir. Aquesta informació apareix especificada a la mateixa pàgina.

Es donarà prioritat a les preinscripcions per ordre d'entrada.

 

2. Estudi de les sol·licituds per part de l'Aula.

 

Per al curs 2015-16:  del 3  al 15 de setembre de 2015.

 

Els responsables de l'Aula no poden assegurar que la visita es mantindrà per a la data, i/o taller sol·licitat, perquè tot depén de les sol·licituds presentades.

3. Confirmació o denegació de la visita.

 

Per al curs 2015-16:  del 16 al 30 de setembre de 2015.

 

Els responsables de l'Aula comunicaran al centre sol·licitant si ha sigut acceptada la seua sol·licitud i concretaran nombre d'alumnes i professors, taller, data i hora de la seua visita.

 

 

- Una vegada concretada la visita amb els responsables de l'Aula  el centre farà l'ingrés del cost dels materials, especificant el nom del centre, en aquest compte bancari:

LUDERE ET DISCERE (Domus)

BANKIA

ES 69 2038 6281 84 3000494570

 

- Enviaran a la SAGUNTINA DOMUS BAEBIA  per fax (96. 119.30.81) o per correu  electrònic la còpia escanejada del justificant bancari de l'ingrés. En rebre la confirmació de l'ingrés bancari, els professors de l'Aula consignaran la visita a l'agenda de la pàgina web i enviaran el material per tal que el professorat del centre la prepare amb temps.

  

En acabar el termini d'inscripció, aquells centres no inscrits en el seu moment que desitgen visitar l'Aula, hauran de contactar directament amb els responsables de la mateixa per a saber si hi ha vacants i possibilitat d'acudir.

 

4. La visita a l'Aula

 

-L'alumnat, amb el professorat responsable, es presentarà a la SAGUNTINA DOMUS BAEBIA  el dia i hora acordats, on seran rebuts pels professors encarregats de l'Aula.

 

-L'alumnat estarà sota el control del professor responsable del programa i del professorat del propi centre que els acompanya.

 

-Una vegada conclosa l'activitat es farà una valoració del treball realitzat per mitjà d'una enquesta via on-line.