Програма за среща - семинар по Европеана

Проекти с българско участие за цифровизация  и разпространение на научното и културно наследство чрез публикуване в Европеанa

19 март 2012 г. Регионална библиотека “П. Р. Славейков” - В.Търново

  9.00-10.00 Регистрация на участниците

10.00-10.15  Откриване:

Иван Александров, директор на РНБ  “П. Р. Славейков”  - В. Търново

акад. дмн Стефан Додунеков, директор на ИМИ-БАН

Мариана Дамова, Онтотекст

10.15-11.15 Фиксирани презентации:

 1. Мариана Дамова, Онтотекст, Bulgariana collections published in Europeana
 2. Радка Калчева, Регионална библиотека "Пенчо Славейков" - Варна, България и Европеана - вчера, днес и утре.
 3. Ангелина Гимишева, Нов български университет, Представяне на библиотеката и центъра за архиви и архивни фондове към НБУ.
 4. Велислава Маринова, Столична библиотека - София, Архив на детския периодичен печат.
 5. Снежана Славова, Генчо Петков - АФИАП, Художествена галерия "Борис Денев" - парк "Асеневци", Велико Търново,  Анализиране на информационни и технологични възможности при прилагане на специфичен софтуер за дигитализация на обекти от културно-историческо естество. Създаване на контролна база данни на 72 творби от творчеството на Борис Денев.
 6. Калина Иванова, Калоян Здравков, Регионална народна библиотека "П. Р. Славейков"- В. Търново, Цифровизация на старопечатни издания.

11.15-11.30 Кафе-пауза.

11.30-13.00 Фиксирани презентации:

 1. Цветан Цветански - ЦОИ, Валентин Дебочички - РИМ - Кюстендил, Иван Вайсов - НАИМ - БАН, Кадастрална политика и географска информационна система (GIS) на културно-историческото наследство в Кюстендилска област.
 2. Петър Атанасов, РИМ - Варна, Интерактивното представяне на културно-историческото ни наследство.
 3. Златан Златанов, „Геокад 93” ЕООД, Приложение на лазерното сканиране за съхранение и разпространение на културното наследство.
 4. Галина Богданова и екип, ИМИ - БАН, Проект BELLKnow - Камбанология и цифровизация на ценни камбани.
 5. Гергана Ганева, Андрей Бояджиев. Електронно представяне на българското културно-историческо наследство. Към исторически речник на българския език.
 6. Милчо Цветков, Institute of Astronomy with NAO, European network and Preservation and online access to Astronomy's archival records.
 7. Пламен Събев, РИМ - Велико Търново, Възможности на 3D компютърната анимация за възстановка на културни ценности.
 8. Йордан Щерев, НВУ, Представяне на Национален Военен Университет “В. Левски”.

13.00-14.00 Почивка за обяд.

14.00-14.30 Съобщения и Представяне на нефиксирани доклади:

 1. Радослав Павлов, Десислава Панева,  ИМИ - БАН, International Conference “Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage” – DiPP2012, September 18 - 21, 2012, Veliko Tarnovo, Bulgaria (Announcement)
 2. Андрей Бояджиев, Гергана Ганева, Магистърска програма "Опазване на българското културно наследство".
 3. Кратко представяне на нови представители в Европеана:

- Национален Исторически Музей - Савина Михайлова - Големинова и екип на НИМ;

- Кирил Симов, БАН, проект CLARIN;

- Великотърновски университет.

 1. Обща дискусия на всички.

14.30-14.45 Кафе пауза.

14.45-16.00 Работа по екипи.

Заявки места за дискусии по екипи на prs@libraryvt.com 


ПОКАНА 

за среща-семинар

Проекти с българско участие за цифровизация  и разпространение на научното и културно наследство чрез публикуване в Европеанa

Уважаеми колеги,                                                                                                       

След успеха на първата среща “Европеана: мисията възможна” от 30.01.2012 Ви каним на втората среща-семинар през 2012 г. по темите цифровизация, съхранение, представяне и популяризиране на българското културно наследство и ролята на информационните и семантичните технологии в тези дейности.

Темата на втората среща е: Проекти с българско участие за цифровизация  и разпространение на научното и културно наследство чрез публикуване в Европеана.

Очакваме потвърждение за участие в срещата-семинар, която ще се проведе в понеделник, 19 март  2012 г. от 9:00 до 16:00 часа в  Регионална библиотека - Велико Търново, в “Читалня”,  втори етаж.

Моля желаещите да представят своята организация да изпратят предварително 2 слайда до организаторите на адрес: prs@libraryvt.com  до 12.03.2012 17:00 часа.

Целта на срещата е утвърждаването на интердисциплинарна общност, която да обедини хората и организациите с опит и идеи в тези области. Ще се даде възможност за споделяне на опит и идеи, дискусии, обмен на информация за финансиране и координиране на действията ни. Очакваме по време на срещата участниците да споделят предприети или планирани инициативи за Европейски или национални проекти, свързани с дигитализация и разпространение на български културно наследство като резултат от срещата на 30.01.2012:

Други теми, които ще представляват интерес са администриране и техническа помощ към институции и групи, които са занимават с културно и научно наследство, публикуване в Европейската цифрова библиотека Европеана, обучение специализации и квалификация, приложение на семантичните технологии  като технологична основа  за бъдещето на Европеана, разпределени инфраструктури за управление на данни за културно наследство, вкл. в големи обеми.

Ще се предложат на обсъждане и актуални новини като създаването на  Регионален Център за Нематериално културно  наследство под егидата на UNESCO в София. Бюджет от 300 млн лева за проекти в културното наследство към програмите по Регионална развитие на общинско ниво от ОПРР - оперативна програма регионално развитие. Да се заговори и за дигитализация като съхранение и възможност за популяризация на културното наследство.

Провеждането на Национална кръгла маса на тема "Национална програма по опазване и достъп до писменото културно наследство: обсъждане и подготовка" в София, организирана от Българска Библиотечно-информационна асоциация.

Очакваме Ви!

Искаме да се опитаме да Ви убедим, че създаването на общество от съмишленици, работещи и постигащи реални резултати в съхраняването и разпространението на българското културно наследство въпреки несигурното национално финансиране, е възможно. Можем да цифровизираме повече културно наследство, да осъществим интересни проекти, да увеличим приноса си в Европеана, ако:

•   Координираме индивидуалните си усилия

•   Използваме максимално възможностите за финансиране по европейски научни проекти

•   Представим препоръки за следващата Програмна Рамка на България (след 2014)

Срещата се организира от:

Приканваме Ви да се запишете за Google групата Cultural Heritage Digitalisation, където ще даваме допълнителна информация за срещата и може да участвате в активен дебат по въпросите за културното наследство на България.

                  Мариана Дамова, Онтотекст

                Галина Богданова, ИМИ-БАН

                Калина Иванова, РНБ, Велико Търново