Poměry v ruské armádě jsou horší než za sovětské éry

Mezinárodní organizace pro lidská práva Human Rights Watch zveřejnila podrobnou alarmující zprávu o zacházení s nováčky v ruských ozbrojených silách.

Zpráva shrnuje výsledky tříletého výzkumu po celém Rusku. Human Rights Watch vyzvala Rusko, aby se veřejně zavázalo, že situaci zlepší.

Osmdesátistránková zpráva jasně prokazuje, že systém organizovaného teroru v ruské armádě, známý jako dědovščina, nejen dosahuje rozměrů jako za sovětské éry, ale že sovětské praktiky překonává.

Mazáci mají v mnoha případech volnou ruku, aby se k brancům chovali jen o něco lépe než k otrokům. Pokud se jim nováčci nepodřídí, pak mazáci často používají násilí, aby si vynutili jejich poslušnost. Situaci ještě zhoršuje, že mnozí nováčci nemají valné vzdělání a pocházejí ze sociálně slabších vrstev.

Řada mladých důstojníků se ani nestará o zdraví svých svěřenců nebo terorizování pasivně podporuje, pokud jim to zajistí jistou disciplínu na ubytovnách. Zpráva konstatuje, že kvůli dědovščině utíkají desítky tisíc vojáků od svých útvarů. Tisíce dalších se zhroutí nebo si z vojny odnesou trvalé psychické obtíže.

Human Rights Watch konstatuje, že ruské vedení nedělá vůbec nic pro to, aby této zavedené praxi zabránilo.

zdroj