Com funcionen les tutories via correu electrònic

Intentarem que el correu electrònic ens ajudi a dinamitzar tant les pràctiques com les tutories de l’assignatura.

 

Si teniu una urgència, podeu adreçar-la a l’adreça no tutorial (lluis.deyzaguirre de ca n’UPF).

Per beneficiar-nos de les facilitats de classificació automàtica que aporten els clients actuals de correu electrònic, demanem que el tema dels correus inclogui unes claus que ajuden a classificar-los.

Si hom clica al botó “tutorial” us generarà un correu que ja duu les claus i només hi heu d’afegir el vostre número Uxxxxx:

UPF IL; NIA

Això ens permet un sistema molt més àgil de gestió del correu, en benefici de tots.

El correu i les pràctiques

Sempre que us demanem que envieu el resultat d’una pràctica per correu electrònic, cal que seguiu la pauta precedent amb una facilitat addicional: posar després del NIA el número de la pràctica. Heu d’abreviar la paraula pràctica posant una P seguida del número:

UPF IL; NIA 12345 P1

UPF IL; NIA 12345 p1

En general, els estudiants no han d’esperar una resposta explícita, ni tan sols automàtica, als correus que envien amb adjunts de les pràctiques. Només s’han de preocupar si el correu els torna rebotat dient que l’usuari no existeix (destinatari mal escrit, segurament). L’adreça tutorial només es gestiona durant les hores de tutoria i de correcció de pràctiques...

Per altra banda, mentre no aparegui la puntuació d’una pràctica, cal que en guardeu una còpia a la vostra pròpia bústia de correu o desant-la a la T: . Això s’hauria de perllongar fins a la data de revisió de notes per tenir les màximes garanties de recuperació en cas d’un accident informàtic del vostre proveïdor d’Internet o dels servidors UPF.