Opgaver frem mod seminar 2

Hovedopgave: Hver gruppe skal på seminar 2 fremlægge et foreløbigt analyse- og begrebsapparat til at kunne undersøge digital kommunikation. Indholdet af et sådant apparat vil blive diskuteret på seminar et samt i løbet af Online session 1, og I kan også finde en kort vejledning herunder. Resultatet skal lægges på bloggen (http://pages-tdm.au.dk/digitalkommunikation/) inden undervisningen og fremlægges på seminar 2.

Delopgave 1: Deltagerne skal som beskrevet herunder inden online session 1 have læst ca. halvdelen af litteraturen til seminar 2 og forsøge at reflektere over de sprøgsmål, vi har stillet til teksterne.

Delopgave 2: Der vil ligeledes være sprøgsmål til den anden halvdel af litteraturen, som skal reflekteres over inden vi mødes til seminar 2.

Vi er opmærksomme på, at nogle af de tekster, I skal læse, er meget komplicerede og abstrakte. Netop derfor har vi forsøgt at guide jeres læsning med spørgsmål, og vi vil også sørge for at samle op på begreberne hen ad vejen.

Online session 1

1. marts 2012 via Adobe Connect. Vi aftaler tiden på dagen, så det passer med alle. Det vil være en stor fordel hvis alle har et headset med indbygget mikrofon, da det gør det noget lettere at holde styr på lyden. Derudover er det også en god ide at have et webcam installeret, så vi kan få billede med.

Gruppe 1+2: https://connect.forskningsnettet.dk/r5dw8elwrna/

Gruppe 3+4: https://connect.forskningsnettet.dk/r5qav6mnb6j/

På baggrund af læsning af den første halvdel af teksterne diskuterer vi de spørgsmål, der på forhånd blev stillet til litteraturen, samt mulighederne for udarbejdelse af et begrebsapparat. Deltagerne bliver delt i to hold.

Undervisere: Janus Aaen, Nicholai Friis Pedersen

I skal have læst følgende tekster (indelt i forhold til de enkelte forelæsninger):

Spørgsmål til den resterende del af teksterne

Spørgsmål til teksterne:
Hvordan kan vi forstå interaktivitet?

Hvilke interaktivitetsforståelser findes?

Hvilke (unikke) former for interaktivitet findes på nettet?

Hvordan analyserer man et sites åbenhed og interaktionspotentialer?

Hvordan laver man et begrebs- og analyseapparat?

Eftersom I endnu ikke har opstillet en konkret problemstilling, som I kan strukturere et analyseapparat efter, er målet med denne øvelse snarere at samle en ‘værktøjskasse’ af brugbare begreber og tilgange til digital kommunikation, som I så senere kan vende tilbage til og udnytte.

I løbet af læsningen sørger I for at skrive centrale begreber ned, som I kan forestille jer har en udsigelseskraft om digital kommunikation. Derefter skal I prøve at forklare, hvordan I mener begrebet kan anvendes og til hvad.