SESSIÓ 3 DE TREBALL DE GRUP>20/07/2012

Objectius

  1. Clarificar les fites i accions que es porten a terme durant el procés de disseny i desenvolupament del TFM
  2. Definir les accions d’avaluació vinculades a les diferents fases del procés de TFM
  3. Determinar aspectes essencials que han de configurar la guia del tutor

Indicacions de la sessió 3

Fitxes pròpies de la sessió de treball (que vindran acompanyades per les respostes obtingudes a les fitxes de la sessió 2)

Dinàmica

Participants:Antoni+Patricia+Montse+Albert+Jordi+Nati+Ana

Inici: 09:30- Final:12.00

Recursos:  

  1. Documents de treball de la sessió 3
  2. http://www.online-stopwatch.com
  3. http://es.jango.com/profiles/46338773?l=0 (Jango: Radio Adele)
  4. Material per escriure (rotuladors)
  5. Post-its de colors

Dinàmica de treball: 2 grups, de 2 i 3 participants respectivament

Tancament>Nati

Resum del treball realitzat durant la sessió

Feedback que donarem per email

Properes passes: anàlisi de categories de les entrevistes realitzades als tutors de màster (agost) i recull i interpretació de les dades dels qüestionaris dels estudiants (setembre)

Elaboració de les pautes generals de les guies per estudiants i tutors (versió beta)

Fotos (Sessió 3)

Properes accions

Document de Feedback de la Sessió de treball 3

Apunts addicionals de la sessió 3