PERANCANGAN STRATEGIK

BIDANG KECEMERLANGAN AKADEMIK : PRASEKOLAH

VISI

Menjadikan sekolah pusat kecemerlangan menjelang 2015

MISI

Bersama-sama melaksanakan serta memastikan kecemerlangan murid-murid dalam bidang kurikulum, sahsiah, sukan dan kokurikulum dengan bantuan pengurusan dan kepimpinan yang cekap, telus dan tulus bagi membina generasi terbilang menjelang tahun 2015

MATLAMAT STRATEGIK

1.        Meningkatkan kemahiran JERIS dalam kalangan murid.

2.        Meningkatkan penguasaan kemahiran asas dalam kalangan murid.

3.        Mengurangkan kadar buta 3M

4.        Memantapkan penguasaan Bahasa Inggeris.

5.        Meningkatkan penguasaan dan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)

6.        Meningkatkan ketrampilan murid.

7.        Meningkatkan penguasaan ilmu dengan mengamalkan budaya pembelajaran sepanjang hayat.

OBJEKTIF

1.        Peratus murid yang lulus cemerlang meningkat.

2.        Peningkatan peratus murid yang lulus.

3.        Mengurangkan bilangan buta 3M dalam kalangan murid

4.        Semua murid dapat menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira.

5.        Semua murid dapat menguasai asas Jawi, Al Quran, Bahasa Arab dan Fardhu Ain di sekolah-sekolah terlibat.

6.        Membolehkan murid menguasai asas komunikasin mudah dalam Bahasa Inggeris

7.        Menambahminat murid dalam bidang sains dan teknologi

8.        Konsep Sekolah Bestari dapat diterapkan ke semua sekolah menjelang 2015

9.        Semua guru mahir menggunakan peralatan TMK serta dapat menggunakannya dalam pengurusan serta pengajaran dan pembelajaran.

10.        Semua murid menguasai kemahiran TMK dalam proses pembelajaran.

11.        Murid boleh menggunakan kemahiran generik.

12.        Murid dapat menguasai kemahiran bersosial dan berkomunikasi.

13.        Murid menguasai strategi pemerolehan ilmu pengetahuan.

14.        Murid menguasai TMK untuk memperoleh, memanfaat dan menyampai maklumat.

STRATEGI PELAKSAANAAN

Matlamat Strategik 2        :        Meningkatkan penguasaan kemahiran asas dalam kalangan murid

Objektif                        :        

  1. Semua murid dapat menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira.

Perkara

TOV

(nilai mula)

TARGET

(pencapaian yang disasarkan)

Bil.

Peratus

Bil.

Peratus

Kualiti

Kuantiti

25

100 %

                        

Strategi

Aktiviti

Plan Tindakan

Tindakan

Catatan

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogo

Sep

Okt

Nov

Dis

Pemantapan pelaksanaan Program Prasekolah

1. Perjumpaan dengan ibu bapa murid-murid Prasekolah

/

/

/

/

Guru Kelas/Panitia/

Guru Besar/

PK Pent.

2. Pemantauan/pencerapan

/

/

Guru Besar/

PK Pent

3. Sukaneka/Hari Sukan

/

/

Guru Kelas/

Guru PJK

4. Sambutan Hari Kanak-kanak. (hari keluarga)

/

Guru Kelas/

Komuniti

5. Program Gemilang Merdeka

/

Guru Panitia/

Guru Seni

6. Program Kecemerlangan 4M

/

/

/

/

/

/

Guru Kelas

7. Projek Keceriaan Taman Prasekolah (gotong-royong)

/

/

Guru Kelas/

Guru Besar

Pk HEM

8. Kajian Tindakan, Analisis Data dan Penilaian Rekod Pentafsiran Murid

/

Guru Panitia/

Guru Besar/

Pk HEM

9. Program Minggu Bahasa

/

Guru Kelas/

Panitia BM/BI

10. Hari Graduasi / Konvokesyen

/

Guru Kelas

11.  Lawatan Sambil Belajar

/

/

Guru Kelas

Kilang Pembuatan Makanan

12. Projek Tabung Murid

/

/

/

/

/

Guru Kelas

Bank Pertanian Malaysia

13. Program Minggu  Agama (hafazan)

/

Guru Kelas/

Panitia Agama