Эхлэх

Даваа

Лхагва

Пүрэв

Баасан

Бямба

Дуусах

9:40

130 CS200

Лекц

11:10

11:20

12:50

13:20

14:50

15:00

ПХ-ийн диплом дээр удирдуулж буй оюутнуудын цаг

130

CS200

Лекц

Олимпиадын бэлтгэл

(онлайн олимпиадтай үед)

16:30

16:40

130 CS200

Лекц

Магистр оюутнуудын цаг

126

CS200

Лаб

18:10

18:20

ПХ-ийн төсөл дээр удирдуулж буй оюутнуудын цаг

Багийн семинар

126

CS200

Бие даалт

209 MT721

Лекц

(тэгш)

19:50

20:00

209 MT721

Сем

21:30

 А. Хүдэр

http://sw40.blogspot.com 

10/6/2010

7:48 PM