Forslag 1. - Innsendt av Edwin Rooyakkers, Sandnes GK - (Ble også foreslått i 2011)

Varmestuens Venner er en stiftelse som driver et lavterskeltilbud for alle rusmisbrukere i Stavanger.

Forslag 2. - Innsendt av Ketil Sunde, Solastranden GK - (Ble også foreslått i 2012).

Avdeling for unge voksne ved SUS. Utreder, behandler og rehabiliterer ungdom

i alderen 15-30 år som har ulik alvorlighetsgrad av rus og psykiske problemer.

Forslag 3. - Innsendt av Sigbjørn Undheim, Ogna GK - (Ble støttet i 2012).

Kreftomsorg Rogaland (KOR). 

KOR er et lokalt omsorgs – og kompetansesenter for kreftrammede,

pårørende og etterlatte.

Forslag 4. - Innsendt av Geir Steinhaug, Sandnes GK - (Nytt forslag).

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon.

Vårt mål er menneskeverd og like rettigheter for alle, uansett kjønn, handikap,

etnisk tilhørighet, religion, alder, seksuell legning eller sosial status.

Forslag 5. - Innsendt av Jens Kryger, Sandnes GK - (Ble også foreslått i 2011).

Sykehuset i våre hender. (Støtteorganisasjon for SUS). PET-scanner er det

nyeste undersøkelsesmetode for kreft.

En PET-scanner på SUS vil dessuten gjøre at kreftsyke pasienter vil slippe den

belastningen det er å reise til Bergen for å bli undersøkt.

Forslag 6. - Innsendt av Magnus Jepson, Stavanger GK - (Nytt forslag).

Dyrebeskyttelsen Sør-Rogaland.

En frivillig organisasjon som taler dyrenes sak og er til for å hjelpe dyr i nød.

Forslag 7. - Innsendt av Tore Nyren, Stavanger GK - (Nytt forslag).

Støtteforeningen for kreftsyke barn Rogaland.

Støtteforeningen for Kreftsyke Barn har drevet sitt arbeid siden 1982,

gjennom fylkesforeninger over hele landet og et medlemsvalgt hovedstyre.

Foreningen driver og fremmer tiltak som er til hjelp for kreftsyke barn og deres familier.

Foreningen er basert på frivillig innsats fra medlemsfamiliene.  

Forslag 8. - Innsendt av Ronny Ponni Einarsen, Jæren GK - (Ble også foreslått i  2012).

Olaug Slethei er leder i seniorkomiteen i Sandnes GK og hjelper foreldreløse

barn i Thailand, der flere av dem er døve. Hun og seniorene i Sandnes GK har

arrangert støtteturnering på Bærheim GP for RTRs veldedige formål og samlet

inn mange tusen kroner de to siste årene. Dette er å støtte juiniorer som er

trengende og samtidig støtte lokale krefter.

Forslag 9. - Innsendt av Sjur Stangeland, Jæren GK - (Nytt forslag).

Stiftelsen Gatemagasinet i Rogaland arbeider for å fremme engasjement og

selvhjelp blant mennesker med ruserfaring eller er i en vanskelig

livssituasjon.Gatemagasinet ASFALT skal bidra til verdighet, forståelse og

fremme like rettigheter for alle. Gatemagasinet ASFALT skal være økonomisk

selvstendig, og et eventuelt overskudd skal fullt ut brukes til å finansiere

arbeid for vanskeligstilte.

Forslag 10. - Innsendt av Sjur Stangeland, Jæren GK - (Ble også foreslått i 2012).

Pøbelprosjektet - vi kaller dem PØBLER - de representerer store og ubrukte

ressurser som vi fører ut i jobb eller tilbake til videre- utdanning - over 90% av

dem! - det er mange det.

Forslag 11. - Innsendt av Stewart Bårholm, Solastranden GK - (Nytt forslag).

Nyfødt intensiv 3D (SUS) Vi behandler for tidlig fødte barn og syke nyfødte,

og tilbyr høyspesialisert medisinsk behandling til de minste premature ned til svangerskapsuke 23.

I tillegg til å ta hånd om en betydelig andel premature barn,

utreder og behandler vi barn med medfødte misdannelser, infeksjoner, syndromer,

asfyksi (surstoffmangel), ernæringsvansker og barn av rusmisbrukende mødre.

Forslag 12. - Innsendt av Asgeir Kinn, Solastranden GK - (Nytt forslag).

Alma-M - hjelper bl.a. barn i Kambodsja med skolegang.

Alma-M ledes av 6 personer fra Rogaland på frivillig basis

og som garantere at 100% av midlene blir brukt til formålet.

Forslag 13. - Innsendt av Audun Engesbak, Sola GK -  (Nytt forslag).

Kirkens Bymisjon (Rogaland) – Gjennom omsorg, medmenneskelighet,

respekt og tilstedeværelse, jobber vi for å gjøre livene til våre medmennesker lysere og enklere.

Forslag 14. - Innsendt av Stein Magne Stangeland, Solastranden GK - (Ble også foreslått i 2012).

Frelsesarmeen er et kristent kirkesamfunn som tilbyr omsorg for hele

mennesket gjennom «suppe, såpe og frelse».

Forslag 15. - Innsendt av Bernt Rønningsbakk, Stavanger GK - (Nytt forslag).

Norsk Lyme Borreliose-Forening er en landsomfattende interesseorganisasjon

for alle som er blitt langvarig/kronisk syke etter flåttbitt, deres pårørende,

samt andre som er interessert i problematikken/utviklingen innen området.

Forslag 16. - Innsendt av Arild Krag og Heidi Utvik, Avdelingssykepleier 3E SUS - (Nytt forslag).

barneavdeling 3E ved SUS, har vi et prosjekt vi kaller "Hjemmesykehus for barn".

Det er et tilbud til barn med kreft, som går ut på at en sykepleier fra avdelingen drar hjem til barnet

og familien for å ta blodprøver, gi medisiner eller andre enkle prosedyrer. Dette sparer familien for

mange turer og opphold på sykehuset, og gjør at barn, foreldre og søsken kan få mer og bedre tid

sammen. I dag er dette et tilbud mandag til fredag fra 08-15, men vi håper på sikt å kunne utvide

tilbudet til å gjelde hele uken fra 07-23.

Hjemmesykehus for Barn skiller ikke på kommuner, men det går mer på avstand til SUS slik at en

rekker tilbake med blodprøver osv. Samtidig som det også betyr noe med hensyn til hvor mange

besøk en får til pr.dag. I spesielle tilfeller kan de også dra lenger avsted.

Forslag 17. - Innsendt av Anders Ustnes Andersen, Byprest Sandnes - (Nytt forslag)

Vi er altså tre byprester i Sandnes som arbeider gatenært og oppsøkende overfor de tunge rusavhengige i Sandnes. Anslås til å være i alle fall 500 personer.

Arbeidet vårt består av å oppsøke folk på gata, besøke dem i hjemmene eller på institusjon/ sykehus/fengsel.

Vi legger til rette for aktiviteter som ukentlige volleyballtreninger, turer sommer som vinter, har samling i kirken ukentlig, vi hjelper folk med flytting, vi gir mulighet for å gå på fotballkamper til Sandnes Ulf og hockeykamper til Oilers.

Samtalen under fire øyne er et viktig arbeidsredskap for oss, mange har behov for en prat der de vet vi har taushetsplikt og der de kan dele hva de vil av sine livshistorier.

Vi følger folk opp over tid, tilbyr transport til lege, NAV eller andre praktiske gjøremål. Vi hjelper til i forhold til søknader til kommune, boligspørsmål, økonomi etc.

Samtidig tilbyr vi tilrettelagt arbeid gjennom gatemagasinet ASFALT. Her har vi 117 registrerte selgere i Sandnes  og Jærregionen som vi har ansvar for opplæring og oppfølgingen av. Det gjelder på Sandnes, Ålgård, Klepp og Bryne.

En av oss byprester, Ingeborg Erikstein Krager, har et spesielt ansvar for å fokus på å følge opp kvinnene i rusmiljøet.

I løpet av de to siste årene har vi også begynt å spille golf med noen av våre brukere, hvor vi har inngått en bedriftsavtale med Solastrand golfklubb.

Målsettingen vår er «vi har tid til å prate, vilje til å hjelpe og tro på en endring»

 

Mange av våre har ruset seg siden de var 12-13 år. De har mistet utrolig mye, tapsopplevelsene i forhold til familie, venner, skole, jobb og fritid er mange og tunge.

Veien tilbake til en nykter (rusfri) tilværelse er tøff og ofte ensom. Her ønsker vi å støtte dem på valgene de gjør og vi tror at vi gjennom tiltak og aktiviteter kan være med å bygge nye livshistorier.

Økonomien i vårt arbeid er sårbar. Vi må hvert år samle inn det meste selv, ca. 2 millioner kroner.

Dersom vi får deres støtte i år vil alt vi mottar tilfalle vårt konkrete arbeid, vi har ingen mellomledd eller konsulenter som tar honorar eller liknende.

Forslag 18. - Innsendt av Hans Visser, Sola Golfklubb - (Nytt forslag)

HUNDEHJELPEN.NET er en frivillig organisasjon som arbeider med omplassering, informasjon , rådgivning og dyrevern i Rogaland.