Chapter 6

Stone 21

Zo beschrijf je iets of iemand

The drummer looks exhausted.

De drummer ziet er uitgeput uit.

Pink is confident.

Pink is zelfverzekerd.

Whistles make an irritating noise.

Fluiten maken een irritant geluid.

Trumpets produce a loud sound.

Trompetten produceren een hard geluid.

Those artists are incredibly good.

Die artiesten zijn ongelofelijk goed.

Some types of music sound quite awful.

Sommige soorten muziek klinken tamelijk vreselijk.

That group plays really horribly.

Die groep speelt echt vreselijk.

She sings very beautifully.

Zij zingt erg mooi.

Stone 22

Zo vraag je of iemand er net zo over denkt als jij

You are into classical music, aren't you?

Jij houdt van klassieke muziek, niet waar?

You are a popular celebrity, aren't you?

Jij bent een populaire beroemdheid, niet waar?

He isn't a great performer, is he?

Hij is geen goede artiest, of wel?

He isn't a very good DJ, is he?

Hij is niet een erg goede DJ, of wel?

They have got amazing songs, haven't they?

Zij hebben geweldige liedjes, hè?

They have got really high voices, haven't they?

Zij hebben echt hoge stemmen, hè?

The singer sounds very good live, doesn't she?

Die zangeres klinkt live erg goed, niet waar?

The singer sounds a lot like Norah Jones, doesn't she?

Die zangeres klinkt als Norah Jones, niet waar?


Stone 23

Zo vraag je naar iemands muzieksmaak…

What do you think of music today?

Wat vind je van hedendaagse muziek?

What is your opinion about boy bands?

Wat is jouw mening over boybands?

Do you like Nelly Furtado?

Vind je Nelly Furtado leuk?

Does your sister like classical instruments?

Vind je zus klassieke instrumenten leuk?

Which artist do you prefer, TC Dario or Deci-belle?

Welke artiest vind je leuker, TC Dario of Deci-belle?

Who do you like best, Madonna or Pavarotti?

Wie vind je leuker, Madonna of Pavarotti?

…en zo reageer je

I'm fond of dance music, but much of it sounds the same.

Ik ben dol op dansmuziek, maar veel ervan klinkt hetzelfde.

I like R&B music, even though it's quite loud.

Ik vind R&B muziek leuk, (al)hoewel het best luid is.

Yes, I do.

Ja.

No, she doesn't.

Nee.

I prefer Deci-belle, as she has a wonderful voice.

Ik vind Deci-belle leuker, omdat ze een prachtige stem heeft.

I like Madonna best, because I'm into her dancing.

Ik vind Madonna het leukst, omdat ik van haar dansen houd.

Stone 24

Zo beveel je iets of iemand aan

I recommend their latest CD, because it's more creative.

Ik raad hun nieuwste CD aan, omdat die creatiever is.

I recommend the acoustic album, because it's less boring.

Ik raad het akoestische album aan, omdat die minder saai is.

I think she plays better than most musicians.

Ik vind dat ze beter speelt dan de meeste muzikanten.

I think that singer performs wonderfully onstage.

Ik vind dat die zanger schitterend optreedt op het podium.

In my opinion, that type of band sounds original.

Naar mijn mening klinken dat soort bands origineel.

I think that kind of music is fantastic.

Ik vind dat soort muziek fantastisch.