Δίδακτρα   2017 - 2018

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΑΡΤΕΣ :

1 μάθημα

1 μάθημα        

8€

7€  (φοιτητές)

8 μαθήματα

55 €

12 μαθήματα

20 μαθήματα

75 €

85 €

Απεριόριστων

95 €

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ :

1 μάθημα

8 μαθήματα

7   €

45 €

12 μαθήματα

20 μαθήματα

65 €

75 €

Απεριόριστων

85€

στις τιμές δεν περιλαμβάνεται το 24% ΦΠΑ

Στο στούντιο ΧΟρΟLOGIE δεν ισχύει η εγγραφή.