(vytáhnuto z google cache)

Návod

K o m p l e t n í    g r a f i c k ý    p o p i s    m o n s t e r

Cardhalia - popis monster

Jenom na úvod:


Bestiář

Xvart

        Xvartové jsou jedním z podivných nárůdků, které jsou porůznu roztroušené po celé Cardhalii. Xvartové obývají výlučně Šedý les, nicméně vypravují se za obchodem a lovem i daleko za jeho hranice. I když průměrná inteligence těchto tvorů není příliš vysoká, byli schopní naučit se řeči lidí z Království a někteří dokonce řeči šemědů. Zlé časy ovšem zastihly i jejich řady. Temné síly zneužily jejich slaboduchosti a obrátily je na stranu zla. Nyní přepadávají pocestné i obyvatele vesnic na okraji lesa. Mudrcové i druidové si marně lámou hlavy, jak těmto tvorům pomoci.

Netopýr

Zvláštnosti: Nelze paralyzovat

        Netopýři jsou nedílnou součástí temných jeskyní. Jsou to obyčejní všežraví tvorové, kteří se přes den ukrývají ve svých skrýších zavěšeni hlavou dolů, se soumrakem však ožívají a vydávají se za potravou. Nejsou nepříjemností jen pro dobrodruhy, ale i pro ostatní obyvatele jeskyně.

Obří krysa

Zvláštnosti: Jejich kousnutí může způsobit otravu

        Obří krysy jsou typickou ukázkou odpornosti temných sil, které využívají nepořádnosti lidské rasy. V hlubinách vlhkého podzemí vytvářejí takovéto odpornosti, které pak jednoduše zamoří celé okolí. Vyskytují se hlavně v blízkosti lidských obydlí, zejména v podzemí a stokách. Jelikož se živí zdechlinami, odpadky a někdy i samy sebou, z jejich zubů se staly smrtící zbraně, které přijdou-li do kontaktu s obětí, způsobí jí otravu, která jí pomalu zahubí.

Carrion Crawler

Zvláštnosti: Jejich kousnutí může způsobit vážnější otravu, která navíc zpomalí oběť, mohou způsobit drobné zranění magií přírody, drobná odolnost magie přírody, nelze paralyzovat, jelikož své okolí nevnímá očima, neviditelnost na ně neplatí

        Tato stvoření patří ke smetištím, stokám a podobným místům stejně tak jako k člověku. Obecně jsou neškodní, ba naopak, odvádějí velice dobrou službu všem, kteří na takovém místě žijí. Tím, že požírají zdechliny, odpadky a špínu, čistí velice efektivně své okolí. Lidé si to většinou neuvědomují a když na nějakého narazí, zabijí ho pro jejich odpornost, smrdutost a v neposlední řadě také nebezpečnost. Je to tvor bez mozku, který bezmezně pozře vše, co mu přijde do cesty. A že to jsou zrovna nějací lidé, Carrion Crawler nerozlišuje.

Bandité

        Bandité jsou lotři, kteří číhají v lesích a skalách na neopatrné pocestné. Nemají ani trochu cti a neštítí se jakéhokoliv zločinu. často se spojují do frakcí a klanů, aby tak získali větší kořist. Jejich vůdcové bývají zkorumpovaní vojáci a obávaní zločinci, nicméně nic nevylučuje i to, že některé bandy mohou pracovat pro vysoko postavené občany měst.

Throg

Zvláštnosti: Zranění magií života, odolnost magie, hlavně Přírody, zásah může oběti vytrhnout zbraň z ruky, naprostá imunita kouzel z třídy Zásah, nelze zrušit jejich útok (například kouzlem Zranění), k smrti nenávidí kouzelníky, jeden takový je totiž stvořil

        Throgové mají neblahý osud v tomto světě. Kdysi dávno je stvořil temný kouzelník Traanik jako svou ochranku, později dokonce jako menší armádu. Chtěl se zmocnit Království pro svého zlého boha Mormura. Skřížil, lidi, orky a jiné bytosti, trýznil je jedy a bolestí. Throgové ho nenáviděli, báli se ho, ale pod vlivem silného kouzla mu bezmezně sloužili. Armáda Throgů však byla královským vojskem rozprášena a Traanik zajat a zneškodněn. Kouzlo pominulo a těch pár Throgů, co z bitvy vyvázlo, se roztrousilo široko po okolí. Nyní slepě bloumají krajem, často se spojují do tlup, které pak přepadají državy čehokoliv, co jim připomíná Traanika, orky nevylučuje. Jejich život je pro mudrce velkým tajemstvím, nikdy se nikomu nepodařilo je pozorovat, či nějak převrátit na normální život.

Orkové

        Orkové chodí po tohle světě stejně dlouho, jako lidé. Mudrcové vědí, že představují paralelu k lidem a jejich náklonnosti k dobru. Orkové jsou běžnou komunitou světa zlého chaosu. Uctívají zlé bohy a vyžívají se v temných praktikách. Jsou to nebezpeční válečníci, jsou ovšem schopni používat magii. Jejich šamané a čarodějníci jsou obávaní pro svá vražedná prokletí. Hierarchie orků se podobá jedné velké armádě. Neuznávají mír a stále vedou válečná tažení, již odnepaměti. Vyšší šarže mohou podléhat zlu již tak hluboce, že jejich útoky jsou provázeny přítomností jejich bohů. Způsobují tím pak vážná zranění magií Smrti, Chaosu a jím podobným.

Trpaslíci

Zvláštnosti: Mohou být resistentní vůči magii smrti a života, nelze zrušit jejich útok (například kouzlem Zranění), naprostá imunita kouzel třídy Zásah

        Trpaslíci jsou jednou z mnoha ras obývající Cardhalii. Vedle lidí, šemědů a orků tvoří jednu z největších entit světa. Obývají podzemí pod horami, ve kterých si budují fascinující dómy, jejichž mistrovské zpracování nemá obdoby u jiných ras. Jsou mistry ve stavebnictví, dolování, kovářství, průmyslu a magii Země. Jejich výrobky z kovu jsou ceněným zbožím. trpaslíci sami jsou poněkud marniví a neradi se svých mistrovských děl zbavují. Takové se pak dostanou na povrch jen například jako dar za nějaký velký čin, který byl pro trpaslíky udělán. Zbraně a zbroje vykované v jejich pecích jsou nejlepšími na světě, navíc jsou často obdařeny magií Země nebo Života. Obecně se řadí k těm dobrým, nicméně mezi lidi se nevměšují. Nestarají se o věci, které se nedějí přímo jim. Přesto je tolerují a často s nimi obchodují. Nejsou výbojní, ale když už na boj dojde, trpaslíci jsou výborní válečníci. Jejich sekery nemají protivníka, který by vydržel takový nápor. Pro svou vysokou odolnost a sílu mohou putovat krajem s neuvěřitelnou rychlostí a svižností i ve velkém počtu.

Dahari

Zvláštnosti: Naprostá imunita kouzel třídy Zásah, nelze paralyzovat, pro jejich tvrdou kůži mohou být odolní vůči fyzickým i magickým útokům, jejich zásah z oběti vysaje 2 magy.

        Tyto bytosti jsou opředeny tajemstvím. Mnoho mudrců se snažilo zjistit něco více o tomto národu. Zdá se, že se prostě "vyskytnou" na určitém místě, i když je jakkoliv nepřístupné. Byli spatřeni hluboko pod zemí, na poušti i na zasněžených pláních severu. Vždy jich je menší množství, jedna entita obsahuje maximálně stovku jedinců. Jakoby nevnímali své okolí, nestarají se o nic. Očití svědkové tvrdí, že mají vytyčená území, za které nesahají jejich životy, ale jakmile někdo do tohoto "kruhu" vstoupí, je okamžitě zabit. Stejně podivně jako se objevili, zase po čase beze stopy zmizí včetně mrtvých. Neví se přesně, jestli patří k těm zlým nebo dobrým, jisté je, že ve svém území zabíjejí jak lidi, tak orky. Nikdo neví, co přesně dělají, ani jak se dorozumívají. Jejich úděl na Cardhalii je tedy zatím neznámý.

Monstrum

        Některé stvůry obývající zapomenutá místa Cardhalie jsou vskutku bizardní. Tito zapomenutí "strážci" již dávno nepatří mezi lidi. Jsou to vězňové, zločinci a psychopati, kteří zanecháni v opuštěných věznicích na konci světa ztratily veškerý rozum. Tma, hlad, vlhko a chlad z nich udělali naprostá zvířata neschopná jakékoliv myšlenky. Jejich jediným cílem je ničení. Nerozlišují mezi živým a mrtvým, jednoduše mlátí hlava nehlava třeba i do zdí. Sami se tím zraňují, ale bolest již dávno v jejich mozcích není.

Zlý rytíř

Zvláštnosti: Nelze zrušit jejich útok (například kouzlem Zranění), jejich temnota vnímá život poblíž jako chlad, proto na ně neviditelnost neplatí, odolnost fyzického zranění, zraňují magií Smrti, každý úspěšný zásah navíc rytíři obnoví jeden život

        Často se stane, že lidé (šemědé, trpaslíci...) propadnou zlu. Obrátí se na temnou stranu v domnění, že se stanou mocnějšími a silnějšími. Temné síly se pak zmocní jejich duší a učiní z nich své slepé následovníky a služebníky, kteří plní jejich podlé rozkazy. Tyto bytosti již nepatří mezi lidi, jsou to stvůry, kterým již není pomoci. Duše je zatracena, není cesty zpět. Samozřejmě se nemusí nutně jednat o padlé rytíře, zlu může propadnout každý. Takoví jsou potom velmi podobní nemrtvým, nicméně o nemrtvé se ještě nejedná. Pořád jsou to živí tvorové, které však mají mnohem blíže ke smrti.

Permoníci

Zvláštnosti: Imunita proti magii Přírody a Života, silná odolnost proti magii Smrti a Chaosu, silná odolnost proti fyzickému zranění, způsobují zranění magií Přírody

        Permoníci jsou národ velmi podobný Xvartům. Narozdíl od nich našli svůj domov v jeskyních a podzemích. Často žijí s trpaslíky, kteří jim vytvářejí přímo ideální podmínky. Permoníci jsou o něco chytřejší než Xvartové, odlišuje je hlavně schopnost řemeslné práce. Ne že by Xvartvé neuměli nic vyrobit, ale permoníci se v této činnosti dokázali specializovat. Jsou to mistři v opracovávání a broušení drahých kamenů. I samotní trpaslíci, mistři šperkaři, si od nich často nechávají připravit kameny. Permoníci rozumí obchodu, ale drahé kameny jsou pro ně posvátností. Je prakticky nemožné drahokam od permoníka získat, zvláště je-li kvalitní a krásný. Trpaslíci proto musí s permoníky měnit často i velice cenné poklady. Ty ovšem pro ně nemají význam, pakliže to nejsou nějaké šikovné nástroje pro jejich práci. Podobně jako Xvartové i oni byli zastiženy zlem. Jejich slaboduchost je vyhledávána temnotou. Permoníkům lze pomoci jedině vymýcením zla z jejich okolí.

Kamenní elementálové

Zvláštnosti: Nelze zrušit jejich útok (například kouzlem Zranění), naprostá imunita kouzel třídy Zásah, nelze paralyzovat, neviditelnost na ně neplatí, nelze zmrazit kouzlem Ledová rána, vytrhává zbraně, ovládá veškerou magii země (ve hře neimplementováno), imunita magie Přírody, silná odolnost magie Života a Smrti, silná odolnost fyzického zranění (sečné a bodné)

        Elementálové jsou zvláštní bytosti, služebníci přírody samotné. Praví se, že to jsou služebníci samotného Zakladatele, kteří mu pomáhali stavět svět. Proto každý element světa má své elementály. Kamenní elementálové se objevují v pevných skalách a kamenech. Když skálu opustí, mohou mít prakticky jakýkoliv tvar i velikost. Mohou to být prosté kameny u cesty, mohou vypadat jako sochy, nebo dokonce hory stojící na světě bez hnutí po tisíce let. Elementálové jsou nestranní, jejich jediným posláním je nastolovat Původní Řád, jak tomu bylo ještě před válkou bohů. Ve dnech zla a temnoty opouštějí skálu a pokud se vyskytne v okolí někdo, z Řádu vybočuje, nelítostně zaútočí. Trpaslíci je uctívají a mnohdy dokonce spolupracují. Elementálové vědí, že trpaslíci jako jediní Řád nijak neovlivňují.

Salamander

Zvláštnosti: Nelze zmrazit kouzlem Ledová rána, nelze paralyzovat, jeho tesáky produkují kyselinu, která může rozleptat zasažené brnění, nebo jiné vybavení, jeho kousnutí způsobuje silné ochromení, které postavu zpomalí, ovládá veškerou magii Ohně (ve hře neimplementováno), způsobuje zranění magií Chaosu, zasažený cíl má navíc na nějakou dobu znemožněný útok

        Salamandeři jsou zvláštní ještěři, kteří obývají teplá až horká místa. V podzemí vyhledávají lávová jezera, na povrchu pak hlavně sopky nebo pouště. Mnozí si je pletou s draky, ale o ty se nejedná. Nechrlí oheň, ale příroda je obdařila schopností ovládat magii Ohně, který je jejich živlem. Jsou to prostá zvířata, proto nerozlišují mezi dobrem a zlem. Jsou to však nebezpeční predátoři a nezdráhají se napadnout člověka.

Chomga

Zvláštnosti: Může vytrhávat zbraně, silná odolnost magie Přírody, imunita magie Chaosu, zranitelnost magií Smrti, způsobuje zranění magií Chaosu a Přírody

        Tvorové Chomga patří mezi ty hůře popsané živočišné druhy. Někteří mudrcové říkají, že jsou to příbuzní opic, jiní poukazují na značné rozdíly v jejich anatomii a chování. Tak jako tak jsou to krvelačné bestie, obávaní lovci a přízraky hlubokých hvozdů. Není známo odkud pochází ani jak žijí, víme jen, že setkání s Chomga bývá smrtelné. Naštěstí pro nás žijí na dost odlehlých místech a nejsou výbojní. Mají svá přesně stanovená teritoria, která neopouštějí. Jakmile se zde objeví cizinec, je okamžitě zmerčena zabit. Zdá se, že se dorozumívají zvláštními signály klepáním klacky o stromy a kameny. Vyšší známky inteligence u nich nikdy nebyly spatřeny. Asi se jedná pouze o další primitivní živočišné kmeny přírody.

Pavouci

Zvláštnosti: jejich kousnutí způsobuje silnou otravu, neviditelnost na ně neplatí, nelze zmrazil kouzlem Ledová rána, nelze paralyzovat, mohou být odolní proti jakékoliv magii, způsobují zranění magií Smrti a Přírody a některé variace mohou kousnutím zrušit všechny magické efekty zakouzlené na postavě

        Pavouci jsou každodenní součástí světa Cardhalie. Nacházejí se všude, jsou jich stovky druhů všech tvarů, barev a velikostí. Někteří jsou neškodní či dokonce prospěšní, jiní zase smrtelně nebezpeční. Tak jako tak je to bezelstný hmyz bez inteligence, který útočí jen pod záminkou potravy či obrany. Pravdou je, že některé pavouky používají temní mágové jako svou ochranu. Takoví jsou mnohdy  větší a silnější než ostatní, jsou prokletí všerůznou magií a mnohdy bývají obdařeni dokonce inteligencí. Takové případy jsou však vzácné. Obecně platí, že setkání s pavoukem je nebezpečné. Ve svém okolí navíc klade zákeřné sítě lepkavých pavučin, do kterých chytá své oběti. Pavučina tvora pomalu rozleptá a pavouk z něj vysaje už jen "šťávu".

Živé stromy

Zvláštnosti: Nelze zmrazit kouzlem Ledová rána, odolnost proti magii, imunita magie Přírody, způsobuje zranění magií Chaosu a Života

        Tyto prazvláštní bytosti jsou živoucím důkazem odpornosti temných sil. Jedná se o zvláštní astrální démony, které temní bohové rádi zaklínají do hrůzostrašných věcí, jako jsou ostré odpudivé kmeny mrtvých stromů, nepřátelské trnité rostliny, nebo různé předměty běžného použití. Z takových předmětů se stávají zlomocné prokleté artefakty, které okolo sebe šíří zkázu. Schopnosti těchto démonů jsou různé, oživlé stromy se mohou například pohybovat z místa na místo, jiné věci mohou dělat zase něco jiného. Temní bohové se takovýmito zkázonosnými služebníky rádi obklopují, neboť mohou tvořit neproniknutelnou bariéru.

Soul

Zvláštnosti: Nemrtvý, nehmotný, neviditelnost na ně neplatí, nelze paralyzovat či zmrazit kouzlem Ledová rána, imunita jakýchkoliv fyzických útoků, imunita magie Smrti, odolnost magie Chaosu, zranitelnost magií Života

        Válka provází dějiny světa prakticky neustále. Někdy se jedná jen o potyčky, jindy o obrovské bitvy, ve kterých zahyne tisíce vojáků. Nikdo se pak nestará o to, jestli byl i ten nejposlednější voják řádně pohřben. Ne že by to vadilo, ale za takových okolností duše prostě z nějakého důvodu nedokáže projít Branou smrti. Potom je odkázána na bloumání po světě a hledání čehosi, co by jí mohlo pomoci dostat se do světa mrtvých. Jako všichni nemrtví nenávidí život, kvůli kterému zde musí zůstávat. Oproti jiným nemrtvým se však liší tím, že Soul není pod nadvládou žádné vyšší moci. Urifel nad nimi nemá žádnou moc.

Kostra

Zvláštnosti: Nemrtvý, neviditelnost na ně neplatí, nelze paralyzovat či zmrazit kouzlem Ledová rána, vysoká odolnost fyzického zranění, imunita magie Smrti, silná zranitelnost magií Života, způsobuje zranění magií Smrti

        Kostlivci se řadí mezi nižší nemrtvé. Jsou to všestranní bojovníci temnot povolaní na svět do své nemrtvosti za strašného rituálu. Povolání kostlivce není těžké, stačí k tomu jen najít kostru, což na starém bojišti není problém. Kosti drží po hromadě silná magie, která může být dostatečně silným úderem zrušena, nicméně kostry necítí fyzickou bolest, nepůsobí jim tedy prakticky žádné velké poškození. Jakožto objekt černé magie Smrti je velice náchylná na opačnou magii Života. Kostry nemusí být povolávány jen temným kouzelníkem, občas se stane, že na místě velkého bezpráví kostra povstane sama. jejím jediným cílem je nalézt toho, kdo bezpráví způsobil a zničit ho. Potom se zpravidla rozpadne. Nikdo přesně neví, co tento jev způsobuje. Tak jako tak, setkání s touto nepřirozeností je smrtelné.

Zombie

Zvláštnosti: Nemrtvý, neviditelnost na ně neplatí, nelze paralyzovat či zmrazit kouzlem Ledová rána, nelze zrušit jejich útok (například kouzlem Zranění), imunita magie Smrti, silná zranitelnost magií Života, působí zranění magií Smrti, zásah odebere cíli nějakou magenergii

        Zombie jsou velice podobní kostrám. Rovněž patří mezi nižší nemrtvé. Narozdíl od koster, výroba zombií je mnohem jednodušší, neboť se jedná o obyčejnou mrtvolu. Stav rozkladu nerozhoduje o jejich síle, ale přispívá to k jejich stabilitě. Narozdíl od koster je nedrží pohromadě žádné kouzlo a proto mají tendenci se časem rozpadat. Maso se na nich dále rozkládá, proto je provází příšerný zápach, který vnáší značnou demoralizaci mezi protivníky. I přes jejich životnost jsou temnými kouzelníky oblíbeny právě díky jejich snadné výrobě. Není nic lehčího než se procházet po bojišti a oživovat jednu mrtvolu za druhou. Podobně jako u koster se u nich objevuje jev "spravedlnosti," jak tomu někteří mudrcové říkají. Zombie jsou častějšími průvodci bezpráví, holá kostra je přeci jenom vzácnější. Vzhledem k jejich rozpadavosti nemohou používat zbraně či jiné vybavení.

Mumie

Zvláštnosti: Nemrtvý, neviditelnost na ně neplatí, nelze paralyzovat či zmrazit kouzlem Ledová rána, nelze zrušit jejich útok (například kouzlem Zranění), její dotek způsobuje ochromení a zpomalení, její škrábnutí otravu, imunita proti magii Smrti, odolnost proti magii Chaosu, silná zranitelnost magií Života, způsobuje zranění magií Smrti, zásahem odebere trochu magenergie, kterou transformuje do sebeobnovení.

        Mumie jsou velice zvláštním druhem nemrtvých. Původem pocházejí z dalekého Maychanu, kde své mrtvé kdysi před pochováním důkladně nabalzamovali. Dnes už se tam tyto praktiky neprovozují, nicméně u temných kouzelníků se tento nešvar drží dodnes. Balzamované tělo se mnohem méně rozpadá, daleko více vydrží a je schopno udržet v sobě více oživovací magie. Tento druh nemrtvých je zcela smrtící. Často plní funkci strážců pokladu či tajných studoven. Konfrontace mumie není snadná a vzhledem k tomu, že nepodléhá rozkladu jako zombie, je ideální volbou pro smrtící stráž. Kvůli obvazům není schopna jemné motoriky, proto nepoužívají zbraně či jiná vybavení. To se ovšem kompenzuje silným prokletím, které už na dotek způsobí vážná poranění.

Duch

Zvláštnosti: Nemrtvý, nehmotný, neviditelnost na ně neplatí, nelze paralyzovat či zmrazit kouzlem Ledová rána, nelze zrušit jejich útok (například kouzlem Zranění), imunita proti magii Smrti, odolnost proti magii Chaosu, silná zranitelnost magií Života, způsobuje zranění magií Smrti, naprostá imunita jakýchkoliv fyzických zásahů

        Duchové patří mezi vyšší nemrtvé. Narozdíl od duší se jedná o záměrně vyvolané démony, kteří bezmezně slouží svým pánům. Duchové způsobují zranění na bázi doteku, jejich astrální bytost vysává energii z aury živých tvorů. Bude-li se jednat o "pouhý" dotek, dá se zranění léčit, pokud však někdo duchem projde skrz, docela jistě zemře. Duchové jsou u temných kouzelníků oblíbení už z principu. Díky jejich nehmotnosti mohou proniknout zcela kamkoliv a zaútočit na kohokoliv bez rozdílu, navíc jsou těžko zahlédnutelní. Pokud ducha povolává dostatečně silný kouzelník, může být duch naprosto neviditelný. V armádě nemrtvých mají funkce špehů a tichých vrahů.

Beholder

Zvláštnosti: sesílají blesky, imunní proti kouzlům třídy Zásah, neviditelnost na ně neplatí, může vytrhnout zbraň, odolnost magie Chaosu, Přírody a Života, odolnost fyzického zranění, způsobuje zranění magií Chaosu, zásahem odebírá magenergii, zásahem může způsobit selhání všech magických efektů, které na postavě byly zakouzlené

        Beholdeři jsou podivná monstra zákonného zla. I když o jejich původu nepojednává ani jedna kniha, obecně se řadí mezi démony hmotného světa. Jsou nesmírně inteligentní a zvládají všechny druhy magie. Jejich mentální schopnosti z nich činí vlastní pány, když se ovšem naskytne možnost sloužit temnému bohu, nabídnou své spojenectví. I když se jedná většinou o samotáře, dovedou se shlukovat do velkých smrtonosných skupin. Beholder svou oběť nutně nezabije, spíše z ní učiní svého otroka a špeha. Jsou to mistři intrik a jsou známé případy, kdy Beholder skrze svou loutku silně zasahoval do královské politiky.

Spektra

Zvláštnosti: Nemrtvý, neviditelnost na ně neplatí, nelze paralyzovat či zmrazit kouzlem Ledová rána, nelze zrušit jejich útok (například kouzlem Zranění), silné magické odolnosti, zranitelnost magií Života, odolnost fyzických zranění, působí zranění magií smrti, které se přidá k jejím životům

        Spektry patří mezi vyšší nemrtvé. Jejich vyvolání je extrémně náročné, neboť se nejedná o lidskou schránku. Mrtvola sice při procesu povolání zapotřebí je, ale pouze jako ingredience. Spektra je napůl tělo z masa a kostí a napůl démon strašlivé moci. Jejich čarovná moc z nich činí dobré služebníky-kouzelníky. Vzhledem k tomu, že Spektra disponuje inteligencí duše, která žila v těle použitém při rituálu, často padají za oběť zabití kouzelníci a mudrcové. Nevýhoda spekter spočívá v tom, že jejich pouto ke stvořiteli není tolik silné a může se přerušit. Spektra je potom osvobozena ze svého otroctví a běžně zakládá své vlastní pole působiště. Hordy pod velením spekter bývají proradně smrtící.

Mnich

Zvláštnosti: naprostá imunita magie, kouzel třídy Zásah, neviditelnosti, paralyzace a zmrazení, působí zranění všemi druhy magie, kouzlí firebally

        Každý bůh má své kněžstvo. Bohužel je tomu tak i u temných bohů. Urifel nezůstává pozadu, i on potřebuje někoho, kdo by umocňoval jeho moc ve slepé víře. Následovníci temných bohů již nejsou lidmi. Jejich lidství padlo za oběť temnému bohu, který je tím přijal k sobě. jsou to jeho oči a uši a bůh mluví skrze ně. pokud je temné vojsko doprovázeno takovýmto knězem, jeho síla se zdesetinásobí. Nejen, že se jedná o smrtelně nebezpečné černokněžníky, ale navíc v sobě nesou  přítomnost jejich boha. Všichni bojovníci okolo nich mají černé požehnání, které je temným opakem známého božského požehnání. Zabít takovéhoto kněze znamená zbavit temného boha jednoho oka. Většina jeho boží moci se nachází právě ve víře jeho následovníků. čím méně jich tedy bude, tím menší je jeho moc.

NPC

Velitel orků

Zvláštnosti: nelze zrušit jeho útok (například kouzlem Zranění), jemná odolnost fyzického zranění, způsobuje zranění magií Smrti a Chaosu

        Velitel orků posádky v pevnosti Šedého lesa patří mezi ty tyrany, kteří sužují lidstvo. Je obávaným protivníkem vojenských držav jižního Království. Nemá slitování s nikým, ani s vlastními druhy. Osobně mu vyhovuje, že "jeho" pevnost má věznici, hojně ji využívá. Okolí pevnosti dobře střeží, jeho stráže se potulují lesem v širokém rozpětí. Stejně jako ostatní velitelé orků, i on je zplozencem zla a jako takový má přístup ke zlé boží moci. v jeho kořisti se nachází celá řada magických předmětů, ke kterým nepouští nikoho.

Korax

Zvláštnosti: sesílá magické střely, nelze zmrazit kouzlem Ledová rána, může vytrhávat zbraně, odolnost proti magii s výjimkou magie Přírody, drobná odolnost proti fyzickým útokům, působí zranění magií Smrti, jeho zásah může způsobit, že postava nebude schopna po nějakou dobu útočit

        Korax je posel smrti. Je to démon ze zapovězeného světa, odkud ho Urifel povolal na Cardhalii jako svého služebníka. Ohromná síla tohoto tvora je nebezpečím pro každého, kdo mu přijde do cesty. Je však pod mentální kontrolou Urifela, který mu nedovolí bezhlavě zabít každého. Koraxovou tendencí je obklopit se služebníky, kteří jsou rovněž pod nadvládou jeho temného Pána. Ze zadní řady pak vydává rozkazy. Pokud však jeho otroci začnou odpadávat, bez váhání se pustí do boje, kde rozdává drtivé rány svým mlatem. Urifel ho využívá pro minoritní úkoly, které by mohly "předejít" pozdějším problémům.

Gulf

Zvláštnosti: nelze zrušit jeho útok (například kouzlem Zranění), odolnost magie Smrti a Chaosu, odolnost fyzického zranění, působí zranění všemi druhy magie

        Gulf je jeden z nejznámějších trpaslíků v Království. O jeho činech v bitvách proti orkům bylo napsáno mnoho knih a složeno mnoho písní. Začínal jako prostý horník točikol v hlubinách Deleharu. Díky svým bojovým dovednostem, které excelují i mezi trpaslíky, se vypracoval až na Strážce Brány Dwunduru. Není vůbec divu, že místní buržoazie by ho chtěla vidět na baronském trůnu místo Dwandura, který po ztrátě svého jediného syna na vládu zcela zanevřel. Gulf je však bojovník a je nepravděpodobné, že by o tento post usiloval on sám osobně. Jako trpaslík by však místo přijal, bylo by mu uděleno oficielně. Pro ně je to ta největší čest.

Villigen

Zvláštnosti: nelze zrušit jeho útok (například kouzlem Zranění), neviditelnost na něj neplatí, nelze paralyzovat ani zmrazit kouzlem Ledová rána, imunita magie Smrti, silná odolnost magie Chaosu a Přírody, zranitelnost magií Života, silná odolnost  fyzického zranění, působí zranění všemi druhy magie, jeho zásah způsobuje otravu a navíc oběti odebere část magenergie, kterou transformuje na vlastní obnovu, zasažený cíl navíc nemůže nějaký čas útočit, sesílá firebally

        Příběh mudrce Villigena je nanejvýš smutný. Za života to byl jeden z největších kouzelníků Království a nejmoudřejší mudrc v okolí. Co se usadil v Šedém lese, lidé za ním chodívali pro rady, léky i magii. Když jednoho dne našel sirotka, nezdráhal se ho vzít do učení. Takový byl Villigen, dobrý až do morku kostí. Jeho příslušnost v kultu Ling však zajistila jeho předčasnou smrt. Sluha Urifelův si pro něj přišel a Villigen padl. Kdo to mohl tušit, že zvrhlost Urifela vede tak daleko, aby z jednoho z největších kouzelníků učinil svého otroka. Oživil jeho tělo a do žil mu vlil černou magii. Nyní stráží jediný vchod do Černé skály, úkrytu temného boha, a čeká, až přijdou ti, kteří nesou poselství života.

Sluha

Zvláštnosti: nelze zrušit jeho útok (například kouzlem Zranění), neviditelnost na něj neplatí, nelze paralyzovat ani zmrazit kouzlem Ledová rána, imunita kouzel třídy Zásah, může vytrhnout zbraň, odolnost magie Smrti a Chaosu, odolnost fyzického zranění, působí zranění magií Smrti a Chaosu, zásahem může zrušit magické efekty postavy a odebírá magenergii, sesílá blesky

        Sluha je nejstrašnější monstrum, jaké Urifel stvořil. Plní jeho nejhorší úkoly a je všeobecnou noční můrou všech, kteří kdy Urifelův život studovali. Pravá ruka ďábla, která se nezdráhá ničeho, s inteligencí černokněžníka, takový je Sluha. Tvor, ze kterého zloba téměř prýští. Kdyby nebylo Urifela, mohl by klidně být temným bohem. Oddanost Sluhy je však bezmezná a a Urifel si je toho dobře vědom. Však to byl také on, kdo temnému bohu pomohl zpět na Cardhalii a kdo přemohl Venta, strážce Lingmystu.

Urifel

Zvláštnosti: nelze zrušit jeho útok (například kouzlem Zranění), neviditelnost na něj neplatí, nelze paralyzovat ani zmrazit kouzlem Ledová rána, imunita kouzel třídy Zásah, může vytrhnout zbraň, odolnost magie Smrti, imunita magie Chaosu, odolnost fyzického zranění, působí zranění všemi druhy magie, zásahem může zrušit magické efekty postavy a odebírá magenergii, kterou transformuje na vlastní obnovu, sesílá firebally

        Urifel je jeden z temných bohů, kteří spočívají na Cardhalii. Legenda vypráví příběh o Ventovi, bohu světla, který jej zničil. Jeho sílu zaklel do Lingmystu, zvláštního rébu, který rozbil na tisíce kousků, které dodnes opatrují příslušníci kultu Ling. Sluhu přitom zaklel do magického zrcadla, ze kterého nemělo být úniku. Jak se Sluhovi podařilo utéci a porazit Venta není známo. Sluha pak přivolal Urifelovo bytí zpět na Cardhalii. Jeho tělesná schránka sice vládne obrovskou mocí, jak fyzickou tak magickou, ale jeho božství je stále ještě zakleto v nedokončeném Lingmystu. Proto Urifel pověřil Sluhu, aby vyhledal všechny jeho úlomky a složil jej. Jeho síla se tím obnoví a pak už ho nic nezastaví.