TÁRSADALMI RÉSZVÉTELLEL KIDOLGOZOTT ENERGIAHATÉKONYSÁGI SZAKMAI JAVASLAT A WEKERLETELEP SPECIÁLIS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁHOZ

Szabályozandó épületelem:

Külső nyílászárók

Összefoglalva: Az Építészklub az eredeti ablakok korszerűsítését, javíthatatlan vagy cserélt szerkezet esetén az eredeti alapján való utángyártását javasolja. Bizonyos feltételek mellett europrofilos faablak is engedélyezhető.

Szabályok:

1. Az Építészklub által ajánlott megoldás:

a javaslat lényege

javaslat a jogszabályi megfogalmazásra

Meglévő eredeti ablakszerkezetek megtartása, felújítása, energetikai korszerűsítése.

A meglévő, építéskor beépített eredeti ablakot lehetőség szerint meg kell tartani, műszaki fejlesztést elsősorban a meglévő ablak energetikai korszerűsítésével, felújításával kell végrehajtani.

A meglévő, építéskor beépített spalettát és tokborítást meg kell tartani és fel kell újítani. Amennyiben felújíthatatlan vagy hiányzik, akkor az eredetivel azonos megjelenésű és szerkezeti kialakítású, új spalettát kell beépíteni.

Javíthatatlan, vagy már korábban az eredetitől eltérőre cserélt ablakok visszaállítása új, kapcsolt gerébtokos szerkezetekkel, gyártmányterv* szerint.

Javíthatatlan vagy már korábban az eredetitől eltérőre cserélt ablakok esetén lehetőség szerint az építéskori eredeti nyílászárókkal megegyező szerkezetű és üvegosztású, gyártmányterv szerinti kapcsolt gerébtokos nyílászárót kell beépíteni.

Ismeretlen eredeti üvegosztású szerkezet esetén a szomszédos házakon még meglévő eredeti nyílászárók kialakítása az irányadó.

Meglévő eredeti ablak csak akkor számít javíthatatlannak, amennyiben ezt a tervező megállapítja és az engedélyezési tervben leírja, valamint költségszámítással alátámasztja, hogy az ablak gazdaságosan nem menthető.

Bejárati ajtó cseréje az eredetivel megegyező rajzolatú szerkezetre, gyártmányterv* szerint.

Bejárati ajtó cseréjénél csak az "AJTOK.pdf" gyártmányterv szerinti méretű és kialakítású megoldás engedhető meg. A bejárati ajtók üvegezett felső és tömör alsó mezőjének osztása a házban még megtalálható eredeti ajtók alapján készítendő. Ha ilyen már nincs, akkor a gyártmánytervben lévő lehetőségek közül kell választani.

Bizonyos típus-lakóépületeknél a bejárati ajtó az üvegezett veranda része, ezért a gyártmánytervtől eltérő, egyedi a geometriájuk. (A középületeknél, illetve egyedi épületeknél is más a geometria.)

Ablak helyett azonos szélességű teraszajtó beépítése lehetséges, kivéve az utcai homlokzaton.

Az utcai homlokzatot  kivéve, ablak helyett azonos szélességű teraszajtó beépítése is megengedhető a parapetfal kibontásával. Tokborítás és spaletta elhelyezése is szükséges, igazodva a házon lévő többihez.

Nyílászárók színezése: az ablaktok és
-szárnyak fehérek, a spaletta és tokborítás, illetve a bejárati ajtó színes.

Nyílászáró felújítása vagy csere esetén a nyitható ablakszárnyak és az ablaktok fehér, a spaletták, a tokborítás és annak függőleges osztója, illetve a bejárati ajtó színes fedőfestést kell kapjon. A felületkezelésre olajfesték, zománcfesték, vagy vastaglazúr használható. Egy épületen csak azonos szín és felületkezelési mód alkalmazható.

2. Megengedhetőnek javasolt megoldás az 1. pontban szereplő ajánlott megoldáson kívül:

a javaslat lényege

javaslat a jogszabályi megfogalmazásra

Europrofilos faablak, gyártmányterv* szerint.

Amennyiben a nyílászáró cseréje elkerülhetetlen, akkor az 1. pont szerinti kapcsolt gerébtokos nyílászárón kívül az "EUROPROFIL_ABLAK.pdf" gyártmányterv szerinti faablak is alkalmazható.

        

Indoklás (miért korlátozunk, miért engedünk):

ad 1. A nyílászárók arányaikkal, részletképzésükkel, számtalan variációjukkal, színezésükkel alapvetően határozzák meg a Wekerletelep épített környezetét. Korszerűsítésükkel a XXI. századi – hőtechnikai, biztonságtechnikai – elvárásokat is ki lehet elégíteni.

ad 2. A lakosság által elvárt, a jövőben megengedhetőnek javasolt megoldás nem befolyásolja a Wekerle utcaképét. Ezzel a megoldással engedünk annak az igénynek, hogy legyen egy kevésbé költséges megoldás arra az esetre, ha az eredeti ablak gazdaságosan nem újítható fel.

Javíthatatlan: A lakó nem feltétlenül tudja helyesen megállapítani, hogy az eredeti, jó minőségű szerkezet milyen állapotban van, illetve hogy javítható-e. Ablakgyártó cégtől sem várható el semleges tanács. Ezért szükséges, hogy a csere indokoltságát független szakember állapítsa meg.

Szomszédos házak ablakainak osztása: Egy-egy épületen alkalmazott üvegosztások, vagy bejárati ajtó részletképzése nem az adott típustervhez, hanem az adott tömb kivitelezését végző asztalos-vállalkozáshoz kötődik.

Teraszajtó: Elsősorban a 2, illetve 4 lakásos földszintes házaknál a közvetlen kertkapcsolat biztosítására nyújt lehetőséget az oldal- vagy hátsókert felé.

*Gyártmánytervek leltára itt található: http://www.wekerle.hu/haz_szeme

Meglévő gyártmánytervek: www.wekerle.hu/files/...

KERETEK.pdf

SPALETTAK.pdf

CSOMOPONT.pdf

ABLAKOK_Egyszarnyu.pdf

ABLAKOK_Ketszarnyu.pdf

ABLAKOK_Fekvo.pdf

EUROPROFIL_ABLAK.pdf

AJTOK.pdf

Szabályozandó épületelem:

Homlokzat (hőszigetelése)

Összefoglalva: Az Építészklub bizonyos feltételek mellett külső homlokzati hőszigetelést javasol, max. 6 cm vastagságban. Többletfeltételek betartása mellett max.10 cm vastag hőszigetelés engedélyezhető. A konkrét szabályozást típusépületenként kell meghatározni.

Szabályok:

1. Az Építészklub által ajánlott megoldás:

javaslat lényege

javaslat a jogszabályi megfogalmazásra

Bizonyos feltételek* mellett max. 6 cm vastag hőszigetelés kívülről.

A külső homlokzati hőszigetelés vastagságát típusépületenként, homlokzati síkonként kell meghatározni. A vastagság lehetőleg ne lépje túl a 6 cm-t.

A hőszigetelés vastagság meghatározásánál a következő feltételeket* kell betartani:

- A telekingatlannal határos közterületről látható homlokzat csak egyszerre hőszigetelhető.

- Az oldalsó homlokzatokon a hőszigetelés vastagsága az utcai homlokzaton alkalmazottal legyen egyforma azonos ereszmegoldás esetén.

- 40 cm-nél keskenyebb eresz legfeljebb 6 cm-rel csökkenhet a hőszigetelés következtében.

- 15 cm-nél keskenyebb eresz szélessége nem változhat.

- Faragott látszó gerendavégek díszítése a hőszigetelés következtében nem tűnhet el.

- esetleges további feltételek

Az eredeti vakolatdíszítések visszaállítandók.

Az eredeti vakolattagozatok, díszítések külső hőszigetelés után helyreállítandók, az eltűntek pótlandók.

Az eredeti tégladíszítések helyettesítése fehér mészhomok tégla lapkaburkolattal,

Az eredeti téglaarchitektúrát a homlokzat hőszigetelésével egyidőben helyettesíteni kell mészhomok tégla lapkaburkolattal, engedélyezett terv alapján, épületenként egységesen.

a nem összefüggő felületek esetén

Az összefüggő látszó mészhomok téglaarchitektúrával kialakított homlokzatok kívülről nem hőszigetelhetőek.

Hőszigetelt lábazatok kialakítása mészhomok tégla lapkaburkolattal

Homlokzat hőszigetelése esetén - a lábazatot is hőszigetelve - pozitív lábazatot kell kialakítani. A lábazat felülete mészhomok tégla lapkaburkolattal készítendő.

A spalettás ablakok kihozása az új homlokzati síkra

Külső homlokzati hőszigetelés esetén az érintett spalettás ablakokat lehetőség szerint ki kell hozni az új homlokzati síkra. Hőszigeteléssel egyidőben történő ablakcsere esetén az új ablakot eleve az új homlokzati síkba kell beépíteni.

Homlokzati hőszigetelés esetén a spalettát, tokborítást minden esetben ki kell helyezni, vagy pótolni kell.

Ha egy épületen az eredeti, korszerűsített, kapcsolt gerébtokos ablakból van több, amely az eredeti síkjában maradt, akkor az épület egységes megjelenése miatt ahhoz kell igazodni a többi ablak elhelyezésénél is hőszigetelés esetén.

Belső oldali hőszigetelés

Ahol külső hőszigetelés a fenti feltételek* mellett nem lehetséges, csak belső hőszigetelés engedélyezhető.

Vakolt homlokzatok felületképzése: sima felület, színezése: natúr színen és fehéren kívül csak pasztellszínek.

Homlokzat hőszigetelése esetén a felületképzés sima felületű vakolat kell hogy legyen, natúr, fehér, vagy pasztell színben. A homlokzat és a nyílászárók színezése csak a ... színkombinációkban .... színskálának megfelelően engedélyezhető.

        

2. Megengedhetőnek javasolt megoldás az 1. pontban szereplő ajánlott megoldáson kívül:

a javaslat lényege

javaslat a jogszabályi megfogalmazásra

Max. 10 cm vastag hőszigetelés, a feltételek* betartása mellett

Azon a homlokzati felületeken, amin a feltételek* ezt megengedik max. 10 cm vastag hőszigetelés alkalmazható.

Oldalsó és hátsó homlokzatok síkonként is hőszigetelhetők.

A feltételek* betartása mellett oldalsó és hátsó homlokzatok síkonként is hőszigetelhetők.

Max. 6 cm mély káva kialakulása meglévő, megmaradó ablak esetén

A spalettás ablak körül a hőszigetelés miatt max. 6 cm káva keletkezhet, amit deszkával borítani kell. Amennyiben a 6 cm-nél vastagabb hőszigetelés miatt, vagy a hőszigetelést megelőzően kávával beépített (eredetileg spalettás) ablak miatt 6 cm-nél mélyebb káva keletkezne, a hőszigetelés kizárólag az ablakok kihelyezése mellett kivitelezhető.

Eredeti tégladíszítések helyettesítése mintázott vakolattal

Az eredeti téglaarchitektúra a homlokzat hőszigetelésével egy időben helyettesíthető azonos mintázatú, színezésű és méretezésű helyszínen készített textúrával, engedélyezett terv alapján, épületenként egységesen.

        

Indoklás (miért korlátozunk, miért engedünk):

ad 1. A lakás hőszigetelése, ezzel a fűtési költség csökkentése, a komfort növelése jogos igény. A külső hőszigetelés energetikai szempontból előnyt élvez a belső hőszigeteléssel szemben. 6 cm hőszigeteléssel jelentős eredmény érhető el. 6 cm vastag hőszigetelés után  az eredeti síkon megmaradó ablakok körül kialakított káva nem befolyásolja lényegesen az utcaképet.

A spalettás ablakok eredetileg úgy lettek tervezve, hogy a spaletta közvetlenül az ablakra zár. Wekerle utcaképe jellegzetes elemei a homlokzati síkban lévő spalettás ablakok. Energetikai szempontból is előnyös ha az ablak, mint hőszigetelő szerkezet, a homlokzati hőszigetelés síkjába kerül.

*Feltételek: Minden háztípusnak minden megvalósult változatát, minden - idővel módosított - részletét tételesen és felelősségteljesen szabályozni gazdaságosan nem lehet, és okot adhat jogi vitára, ha látszólag azonos helyzetre eltérő szabályok születnek. Ezért javasolt egy általános feltétel-rendszer alkotása, amely feltételrendszert betartva a felújítást tervező építésznek lehetősége van a konkrét épületre - minden egyedi részletével, - konkrét tervet készíteni, amit utána a tervtanács, a szakhatóság és az engedélyező hatóság hagy jóvá.

ad 2. 10 cm vastagság fölött a homlokzati hőszigetelés az OTÉK szerint bővítésnek számít, ami Wekerlén eleve csak a főépület mögött kijelölt építési helyen történhet. Energetikai szempontból lényeges, hogy már elérhetők olyan hőszigetelő anyagok, amelyek 10 cm-es vastagságban már a 2012-ben várható új energetikai rendeletben meghatározott "U értékeknek" megfelelő falszerkezet képeznek.

A téglaburkolat nehezen pótolható, mivel az eredeti méretben már nem gyártanak mészhomoktéglát, ilyen méretű lapka-burkolatot sem gyártanak.


Szabályozandó épületelem:

Hőszigetelés a tetőben

Összefoglalva: Az Építészklub a tetőidomok eredeti síkjainak megtartását javasolja, ezért a hőszigetelés vastagságának növelését a belső tér felé tartja elsődlegesen engedélyezhetőnek.

Szabályok:

1. Az Építészklub által ajánlott megoldás:

a javaslat lényege

javaslat a jogszabályi megfogalmazásra

Az eredeti tetősík megtartása, befelé növelve a hőszigetelés vastagságát.

A meglévő eredeti tetősíkot lehetőség szerint meg kell tartani, a hőszigetelés vastagságát befelé lehet növelni.

2. Megengedhetőnek javasolt megoldás az 1. pontban szereplő ajánlott megoldáson kívül:

a javaslat lényege

javaslat a jogszabályi megfogalmazásra

Az eredeti szarufák felett max. 5 cm tetősíkemelés kiegészítő hőszigetelés elhelyezése miatt.

Az eredeti szarufák felett max. 5 cm kiegészítő hőszigetelés helyezhető el, az egész épületen egyszerre megvalósítva a tetősíkemelést.
A tetősík ilyen megváltoztatása csak olyan épülettípusoknál engedélyezhető, ahol a cserépfelület megemelkedésétől az eredeti tetőfelépítmények, látható tetőszerkezetek nem torzulnak.

Indoklás (miért korlátozunk, miért engedünk):

ad 1. A wekerlei épületállomány egységes megjelenésének egyik legalapvetőbb meghatározója az ereszvonalak egységes magassága. Ezért ezek megtartása, védelme indokolt. A mai korszerű hőszigetelő anyagokkal a teljes szarufa köz kitölthető, és a belső tér felé tovább növelve annak összvastagságát kielégíthetőek a hőtechnikai elvárások.

ad 2. Hőtechnikai szempontból, és bizonyos épülettípusok padlásterének eleve alacsony belmagassága miatt, indokolt lehet a szarufák felett is elhelyezett kiegészítő hőszigetelés. Az egész épületen egyszerre megvalósítva a tetősík megemelését max. 5 cm-rel  a változás még elfogadható mértékű lesz.

Korlátozást kell érvényesíteni a sík megnövelésével kapcsolatban az oromdeszkával lezárt tetőfelületeknél, a kiemelt, megtartandó padlásszellőzőkkel díszített tetőfelületeknél.

        


Szabályozandó épületelem:

Gépészeti berendezések

Összefoglalva: Az Építészklub olyan korszerű berendezések használatát javasolja, amelyek nem jelennek meg épületen kívül, illetve nem befolyásolják jelentősen az épületek homlokzatát, tömegét. Épületen kívüli gépészeti berendezések csak a melléképületen, vagy annak helyén helyezhetőek el.

Szabályok:

1. Az Építészklub által ajánlott megoldás:

a javaslat lényege

javaslat a jogszabályi megfogalmazásra

Megújuló energia: Geotermikus hőszivattyú

Megújuló energiaigényt lehetőleg geotermikus hővel kell kielégíteni. Talajszonda telken belül, védőtávolságok megtartásával fúrható. Az egyéb szükséges berendezéseket kijelölt építési helyen (melléképületben, az alatti gépészeti pincében, házon belül kialakított gépházban) lehet elhelyezni.

Korszerű kazán kéménye: meglévő falazott kéményben elhelyezett új béléscső

Korszerű (turbó, kondenzációs) kazán kéményét lehetőség szerint a meglévő falazott kéményben elhelyezett új béléscsővel kell megoldani. A kéményfejek kialakításában az eredeti formai megoldásokat kell alkalmazni.

2. Megengedhetőnek javasolt megoldás az 1. pontban szereplő ajánlott megoldáson kívül:

a javaslat lényege

javaslat a jogszabályi megfogalmazásra

Napelem, napkollektor csak melléképületen elhelyezve.

Napkollektor, napelem kizárólag melléképület tetejére építhető. Főépületen kizárólag cserép alatt elhelyezhető, vagy cserépfedéssel azonos kinézetű berendezés  engedélyezhető.

Levegő-víz hőszivattyú melléképületben, vagy építési helyen elhelyezve.

Levegő-víz hőszivattyú és egyéb gépészeti berendezések kizárólag kijelölt építési helyen, illetve házon belül telepíthetőek.

Korszerű kazán füstcsöve a tetőn kivezetve.
Új falazott kémény, gerinc közeli kivezetéssel.

Korszerű kazán füstcsöve, fekete színben kivezethető a tetőn, amennyiben nem oldható meg meglévő kéménybe kötése.
Szükség esetén új, falazott kémény, gerinc közeli kivezetéssel is engedélyezhető.

        

Indoklás (miért korlátozunk, miért engedünk):

ad 1. Geotermikus rendszer: bár nagy beruházást igényel, a lakás hőigényét teljesen kielégíti és jelentős költségmegtakarítást eredményez. Egyszerre oldja meg a fűtés, a melegvíz-ellátás és a nyári hűtés energiaigényét is. Ezenkívül a rendszer (napkollektor, levegő-hőszivattyúval ellentétben) kintről láthatatlan. A rendszer működéséhez szükséges berendezések a melléképületben, vagy az alatt elhelyezhetőek.

A meglévő kémények átalakíthatóak a korszerű gázkazánok bekötéséhez. Mivel a kémény és kéményfej a tetőn kívül jelentős tömeget befolyásoló elem, az eredeti megjelenés biztosításához fontos ezek megtartása, illetve helyreállítása.

ad 2. Levegő-víz hőszivattyú az épületen belül ugyanolyan másodlagos (hőleadó) rendszer kiépítését igényli mint a geotermikus energiával működő, viszont kisebb beruházási igénye van a primer oldalon. Ugyanakkor teljesítménye is gyengébb, és megjelenése és működése is kedvezőtlenebb a környezet szempontjából mint a geotermikus rendszeré.

Napkollektor, napelem esztétikus látványa főépület tetején nehezen szabályozható. Jellemzően nagyobb felületre van szükség mint egy tetősíkablak esetén. Energetikai szempontból a napkollektor a lakás hőigényét csak kis mértékben tudja biztosítani, és elsősorban nyáron. Megtérülése több mint tíz év. Előállítása aránytalan sok energiát emészt fel. Hasonló érvek szólnak a napelem telepítése ellen. Ezenkívül megújuló elektromos energiát akár Wekerlén kívülről is rendelhetünk energiaszolgáltatónktól.

Ha valaki környezettudatossági szempontból mégis ilyen berendezést is kíván üzemeltetni, akkor a melléképület tetőfelülete alkalmas ezek elhelyezésére.

A korszerű kazánok gyári füstcső készlete a tetőn kívül olyan kis kivezetési magasságot igényel és olyan kis mértékben befolyásolja a tömeget, a tetőfelület látványát, hogy a szakmai alapszabályok betartása mellett megjelenésük inkább kedvezően hat, mint a jelenlegi szabályozásban előírt körbeburkolás erőltetése.

Ugyanakkor egy-egy elbontott kémény pótlására, vagy kandalló, cserépkályha bekötéséhez indokolt új, falazott jellegű kémény építésének lehetőségét biztosítani kell.