ICTO Seminar Universteit Leiden, 6 juni 2011

Een samenvatting van de discussies aan de tafels. 

Discussie 2: Digitaal toetsen

 

Welke randvoorwaarden zijn er nodig voor succesvolle implementatie?

Toetslocatie en techniek

-            -           Digitaal toetsen is waarschijnlijk pas efficiënt bij grotere aantallen studenten

-           geschikte toetszaal (‘toetsboot’), voldoende faciliteiten/zalen, mobiele opstellingen? De toetsfaciliteiten kunnen ook voor andere doeleinden worden gebruikt, en bv. ook aan andere (onderwijs)instellingen worden verhuurd. De financiering zou wellicht gesponsord kunnen worden? (bv. de ‘Google-toetszaal’)

-           Betrouwbaarheid infrastructuur. Als gebruiker het systeem kan vertrouwen zal de uitrol makkelijker zijn. Geen ½ af systeem opleveren.

-           Ondersteuning tijdens maken en afnemen van de toetsen

-           Veiligheid/ fraudebestendigheid => monitoring

-           Technische ondersteuning bij de toetssoftware.

-           Gebruik van open standaarden

-           Taalgevoeligheid andere schriften zoals Chinees, Syrisch e.d.

-           Onze tafel is terughoudend m.b.t de benodigde infrastructuur en beveiliging.

-           Budget voor ondersteuning en toetszaal

-           Geavanceerde software waarmee de toets naar wens kan worden ingericht (de mogelijkheden van Question Mark Perception zijn uitgebreider dan die van Blackboard, maar Leiden heeft hierop geen licentie).

Beleidsaspecten

-           integrale benadering: nu samenwerking docenten en technici, maak dit groter, en moet gedekt worden door bestuurlijke visie. Efficiency speelt; het heeft geen zin om 1 opleiding of 1 docent van een opleiding digitaal te laten toetsen; maar: samen doen, van elkaar leren!

-           De beoogde tijdswinst is wellicht met enkele jaren te behalen, als er een goede itembank is opgebouwd, en de workflow is uitgewerkt.

-           centrale ondersteuning; toets klaarzetten kost tijd; aspecten: diverse toetsinstellingen (randomiseren, kunnen terugbladeren, safe browsing), bepaalde toetsversie (content), op zeker moment, voor bepaalde studenten

-           Een goede workflow voor het nakijken, bijvoorbeeld bepaalde vragen automatisch naar bepaalde docenten laten distribueren. Het LUMC is dit momenteel zelf aan het ontwikkelen.

-           contact student-docent verbeteren: moet dat een reden zijn voor digitaal toetsen?

Onderwijskundige aspecten, vaardigheden docent en student

-           Onderwijskundige ondersteuning nodig bij het omzetten van 'handmatige' toetsen naar digitale toetsen, idem voor het formuleren van nieuwe vragen voor digitale toetsen

-           Wat betreft de mogelijkheden van digitaal toetsen is onze tafel gematigd positief. Vooral voor formatieve toetsen is het ideaal. Je zou een leuke app met oefenvragen kunnen ontwikkelen, of bijvoorbeeld een wedstrijdelement inbouwen.

-           kennis over hoe je nieuwe vraagtypes evalueert, bijv. hotspot (hoe ver mag je er naast zitten?), dus: goed getrainde docenten

-           deskundigheid studenten?

-           stelling: er is geen behoefte aan formatief toetsen als vragen geïntegreerd zijn met e-learning materialen; bij bepaalde vakken gaat dat heel goed (beta), bij het leren van een taal lijkt dat minder van toepassing; bij digitaal toetsen zijn content en toets gescheiden.

 

 

Mogelijke onderwerpen om te onderzoeken, voor een nieuwe pilots

-           inzet van software die als nakijkhulp gebruikt kan worden bij digitale toets met open vragen (vgl. Jurimatic KU Leuven)

-           praktische kwaliteitsborging van digitale toetsen

-           hoe evalueren van nieuwe vraagtypen?

-           heeft digitaal toetsen een positief effect op studiesucces, rendement enz.?

-           helpt formatief toetsen? taalvaardigheidsdocenten claimen van wel

-           experimenteer met nieuwe vraagtypen

-           zijn de systemen (voldoende) betrouwbaar?

-           Een gecontroleerde omgeving is vaak moeilijk te realiseren. Moeten we niet naar een andere manier van toetsen? Een soort open boek tentamen?

Studenten vinden bet prettig om voor een examen een zelftoets te maken. Of kan dit in BlackBoard?