Geachte leden,

Af en toe brengen wij u een nieuwtje waarvan we denken dat het uw interesse heeft.
Dit keer over boekenverkoop van tamelijk unieke boeken tegen gereduceerde prijzen.
Onderstaand bericht ontvingen wij met het verzoek dit onder uw aandacht te brengen.


VERKOOP van de COLLECTIE DUBBELE BOEKEN van het ERFGOEDCENTRUM ACHTERHOEK EN LIEMERS
Zaterdag 3 december 2011 van 10:00 tot 15:00 uur worden in de hal van gebouw 't Brewinc, IJsselkade 13 (tegenover de molen) te Doetinchem, dubbele en tweedehands boeken verkocht. Het betreft hier vooral boeken die de streekcultuur en -historie als onderwerp hebben. Vanwege de fusie van het Staring Instituut en het Achterhoeks Archief zijn door de samenvoeging van de boekencollecties veel doublures ontstaan. Daarom wordt een groot deel van de overtollige boeken tegen zeer gereduceerde prijzen aangeboden.
Vanzelfsprekend zijn ook (niet afgeprijsde) nieuwe boeken te koop!
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met

Ellen ten Brink

PR en Educatie

Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers
Postbus 686
7000 AR  Doetinchem
Tel. 0314 - 787078
www.ecal.nu


Tot zover het bericht van ECAL (Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers).
Voor de goede orde delen wij u mede dat wij als vereniging geen belang of baat hebben bij deze verkoop. Wij treden deze keer slechts op als “boodschapper”.