11. 10. 2013

Úkoly v týdnu 7. - 11. 10.

Ma - 12/ 4,5,6                13/3,5                14/5                40/1,2,3,4

Procvičujeme sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku, opakujeme násobilku 2.

Čj 10/2                11/9        

Procvičujeme měkké a tvrdé slabiky a psaní ě ve skupinách dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

Psaní - 9

Hv - flétna tón E1 - celá strana

Prv - naše obec, město, vesnice

Aj - opakování čísla, barvy, předměty ve třídě

24. 9. 2013

Třídní schůzky ve 3. třídě dne 24. 9. 2013

 

1. Představení vyučujících:

                    p. uč. Goldová – M, Čj, HV

                    p. uč. Hyklová, Marková – Aj

                    p. uč. Marková Prv

                    p. uč. Kopecká Tv

                     p. uč. Šrubařová Vv

                    o. Jiří Ramík Nv

                    p. uč. Poláčková Ev

2.   Příprava na vyučování: prosím o důslednou a pravidelnou kontrolu přípravy na výuku – často chybí pomůcky a domácí úkoly. Děti dostávají denně úkoly. Povedeme si s dalšími vyučujícími přesnou evidenci zapomínání, kterou zapisujeme do ŽK. Prosím o pravidelnou kontrolu ŽK nejlépe denně, stvrdit podpisy v ŽK – nejméně 1x 2 týdny. ŽK knížky si nebudu nechávat odpoledne ve škole. Úkoly se žáci píší do Deníčku či úkolníčku. Důležité informace a úkoly pro nemocné žáky budu umísťovat na třídní web.

3.   Těžké aktovky – ve škole si žáci nechávají čítanku, hudební výchovu a matematiku, ostatní učebnice a sešity si nosí domů

4.   Domácí procvičování - viz výukové weby např. www.připravy.estranky.cz,  www.pomucky.ic.cz, www.onlinecviceni.cz

5.   Čtenářská soutěž – prosím, abyste dohlédli, aby děti četly každý den minimálně 10 minut a stvrdili to zápisem do Deníčku. Vyhodnocení proběhne každý měsíc.

6.   Hv – nosit flétnu a noty na flétnu ze 2. třídy

7.   Plavání – pokud žák z důvodu nachlazení popř. jiného nemůže plavat, ať si s sebou na bazén vezme např. knihu, časopis, křížovky, hru.

8.   ŽK – prosím dopsat do ŽK Jiná sdělení: zdravotní problémy dítěte, o kterých bychom měli být informováni např. astma, alergie, srdeční vada, onemocnění ledvin, cukrovka apod.

9.   Platby: byly uvedeny v Informacích pro rodiče

třídní fond 300,- Kč (kultura školám, taneční koncert, bruslení, vánoční a velikonoční dílny, pracovní sešity M, Čj, Prv)

PS Aj 181,- Kč

bazén 300,- Kč

klub rodičů 100,- Kč

10.   Prosíme obalit všechny učebnice a sešity.

11.   Kroužky: přibyl kroužek šachů – vždy v úterý od 14 hodin

12.   Sbíráme i nadále víčka od plastových lahví, kaštany, žaludy a vybité baterie

13.   Kontrola hlav – veš dětská

14.   Konzultační dny – úterý 13:30-14:30, po domluvě i v jiné dny

15.   Omlouvání žáků – známou nepřítomnost omluvte dopředu. V případě nemoci oznamte škole nepřítomnost nejlépe ihned, ale nejpozději druhý den. Nejlépe na můj email. Po ukončení nemoci zapsat omluvenku do ŽK. Předem známou jednodenní nepřítomnost schvaluje třídní učitel, delší než jeden den schvaluje ředitel školy po písemné žádosti rodičů.

16.   Ztráty a úrazy jsou povinny děti hlásit okamžitě.

17.   Komunikace – viz telefonní čísla v Informacích pro rodiče, které jste dostali na začátku školního roku. Pro mě nejsnazší komunikace je prostřednictvím školního emailu tj. miluse.goldova@zdislava.net, sledujte aktualizace na našem webu www.zdislava.net. a na třídním webu

18.   Individuální konzultace: Martin Kupčík, Markéta Marková, Pavel Tůma, Anička Sochová, Šimon Hostinský

19.   Různé: ------

 

V Kopřivnici 24. 9. 2013                                                    zapsala: Miluše Goldová

18. 6. 2013

Čj str. 5 cv. 6, str. 5 cv. 8

Ps str. 4

M str. 7 celá, 8/1,2

Prv 8/3

16. 9. 2013

Někteří žáci stále ještě nemají potřebné pomůcky (popisovací složky A5, stírací tabulku s fixem, lepidla, nůžky ...) a opravdu je už ve výuce potřebujeme.

Doma můžete procvičovat učivo i zábavnou formou na počítači - např. www.pripravy.estranky.cz

4. 9. 2013

V žákovské knížce vyplnit 1. stranu a podepsat.

Dále zde podepsat sdělení rodičům str. 27.

Po dětech Vám posílám:

Informace o plavání

Školní řád

Informace pro rodiče pro školní rok 2013/14

Informace o školní družině a přihlášku do ŠD

Přihlášku do kroužků

Přihlášky do DDM

2. 9. 2013

Plavecký výcvik

proběhne vždy v pondělí od 9. 9. do 18. 11. 2013. Bližší informace na webu školy. Po dobu plavání bude náhradní rozvrh hodin, který dětem vlepím do Deníčku. Na bazén s sebou do tašky plavky, ručník, tělový šampon (ne ve skle), hřeben, na dlouhé vlasy gumičku popř. koupací čepici. Děti, které navštěvují školní družinu či sportovní kroužky si přinesou cvičební úbor a uloží si jej do šatní skříňky.

Cvičební úbor

bavlněné triko, kraťasy popř. tepláky, ideální jsou třičtvrteční, pevnější obuv např. botasky, tenisky (ne jarmilky) se světlou podrážkou, do Tv nosit náhradní ponožky, na dlouhé vlasy gumičku. Vše uložit do látkové tašky (ne igelitky).

Pomůcky do výuky

- vybavené pouzdro (2 pera, 2 tužky č. 2, pastelky, gumu,zelené kuličkové pero, pastelky, nůžky, lepidlo, krátké pravítko, ořezávátko). Prosím, kupujte kvalitnější zboží. Pokud nůžky nestříhají, lepidlo nelepí, pastelky nekreslí, pak bude mít Vaše dítě problémy.

- tabulka stírací s fixem

- popisovací složka A5 dvojitá

- 30 cm pravítko, pravoúhlý trojúhelník

- lenoch A5 2x

- pytlík na lavici

- ručník

- přezůvky se světlou podrážkou

Učebnice a sešity, prosíme, obalit.