NORMES DE FUNCIONAMENT DEL DOCUMENT DE GOOGLE

1. TOTES les redaccions del curs s’hauran de passar a net en aquest mateix document. NO EN DOCUMENTS DIVERSOS.

2. El document s’ha de dir “Redaccions de el vostre nom i cognom

3. Les redaccions s’aniran numerant a mida que es vagin fent: redacció 1 (la inicial), redacció 2 (descripció del propi carrer),...

4. Jo corregiré les redaccions sobre aquest Document amb el següent codi:

        - Subratllaré les errades ortogràfiques, castellanismes,....

        - Marcaré en groc aquells fragments que no entengui.

        - COMENTARÉ AMB MAJÚSCULES TOT ALLÒ QUE VULGUI ENMIG DEL TEXT: COMA, PUNT, PARÀGRAF, QUÈ VOLS DIR AMB AIXÒ....

5. Quan ho hàgiu revisat, traureu les majúscules, però els subratllats i el color groc no.

6. M’enviareu un correu per dir que l’heu millorat. Si això és veritat, us pujaré la nota.

7. Un cop revisades, les redaccions que formin part del projecte del carrer seran penjades al bloc carrers de Premià.