TAXONOMIA DE BLOOM

Maria Risques Blasi

GITIC

1r Semestre


ÍNDEX

1. Resum

2. Taula de relacions

3. Bibliografia

1. Resum

La Taxonomía de Bloom y la Taxonomia Revisada de Bloom són les eines clau pels docents. Aquesta va ser creada per Benjamín Bloom l’any 1950, i Lorin Anderson i Krathwohl  li van fer algunes modificacions l’any 2000. Des de llavors han sorgit alguns canvis fins al dia d’avui.

Aquesta atén als nous comportaments, accions i oportunitats d’aprenentatge que apareixen a mesura que les TIC avancen.  Tant la Taxonomia Original com la revisada es centren en el domini cognitiu. Compleixen una funció però no s’apliquen a les activitats realitzades a l’aula. Els docents construeixen els coneixements dels seus alumnes enlloc d’imposar-los. Els infants aprendran a partir de les seves necessitats i de les seves inquietuds. Els alumnes experimentaran, observaran, aplicaran, crearan i innovaran.  Aquests aprendran a partir de la comprensió, la motivació i l’esforç. Bloom representa en diferents nivells el procés d’aprenentatge. Aquest es podrà iniciar en qualsevol dels nivells. Aquesta taxonomia per l’era digital no s’enfoca en les eines ni en les TIC, ja que aquestes són els mitjans. Fomenta l’aprenentatge constructivista ja que els infants han d’aprendre a partir dels seus interessos. És molt important el procés d’aprenentatge que fan els nens a l’hora d’aprendre ja que d’aquesta manera podran integrar els coneixements correctament a causa de la motivació. Les habilitats del pensament són fonamentals ja que una vegada els alumnes les adquireixen, les recordaran per sempre. Aquestes són :

Recordar: Recuperar, rememorar o reconèixer coneixement que està en la memòria. Recordem quan s’usa la memòria per produir definicions, fets o per cita o recuperar material.

Comprendre: Construïr un significat a partir de diferents tipus de funcions, ja siguin escrites com gràfiques.

Aplicar: Utilitzar un procediment durant el desenvolupament d’una representació. Aplicar es relaciona i es refereix a situacions on el material estudiat s’usa en el desenvolupament de productes com per ex. Models, presentacions, revistes i simulacions.

Analitzar: Descomposar en parts materials o conceptuals i determinar com aquestes es relacionen o s’interrelacionen entre si o amb una estructura complerta o amb un propòsit determinat. Les accions mentals d’aquest procés inclouen diferenciar, organitzar i atribuir, així com la capacitat per establir diferències entre components.

Avaluar: Fer judicis en base a criteris i estàndards utilitzant la comprovació i la crítica.

Crear: Ajuntar els elements per donar un tot coherent i funcional, generar, planejar o produir per reorganitzar elements en un nou patró o estructura.

2. Taula de relacions

Categoria/Verb

Activitat GITIC

Activitats escolars

Crear → animar

Scratch: l’Scracht permet crear animacions en el que diferents personatges evolucionen per la pantalla, parlen, etc.

Amb Scratch podriem fer animacions que poden ser compartides a través del seu espai web...

Una altra activitat vinculada amb el verb animar podria ser la realització de vídeos d’animació amb plastilina.

Alguns professors com Frank Sabaté fan propostes a través de la xarxa de com utilitzar l’Scratch a l’aula.

Aplicar → editar

Movie Maker: Windows Movie Maker és un programa que permet editar i crear vídeos.

Amb Movie Maker podriem el·laborar vídeos compostos per fotografies, vídeos, música, etc.

Els alumnes podrien crear documentals explicant un tema que dominessin.

Una altra activitat seria l’el·laboració d’un audiovisual explicant un conte o una història real o inventada.

Aplicar → compartir

Twitter: és un servei de microblogging que permet enviar i llegir missatges de text, anomenats tuïts, d'una longitud màxima de 140 caràcters als seus usuaris per mitjà del mateix web de Twitter.Aquestes actualitzacions es mostren en la pàgina de perfil de l'usuari, i són també enviades de forma immediata a altres usuaris que han triat l'opció de rebre-les. L'usuari original pot restringir el seguiment d'aquests missatges només per part dels membres del seu cercle d'amics, o permetre el seu accés a tots els usuaris, que és l'opció per defecte. Els usuaris poden rebre les actualitzacions des de la pàgina del Twitter, mitjançant missatges, RSS i correu electrònic. La xarxa permet compartir informació de tota mena. Les piulades del Twitter s’anomenen tuïts, i aquests serveixen per publicar pensaments, reflexions, etc.

El Twitter és una xarxa social la qual permet als alumnes expressar-se i parlar de temes treballats a classe. Aquests poden tenir seguidors i poder fer retuits a publicacions d’altres companys que els agradin. La icona "#" anomenada hashtag, fa la funció d’etiquetar i té com a objectiu escriure sobre un tema i el qual serà pogut veure per tots aquells que segueixin aquest tema. Per exemple, la classe d’una escola podria crear diferents hashtags els quals només coneguessin aquells alumnes determinats. Els alumnes podrien crear hashtags sobre temes que els interessessin o que els haguessin treballat a classe, els quals s’enriquirien a base de nous coneixements amb les aprotacions de tots aquests.

Evaluar → publicar

Bloc: Un bloc és un espai dins d'una pàgina web que diàriament recopila cronològicament texts i articles d'un o variïs autors. L'autor sempre tindrà la llibertat de deixar publicat el que ell trobi necessari ja siguin opinions, reflexions, fotografies, vídeos, enllaços, etc.  

Un bloc forma part de la blocosfera ja que aquesta és un conjunt de blocs i la interacció d'aquests.

Un blogger és un servei que permet crear i publicar blocs.

Els alumnes podrien crear un dossier d'aprenentatge en format de bloc amb el qual els permetés descriure i ampliar, de forma continuada i al llarg del semestre, els aprenentatges més significatius d'aquest mòdul. D’aquesta manera obtindrien un recull de conceptes els quals els ajudarien a repassar i recordar els continguts. Els alumnes també podrien veure i aprendre dels blocs dels seus companys, també es podrien comentar escrivint consells o aportacions sobre el seu bloc. Aquesta també és una bona manera d’aprendre.

Comprendre → Categoritzar

Cmaptools : és un programa que funciona en sistemes operatius Windows, Linux i Mac. Aquest permet crear mapes conceptuals i establir relacions entre els objectes. Als diferents conceptes se’ls pot afegir textos, vídeos i audiovisuals. Els mapes poden ser exportats en diferents formats.

CmapTools és una bona eina per saber si els alumnes han comprès el temari. Aquest està al núvol, és a dir a Internet, i a més a més de poder-ho fer individualment, també el podrien crear amb dues o més persones a la vegada des d’ordinadors diferents ja que es pot compartir amb més d’una persona i treballar conjuntament. Com que aquesta és una eina molt bona de crear mapes conceptuals es podria fer una activitat a l’escola on alumnes en grups de tres o per parelles on haguessin de crear un mapa conceptual amb el temari d’una matèria.

Comprendre → Subscriure

Google Reader: és una eina que ofereix Google per organitzar i accedir ràpidament a les actualitzacions de les nostres pàgines preferides.

Per poder accedir a Google Reader hem de disposar d'un compte de Gmail, un cop tenim aquest compte ja hi podrem entrar. Es un sistema el qual permet estalviar temps ja que enlloc d’haver de buscar cada vegada les pàgines web preferides aquestes quan s’actualitzen ja estan a la vista.

És una molt bona eina perquè els alumnes puguin visitar regularment aquelles notícies de les seves pàgines web preferides ja siguin d’esport, de política, socials, etc. Quan aquestes pàgines web s’actualitzin, és a dir, hi hagi noves notícies, els alumnes les podran veure directament, enlloc d’haver-les de buscar. Per fer-ho hem d'anar a les pàgines i buscar pel codi RSS (una icona taronja). El Google Reader permet fomentar als alumnes una manera d’estar al dia, i de conèixer millor el món que ens envolta.

Aplicar → Cargar

Google Chrome: és un navegador de Web. Està dissenyat per a ser ràpid en tots els aspectes. S’inicia ràpidament des de l’escriptori, carga les pàgines web de manera instantània i executa aplicacions web complexes a gran velocitat. La finestra del navegador de Chrome és intuïtiva i senzilla. Es poden fer cerques i escriure direccions des del mateix quadre i organitzar les pestanyes som un vulgui d’una manera molt fàcil i ràpida.

Aquest és un molt bon sistema perquè els alumnes tinguin tot allò que necessitin a l’abast. Aquest navegador permet tenir instal·lats en una mateixa finestra tots els programes que els alumnes necessitin. Per això mateix aquesta és una manera d’aprofitar el temps i tenir tots els programes ordenats. A més a més els alumnes es podran descarregar d’una manera molt ràpida i fàcil tots els que ells vulguin. Per als alumnes és una molt bona manera de poder tenir a l’abast sempre que vulguin els seus programes ja que sempre que iniciïn sessió amb Google Chrome sigui des d’on sigui tindran tot el que s’hagin instal·lat.

Crear → Transmetre

Prezi: és una nova eina per fer presentacions. És molt diferent al Power Point tant en l'estètica, en el funcionament com la filosofia de treball. El Prezi no és un programa que s'ha de descarregar, és un programa en línia on l'únic que has de fer és registrar-te per poder crear una presentació.

A diferència del Powerpoint, que treballa amb diapositives, el Prezi treballa en un sol paper, com si fos un pòster, i amb una eina de temps marquem l'ordre. Permet improvisar mentre fem la presentació, no ho hem de tenir tot tan estructurat.

EL Prezi és una molt bona eina per a que els alumnes facin exposicions orals. Aquest, té un gran ventall d’opcions i d’oportunitats ja que permet fer presentacions tant formals com més informals, originals, atractives, etc. Té moltes aplicacions i pots afegir tant vídeos com fotografies. El Prezi permet fer presentacions les quals permetin improvitzar l’orador, i així fer una exposició més espontània amb la qual l’alumne es senti segur tenint aquest suport.

Amb aquestes, fomentariem el saber parlar bé en públic, i sobretot fariem perdre la vergonya i saber-se expressar bé oralment.

Evaluar → Col·laborar

Google Drive: és un servei que guarda archius en línia. Aquest permet crear documents, carpetes, presentacions, etc. A més a més aquests es poden compartir amb altres companys de forma immediata i, aquests, poden modificar el document.

El Google Drive és una bona eina per fer un treball en grup a distància ja que els participants podran compartir el document del treball i el·laborar-lo al mateix temps amb altres companys. És una molt bona manera de fomentar la cooperació ja que els alumnes poden crear treballs a distància i conjuntament.

Recordar → Ressaltar

Pearltrees: és una eina molt visual per recollir informació. Es recull en forma d'esquema d'arbre, amb les seves determinades branques, les quals acaben amb perles, on hi ha l'adreça web determinada. Tot i que el format és diferent la idea és la mateixa que el Delicious i el Mister Wong. A més a més, el pearltrees està vinculat amb el Twitter.

Aquesta és una molt bona eina pels alumnes ja que els ajudaria a tenir seleccionades totes les pàgines Webs amb les que estiguessin interessats. També seria una manera de dominar i tenir una visió general de totes les pagines Web.

3. Bibliografia

https://docs.google.com/a/blanquerna.url.edu/file/d/0B-mpuXtBoB1wWkg1Z2VCS0FfaVE/edit

http://www.eduteka.org/TaxonomiaBloomDigital.php

http://blink2k4.blanquerna.url.edu/inici.aspx