Chapter 4

Stone 13

Zo maak je een afspraakje…

Would you like to see a film with me tonight?

Zou je vanavond een film met mij willen kijken?

Do you want to go to the school dance this weekend?

Wil je dit weekend naar het schoolfeest gaan?

Do you want to see a film with me some time?

Wil je een keer een film met mij kijken?

Do you feel like coming along to a concert tomorrow?

Heb je zin om mee te gaan naar een concert morgen?

How about going out to dinner on Thursday?

Wat dacht je van uit eten gaan op donderdag?

…en zo reageer je

Sure!

Jazeker!

That sounds great.

Dat klinkt uitstekend.

I'd love to, but I'm staying over at a friend's right now.

Ik zou heel graag willen, maar ik logeer op dit moment bij een vriend(in).

I can't, because I'm studying for a test all weekend.

Ik kan niet, omdat ik het hele weekend voor een toets aan het studeren ben.

I'd love to, but I always work on Saturdays.

Ik zou heel graag willen, maar ik werk altijd op zaterdag.

I can't, because I usually go to bed early on weekdays.

Ik kan niet, omdat ik meestal vroeg naar bed ga op doordeweekse dagen.

Stone 14

Zo vraag je of iemand iets wil eten of drinken…

What would you like to drink?

Wat zou je willen drinken?

What would you like for dinner?

Wat zou je willen als avondeten?

Would you like a pepperoni pizza?

Zou je een pizza met peperoni willen?

How about a hamburger and chips?

Wat dacht je van een hamburger met patat?

…en zo reageer je

I would like some juice, please.

Ik zou wat sap willen, alsjeblieft.

I'd like pasta, please.

Ik zou pasta willen, alsjeblieft.

No, thank you. I'm a vegetarian.

Nee, dank je. Ik ben vegetariër.

That sounds delicious.

Dat klinkt heerlijk.


Stone 15

Zo zeg je dat je ergens naar verlangt

I'm looking forward to meeting you this weekend.

Ik kijk er naar uit je dit weekend te ontmoeten.

I'm looking forward to going to the movies.

Ik kijk er naar uit om naar de film te gaan.

I'd love to go for a burger.

Ik zou heel graag een hamburger gaan eten.

I'd love to go shopping with my best friend.

Ik zou heel graag gaan winkelen met mijn beste vriend(in).

I hope to hang out with friends.

Ik hoop tijd door te brengen met vrienden.

I can't wait to see him again.

Ik kan niet wachten om hem weer te zien.

Stone 16

Zo vraag je om toestemming…

Can I go skydiving?

Mag ik een vrije val maken?

Could we sleep over?

Mogen wij blijven logeren?

May I watch a scary film?

Mag ik een enge film kijken?

Am I allowed to stay up late?

Mag ik opblijven?

Are we allowed to bring a guest?

Mogen wij een gast meebrengen?

…en zo reageer je

Sorry, you can't.

Sorry, dat mag je niet.

No, you may not.

Nee, dat mogen jullie niet.

Of course you can.

Natuurlijk mag dat.

Yes, you may.

Ja, dat mag.

No, you aren't.

Nee, dat mag niet.

Yes, all right.

Ja, oké.