МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 

м. Київ

№ 744 від 03.11 2006

 

Про затвердження плану заходів на 2006-2010 роки щодо впровадження
профільного навчання учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів

 

На виконання Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2000р. № 1717 «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання» та з метою забезпечення рівного доступу учнівської молоді до якісної освіти

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити план заходів на 2006 - 2010 роки щодо впровадження профільного навчання учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів, що додаються.

2. Структурним підрозділам Міністерства освіти і науки України забезпечити реалізацію зазначених заходів у визначені терміни.

3. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій до 15 грудня 2006 року розробити регіональні заходи впровадження профільного навчання учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

4. Контроль за виконанням наказу покладаю на заступника Міністра Тесленка В.В. 

 

 

Міністр

С.М.Ніколаєнко

 

 

Додаток
до наказу МОН
№ 744 від 03.11.2006 р.

 

План заходів на 2006-2010 роки щодо впровадження профільного навчання
yчнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Зміст заходів

Відповідальні

Термін виконання

1.

Розробити проект постанови КМУ щодо внесення змін до п.1 постанови КМУ від 16.11.2000р. № 1717 “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання”

Полянський П.Б.,
Ващенко Л.С.

Грудень 2006

2.

Організувати проведення Всеукраїнського конкурсу навчальних програм з профільного навчання для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Полянський П.Б.,
Ващенко Л.С.

Жовтень 2006
-Січень 2007

3.

Підготувати методичні рекомендації щодо організації допрофільної підготовки учнів 8-9 класів

Інститут педагогіки АПН України,
Ващенко Л.С.

Вересень 2007

4.

Організувати розроблення навчальних програм та навчально-методичного забезпечення для поглибленого вивчення окремих предметів профорієнтаційного спрямування у 8-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів

Спеціалісти відповідних відділів

2007

5.

Організувати відбір на конкурсній основі підручників з профільних предметів та підручників для поглибленого вивчення предметів інваріантної складової навчального плану

Кудін В.А.,
Полянський П.Б.,
Спеціалісти відповідних відділів

2009-2010

6.

Організувати розроблення навчально-методичного забезпечення вивчення профільних предметів у старшій школі

Полянський П.Б.,
Ващенко Л.С.,
Спеціалісти відповідних відділів

2009 - 2010

7.

Забезпечити підготовку у вищих навчальних закладах педагогічних кадрів з урахуванням потреб профільної школи.

Болюбаш Я.Я.

2007-2008

8.

Забезпечити можливість здобуття вищої педагогічної освіти за кількома освітніми галузями, передбаченими Державним стандартом загальної середньої освіти

Болюбаш Я.Я.

2007-2008

9.

Запровадити в інститутах післядипломної педагогічної освіти систему перепідготовки та підвищення кваліфікації вчителів основної та старшої школи з орієнтацією на психолого-педагогічне забезпечення допрофільного та профільного навчання

Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим,
управління освіти і науки обласних Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій,
Болюбаш Я.Я.,
Олійник В.В.

2007-2009

10.

Провести перепідготовку керівних кадрів освіти щодо забезпечення функціонування профільної школи

Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим,
управління освіти і науки обласних Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій
Олійник В.О.

2007-2009

11.

Розробити рекомендації для загальноосвітніх навчальних закладів щодо відображення у їх статутах форм організації профільного навчання у старшій школі.

Буденна І.М.,
Ващенко Л.С.

2008-2009

12.

Вивчити досвід реалізації моделей впровадження різних форм профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах різних областей

Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим,
управління освіти і науки обласних Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій,
Буденна І.М.,
Ващенко Л.С.

2007-2008

13.

Підготувати необхідні нормативно-правові та методичні документи щодо запровадження різних форм профільного навчання

Буденна І.М.,
Ващенко Л.С.,
Семененко О.О.

2008

14.

Забезпечити науково-методичний та психологічний супровід упровадження допрофільного та профільного навчання у старшій школі.

Інститут педагогіки АПН України,
Полянський П.Б.

2008-2009