Chapter 6

Stone 21

Describing someone or something

Trombones make an irritating noise.

Trombones maken een irritant geluid.

Violins produce a loud sound.

Violen produceren een hard geluid.

The Revelations sound smashing.

The Revelations klinken geweldig.

The Revelations are awful.

The Revelations zijn afschuwelijk.

That new band plays horribly.

Die nieuwe band speelt verschrikkelijk.

That new band performs well.

Die nieuwe band speelt goed.

Some music styles are enormously successful.

Sommige muziekstijlen zijn ontzettend succesvol.

Some music styles are absolutely popular.

Sommige muziekstijlen zijn enorm populair.

The X-Factor winner sings extremely beautifully.

De winnaar van X Factor zingt ontzettend mooi.

The X-Factor winner sings surprisingly well.

De winnaar van X Factor zingt verrassend goed.

Stone 22

Talking about similarities

Sue can play the guitar.

So can her sister Joan.

Sue kan gitaarspelen.

Haar zus Joan ook.

Shaky Pierce won a music award.

So did Justin Woodlake.

Shaky Pierce heeft een muziekprijs gewonnen.

Justin Woodlake ook.

She doesn't like to practise the violin.

Neither does her brother.

Ze vindt het niet leuk te oefenen op de viool.

Haar broer ook niet.

Rap music hasn't always been popular.

Nor has jump style.

Rapmuziek is niet altijd populair geweest. Jump style ook niet.

He's neither rich nor famous.

Hij is rijk noch beroemd.

Trombones sound just like horns.

Trombones klinken net zoals hoorns.

She sings as beautifully as a bird.

Zij zingt zo mooi als een vogel.

Talking about differences

Fred plays the guitar but Ricky doesn't.

Fred speelt gitaar maar Ricky niet.

That radio station is never on air at night. However, Arrow Rock is.

Die radiozender is 's avonds nooit in de lucht. Maar Arrow Rock is dat wel.

She doesn't often go to pop concerts, though her friend does.

Zij gaat niet vaak naar popconcerten, ook al doet haar vriendin dat wel.

My parents don't like pop music. I, on the other hand, do!

Mijn ouders houden niet van popmuziek. Ik daarentegen wel!


Stone 23

Asking for musical likes or dislikes…

What do you think of the X Factor show?

Wat vind je van het programma X Factor?

What is your opinion about music today?

Wat vind je van de hedendaagse muziek?

What do you think of R & B music?

Wat vind je van R & B muziek?

Which singer do you prefer, Robbie Williams or Justin Timberlake?

Aan welke zanger geef je de voorkeur, Robbie Williams of Justin Timberlake?

Which artist do you like best, Madonna or Beyoncé?

Welke artiest vind je beter, Madonna of Beyoncé?

Who's your favourite, Blake Lewis or Jordan Sparks?

Wie is jouw favoriet, Blake Lewis of Jordan Sparks?

… and reacting

That band makes good dance music, but it's quite loud.

Die band maakt goede dansmuziek, maar het is behoorlijk hard.

I love music today, although it's quite loud.

Ik houd van hedendaagse muziek, ook al is het behoorlijk hard.

That band makes good dance music, even though it's quite loud.

Die band maakt goede dansmuziek, ook al is het behoorlijk hard.

I prefer Beyoncé since I like her video clips best.

Ik geef de voorkeur aan Beyoncé omdat ik haar videoclips beter vind.

I like Madonna best because I love her music more.

Ik vind Madonna beter omdat ik meer van haar muziek houd.

I prefer Beyoncé as I'm more fond of her dancing.

Ik geef de voorkeur aan Beyoncé omdat ik meer van haar manier van dansen houd.

Stone 24

Recommending someone or something

I think she acts better than Kim.

Ik vind dat ze beter acteert dan Kim.

I think she plays more wonderfully than Brad.

Ik vind dat ze prachtiger speelt dan Brad.

I think she writes more beautifully than Michelle.

Ik vind dat ze mooier schrijft dan Michelle.

I recommend a cello, because it sounds more beautiful than a violin.

Ik beveel een cello aan, omdat die mooier klinkt dan een viool.

I recommend a cello, because it sounds most beautiful.

Ik beveel een cello aan, omdat die het mooist klinkt.

I recommend a cello, because it sounds nicer than a harp.

Ik beveel een cello aan, omdat die mooier klinkt dan een harp.

In my opinion this band sounds smashing.

Naar mijn mening klinkt deze band fantastisch.

I think that album is better.

Ik vind dat album beter.

I think my ring tone is cool.

Ik vind mijn beltoon gaaf.