;sof

;----------------------------------------------------------------------

; publikováno na webu:

; https://docs.google.com/document/pub?id=1Wu-0_bFSjsdQSIsNf1Hb82RLvVDZEs6f5f2hd9-xfNw

;

; chyby mi prosím hlašte, třeba na ivo.panacek@gmail.com

;

; začátek řádky:

;   ; = komentář

;   [ = název sekce

;   .s = stát|hl.město|on|ona|jazyk

; konec řádky:  

;   . ? ! = fráze => nehledat člen

;----------------------------------------------------------------------

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 11.2.2017

;------------------------------

[]

s Fachwerk = hrázdění

e Hülse ; e Patronenhülse = pouzdro, nábojnice

nachdrücklich; ausdrücklich = důrazně

;------------------------------

; 1.3.2017

;------------------------------

einengen = svírat, stísňovat, omezovat

sich geborgen fühlen = cítit se bezpečně

knüpfen etw. = navázat nové

anknüpfen an etw. = navazat na něco (opětovně)

r Auslandsaufenthalt = pobyt v cizině ne natrvalo

zeitgemäß = dobový, moderní

;------------------------------

; fajfka 4.3.2017

;------------------------------

r Schreiner (ÖrD, SwD) = truhlář

e Osterglocke = narcis

süffisant = samolibý, domýšlivý

r Tross = houf, dav, doprovod, trén (voj. zásob. oddíl)

r Fluch, -ü-e = kletba

kränken = urazit, dotknout se

wohlauf = nuže, tedy

e Kladde = zápisník, pozn.blok, náčrt, koncept

e Keilerei = mela, pranice, rvačka

s Wams = kabátec (pod brněním rytířů), kazajka, kamizolka

r Überfall = přepadení

r Knüppel = klacek, obušek

raufen = vytrhat, vyškubat, prát se, rvát se

;------------------------------

; 8.3.2017

;------------------------------

s Gaffen = čumění, okounění

agieren = jednat, konat, působit

auswerten = vyhodnotit

e Verfassung = ústava; pravidla, řád

e Aufrechterhaltung = udržení, zachování

umstritten = sporný

e Rechtsprechung = soudní pravomoc

s Bundesverfassungsgericht = Spolkový ústavní soud

e Hoheitsaufgabe = výsostný úkol

in Frage stellen = zpochybnit

wohingegen = zatímco, kdežto

;------------------------------

; 15.3.2017

;------------------------------

auf Nimmerwiedersehen = na neshledanou

mit j-m durch dick und dünn gehen = s někým být v dobrém i ve zlém

wiedergeben = reprodukovat

Wir kaufen es, koste es was es wollte. = Koupíme to za každou cenu.

Man beachte diese Vorschrift. = Je potřeba dbát toho předpisu.

;------------------------------

; 22.3.2017

;------------------------------

einen Antrag stellen auf ; beantragen = podat žádost

leisten = poskytnout

zur Anwendung kommen ; angewendet werden = použít, nalézt použití

eine Forderung stellen ; fordern = požadovat, vyžadovat

in der Lage sein zu ; können / fähig sein = být schopný / způsobilý (k něčemu)

;------------------------------

; 29.3.2017

;------------------------------

e Weiche = výhybka; slabina

s Bahngleis = kolejnice, koleje

sich auf die Suche zu machen = hledat

mit j-m in Verbindung setzen = s někým se spojit

sich auf den Weg machen = vydat se na cestu

an j-m/etw. ein Beispiel nehmen = vzít si příklad z někoho/něčeho

an die Reihe kommen = přijít na řadu

lassen j-n nicht zu Wort zu kommen ; nicht sprechen lassen = nepustit někoho ke slovu

;------------------------------

; 5.4.2017

;------------------------------

e Talsperre ; r Staudamm ; r Stausee = přehrada

e Fangfrage = chyták

größte = veliký

allergrößte = fakt hodně veliký

verneint = negovaný

lokale Angabe = určení místa

dort gab es Mangel an 4.p. = tam byl nedostatek něčeho

;------------------------------

; 9.4.2017

;------------------------------

Das weiß keiner. = To nikdo neví.

Keinerseitz droht uns Gefahr. = Z žádné strany nám nehrozí nebezpečí.

Ich habe weder Zeit noch Lust. = Nemám ani čas, ani chuť.

inhaltsleer ; inhaltslos = bezobsažný

ich bin der Anfassung = jsem toho názoru

meines Erachtens = podle mého názoru

taugen = hodit se, být vhodný

Da kann ich mich nur anschließen. = K tomu se můžu jenom přidat.

r Kommilitone = spolužák (na vysoké škole)

in/mit Windeseile = rychlostí větru/blesku

e Hochschulreife = maturita (jako podmínka je studiu VŠ)

;------------------------------

; 12.4.2017

;------------------------------

auspusten = vyfouknout, sfouknout

ausgepustete Ostereier = vyfouknutá velikonoční vajíčka

s Weidenkätzchen = vrbová jehněda (kočička)

zur Sprache bringen = o něčem začít mluvit

ein Verbrechen begehen = spáchat zločin

eine Maßnahme ergreifen = přijmout opatření

in Streik treten = vstoupit do stávky

r Streik = stávka

eine Verantwortung tragen = nést zodpovědnost

eine Stellung nehmen = zaujmout stanovisko

einen Verdacht schöpfen = pojmout/mít podezření

in Vergessenheit geraten = upadnout v zapomnění

eine Möglichkeit ergeben = naskýtá se příležitost

j-m einen Dienst erweisen = prokázat (komu) službu

j-m sein Vertrauen schenken = dát (komu) svou důvěru

Widerstand leisten = klást odpor

ein Zusammenhang bestehen ; zusammenhängen = souviset

zum Stillstand kommen;  nicht zunehmen = váznout, neměnit se

angesichts = vzhledem k

ergeben = naskytnout se

erweisen = prokázat

schöpfen = nabírat, čerpat

meistern = zvládnout, zdolat (problémy)

sich beschäftigen mit etw.; sich befassen mit etw. = zabývat se (čím)

e Abstammung = původ

s Milieu = prostředí, poměry

e Scheinehe = zdánlivé manželství, sňatek naoko

begehrte = žádaný

begehren = dychtit, toužit

e Hommage = pocta, hold, akce, dílo, představení jako projev úcty umělci ap.

r Kiez = předměstí; (slang.) ulička lásky

genügend = dostačující

j-n zerren = (někoho) tahat, vláčet

e Ortszeit = místní čas

etw. zu fügen = způsobit, přivodit

Folge leisten = uposlechnout, přijmout, vyhovět

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 17.4.2017

;------------------------------

[]

r Wirkstoff = účinná látka

;------------------------------

; 19.4.2017

;------------------------------

s Plattenhaus = panelák

vorausgesetzt = předpokládaný

e Besonderheit = zvláštnost, osobitost

e Abbildung = zobrazení, obrázek

s Schaubild = diagram, nákres

tendenziell = tendenční

zustoßen = přihodit se

entnehmen = shledat, usoudit

hervorgehen = vyplývat

r Pflegefall = ležák (nepohyblivý pacient)

j-m ist ein Stein vom Herzen gefallen = spadl mu kámen ze srdce

j-n gehört zum alten Eisen = patří do starého železa

unter Pantofeln stehen = být pod pantoflem

für j-n die Hand ins Feuer legen = dát pro někoho ruku do ohně

j-n an der Nase herum führen = vodit ho za nos, přelstít ho

die Flinte ins Korn werfen = hodit flintu do žita

demütig = pokorný, ponížený

;------------------------------

; 26.4.2017

;------------------------------

von Grund auf = od základu

Kopf schütteln = vrtět hlavou

Schulter zucken, Achsel zucken = krčit rameny

e Ratlosigkeit = bezradnost

bejahen = přisvědčit

erläutern = vysvětlit

kichern = hihňat se

nach wie = i nadále

s Streitgespräch = disputace

;------------------------------

; 3.5.2017

;------------------------------

r Träumer = snílek

r Morgenmuffel = (ranní) morous

r Langschläfer = (ranní) spáč

r Schlafwandler = náměsíčník

r Schlafmütze = ospalec, spáč

r Schlafgast = nocležník

r Traumdeuter = vykladač snů

r Nachtschwärmer = noční pták (osoba)

sich wandeln = měnit se

r Wohlstand = blahobyt

mit wie viel Jahren = v kolika letech

auskommen = vyjít, vystačit si

r Atemzug = nadechnutí, nádech

aufdecken = odkrýt

;----------------------------------------------------------------------------------- až sem to je v Anki

; uloženo 10.5.2017

; start anki

;------------------------------

[]

;----------------------------------------------------------------------

;eof