Geomeetriliseid kujundid:

  1. Kera: pool ja pool
  2. Koonus
  3. Silinder
  4. Risttahukas
  5. Püramiid
  6. Püstprisma
  7. Hulknurk
  8. Püströöptahukas
  9. Kuup

 

 

Komplekt – hulknurgad (rohelised 9:circle, square, pentagon, ellipse, isoseeles – triangle, equilateral – triangle, hexagon, rectangle, ootagon; oranže 8: heptagon, triangle – scalene, parallelogram, chevron, kite, trapezium, rhombus, right-angled triangle)