(vytáhnuto z google cache)

Návod

K o m p l e t n í    g r a f i c k ý    p r ů v o d c e    h r o u
(bohužel text je získán z google cache = bez obrázku = kompletni negrafický...)

Na úvod by to chtělo několik obecných rad:

Předem ještě řeknu, že tenhle návod nepopisuje lokaci všech předmětů ve hře a obsah každé truhly. Průzkum levelů bude stále ještě na vás. Postavy máte nejspíše již vybrány, úvodní dialogy jste odklikali, takže teď stojíte v lese...


Cesta do vsi

        Hned po startu se objevíte v lese. Těsně před svým domkem (červený čtvereček). Postupem vpřed budou postavy diskutovat o Xvartech a o jejich proměně (stačí se proklikat dialogama). Na jedničce je vchod do malé jeskyně, kde se nachází pár předmětů do začátku. V jeskyni na pozici č.1 stiskněte tlačítko na zdi. Vedle vás se otevře výklenek s nějakými věcmi. Na dvojce se vraťte do lesa. V lese jděte na 2, což je vstup do vsi.

        Ve vesnici můžete prošmejdit nějaké obchody. Na jedničce je kovář, dvojka je léčitel, trojka hospoda, čtyřka kartářka, pětka vede zpět do lesa, ze kterého jste přišli. Léčitel vás požádá, jestli byste mu nepřinesli zpět jeho Měsíční kámen, který mu byl ukraden bandity. Peněz asi zatím mnoho nemáte, v obchodech toho tedy moc nepořídíte. Pár předmětů se občas dá vyndat ze sudů kolem. Jděte tedy na 6, kde se setkáte s Kolbem, Villigenovým přítelem. Kolbus vám objasní nějaké domněnky okolo Villova zabití a také vám řekne nějaké informace o kultu Ling a jejich náhrdelnících. Hned vás také pošle do podzemí pod město, kam ukryl svůj náhrdelník. Vchod do podzemí vám vyznačí na mapě (č.7). V domě seberte ze země kouzlo a jděte po schodech dolů.


 Podzemí

        V místnosti hned pod schody (1) leží paklíče, které se jistě budou hodit. Na dvojce seberte Klíč ze stok a otevřete jím zámek na trojce (dá se i vypáčit paklíčema, pakliže je postava dostatečně schopná). Na místě 4 se po šlápnutí na plošinku na podlaze za vámi zavřou dveře. Zatěžkejte proto plošinku zevnitř dvěma předměty (hodí se třeba kameny) a stiskněte páku. Dveře se otevřou a plošinka je zatížena, tudíž na ní nelze znovu šlápnout. Před odchodem nezapomeňte vyrabovat truhlu (chce to paklíče). Vemte hlavně Slizký klíč.

        Sešlápnutím plošinek na č.5 vylétnou ze zdí šípy, které vás poraní. Chcete-li se tomu vyhnout, něčím plošinky zatěžkejte. Na místě 6 můžete buďto skočit do díry nebo přes ní něco hodit na tlačítko na zdi. Díra se zavře a vy můžete postoupit. Na 7 je tlačítko, kterým posunete díru, co blokuje přístup k výklenku. Další cesta se tím uzavře a vy jste nuceni skočit dolů. Brnění z výklenku si pak vyzvednete při zpáteční cestě. Pakliže jste se rozhodli tlačítko nemačkat a do díry nepadat, v místnosti za dveřmi stiskněte tlačítko, čímž se otevře průchod dál. Dveře zpět (8) otevřete pákou vedle. Na 9 stiskněte tlačítko a z výklenku si vezměte nějaké věci. Na 10 zatěžkejte plošinku předmětem, čímž otevřete dveře. Za nimi je další truhla a také schody dolů.

    (Jestli jste se propadli dírou na 6, tak ve 2.patře jděte na 4 a stiskněte tlačítko. Tím otevřete dveře zpět ke schodům na 5.)

        Ve druhém patře na jedničce odemkněte zámek Slizkým klíčem nebo jej vypáčete paklíčema. Za dveřmi na 2 stiskněte tlačítko z výklenku vezměte prsten. V jedné postraní chodbě je také truhla. Na 3 stiskněte páky, čímž otevřete dveře dál (5). Na 6 zatěžkejte obě plošinky. Za dveřmi stiskněte páku. Dveře tím zablokujete a předměty z plošinek si tím pádem můžete vzít zpět. Na 7 vložte do výklenku libovolný prsten (třeba ten z výklenku na 2) a otevře se cesta dál. Plošinky 8 jsou podobný případ jako ty z prvního patra, Proběhněte a hned zahněte, šipka vás nezasáhne. Při zpáteční cestě je můžete zatížit, abyste se vyhnuli zranění. Na 9 je za iluzorní stěnou další truhla. Na 10 pákou vlevo otevřete dveře. Úvodní fireball se dá vypnout stiskem tajného tlačítka hned vpravo (na druhé straně než je páka). V místnosti použijte Kolbův klíč na otevření zámku a z místnůstky seberte náhrdelník kultu Ling. Vraťte se zpět na povrch (nezapomeňte se stavit pro brnění z výklenku v prvním patře, pakliže jste stiskli tlačítko na 7).


Cesta začíná...

        S náhrdelníkem běžte na Kolbem, dá vám další instrukce a pošle vás do pevnosti za řekou pátrat po dalších náhrdelnících. Také vám dá klíček od své pracovny, která je na 8. V jeho pracovně najdete několik věcí v truhle (není zamčená). Prodejte a nakupte vše, co je potřebné (hodí se hlavně kouzlo pro léčení od kartářky, jestli ho ještě nemáte). Běžte na 9 do dalšího lesa.


Putování Šedým lesem...

        V lesích se dá najít spousta zajímavých věcí, proto se může vyplatit je prozkoumat pořádně. Jednak jsou zde poházené předměty, ale také různé dutiny ve stromech či duté pařezy, ze kterých se čas od času dá něco vytáhnout. Kolem také roste spousta hub, které mohou potěšit. Až vás průzkum přestane bavit (-: , tak někde okolo 1 se pohybuje bandita v červeném plášti. To je ten, co okradl léčitele ze vsi. Zabte ho a Měsíční kámen odneste zpět jeho majiteli. Odmění vás zkušenostmi a penězi. U banditů (1) je také truhla s nějakými věcmi. Cesta do vsi vede skrze 3. Na 2 promluvte s trpaslíky. Dají vám klíč od dveří v jeskyni 4. Ujistěte se, že máte vše nakoupeno. Nějaký čas se teď nesetkáte s civilizací. NA 4 vlezte do jeskyně.

        V jeskyni otevřete zámek na 1 klíčem od trpaslíků. Na 2 zatáhněte za řetěz a vezměte si nějaké věci z truhly. Pokračujte do další části lesa na 3.

        Když opustíte jeskyni, bandité v dialogu ji zničí. Není již tedy cesty zpět. Zničte bandity a na 1 si vezměte něco z jejich truhly. Můžete se jít podívat na doly (2), ale zatím tam mnoho nepořídíte, tak se vydejte rovnou na 3.

        Tenhle les se hemží orky a taky zlýma čtyřrukýma bestiema, které netouží po ničem jiném, než zničit všechny kouzelníky na světě, takže je dobré si kouzelníka něčím opevnit. Na 2 je jeskyně, ve které můžete nalézt pár předmětů. Příběh nás ale vede na 3, kde se nachází vchod do pevnosti.


Orkové v pevnosti

        Na nádvoří pevnosti jsou hordy orků, chce to mlátit hlava nehlava okolo sebe a probojovat se až ke vchodu do pevnosti (1). Na nádvoří se také nechá nalézt pár zajímavých předmětů. V pevnosti na 1 zabijte náčelníka orků a jeho pobočníky. Má u sebe docela hezké kladivo Haal, nicméně hlavní je klíč, kterým hned odemkněte dveře. Na 2 je navíc tlačítko, které odhalí vstup do tajné místnosti s truhlou. Chce to schopného zloděje, jinak si budete muset ještě chvíli počkat. V truhle najdete také Berserkovu helmu, kterou doporučuji nezahazovat. Na 3 jděte po schodech dolů. V podzemí jděte na 1 a pomozte trpasličímu knězi. Pozve vás za odměnu do dolů. Již se zde nedá nic dělat, a tak opusťte celou pevnost.

        Namiřte si to rovnou do dolů (Šedý les - sever (2)). Na cestě lesem vás zastihne Kolbus, který s mnohačetnými zraněními ukončí svou pouť ve vaší náruči. Před svým skonem vás ještě varuje před Sluhou, nejstrašnějším monstrem, které Urifel povolal na Cardhalii. Také vám předá svůj náhrdelník, co jste mu přinesli z podzemí pod městem. Tento náhrdelník vás nyní bude provázet po zbytek hry, takže jej pečlivě uschovejte. Pokračujte dál na 1 do severního lesa a pak na 2 do dolů.


Úkol od barona Dwunduru

        V dolech je opět pár krámků, ve kterých se můžete trochu osvěžit. Trpaslíci budou pouze postávat kolem, dokud na ně nezaútočíte. Kvalitu tohohle nápadu posuďte sami, nicméně doporučuji nechat je v klidu.

        (Pakliže jste zlí a zaútočíte na ně, odkryjete tím místa, která trpaslíci normálně blokují, ale také si zamezíte přístup do obchodů a k jednotlivým NPC. V tom případě můžete pokračovat rovnou do pevnosti)

        Na 2 je kovář, u něhož můžete nakoupit nové zbraně a brnění. Na 3 je gilda, kde můžete prodiskutovat trochu té politiky a také získat quest na odhalení zla, které se zmocnilo dolů. Na 4 se setkáte se zachráněným knězem, který se vám odmění buďto Obřadním kladivem nebo kladivem "Ohniklas". Oboje jsou výborné zbraně, takže doporučuji se zde určitě stavit. Na 5 je baron Dwandur, který truchlí nad ztrátou syna. Slíbí vám propustku na průchod skrze doly, když mu přinesete ostatky jeho syna z pevnosti orků. Ve 2. patře Dwunduru zatím mnoho dělat nejde (snad jen posbírat pár věcí ze země a z truhel), takže se vydejte na cestu zpět do pevnosti.

        V pevnosti slezte po schodech do podzemí, ve kterém jste osvobodili kněze. Dveře, které byly předtím zavřeny (2), jsou nyní zničeny. Běžte rovnou po schodech dolů do podzemí pevnosti.


Podzemí pevnosti

        Na 1 stiskněte tlačítko a z výklenku vemte nějaké ty zlaťáky. Na dvojce z truhly vyndejte hlavně Klíč z žaláře 1. Z výklenku nezapomeňte sebrat sošku hada. Rozhodně se jí nezbavujte, budete jí potřebovat na samém konci hry. Plošinku 3 zatěžkejte 2ma předměty a v místnosti stiskněte tlačítko. Tím otevřete výklenek na 6. Na 4 stiskněte páku a otevřou se dvoje dveře. Můžete prohledat jednotlivé cely (za nepříjemného zraňování se magickými šípy, co létají ze stěn) nebo jít rovnou na 5 a tajným průchodem se dostat za zavřené dveře. Ty otevřete z druhé strany (páka naproti 4). Na 7 máte další truhlu. Na 8 odemkněte zámek Klíčem z žaláře 1 a z podlahy hned vezměte Klíč z žaláře 2. Zámek na 9 otevřete pomocí paklíčů. Jděte po schodech dolů (10).

        Běžte si rovnou pro další klíč na 1 (klíč z žaláře 3). Po sešlápnutí plošinek 2 se otevřou dveře a zároveň s nimi i ty protilehlé na druhé straně chodby. Po dalším stisknutí se opět oboje zavřou. Na pozici 5 se můžete propadnout dírou do 3.patra (1). Stiskněte tlačítko a z výklenku si vezměte kuši. Teleportem se dostanete před schody zpět do druhého patra, nicméně můžete pokračovat dále třetím patrem. V místnostech 7 jsou řetězy, které otevírají cely ve druhé chodbě (ta s dírou v cele 5). V místnosti s pákama 7 nalevo je navíc truhla. Na 6 stiskněte tlačítko. Objeví se další po vaší pravici. Zmáčkněte jej a otevře se tajná chodba s truhlou, ze které mimojiné můžete vyndat i klíč od truhly z tajné chodby úplně v prvním patře (jak tam byl náčelník orků). Na 10 odemkněte dveře Klíčem z žaláře 2. Zámky 11 otevřete paklíčema. Na 12 stiskněte tlačítko a vezměte si věci z výklenku. Dveře 4 se otevřou, když budou všechny páky 3 stisknuté. Tlačítkem 8 můžete zmizet díru napravo a uvolnit tak průchod. Díra od 8 na jih je jen iluze, bez problémů ji tedy můžete přeběhnout pro kouzlo za ní. Dírou 9 se můžete propadnout za jedny zavřené dveře ve 3.patře (2). Tam máte jednu truhlu. Dveře pak otevřete řetězem na zdi. Pakliže jste se nepropadli ani jednou z děr, tak postupujte po schodech dolů na 13.

         Pakliže nemáte ve skupině někoho, kdo to umí s paklíčema, tak doporučuji stavit se v místnosti 3, kde naleznete klíče od všech důležitých cel. Na pozici 4 zatáhněte za řetěz a z výklenku seberte pár léčivých lektvarů (určitě se hodí). Na 6 je za iluzorní stěnou další truhla. Zámek na 5 otevřete Klíčem z žaláře 3. Za dveřmi se nachází několik pozamykaných cel. Zloděj by si s tím měl poradit, jinak klíče od těch "důležitých" jsou v místnosti 3. Příběhově nejdůležitější je pozice 7, kde najdete Delwarovu sekeru, jediný to ostatek syna trpasličího barona z Dwunduru. Tímto je quest splněn a je na čase vrátit se zpět. Na cestě vás ale někde kolem pozice 8 zaskočí Korax, Urifelův posel smrti. Boj je samozřejmě nevyhnutelný, nakonec ale stejně upláchne. Jestli máte problémy s jeho zničením, zkuste různá podpůrná kouzla a lektvary jako jsou Zásah života a přírody, rychlost, ochrana před smrtí a pod. Na zplozence temnot platí magie života:-) Až bude pryč, můžete se buďto vrátit stejnou cestou, jako jste přišli (pokud jste se sem propadli dírou, tak ve 2.patře stiskněte tlačítko na 8, tím díra zmizí a vy se tak dostanete před zavřené dveře), nebo to vzít zkratkou. Na 9 stiskněte tlačítko a jděte chodbou, párkrát po schodech nahoru, nakonec zatáhnout za řetěz a vylézt z jeskyně do východního lesa (2). Běžte do dolů...

        V dolech navštivte barona Dwandura. Delwarova sekera pro něj bude dostačujícím argumentem pro vydání propustky. Pokud máte ve skupině Badsalese, tak vám sekeru nechá, jinak jí musíte odevzdat. S propustkou běžte po schodech dolů do 2.patra Dwunduru. Na pozici 1 předložte propustku trpaslíkovi u dveří. Dveře se otevřou a můžete jít rovnou po schodech dolů do dolů...

    (pokud jste na trpaslíky zatočili, klíč od dveří vypadne z jednoho z trpaslíků okolo pozice 1).


Trpasličí doly

        Doly jsou dlouhé, rozsáhlé a složité. Místy narazíte na ložiska kovových rud, z nichž můžete získat železnou, stříbrnou nebo zlatou rudu. Budou se hodit všechny, takže doporučuji sbírat. Dají se sice koupit v gildě, ale škoda peněz. Co dodat, zatněte zuby a jdeme na to...

        V místnosti 1 stiskněte obě páky a nezapomeňte z jednoho háku sebrat klíček, se kterým později odemknete dveře na 6. Na pozici 2 se objevily plošinky, jejichž zatížením se otevřou dveře. Na 6 odemkněte zámek klíčkem z místnosti 1. Sejděte po schodech a v místnosti stiskněte obě tlačítka. Z výklenku seberte Klíč z dolů 1. Na 4 stiskněte tlačítko pro otevření dveří hned vedle. Za nimi je ložisko rudy. Kliknutím na ni dostanete buďto železnou, stříbrnou nebo zlatou rudu - schovat. Zámek od místnosti 5 odemknete paklíčem. Zatáhněte zde za řetěz, čímž odkryjete truhlu. Po okolí pozice 9 se povaluje pár předmětů, můžete to zde prohledat. Na pozici 3 zatěžkejte plošinku 2ma předměty a z výklenku za dveřmi seberte nějaké věci. V místnosti 8 je spousta výklenků. NEmačkejte páku a nejdříve výklenky prozkoumejte. V některých z nich jsou zajímavé dobroty. Stiskem páky některé z výklenků zmizí i s předměty, co v nich byly. Na 10 projděte tajnou stěnou a za dveřmi je další truhla. Dveře na 11 se otevřou po zatížení obou plošinek. pokud se na 12 propadnete severní dírou do 2.patra (1), stiskněte tlačítko a projděte teleportem. Objevíte se zpět před schody v 1.patře. Jižní dírou se propadnete do jinak nepřístupné místnosti ve 2.patře (2), kde vezměte z výklenku ozubené kolo. Teleport vás přemístí zpět do 1.patra před schody. Na 13 stiskněte severní, západní a jižní tlačítko (v tomto pořadí). Dveře se otevřou a cesta do 2.patra je volná. Jděte nejprve schody vlevo.

        V tomto patře se potulují Kamenní elementálové, které je prakticky nemožné zranit jinak než drtivými zbraněmi (kladiva, palcáty...) a magií, takže se na to připravte. Na pozici 3 směřujíc na sever se za vámi zavřou dveře. Na 4 zatáhněte za řetěz. Otevřou se dveře na sever. Jděte po schodech nahoru. V 1.patře vyberte truhlu. Najdete zde i Hranatý klíč, kterým odemknete jeden ze zámků na 14. Propadněte se dírou a teleportem se dostaňte před schody v 1.patře. Běžte po schodech dolů (doleva) do 2.patra. Zpět ve 2.patře jděte na 6, kde z výklenku seberte zelený drahokam. Na 7 zatěžkejte plošinky a dveře se otevřou. Zámek 8 vypáčíte paklíčem, za dveřmi je několik ložisek rud. Na 11 si z výklenku vemte Drátový klíč. Pokud na pozicích 9 do výklenku vložíte železnou rudu a zatáhnete za páku, na pozici 10 se objeví teleport do místnosti 22. Zde stiskem tlačítek odkryjete zeď naproti nim. Tímto otevřete průchod mezi oběma částma 2.patra (můžete dále přecházet 1.patrem). Je zde i teleport před schody do 1.patra.

        Nyní je čas přejít do druhé části 2.patra. Dveře 12 odemknete Klíčem z dolů 1. Na 13 zatěžkejte plošinku a do výklenků na 14 nastrkejte helmu, brnění, zbraň a štít. Správný předmět ve správném výklenku zajistí jeho zavření. Až budou všechny výklenky zavřené, na 13 se objeví výklenek s "lepším" předmětem. Odtěžkejte plošinku, znovu ji zatěžkejte, tím se výklenky opět otevřou a vy si můžete své vybavení vzít zpět. Zámek 15 otevřete paklíčema. V místnosti je několik ložisek s rudou. Na 16 je truhla chráněná metačem blesků, tak pozor. Na 17 zatěžkejte plošinky a dveře se otevřou. Na pozici 23 seberte Fluoritový klíč a odemkněte jím dveře na pozici 18. Dveře na pozici 19 se otevřou jen tehdy, jsou-li druhé dveře zavřené. V místnosti 20 vemte z háku Klíč z dolů 2. Zámek 21 otevřete Drátovým klíčem. Jděte po schodech dolů.

        V tomto patře na vás čekají nepříjemní salamandeři. Jejich nepříjemnost spočívá hlavně v tom, že mohou svými jedovými tesáky rozleptat kusy vaší výstroje, takže jestli se nějakého vašeho brnění/helmy/štítu/čelenky/bot opravdu ceníte, tak doporučuji pro tohle patro sundat. Z truhly 15 seberte hlavně Klíč z dolů 3. Na pozici 1 odemkněte zámek paklíčema. Na 2 stiskněte tlačítko a z výklenku seberte Safírový klíč. Nyní vás čeká cesta zpět do 1.patra, neboť Safírovým klíčem musíte otevřít zámek na 16. V místnosti vezměte z výklenku červený drahokam a vraťte se zpět do 3.patra. Na 3 šlápnutím na plošinku proti sobě vypustíte blesk, takže opatrně. (Doporučuji zatížit a rychle uhnout. Tím se metače zbavíte.) Na 4 Stiskněte tlačítko, čímž zavřete díru na 5. Tak tam hned z výklenku seberte Velký klíč. Na 6 můžete projít iluzorními stěnami k truhle. V ní je mimojiné také Kostěný klíč, kterým odemknete druhý zámek v 1.patře na 14. Nyní běžte do místnosti 7 (pozor na díry, pád = smrt), kde na zemi leží Bronzový klíč. Tím odemknete zámek na 8. V chodbě na vás budou létat blesky, tak se na to připravte. Ve výklenku 9 seberte modrý drahokam.

        Nyní Klíčem z dolů 2 odemkněte dveře na 10. Na 11 do zámků vložte červený, zelený a modrý drahokam (v tomto pořadí zleva). Trojice dveří se otevře a vy se octnete v místnosti s ovládacími panely (12). Velký klíč vložte do zámku pod hlavním panelem na 12. Do výklenků 13 vložte libovolně železnou, stříbrnou a zlatou rudu (výklenek se vždy po vložení zavře). Nyní na 12 stiskněte obě tlačítka. Postraní panely se otevřely. Stiskněte obě páky (doporučuji pak hned uskočit zpět před hlavní panel doprostřed, jinak vás sežehne blesk). Dveře na pozici 14 se nyní otevřely. Ve výklencích na 12 se navíc objevil Ohnivý a Ledový krystal (to se hodí). Pokračujte po schodech dolů.

        Ve 4.patře dolů vás čekají duchové poražených trpaslíků, kteří jsou nyní pod nadvládou Urifela. Jakýkoliv fyzický damage je vyloučen, takže to chce magické zbraně, magii života a Ochranu proti magii smrti. Stiskem obou tlačítek 1 odkryjete přístup k truhle na pozici 3. Zámek na pozici 2 odemknete Klíčem z dolů 3. Na pozici 5 seberte druhé ozubené kolo. Na pozici 4 můžete najít pár předmětů. Za iluzorní stěnou 6 je páka, která aktivuje metač blesků před závalem. Tím se zával "profoukne" a odkryje vstup na pozici 7. Páku pak zase vraťte zpět, protože stoupnutím na plošinku na vás vylétne blesk. Na 7 vložte do výklenků železnou, stříbrnou a zlatou rudu, na zařízení umístěte oboje ozubená kola, do otvoru nahoře vhoďte Ohnivý krystal a zatáhněte za páku. Ve výklenku za vámi se objeví kovová destička.

        Na pozici 8 se střetnete podruhé s Koraxem (starý známý z pevnosti). Tentokráte již neunikne. Má u sebe pár hezkých věcí, nejdůležitější je ale Klíč posla smrti, kterým odemknete dveře na pozici 9 a také soška člověka, kterou přidejte k sošce hada. Když v místnosti 10 zatížíte plošinku 3mi předměty, otevře se teleport zpět do prvního patra. Na 12 stiskněte tlačítko a z výklenku si vezměte pár předmětů. Zatížením plošinek 11 odkryjete zdi na pozici 13. Jestli chcete, tak se teď můžete vrátit zpět do 1.patra (třeba pomocí teleportu na 10), jinak můžete jít dál po schodech nahoru na 14.

   Pokud jdete zpět do prvního patra teleportem, objevíte se před schodama. Jděte nahoru přímo do gildy, kde dostanete poměrně vysokou finanční odměnu za odstranění zla z dolů (zabití Koraxe). Trpaslíci se tak mohou vrátit zpět do práce. I když je to příjemné, hlavním důvodem našeho návratu je odkrytí vchodu do trpasličí pokladnice. V 1.patře odemkněte oba zámky na pozici 14 (Hranatý a Kostěný klíč). Za dveřmi jsou dvě plošinky (jedna je schovaná za iluzorní zdí), které je třeba zatížit. Dále jděte na pozici 17 (dveře se otevřely spuštěním stroje ve 3.patře), do výklenku vložte 3 kusy železné rudy a stiskněte páku. otevře se vchod do místnosti s teleportem, který vás přesune do další místnosti, kde zatěžkejte další plošinku. Do zámku od místnosti 15 vložte kovovou destičku (to ze stroje ve 4.patře). V místnosti 15 jsou tři výklenky. Do toho východního vložte železnou rudu, Do severního dejte zlatou a do západního stříbrnou. Měl by se otevřít vchod do 18. Zde zatěžkejte poslední plošinku a na 18 se objeví teleport do pokladnice. Zde je několik truhel s hezkými předměty a zlatem. Zpět se dostanete teleportem. Pak se vraťte zpět do 4.patra a jděte po schodech nahoru na pozici 14.

        Následuje už jen výstup z podzemí zpět na povrch. Prakticky stačí jen rychle vyběhnout po schodech nahoru a jste venku, nicméně jenom pro úplnost. Na 1 odtěžkejte jižnější plošinku a tu druhou zatěžkejte 2ma předměty. Zeď na pozici 2 zmizí. Následující plošinku jenom překročte a na pozici 3 stiskněte tlačítko. Objeví se další za vámi. Stiskněte ho a objeví se ještě jedno. Stiskněte ho a zeď zmizí. Přístup k truhle je otevřen. Na 4 pákou otevřete dveře a z výklenku seberte několik svěcených vod. Na pozici 5 zatěžkejte plošinky (třeba kameny od závalu) a otevřou se dveře. Na 6 vemte z výklenku pár protijedů a tradá do pralesa...


Cesta zeměmi Garretonu

        V pralese na vás číhají nepříjemní jedovatí pavouci, takže si připravte protijedy a kouzlo Zrušení otravy (dá se koupit u kněze v dolech).

        Jediné, co zde musíte udělat, je dostat se z pozice 1 (vchod do dolů, zde se objevíte) na pozici 2 (vchod do Mrtvých močálů). Cestu vám budou křížit jen monstra. Můžete to tedy jednoduše proběhnout, nebo to zde podrobně prozkoumat a najít tak pár zajímavých předmětů. Kromě toho zde roste aloe, Liana Mensa i Orchidea Zlatoha a také spousta různých hub. Není na škodu se těmito věcmi vybavit. Cesta vede do Mrtvých močálů (2)...

        Zde je tomu podobně jako v pralese. Jediným úkolem je dostat se na pozici 2 (vchod do krypty). Cestu vám budou křížit různá monstra, hlavně z řad nemrtvých. Proti takovým je nejlepší magie života a ochrana proti magii smrti. Opět se zde nachází pár hezkých předmětů. Poukázal bych například na Berserkův kinžál, který se nachází na pozici 3 a který se řadí mezi nejlepší zbraně ve hře. Pro jeho správnou funkci ovšem potřebujete Berserkovu helmu (dá se najít v pevnosti), bez ní je téměř nepoužitelný, protože zemřete dříve než monstrum. Až budete mít všechno, co potřebujete, pokračujte do krypty (2).


Krypta

        Po vstupu do krypty se objevíte v malém mausoleu, kde postávají dva kostlivci. Můžete je zničit, ale nic z toho není. Za dveřmi na severu je kaple, v níž promluvte s duchem. Informuje vás o stavu, ve kterém se krypta nachází (přeplněná oživlými nemrtvými pod nadvládou Urifela). Až se s ním dosyta vybavíte, tak jděte po schodech dolů.

        Na pozici 1 seberte Modrý klíč a hned jej použijte na zámek na pozici 2. Plošinku 3 zatěžkejte 3mi předměty, čímž otevřete přístup k truhlám na pozici 4. V místnosti 5 zatěžkejte obě plošinky, čímž se otevře výklenek s Klíčem z krypty 1. Také se otevřela místnost na východě. Zabijte nestvůry a stiskněte tlačítko 6. Klíčem z krypty 1 odemknete zámek na pozici 7. Stiskněte druhé tlačítko 6, čímž se otevře výklenek v místnosti 3. V něm je Rudý klíč. S tím běžte skrze teleport 8 na zámek 9. V místnosti 10 vyndejte z výklenku Zlatý symbol. Zasuňte jej do zámku na pozici 11. Zatáhněte za skrytou páčku na 12 a běžte po schodech dolů (13). Nezapomeňte si Zlatý symbol zase vzít!

        Nejprve doporučuji zajít do místnosti 1. Otevřete pravé dveře a stiskněte tlačítko. Za levými dveřmi se otevře výklenek s Knězovým kladivem, které patří mezi nejlepší zbraně ve hře. S ním se můžete vrátit za knězem do dolů. Můžete mu ho věnovat, za odměnu vás naučí všechna kouzla ze hry, ale to záleží na vás. Na pozici dvě použijte Zlatý symbol a v místnosti stiskněte tlačítko. Symbol si zase vezměte. Na pozici 3 se otevřely dveře. Zatěžkejte plošinku a na pozici 4 se objeví teleport do místnosti 5. Zde jsou tři páky. Najednou může být stisknutá pouze 1 páka. Stisk každé páky otevře jednu místnost 6, ve kterých je potřeba zatěžkat všechny 3 plošinky. Postupujte tedy takto. Stisknout jednu páku, vrátit se teleportem na 4, jít do jedné z otevřených místností 6, zatížit plošinku, vrátit se teleportem na 4 do místnosti 5, zmáčknout další páku....atd. Až budou všechny tři plošinky zatíženy, v místnosti 5 se na pozici 7 objeví další teleport, který vede do místnosti 8. Zde vezměte Mramorový symbol a stiskněte tlačítko (otevře se zeď). Mramorovým symbolem otevřete místnosti 9 a 10 (vždy si vezměte symbol zpět!). Zlatým symbolem otevřete dveře na 11. Na 12 použijte Mramorový symbol. Otevře se vchod na pozici 13, kde seberte Aliduhový symbol. Všechny symboly se vemte zpět a běžte na pozici 14, kde je všechny umístěte do výklenků. Otevřou se dveře do místnosti 15. Zatěžkejte obě plošinky 2ma předměty. Tím dveře zablokujete a můžete se tedy vrátit pro symboly. Pak běžte po schodech 15 dolů.

        Po vstupu do 3.patra pokračujte teleportem. Z výklenku 1 seberte Klíč smrti 2. Stiskněte tlačítko 2, čímž odkryjete tlačítka v místnosti 3. Stiskněte je a na pozici 4 na vás bude čekat otevřený výklenek. Na pozici 5 zatěžkejte plošinku. Na 6 otevřete dveře pomocí Zlatého symbolu. Následuje Mramorový a nakonec Aliduhový. Na pozici 7 zatěžkejte plošinku. Jsou-li obě plošinky zatěžkané, otevřou se dveře do místnosti 9. Z truhly na 16 vyndejte hlavně klíč smrti 1. Stiskněte tlačítko na 8 a dveře do místnosti 10 se otevřou. Na 10 použijte Klíč smrti 2 a na 9 Klíč smrti 1. Až budou oba zámky odemčeny, otevře se místnost 11. Stiskněte všechny páky a na pozici 12 se objeví teleport. Vezměte si zpět všechny symboly a vstupte do něj. Na 13 naskládejte symboly do výklenků a objeví se další teleport uprostřed místnosti. Souboj, který následuje, je docela tuhý, takže se dobře připravte. Vstupte do teleportu. Na pozici 14 se střetnete se zombií vašeho mistra, Villigena. Už to samozřejmě není on. Jeho duše je pryč a jeho tělo potřebuje uložit ke spánku. Jakmile bude Villigen poražen, objeví se duch z mausolea, poděkuje vám, otevře vám průchod do Černé skály (15) a také vám věnuje smotek Vlákna Osudu, se kterým můžete vysvobodit boha Venta. Také se otevře teleport zpět do krypty, kdyby jste se potřebovali vrátit. Od Villigena si vezměte hlavně sošku démona. Jinak postupujte branou na pozici 15, rovnou do poslední úrovně hry...


Černá skála

        Pozor na plošinky 1, jejich sešlápnutí způsobí vystřelení dosti smrtícího fireballu. Na pozicích 2 jsou zamčené výklenky s nějakými věcmi (odemknout paklíčema). Na pozicích 3 rozsviťte koule, aby se otevřely dveře na pozici 4. Na pozici 5 se dveře otevřou po sešlápnutí plošinky a po dalším sešlápnutí se opět zavřou. Na pozici 6 rozsviťte kouli pro otevření dveří na 7. Běžte po schodech nahoru.

        Na pozici 1 vkročte do teleportu, který vás přesune do místnosti hned na jihu. V místnosti 2 rozsviťte kouli, tím se otevřou dveře na pozici 6. Zpět se dostanete přes díru na pozici 3. Proběhněte prvním patrem zpět do druhého. Rozsviťte kouli v místnosti 4, tím se otevřou dveře 5. Nyní projděte až do místnosti 7. Zatěžkejte plošinku a hoďte něco na tlačítko nad dírou. Tím se ve výklencích 9 objevily Měsíční kameny (vypravíte se pro ně později). Pokračujte až do místnosti 8, kde rozsviťte kouli, která otevírá dveře na pozici 11. Tím, že jste vstoupili do místnosti 8, jste z postraních kumbálků vypustili duchy rytířů, přes které se nyní budete muset prokuchat nazpátek. Sesbírejte tři měsíční kameny z výklenků 9 (cestou přes teleport 1) a naskládejte je do výklenků na pozici 11. Tím se otevřou dveře do místnosti 10, kde jsou zamčené výklenky s nějakým věcmi. Pokračujte po schodech nahoru na pozici 11.

        Na pozici 1 jsou vždy zavřené dveře a teleport. Teleport vás přesune vždy do malé místnůstky 2, kde přímo před vámi bude tlačítko otevírající dveře. Ještě než ho zmáčknete, rozsviťte kouli na jihu, která otevře dveře 7. Stiskněte tlačítko, dveře se otevřou a vy budete teleportováni zpět. Podobně si počínejte i u zbylých dvou teleportů (akorát už nezhasínejte kouli). Za iluzorní stěnou 3 je pár zamčených výklenků s nějakými věcmi. Nyní běžte do jednoho z teleportů 4. Objevíte se v jedné ze severních místností 4. Projděte ke dveřím 7 a připravte se na tuhý boj. Sluha Urifelův není žádné párátko, ale porazit jde (ještě to koneckonců není hlavní boss:-) Po náročném souboji z něj zbude jen soška válečníka. Nyní máte tedy 4 sošky (hada, člověka, démona a bojovníka - doufám, že jste je nikde nezahodili, to byste se pro ně museli vrátit).

        Nyní postupujte následovně. V každé místnosti 4 je koule. Pokud jí rozsvítíte, teleport vás již nepřesune do jiné místnosti 4, ale do přilehlé místnosti 5, kde je výklenek 6, do kterého je potřeba umístit sošku. Umístěte všechny čtyři sošky, čímž otevřete dveře na pozici 8. Za nimi je Ventovo vězení. Jelikož máte Vlákno Osudu, nic vám nebrání v jeho vysvobození. Vaše cesta je již téměř u konce. Z celé hry zůstal jen poslední záporňák a tím není nikdo jiný než sám Urifel. Ventus vás tedy vyšle na tento boží quest a obdaří vás svým požehnáním.

        Po teleportaci do mezisvětí můžete spatřit nedokončený lignmyst, poslední kostičku máte pořád ještě u sebe. Poslední, co musíte udělat, je hrubou silou zničit Urifela. Je to těžké, ale jde to. A pak už jen shlédnout outro a je to...


The end