KALENDARIUM - VT2017

VECKA

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

1

L

O

V

7 jan

8 Jan

2

9 jan
Studiedag

8.30-10.30 Storan, HBTQ normkritik

10.30-11 Klasskonferenser: se anslag i personalrummet

10 jan

Start VT-17, eleverna kommer

11 jan

12 jan

Ämneskonf 15-16:30 Sv

13 jan

3

16 jan

SAMO 08.10-09.10

APT 15:15-16:30

17 jan

Elevråd, Kamratstödjare, Skol IF

18 jan

19 jan
EHT 8.30-11

Ämneskonf 15-16:30 Eng, Ma, SO

20 jan

4

23 jan

SAMO 08.10-09.10

9d + 9b Simarenan 8:20 - 12:30

9c Simarenan 11:00-14:30

24  jan

25  jan

AG-möte

26 jan

Ämneskonf 15-16:30 Pr/Est, B-språk

27  jan

9e + 9a Simarenan
8:20 - 12:30

5

30 jan

SAMO 08.10-09.10

31 jan

Skol IF +kamratstödjare år 9

1 feb

FM - Alla klasser introduceras i Albert - Mattehjälp

2 feb

EHT 8.30-11

Ämneskonf 15-16:30 Ma, SO

3 feb

6

6 feb

SAMO 08.10-09.10

Arbetslag/Likabehandlingsteamet 15.15-16.30

Volleyboll År 9
11:30 - 14:30 +
Lärarmatch ca 14.15

7 feb

Elevråd, Kamratstödjare

8 feb

Volleyboll År 7
8:30 - 11:30

Volleyboll År 8
12:00 - 15:00

9 feb

Ämneskonf 15-16:30 Sv

10 feb

7

13 feb

14 feb

L

15 feb

O

16 feb

V

17 feb

8

20 feb

21 feb

22 feb

AG-möte

23 feb

Ämneskonf 15-16:30 Eng, Ma, SO

24 feb

9

27 feb

SAMO 08.10-09.10

APT 15:15-16:30

28 feb

Friluftsdag Ymer
8a, 8c, 8e

1 mars

Friluftsdag Ymer
8b, 8d

2 mars
EHT 8.30-11

Ämneskonf 15-16:30 Pr/Est, B-språk

3 mars

Likabehandling - heldag hela skolan

10

6 mars

SAMO 08.10-09.10

7 mars

8 mars

9 mars

Studiedag

Utvecklings- samtal/eget arbete

NO-lyft

10 mars

Studiedag

Utvecklings- samtal/eget arbete

11

13 mars

SAMO 08.10-09.10

Kamratstödjare vuxna em

14 mars

Kurs mediapolen

kl 15-18

15 mars

NP Sv del B

16 mars

EHT 8.30-11

Ämneskonf 15-16:30 Ma, SO, Sv

17 mars

NP Sv del C

12

20 mars  

Utvecklingsgrupps-möte 08:20-16:30

21 mars  

Elevråd, Kamratstödjare

22 mars  

AG-möte

23 mars

Ämneskonf 15-16:30 Sv, Pr/Est

NO-lyft

24 mars

13

27 mars  

SAMO 08.10-09.10

APT 15:15-16:30

28 mars

Halv idrottsdag fm 7abcd ishallen

29 mars

Halv idrottsdag fm 7ef ishallen

30 mars

Ämneskonf 15-16:30 Eng, Ma, SO

31 mars

14

PRAO År 8

3 april

SAMO 08.10-09.10

Kamratstödjare vuxna

Utvecklingsgrupp 12.30-16.30

4 april

NP NO

5 april

6 april

Ämneskonf 15-16:30 Pr/Est,

NO-lyft

7 april

15

10 april

11 april

L

12 april

O

13 april
V

14 april

16

17 april

Annandag påsk

18 april

19 april

9a+b på teater på kvällen

20 april

Ämneskonf 15-16:30 Ma, SO

9c+d+e på teater på kvällen

21 april

17

24 april

SAMO 08.10-09.10

25 april

NP Eng del B

Elevråd, Kamratstödjare

26 april
AG-möte

27 april

NP Eng del C
EHT 8.30-11

Ämneskonf 15-16:30 Sv, Pr/Est, Eng

28 april

Utvecklings-

gruppsmöte 08.20 -12.00

Inlämning av EV-aktivitet

18

1 maj

LOV

2 maj

NP SO del A

3 maj

4 maj

NP SO del B

Ämneskonf 15-16:30 Eng, SO

NO-lyft

5 maj

19

8 maj

SAMO 08.10-09.10

APT 15:15-16:30

9  maj


10 maj

NP Ma del B+C

11 maj
EHT 8.30-11

Ämneskonf 15-16:30 Pr/Est, B-språk, Ma

12 maj

NP Ma del D

20

15 maj

SAMO 08.10-09.10


16 maj

17 maj

AG-möte

18 maj

Ämneskonf 15-16:30 SO, Sv
NO-lyft

19 maj

21

22 maj

SAMO 08.10-09.10

23 maj

Elevens val

24 maj

Elevens val

25 maj

LOV

26  maj

LOV

22

29 maj  

SAMO 08.10-09.10

30 maj  

Elevråd, Kamratstödjare

År 6 på besök 9-12

År 9 multiboll

31 maj

Kamratstödjarna åker iväg vuxna + elever

1 juni  

Ämneskonf 15-16:30 Eng

NO-lyft

GIGS i Polen
Friluftsdag 9bce Paddling+Vandr.

2 juni

Friluftsdag 9ad Paddling+Vandr.

GIGS i Polen

23

5 juni

LOV

6 juni

LOV

7 juni

Betygen ska vara inskrivna

8 juni  
EHT 8.30-11

Ämneskonf 15-16:30  Pr/Est, B-språk

Bokmässa år 7 em

9 juni

24

12 juni

SAMO 08.10-09.10


13 juni


14 juni

15 juni
Klassdag

Skolavslutning

År 9 kl 12:30-13 i klassrummet, kl 13-13:45 i aulan, 13:45-14 i klassrummet.

År 7-8 kl 13:30-14 i klassrummet 14-14:30 i aulan.

16 juni

Studiedag

25

19 juni

Studiedag

8:30 - 10:20 Beta Överlämning

8:30 - 11:30 Utvärdering i arbetslag

Personalavslutning i matsalen kl 14.

20 juni

Studiedag

21 juni

Studiedag

22 juni

OBS !!! Gammalt KALENDARIUM  - 2016

VECKA

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

1

L

O

V

7 jan

Studiedag- Inarbetad

8 Jan

Studiedag -Inarbetad

2

11 jan
Start VT-16

EHT Övergång Fm

12 jan

Fotbollsmatch 8:30  Skol IF - Politikerna

13 jan

MA-utv 15-17

14 jan

15 jan

3

18 jan

NO 15.15-16

SV 15.15-16

19 jan

Skol IF

ungdomsmottagning

9A  kl 10

20 jan

MA-utv 15-17

B-språk 14.30

21 jan
EHT 8.30-11,
EHT Övergång Em

22 jan

4

25 jan

26 jan

Skol IF

27 jan

AG 9.00 Grönan

Lässatsning 15.00-17.00

MA-utv 15-17

28 jan

IKT sprid 8-10

29 jan

5

1 feb

Volleyboll År 9
11:30 - 14:30

APT 15.15-17

2 feb

Praoinfo år 8 aulan 8.20-9.00

Volleyboll År 8

kl 12- 15

3 feb

Volleyboll År 7

kl 8:30-11:30

MA-utv 15-17

Eng konf

4 feb

EHT 8.30-11

9A, 9C och 9E Göteborgsoperan

5 feb

6

Marika besöker
år 6

8 feb

ej lag: förbereda öppet hus.

Öppet Hus 17:30-19

9 feb

Elevråd, kamratstödjare,

8a, 8d Friluftsdag på Ymer (Camilla)

10 feb

MA-utv 15-17

9B och 9D Göteborgsoperan

11 feb

12 feb

8b, 8c, 8e  Friluftsdag på Ymer (Stefan)

7

15 feb

16 feb

L

17 feb

O

18 feb

V

19 feb

8

22 feb

23 feb

Projektdag/ utvecklingssamtal

24 feb

Projektdag/ utvecklingssamtal

MA-utv 15-17

25 feb

IKT sprid 8-10

26 feb

9

29 feb

Utvecklingsgrupp 15-17

NO 15.15-16

1 mars

2 mars

AG 9.00 Grönan

MA-utv 15-17

Eng-konf

3 mars
EHT 8.30-11

4 mars
Festkommitté År 9 i Grönan

10

7 mars
Studiedag - Inarbetad

8 mars

Elevråd, kamratstödjare

9 mars

Lässatsning 15.00-17.00

MA-utv 15-17

10 mars

År 7 Ishallen (halvdag)

11 mars
Festkommitté År 9 i Grönan

11

14 mars

NO 15.15-16

SV 14.30-15.15

APT 15.15-17

15 mars

NP Sv
BFL - Pulsenkonf

13.00-16.30

16 mars

MA-utv 15-17

B-språk 14.45

17 mars

NP Sv
EHT 8.30-11

18 mars

12

PRAO 8

21 mars

22 mars  

9d 8.45, 9c kl 10 ungdomsmottagning

23 mars

MA-utv 15-17

Idh-konferens Sthlm

24 mars

IKT sprid 8-10

Uppdatering matriser

25 mars
Långfredag - Ledig

13

28 mars  

29 mars

L

30 mars

O

31 mars

V 

1 april

14

4 april

SV 15.15-16.00

5 april

9e kl 8.45 ungdomsmottagning

6 april

AG 9.00 Grönan

MA-utv 15-17

7 april

8 april

15

Omvals-

period gy-valet 15/4-16/5

11 april

NO 15.15-16

SV 15.15-16

12 april

Elevråd, kamratstödjare

Ungdomsmottagning kl 10 9B + skolbio em

Skolbio 8d + 8e Fm

Utvecklingsgrupp 8.30-16

13 april

MA-utv 15-17

14 april
EHT 8.30-11

7a Parasport FM

15 april
NP NO

16

Omvals-

period gy-valet 15/4-16/5

18 april

APT 15.15-17

19 april
9D borta heldag.

20 april

Lässatsning 15.00-17.00

MA-utv 15-17

21 april

22 april

17

Omvals-

period gy-valet 15/4-16/5

25 april

NP Eng

NO 15.15-16

SETT-mässa

26 april

SETT-mässa

27 april
NP eng

Eng-konf NP Bdelen+ dela ut uppsatser

SETT-mässa

MA-utv 15-17

28 april
EHT 8.30-11

SETT-mässa

29 april

18

Omvals-

period gy-valet 15/4-16/5

2 maj

3 maj

4 maj

AG 9.00 Grönan

MA-utv 15-17

B-språk 14.45

5 maj

Ledigt

6 maj
Ledigt

19

Omvals-

period gy-valet 15/4-16/5

9 maj

NO 15.15-16

Uppsamling NP eng

10 maj

Elevråd, kamratstödjare

11 maj
NP Ma

Eng konf frågetecken uppsats

MA-utv 15-17

12 maj
EHT 8.30-11

13 maj
NP Ma

20

Omvals-

period gy-valet 15/4-16/5

16 maj
Extra APT 15.15-16.0017 maj
NP SO

18 maj

MA-utv 15-17

19 maj
NP SO

20 maj

21

23 maj

NO 15.15-16

APT  15.15-17

 

24 maj

25 maj

Bokmässa år 7 kl 16.30-18.00

MA-utv 15-17

26 maj

IKT sprid 8-10
EHT 8.30-11

År 6 besöker mentorer kl 9-12

27 maj

22

30 maj  

9c + 9d Friluftsdag (paddling + vandring)

31 maj  

Sista dag för betygsinmatning.

Kamratstödjare borta heldag.

1 juni

AG 9.00 Grönan

MA-utv 15-17

2 juni  

Elevens val

3 juni

Elevens val

23

6 juni  
Nationaldag Ledig

7 juni

8 juni

MA-utv 15-17

B-språk 14.45

9 juni  

Klass/lagdag

Skolavslutning

År 9 kl 14 aulan, därefter klassrum

År 7,8 kl. 14.30 i  klassrum (betyg mm)

År7,8 kl, 15-15.30 aulan

Bussar hem 15.40.


EHT 8.30-11

År 9 avslutningsfest

 kl 19-23

10 juni

24

13 juni
Studiedag
Obligatorisk

Övergång Lag Alfa

14 juni
Studiedag
Inarbetad

15 juni
Studiedag
Inarbetad

16 juni
Studiedag
Inarbetad

17 juni

LOV