SD Örebro - en sammanställning

Totalt 11 förtroendevalda med 4500 röster.

Snittet på uppdrag/person är omkring 4.

Blixt, Sigvard 

Vård- och omsorgsnämnd väster - led

Kultur- och medborgarnämnden - led

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden - led

Kommunfullmäktige - ers

Landstingsfullmäktige - ers

Edström, Daniel 

Miljönämnden - led

Programnämnd Samhällsbyggnad - led

Skolnämnd sydväst - led

Landstingsfullmäktige - ers

Kronlid, Julia 

(Riksdagsledamot, tillbaka 17 april 2011)
Gymnasienämnden - led

Skolnämnd nordost - led

Kommunfullmäktige - led

Landstingsfullmäktige - ers

Kronlid, David 

Oppositionsråd, Landstinget

Programnämnd Barn och utbildning - led

Kommunstyrelsen - led

Kommunfullmäktige - led

Regionfullmäktige i Örebro - ers

Kommunfullmäktige-valberedning - ers

Landstingsfullmäktige - led

Källström, Lars

Kommunalråd - partif

Glanshammars lokala nämnd - led

Kommunfullmäktige - ers

Landstingsfullmäktige - led

Millard, Jonas 

Kommunfullmäktige-valberedning - led

Programnämnd Social välfärd - led

Kommunfullmäktige - led

Landstingsfullmäktige - ers

Nilsson, Ulf 

Tysslinge lokala nämnd - led

Byggnadsnämnden - led

Kommunfullmäktige - ers

Petrovics, Laszlo 

Skolnämnd nordväst - led

Fritids- och turistnämnden - led

Fastighetsnämnden - led

Tekniska nämnden - led

Kommunfullmäktige - ers

Spiik, Anna 
Skolnämnd sydost - led

Spiik, Daniel 

Östernärke områdesnämnd - led

Kommunfullmäktige - led

Landstingsfullmäktige - led

Östlund, Anders 

Nämnden för funktionshindrade - led

Vård- och omsorgsnämnd öster - led

Landstingsfullmäktige - led