เป็นเว็บตัวอย่างสำหรับสาขาที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทน จาก www.max999club.com 

รายการสินค้าคอมพิวเตอร์ ร้านคอม คุณเต้ เนินเอฟเอ็ม โทร. 089-600-8999

คุณสามารถนำสินค้ามาจำหน่ายได้ที่นี่ แก้ไขเว็บได้ทันที

 ธนะชัย แซ่อึ้้ง

กรรมการบริหารผู้จัดการ

รหัสสินค้า

รายการ

ราคาปลีก

ราคาสามาชิก

โบนัสแต้มสะสม

รูปสินค้า

หมายเหตุ

001

คอมพิวเตอร์ชุด

7,000 ฿

6,500 ฿

500 แต้ม

ยกเลิกจำหน่าย

อีกต่อไปแล้ว

002

โน๊ตบุ๊ค

10,000 ฿

9,500 ฿

500 แต้ม

ณัฐพงษ์

0895451556