TEMES PER LES SESSIONS DE RESIDENTS.

 

 

MEF- 1 : (34)

 

 

-             Fractures en nens i adults : generalitats i consolidació.

-             Fractures més freqüents en els nens : epifisiolisi.

-             Tractament conservador de les fractures (gypsotomies).

-             La fractura osteoporòtica.

-             Fractures obertes : tractament inicial, antibioticoteràpia i estabilització.

-             Necrosi òssia avascular.

-             Distròfia simpàtica reflexe (Sudeck) : tipus , diagnòstic i tractament.

-             Les traccions esquelètiques.

-             Exploració física del pacient amb sospita de lesió medul·lar.

-             Lesions agudes dels tendons extensors.

-             Amputacions del pulpell i pèrdues de substància intercalar als dits. MEF-3 + 1

-             Fractures del terç proximal del fémur en l’ància.

-             Fractures de turmell (bimal·leolars i equivalents). MEF-3 + 1

-             Síndromes compartimentals.

-             Isquèmia preventiva en COT: pressió, temps, contraindicacions…

-             Profilaxi  tromboembòlica en COT.

-             Lesions vasculars traumàtiques.

-             Exploració física de la columna C- T- L.

-             Avaluació radiològica de la columna.

-             Exploració física de l’espatlla i colze.

-             Avaluació radiològica de l’espatlla.

-             Exploració física del canell i la mà.

-             Avaluació radiològica de la mà i canell.

-             Síndromes de compressió nerviosa (Sd. canaliculars i de l’estret toràcic).

-             Exploració física del maluc.

-             Avaluació radiològica del maluc i la pelvis.

-             Exploració física del genoll.

-             Avaluació radiològica del genoll.

-             Exploració física del peu i turmell.

-             Avaluació radiològica del peu i turmell.

-             Afeccions inflamatòries de tendons, veines i burses sinovials.

-             Sistemes d’avaluació de funcionalitat del membre superior.

-             Sistemes d’avaluació de funcionalitat del membre inferior.

-             Tipus d’anestèsia. Anestèsia locorregional de les extremitats.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMES PER LES SESSIONS DE RESIDENTS.

 

 

MEF- 2:  (33)

 

 

-             Tractament funcional de les fractures.  (SCCOT 2010-2011)

-             Tècniques bàsiques d’osteosíntesis.   (SCCOT 2010-2011)

-             Sistemes d’osteosíntesis : cargol.

-             Sistemes d’osteosíntesis : placa.

-             Sistemes d’osteosíntesis : clau endomedul·lar.

-             Els nous sistemes d’osteosíntesi: plaques d’estabilitat angular.

-             Fractures del terç proximal del fémur en el jove i el nen.

-             Fractures diafisàries de fémur.

-             Luxacions d’anca en l’adult jove.

-             Luxacions d’anca en la cadera protèsica.

-             Fractures supracondílies de fémur.

-             Fractures de meseta tibial.

-             Fractures diafisàries de tíbia.

-             Lesions  traumàtiques de l’aparell extensor del genoll.

-             Luxacions de genoll, lesions lligamentoses i meniscals.

-             La cadera dolorosa a l’adult.

-             La pròtesi de maluc: indicacions, tipus i vies d’abordatge.

-             Fractures periprotèsiques sobre PTA  : classificació i sistemes d’osteosíntesi.

-             Afluixament protèsic: causes , diagnòstic i tractament.

-             Artritis Reumatoide en Cirurgia Ortopèdica (maluc i genoll).

-             La pròtesi de genoll: indicacions , tipus i vies d’abordatge.

-             Fractures periprotèsiques sobre PTG : classificació i sistemes d’osteosíntesi.

-             Síndrome dolorosa femoro- patelar.

-             La cirurgia artroscòpica al genoll: el menisc i lesions lligamentoses.

-             El paper de l’artroscòpia en lesions traumàtiques del genoll.

-             La cirurgia artroscòpica  al maluc.

-             Xoc femoro-acetabular.

-             Biomaterials.

-             Història de la cirurgia protèsica. Els parells de fricció.

-             Osteotomies del maluc.

-             Osteotomies del genoll.

-             Infeccions protèsiques (PTG, PTA).

-             Cossos lliures intraarticulars: osteocondritis dissecant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMES PER LES SESSIONS DE RESIDENTS.

 

MEF-3:  (33)

 

 

-             Fractures diafisàries de radi i cubit (adult i nen).

-             Fractures de l’extrem distal del radi.

-             Fractures del ossos de la mà excloent el polze.

-             Fractures i luxacions del 1 er radi.

-             Luxacions carpianes.

-             Lesions agudes dels tendons flexors a la mà i canell.

-             Lesions del plexe braquial.  (SCCOT 2010-2011)

-             Lesions traumàtiques del nervis perifèrics.

-             Fractures d’astragal i calcani.

-             Fractures i luxacions del peu (periastragalines, Lisfranc , Chopart).

-             Lesions del tendó d’Aquiles : diagnòstic i tractament.

-             El paper de l’artroscòpia en lesions traumàtiques del canell.

-             El paper de l’artroscòpia en lesions traumàtiques del turmell.

-             Anatomia quirúrgica de l’aixella: plexe braquial.

-             Anatomia quirúrgica de l’avantbraç.

-             Anatomia quirúrgica del canell.

-             Anatomia quirúrgica de la mà.

-             Anatomia quirúrgica del peu i turmell.

-             Lesions cròniques dels tendons flexors.

-             Inestabilitats carpianes.

-             Inestabilitats de l’articulació RCD cròniques.

-             Artrosi de canell : SLAC, SNAC

-             Rizartrosi.

-             Pseudoartrosi d’escafoides : clinica, estadiatge i tractament.

-             Malaltia de Dupuytren : clínica, diagnòstic, estadiatge i tractament.

-             Malatia de Kienböck : clínica , diagnòstic, estadiatge i tractament.

-             El paper de l’artroscòpia al canell.

-             Hallux valgus :adult i juvenil. Indicacions i tècniques quirúrgiques. (SCCOT 2010-2011)

-             Metatarsàlgies i talàlgies.

-             Cirurgia percutània en el peu.

-             Inestabilitats al voltant del turmell: diagnòstic i tècniques quirúrgiques.

-             El paper de l’artroscòpia al turmell.

-             Artritis Reumatoide en Cirurgia Ortopèdica (mans i peus).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMES PER LES SESSIONS DE RESIDENTS.

 

 

 

MEF- 4:  (33)

 

          -         Fractures i luxacions de la columna cervical.

          -     Lesions traumàtiques de la columna dorsal i lumbar. (SCCOT 2010-2011)

          -         Fractures i luxacions de clavícula. (SCCOT 2010-2011)

          -         Fractures del cap de l’ húmer. (SCCOT 2010-2011)

          -         Luxacions i inestabilitats d’espatlla. (SCCOT 2010-2011)

          -         Fractures Supracondílies d’ húmer en l’adult.

          -         Fractures Supracondílies d’ húmer en el nen.

          -         Fractures i luxacions de colze (olecranon , cap del radi).

          -         El paper de l’artroscòpia en lesions traumàtiques de l’ espatlla.

          -         El paper de l’artroscòpia en lesions traumàtiques del colze.

          -         Anatomia quirúrgica de la regió cervical.

          -         Anatomia quirúrgica de l’espatlla.

          -         Anatomia  quirúrgica del colze.

          -         Estenosi de canal lumbar.  (SCCOT 2010-2011)

          -         Espondilolistesi i espondilolisi.  (SCCOT 2010-2011)

          -         Deformitats raquídies: cifosi, escoliosi … (SCCOT 2010-2011)

          -         Patologia del disc intervertebral: diagnòstic i tractament.

          -         Espondilodiscitis.

          -         Tumors del raquis primaris i metastàsics.

          -         L’espatlla dolorosa: orientació, causes i tractaments.

          -         Patologia del manegot dels rotadors: ruptures, SLAP...  (SCCOT 2010-2011)

          -         Pròtesi d’espatlla: indicacions , tipus i vies d’abordatge.

          -         Pròtesi de colze: indicacions , tipus i vies d’abordatge.

          -         El paper de l’artroscòpia a l’espatlla.

          -         El paper de l’artroscòpia al colze.

          -         Displasia congènita de cadera.

          -         Epifisiolisi del cap femoral.

          -         Malaltia de Legg- Calvé- Perthes.

          -         La coixesa al nen.

          -         Peu bot (zambo): història i mètodes de tractament. (SCCOT 2010-2011)

          -         Tractament de l’infant espàstic.

          -         Tractament de l’infant amb artrogriposi.

          -         Tumors ossis infantils.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMES PER LES SESSIONS DE RESIDENTS.

 

 

 

MEF – 5 :  (27)

 

-             Fitxados externs en el tractament de les fractures.

-             Pseudoartrosi : diagnòstic , tipus i tractament.

-             Mètode d’Ilizarov.

-             El reimplant i la mà catastròfica.

-             Cobertura cutània de grans defectes.

-             Transferència de penjolls ossi vascularitzats.

-             Fractures de l’anell pèlvic.

-             Fractures de l’acetàbul.

-             Substituts ossis: osteoinducció, aplicacions cliniques.  (SCCOT 2010-2011)

-             Anatomia quirúrgica de la pelvis.

-             La cirurgia protèsica de maluc en l’adult amb DCC o LCC.

-             Cirurgia de revisió en PTA.

-             Cirurgia protèsica asistida per ordinador.

-             Cirurgia de revisió de PTG.

-             Tumors ossis: generalitats i valoració radiológica.

-             Altres indicacions del fitxados externs fora de les fractures.

-             Amputacions de MMII, nivells d’amputació i tècniques quirúrgiques.

-             Amputacions de MMSS, nivells d’amputació i tècniques quirúrgiques.

-             Protetització d’amputacions de membres.

-             Infecció òssia : artritis, osteïtis, osteomielitis … (excloint les prótesis).

-             Politraumatisme.  (SCCOT 2010-2011)

-             Síndrome d’aixafament (crash- syndrome).

-             Fractures de piló tibial i complicacions.

-             Artroplastia de superficie del maluc: resurfacing. MEF 2 + 5

-             Artrodesi de genoll.

-             Artrodesi de maluc.

-             La rehabilitació dels diferents processos de l’aparell locomotor.