Žádost

o uvolnění školy z povinnosti účastnit se zjišťování výsledků vzdělávání

vyhlášeného dle § 171 školského zákona 

Zjišťování výsledků vzdělávání Českou školní inspekcí v roce 2012

První celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků

na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol

21. 5. 2012 – 8. 6. 2012

REDIZO:  xxxxxxxxx

Název školy: Základní škola xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx        

Sídlo školy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx        

Kontaktní email:  xxxxx@xxxx         

Kraj: xxxxxxxxxxxxxxx

Důvody pro uvolnění z účasti (prosíme podrobně rozepsat):

"Testování nelze včlenit do výuky dle ŠVP, neumožňuje naplnění vzdělávacích cílů školy.“

nebo

„Náklady s testováním a jeho přípravou (instalace softwaru, příprava počítačů, proškolení učitelů) nejsou školám hrazeny státem“.

nebo

“Tyto technické potíže s instalací xxxxxxxxxxx neumožňují účast školy.”

nebo

“Většina rodičů školy písemně vyjádřila nesouhlas s účastí svého dítěte v testování.”

apod.

Datum:  x. 5. 2012

Ředitel školy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 


Česká školní inspekce

Adresa: Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

Telefon: +420 251 023 127, fax: +420 251 566 789, www.csicr.cz