A továbbképzés minőségbiztosításával

kapcsolatos tevékenység tapasztalatainak összegzése

1.        A továbbképzési program általános jellemzői

1.1.

A továbbképzési program megnevezése

 

Bevezetés az euritmiába I. - A gyermeki alapképességek fejlesztése terén pedagógiai eszköztárat bővítő saját élményt adó ritmikus, mozgásos  fejlesztő alapprogram         

 

1.2.

A továbbképzési program alapítási

 

 

engedélyének száma

(az Oktatási és Kulturális Minisztérium határozatának száma)

OKM—3/29/2008

 

2.        a továbbképzés szervezője

2.1.

A továbbképzést szervező megnevezése

 

Magyar Euritmia-Mozgásművészeti Társaság

 

2.2.

A szervező székhelye

 

Irányítószám:

 1

0

 6

 5

Helység:

Budapest

 

Utca, házszám:

Nagymező utca 30 I/1.

 

Telefon:

312-2730

Fax:

312-2730

 

E-mail cím:

huneuritmia@hotmail.com

 

 

3.                Az indított/szervezett továbbképzések tapasztalatainak összegzése

3.1.            Általános jellemzők

3.1.1.

A minőségbiztosítási összesítés mely időszakra vonatkozik? [1]

2009.03.13.-2009.10.17.

3.1.2.

A vizsgált időszakban hányszor került sor a továbbképzési program indítására/szervezésére?

kétszer

3.1.3.

A vizsgált időszakban összesen hányan vettek részt a továbbképzésen?

21-en

3.2.            A továbbképzési program tartalmát érintő információk [2]

3.2.1.

Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az

elvárásoknak?

1

2

3

4

5

A kitűzött célok megvalósultak a résztvevők elvárásait nagyban kielégítették.

átlag eredmény: 4,75……..  (két tizedes jegyig számolva)

3.2.2.

Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk?

 

1

2

3

4

5

 Sok új dologgal találkoztak a gyakorlat, a módszertan és az elmélet során is, mivel több művészeti tudás kapcsolódik össze a képzésen.

átlag eredmény: …5..  (két tizedes jegyig számolva)

3.2.3.

Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése?

 

1

2

3

4

5

Elégedettek voltak  a módszerekkel, és a nagytöbbség alkalmazhatónak tartja a munkája során. Szerettek volna még többet megismerni.

átlag eredmény: 3,93..  (két tizedes jegyig számolva)

3.2.4.

Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek?

 

1

2

3

4

5

Az oktatási módszerek gyakorlati hasznosságát hangsúlyozták nagyon sokan.

átlag eredmény: …4,81…..  (két tizedes jegyig számolva)

 

3.2.5.

Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei?

 

1

2

3

4

5

Igen, minden  résztvevőnek sikerült teljesítenie.

átlag eredmény: …5…..  (két tizedes jegyig számolva)

3.2.6.

Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja?

 

1

2

3

4

5

Igen, jól tükrözte a megszerzett tudást és véleményt.

átlag eredmény: …4,91…..  (két tizedes jegyig számolva)

3.2.7.

Hogyan ítélték meg a résztvevők az oktató(k)/gyakorlatvezető(k)

munkáját, szaktudását?

1

2

3

4

5

Kiemelkedően hansúlyozták, a gyakorlatiasságot, tapasztaltságot, segítőkészséget a barátságos légkört  az előadók nagyfokú tudását, felkészültségét.  A versek zenék, mozgásos munkafolyamatának fontosságát.

átlag eredmény: 5…..  (két tizedes jegyig számolva)

3.3.  A továbbképzési program tárgyi-technikai tapasztalatai[3]

3.3.1.

Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök,

segédletek, kötelező irodalom?

1

2

3

4

5

A kötelező irodalmat és a segédleteket mindenki megkapta. A tárgyi eszközök rendelkezésre álltak.

átlag eredmény: 5…..  (két tizedes jegyig számolva)

3.3.2.

Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége?

 

1

2

3

4

5

Jól megszervezett továbbképzés volt, hozzáértő, hiteles szakemberekkel, lelkes résztvevőkkel.

átlag eredmény: 4,87 ……..  (két tizedes jegyig számolva)

 

Dátum:   2012. február 10.

 

 

                                                                                                                 Mihálcz Dóra

                                                                                                                    P. H                                    .


[1] Kérjük, adja meg a vizsgált időszak kezdetét és végét!

[2] A 3.2. kérdéseket röviden (néhány mondatban) kell megválaszolni a résztvevők által kitöltött minőségbiztosítási kérdőívek összesítése alapján. Az elégedettséget kérjük, jelezze színkiemeléssel az ötös skálán is, ahol az 1-es a leggyengébb, az 5-ös a legjobb!

[3] A 3.3. kérdéseket röviden (néhány mondatban) kell megválaszolni a résztvevők által kitöltött minőségbiztosítási kérdőívek összesítése alapján. Az elégedettséget kérjük, jelezze színkiemeléssel az ötös skálán is, ahol az 1-es a leggyengébb, az 5-ös a legjobb!