HUSSE Vezetőségi ülés

2011. január 27.

EMLÉKEZTETŐ

Jelen vannak: Szőnyi György Endre, Péter Ágnes, Cser András, Fabiny Tibor, Komáromy Zsolt, Pelyvás Péter, Najbauer Noémi, Szaffkó Péter, Tóthné Espák Gabriella, Kotricz Károlyné

Az ülés levezető elnöke: Szőnyi György Endre elnök.

1. Országh-díj kuratórium

        Az Elnök elmondta, hogy az előző vezetőségi ülésen felvetett Országh-díj bizottságba felkérendő tagokkal kapcsolatos változtatást nem a HUSSE alapszabályában kell érvényesíteni, hanem az Országh-díjat létrehozó intézmények döntése szükséges hozzá. Így a HUSSE közgyűlésen erről nem lesz szükséges alapszabály módosítást kezdeményezni.

2. Ügyvezető Titkár

A Társaság ügyvezető titkára sok éven át, Szaffkó Péter volt, aki már az előző vezetőségi ülés előtt bejelentette, hogy egyéb megbízatásai miatt 2011-től nem tudja tovább vállalni a feladatot. Az Elnök megköszöni eddigi munkáját és azt, hogy javaslatott tett az utódjára.

Javaslata alapján a Vezetőség az előző vezetőségi ülésen megválasztotta Tóthné dr. Espák Gabriellát, a DE Észak-amerikai Tanszékének adjunktusát egy éves időtartamra ügyvezető titkárnak, akit az Elnök most szererettel üdvözöl a vezetőség nevében.

3. HUSSE 10

        A szervező bizottság nevében Cser András beszámol, hogy

4. HUSSE 11

        A vezetőség megszavazta, a képviselők vállalták, így a 2013. évi HUSSE konferenciát az ELTE szervezi. Mivel ez lesz a HUSSE 20 éves évfordulója, így az erről szóló ünnepi megemlékezést ezen a konferencián kell majd megtartani.

5. Könyv-díj

        Mivel a pályázati felhívásra szenior kategóriában 1 könyv érkezett, az elsőkönyves kategóriában 4., így az előző vezetőségi ülésen eldöntöttek alapján csak az elsőkönyves kategóriában ad ki a HUSSE díjat. A bizottság két könyv közül nem tudott dönteni, ezért megosztott díjat javasol Dósa Attila Beyond Identity: New Horizons in Modern Scottish Poetry és Pintér Károly The Anatomy of Utopia  című könyvek között. A vezetőség ezt a javaslatot elfogadja és így mindketten kapnak oklevelet és fejenként 20.000 forintos könyvutalványt.

A HUSSE pályázatra beérkezett könyveket Debrecenben fogják elhelyezni az Angol—Amerikai Intézet könyvtárának egy kijelölt polcán.

6. HUSSE honlap

        A HUSSE honlapján meg lehet jelentetni konferencia felhívásokat, Dragon Zoltánnak kell elküldeni e-mailen a kérést (dragon@ieas-szeged.hu).

7. Országh-díj

Az előző Országh-díj Bizottság még elvállalta a 2010. évi díjról a döntést. Ennek értelmében

a 2010. évi díjazottak a következők lesznek:

- Bollobás Enikő

- Magyarics Tamás

8. ESSE Subplenáris

Az előző ESSE konferencián a HUSSE részéről két Subplenáris előadó vett részt nagy sikerrel. A jelenlegi felhívásra két jelentkezés érkezett:

- Kiss Attila (SZTE)

- Kürtösi Katalin (SZTE)

Az elnök javaslata alapján a vezetőség úgy döntött, hogy mind a két előadás anyagát elküldik a konferencia szervezőinek, azzal, hogy csak egy főt szeretnénk küldeni, és válasszanak ők.

9. A társaság pénzügyi helyzete

A jelenlegi könyvelési helyzet szerint a HUSSE vagyona 180.000 forint.

Ismét napirendre került a tagdíjemelés. A vita a következő pontokat érintette:

Végül a vezetőség úgy döntött, hogy legyen tagdíjemelés és 6.000 Ft-ot javasol éves tagdíjnak. Ezt a közgyűlésnek kell megszavaznia.

10. Egyéb

A HUSSE tagságnak vannak olyan előnyei is, mint az ESSE tagság, az ESSE pályázati lehetőségek (amilyen lehetőségek máshol nincsennek). ESSE konferencián csak az adhat elő, aki tagja valamelyik tagszervezetnek.

Lehet, hogy érdemes lenne a HUSSE konferenciák esetében is bevezetni, hogy csak HUSSE tag adhasson elő? Ez a felvetés végül el lett vetve, azzal a kiegészítéssel, hogy nem HUSSE tagoknak jóval magasabb legyen a részvételi díj.

Felmerült, hogy ki kellene adni egy körlevelet, amelyben fel lehetne hívni az emberek figyelmét, hogy miért érdemes tagnak lenni, valamint az egyetemek képviselőinek saját egyetemükön propagálnia kellene a HUSSE tagság előnyeit.

Felvetődött, hogy az eddigi konferenciákon úgy volt, hogy a HUSSE tag kevesebb regisztrációs díjat fizetett, mint a külsős, de a HUSSE10 konferencia esetében ez nem így valósult meg. Erre a jövöben vigyázni kell. Esetleg lehetne nagyobb a különbség. A külföldi résztvevőknek ez a díj alacsony, esetleg a nem HUSSE tagok a részvételi díj kétszeresét fizethetnék.

Az is felvetődött, hogy akit meghívnak előadást tartani, annak ne kelljen belépnie a HUSSE-ba, az egyik konferencia idején ezt így kérték.

11. Tisztújítás

        

- Elnökjelölt:                    Dr. Séllei Nóra

- Alelnökökjelöltek:        Dr. Almási Zsolt

                               Dr. Komáromy Zsolt

                        Dr. Péti Miklós

                        Dr. Szőnyi György Endre

- Területi tagjelöltek:

Minden egyetem/főiskola két jelöltet állított, de ez csak megbonyolítaná a szavazást, így felkérték az egyetemek/főiskolák vezetőségi tagjait, hogy vegyék fel a jelöltekkel a kapcsolatot és döntsék el, hogy ki lesz az az egy fő mindenhonnan, aki ténylegesen a jelölt listára kerül a Közgyülésen. Ez még akkor helyben meg is történt, de a Pécsi Egyetem azt kérte, hogy náluk két jelölt maradhasson és döntsön a közgyűlés.

                                

Piliscsaba, 2011. január 27.

A feljegyzést készítette: Kotricz Károlyné

Ellenőrizték: Szaffkó Péter és Szőnyi György Endre